Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čmukaři, LD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1976
Působení: 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Od 70. let. 20. stol. rozsáhlá činnost LS Čmukaři.
1975 přišel do obce Jaroslav Ipser, měl zkušenosti z dětského loutkářského souboru v Turnově, vedeného I. Šrajerem. LS ještě bez názvu, účast na odborném školení.
1976 od SSM pod OB.
1976 založen loutkářský soubor Čmukaři při Osvětové besedě v Modřišicích ("čmuk" je údajně místní název bambule na čepici). Zakladatelé a hlavní tvůrci souboru Jaroslav Ipser a Daniela Weissová usilovali o moderní divadlo, v němž by uplatnili svůj druh humoru, své cítění loutky a divadla.

Prvních pět let - tedy do začátku 80. let - vycházeli z loutkářských pohádkových her a hříček, později (i pod vlivem souborů sdružujících se kolem /S/hledání) šlo většinou o adaptace próz nebo pokusy o zcela původní tvorbu.
1976 - pásmo Kašpárkovy pohádky, vycházející z loutkářské klasiky poloviny dvacátého století, poté starofrancouzská pouťová fraška Pláštěnka.

1978 4 členové souboru studovali na loutkářské konzervatoři v Hradci Králové, vedené režisérem a ředitelem známého Draku Janem Dvořákem.

1978 - tři pokusy o moderní klasiku - Jaroš: Beránci a ospalý čert, na kraj. přehlídce LS v České Třebové, zde poprvé použit název Čmukaři,
M. Němečková Jak dostal Honza princeznu, K. Šefrna: O princezně a dědečkovi, s kterým byla legrace.

1979 - další titul dramaturgie tradiční lidové provenience - Zakletí duchové aneb rytíř Valdán.

Prvé čtyři roky existence Čmukařů uzavřela na přelomu 70. a 80. let inscenace vlastní tvorby
1979 - Tady bude... a
1980 - Tady bude ..., r. J. Ipser, pásmo několika kratších pohádek zahraných různými druhy většinou spodových loutek, OP Vysoké nad Jizerou.

1980 Marie Tůmová a Jana Kámal: Sněhurka a sedm trpaslíků, tj. inscenace klasického textu.

K inscenování hotových textů se poté Čmukaři již nikdy nevrátili, jejich hlavní cestou byly nadále vlastní tvorba či autorské adaptace. Čmukaři začali rozvíjet své autorské divadlo ve smyslu autorství inscenačního, ve většině případů se přeorientovali na adaptace prozaických textů.

1981 - prvá z těchto inscenací - Dračí pohádky (vlastní text Dráček a Zlá princezna a hodný drak na námět Fr. Langra), úspěšná účast na Loutkářské Chrudimi. Weissová a Ipser tu vytvořili razantní pohádkové grotesky s řadou špílců, založených na využití a přiznání specifika loutky a již tehdy také na velmi přesné, v čase i míře zvládané hře s loutkou i bez ní. 1982 ocenění za inscenaci na 31. LCH a první zahraniční zájezdy. Ročně cca 40 představení. V roce 1983 inspirativní představení na Klášterských dětských loutkářských dnech.

1983 - Pletené pohádky – parafráze lidových pohádek Kůzlátko a vlk, O chytrém zajíci a O zlé koze – vycházely z rámce, v němž oba herci jakoby pletou loutky i scénu; s tématem to nesouviselo, ale podobné vnější zdůvodnění stylu Čmukaři od osmdesátých let použili nejednou. Zajímavý byl princip, v němž vypravěč byl partnerem radícím loutkové postavě. OLP Vysoké nad Jizerou, Litvínovský festival loutek, 1984 Inspirace 84 v Letohradě, 1985 Litvínovský festival loutek.

1984 - J. Ipser, D.Weissová: Pletené pohádky. Účast na KP Inspirace, Letohrad.

1984 - J. Ipser a kol.: Vodník, r. J. Ipser, autorská pohádka rozváděla obdobné principy, KP XI. Loutkářská Česká Třebová, LCH, 1985 Litvínovský festival loutek.

1984 - J. Ipser: Vodník, kolektiv: Pletené pohádky, účast Turnovský drahokam 1984, O cenu Matěje Kopeckého, Libčany 1985

1980-1985 sebevzdělávání též na různých loutkářských přehlídkách, např. na každoroční přehlídce-dílně (S)hledání, později i Posedu pořádaném podle jeho vzoru.

V 80. letech Čmukaři patřili k souborům hledajícím osobitý výraz v autorském uchopení předlohy, ve snaze co nejosobněji se vyjadřovat nejen prostřednictvím postavy, ale i k postavě a k celku inscenace -předvádějící herec byl zároveň a především nepokrytě "vypravěčem". Jejich výraz mířil ke groteskní a později i absurdní a nonsensové drobnokresbě.

Nové dramaturgické zdroje souvisí i s častým zaměřením na dospělého diváka:
1985 - D. Weissová a J. Ipser: Frejíř - inscenační přepis erotických renesančních povídek Hynka z Poděbrad (obsazení jeden muž a pět žen), KP v České Třebové, NP LCH.Turnovský drahokam, Čechova Olomouc, KP Inspirace, Letohrad.

Tvorbu pro dospělé pravidelně prostřídávaly pohádky z autorské dílny D. Weissové a J. Ipsera:
1986 Jak Kašpárek... (podle B.Schweigstilla), zábavný, leč nedotažený pokus o ironický pohled na řemeslnou sériovost tradičních kašpárkiád, účast na KP Česká Třebová, ve třetím pořadí návrh na postup na NP LCH, KP Inspirace, Letohrad, LCH 1986, Div. pouť LCH 1991, Den tisku a televize 21.9.1986 v PKJF, 1987 Turnovský drahokam.

dále Sto dědečků a
1988 - Sadoděde, Sadoděde.

1988 - D. Weissová a J. Ipser (podle B.Schweigstilla) : Jak Kašpárek... , POSED.
1988 - Jacques Prévert: Mladý lev v kleci. POSED.

1988 - Otevřete srdce - r. Daniela Weissová a Jaroslav Ipser, KP Lomnice nad Popelkou. zpracování Wolkrovy baladické povídky, Mladý lev v kleci vycházel z Prévertových Pohádek pro nehodné děti (časem v této linii pokračovaly Sakiho povídky).

1988 Čmukaři - loutkářský soubor Osvětové besedy Modřišice, 4 členové, vedoucí Jaroslav Ipser.

1988 - Jaroslav Ipser - Daniela Weissová: Pletené pohádky a Jak Kašpárek... (podle B.Schweigstilla). Účast na KP loutky, Hradec Králové - obě představení.

1988 - Pohádkové vystoupení souboru. Účast na KP O cenu Matěje Kopeckého, Libčany.

1989 - Daniela Weissová a Jaroslav Ipser: Sadoděde, Sadoděde.
Modřišice, Čmukaři, Jacques Prévert: Mladý lev v kleci, v podání Petra Vydry a Pavla Boňka, ilustrace černobílými plošnými loutkami.

1989 - Daniela Weissová a Jaroslav Ipser: Sadoděde, Sadoděde, KP Lomnická rolnička.
1989 - Jacques Prévert: Mladý lev v kleci, v podání Petra Vydry a Pavla Boňka, ilustrace černobílými plošnými loutkami, KP Lomnická rolnička.
1990 - Petr Vydra a Hudra (?): Vzbouření Kabáta Kubáta, (mladá parta Čmukařů). KP v Lomnici nad Popelkou.

V 90. letech Čmukaři zúročili vše, oč dosud usilovali, zejména v trojici inscenací, v nichž se naplno prosadily výsledky hledačství předchozího desetiletí. Čmukaři v nich našli vlastní optimální výraz v anglickém (mnohdy černém) humoru až hororu, absurditě, anekdotickém nonsensu, v paradoxech života.

1991 - Weissová, Ipser - pásmo čtyř britských "hororových" pohádek (Kočičí král, Dvě sestry, Rudovous, Pidipohádka) v převyprávění Pavla Šruta: Lárk Íčičok. Čmukaři v něm našli autora svým humorným, ale neshazujícím nadhledem velmi blízkého jejich cítění. Převážně maňáskářská produkce stála na herecké bravuře obou protagonistů, především jejich zvládání gagu. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové. Cena za inscenaci na LCH 1991, účast na 61. JH, 1991 účast na FEMAD Libice n. C.,1993 účast na KDP ve Vysokém nad Jizerou. 1992 účast Loutkářské Libčany - Cena Matěje Kopeckého.

1991 - D. Weissová a J. Ipser: Lárk Ičičok. Účast na KP Lomnická rolnička - návrh postupu na NP Loutkářská Chrudim. Účast na ObP Čechova Olomouc.

1992 - Saki: Léčba neklidem, pásmo lehce absurdních povídek Sakiho se suchým až sarkastickým anglickým humorem se hrálo v typickém stylu Čmukařů: kombinaci herectví (u Čmukařů málokdy vídaných 6 herců) a práce s loutkou (maňásci, plošné loutky, předměty), účast WP. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové. Účast na KP AUDIMAFOR, Turnov - postup na Šrámkův Písek. Účast na KP Lomnická rolnička - doporučení na Loutkářskou Chrudim

1993 - D. Weissová a J. Ipser: Lárk Ičičok, Faustování.
1993 - Saki: Léčba neklidem, Faustování.

1993 - A. A. Milne: Medvídek Pů - nebo tak nějak, r. D. Weissová. Zpracování sedmi Milneho křehkých a zároveň paradoxních pohádek s velikým vhledem do autorovy poetiky, výborně vystiženými typy jednotlivých zvířat, se schopností dokonalé stavby situace, gagu a jako obvykle v syntéze výborného herectví všech tří herců a jejich práce s loutkou. Zcizovací přístup k takto prezentovaným postavám (postavu vždy zároveň hráli - a to jak maňáskem, tak vlastním tělem - a zároveň komentovali způsobem řeči i gestem), jednak užití řady dalších předmětů - rekvizit, kostýmních znaků: vosa s kulatými motoristickými brýlemi a jehlou v ruce, sedící vysoko na štaflích, prasátko v růžovém baretu… Účast NP JH. 2003 Semilský paroháč. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.

Od 2. poloviny 90. se Čmukaři několikrát vrátili k tomu, co vytvořili před bezmála dvaceti lety.

1994 - Dobrá rána, opět pracovala s paradoxem, absurditou a nonsensem, ale síly předchozích tří opusů nedosáhla. 2002 - Dobrá rána. Účast Semilský paroháč.

1995 osamostatnění spolku, soběstačnost.

1995 - Saki (Hector Hugh Munro) Léčba neklidem, Kopřiva Kopřivnice.

1996 83 představení.

1996 - Daniela Weissová – Jaroslav Ipser: Sedm trpaslíků a Sněhurka, r. Daniela Weissová, Jaroslav Ipser. Účast na NP JH.

1996 - Sedm trpaslíků a Sněhurka (D. Weissová, J. Ipser), značně odlišná verze Sněhurky, již uváděli roku 1980, ale
1997 - inscenace Sadoděde, Sadoděde, KP Východočeská krajová přehlídka LS, uvedená na LCH pocházela až z roku 1988.

1997 přestěhování sídla souboru do Turnova, v němž všichni členové měli bydliště.

Nové tituly:
1995 nepříliš známá Ipserova hříčka O princi a princezně, a
1999 vlastní parafráze dalších tří kašpárkovských pohádek Kašpárek chodí pěšky (J. Ipser, D. Weissová, R. Zemenová), účast na LCH, J. Ipser a R. Zemenová získali ceny za herecké výkony. Faustování.

Do 1998 celkem 720 představení v 155 místech, z toho 18 v zahraničí (Francie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Indie ad.).

2000 - Pletené pohádky, účast na LCH, z roku 1982. 2000 Účast Loutkářské Libčany - Cena Matěje Kopeckého, Mezinár. festival české a slovenské dram. tvorby, Semilský paroháč.

2001 25 let činnosti. Za tu dobu vytvořili šedesátku drobnějších i větších kusů sdružených do 45 inscenací; v prvých 3 letech 15, v 80. letech průměrně ročně 2, od r. 1990 1. Většinou dvou, někdy tří a výjimečně vícečlenný soubor hrává pro všechny věkové kategorie kolem 50 představení ročně. Nespecializují se na určitý, předem daný druh loutek, nýbrž hledají pro vyjádření svých záměrů optimální prostředky. Někdy jsou to marionety na drátě, maňásci, tyčkové loutky či manekýni, někdy metaforicky užívané předměty.
Do 2001 45 inscenací pro všechny věkové kategorie.
Soubor viditelně přibrzdil (od roku 1999 dokončil jen dvě inscenace), jeho protagonisté se často angažují mimo něj.
Vůdčí postavou byl Jaroslav Ipser, po několika letech i Daniela Weissová a později Romana Zemenová - všichni setrvávají.

2002 - v inspirativním programu LCH uvedené Dračí pohádky dokonce z roku 1981.
2002 - Pletené pohádky. Účast O zlatý člunek města Tanvaldu.
2002 - Kašpárek chodí pěšky. Účast Za vodou, Kralupy nad Vltavou.
2002 - Dračí pohádky. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
2003 - groteskní "detektivka" Daniely Weissové a souboru s nepříliš zdařilou zápletkou: Kam se poděly kočičí jazýčky, 52. LCH, 2. roč. Vimperský Kašpárek.
2003 - DS Čmukaři (a divadlo jednoho herce), A. Grin, D. Weissová: Morgiana. Účast KP Štronzo.
2003 - Jaroslav Ipser, Daniela Weissová, Romana Zemenová: Kašpárek chodí pěšky. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
2004 - (Romana Zemanová) Sen o cestě za odvahou. Účast Semilský paroháč.
2005 - (spolu s LS Poli) J. Polehňa a J. Ipser: Tajemství pohádkových knížek, r. kolektiv. Účast Semilský paroháč.
2005 - Dračí pohádky. Účast: O cenu M. Kopeckého - Libčany.
2006 - Pletené pohádky. Účast Semilský paroháč.
2006 - inspirace knihou Pavla Trauba O volovi a funkci: Zvyřátka za to nemůžou. Bajky, výrazná hudební složka, písničky. Hrají D.Weissová, R. Zemenová, J. Ipser, J.Baron Marek. Účast Semilský paroháč, KP Modrý kocour, LCH, MP Přelet, Praha.
2007 - Pavel Traub: Zvyřátka za to nemůžou. Účast Turnovský drahokam - nominace na LCH. Divadlo na návsi Sudoměřice u Bechyně. Přelet na dloutkářským hnízdem.
2007 - Dračí pohádky, Divadlo na návsi Sudoměřice u Bechyně.
2008 - Kašpárek chodí pěšky. Účast na Divadlo evropských regionů, Hradec Králové.
2008 - D. Weissová a R. Zemenová: Za každým rohem Jeskyňka - na oslavě 80.let divadla V Boudě.
2009 - Daniela Weissová, Romana Zemenová: Za každým rohem Jeskyňka, r. kolektiv souboru. Účast na CP Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha. Účast na KP Turnovský drahokam - nominace na NP Loutkářská Chrudim. Účast na NP Loutkářská CHrudim (cena Dádě Weissové a Romaně „Habaďůře“ Zemenové za všestranné herectví a souboru za autorskou inscenaci) - doporučení na CP Jiráskův Hronov. Účast na CPJH.
2009 - Daniela Weissová, Jaroslav Ipser: Dračí pohádky. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
2010 - Dračí pohádky. Účast na Divadle evropských regionů, Hradec Králové.
2010 - Za každým rohem Jeskyňka, dramatizace a režie kolektiv souboru. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha. Účast na CP Šrámkova Sobotka.
2011 - Hloupé království. Účast KP Turnovský drahokam - ocenění za ztvárnění postavy královny.
2011 - Romana Zemenová, Jaroslav Ipser, Daniela Weissová (A. A. Milne): Medvídek Pú, nebo tak nějak, r. kolektiv. Účast na NP Loutkářská Chrudim - jubilejní program. Účast na NP Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha.
2012 - Hloupé království. Účast na KP Turnovský drahokam. Účast na CP Loutkářská Chrudim - nesoutěžní představení.
2012 - Workshop Vyrob si svou loutku vedli zkušení lektoři ze souboru - účast na CP Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha.
2012 - inspirované knihou Pavla Trauba „O volovi a funkci“: ZVYŘÁTKA ZA TO NEMŮŽOU, dramatizace a režie kolektiv divadla Čmukaři. Účast na Tréglova Bělá.
2013 - J. Ipser: Kašpárek chodí pěšky. Účast na Divadle evropských regionů, Hradec Králové.
2013 - Daniela Weissová a Jaroslav Ipser: Pletené pohádky (Kůzlátko a vlk, O chytrém zajíci, O statečném kůzleti, O zlé koze). Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou.
2014 - DRAČÍ POHÁDKY - Tři pohádky o dracích. Hrají: Daniela Weissová a Jaroslav Ipser. Účast na CP Šrámkův Písek - doprovodný program.
2014 - PLETENÉ POHÁDKY. Účast na KP Turnovský drahokam.
2015 - kolektiv Čmukaři: Na řadě je Šípková. Účast na KP Turnovský drahokam.
2015 - Lárk íčičok. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy - doprovodný program.
2015 - KDE JE PRINCEZNA. Účast na Semilský paroháč.
2016 - kolektiv souboru: A PAK SE TO STALO, r. kolektiv. Účast na KP Turnovský drahokam - soubor obdržel ocenění za osobité herectví - doporučení na CP Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim.
2016 - A na řadě je Šípková. Účast na KP Svitavský dýchánek.
2016 - Za každým rohem jeskyňka. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na Semilský paroháč. Účast na KP Turnovský drahokam 2017 - nesoutěžní.
2019 - Daniela Weissová, Jaroslav Ipser: ČERT TO VZAL, r. soubor. Účast na KP Turnovský drahokam 2019 - doporučení na CP Loutkářská Chrudim 2019, cena Daniele Weissové za loutkoherecký projev. Účast na CP Loutkářská Chrudim - cena Daniele Weissové za osobnostní herectví.
2019 - Modrý Karkul. Účast v Open programu Loutkářské Chrudimi.
2020 - Jaroslav Ipser: Kašpárek to zařídí. Účast na KP Turnovský drahokam - ocenění Jaroslavu Ipserovi za herectví s loutkou - doporučení na CP Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim - cena Jaroslavu Ipserovi za půvab autorské interpretace.
2020 - Růženec, aneb, chybělo málo a mohla to být Růženka. Účast na CP Loutkářská Chrudim v Open programu.
2021 - kolektiv divadla: Kašpárek chodí pěšky, r. kolektiv divadla. Účast na CP Loutkářská Chrudim v Open programu.
2022 - Dáda Weissová: VÁVRA MILUJE HASIČE, r. Daniela Weissová a členové souboru; Jaroslav Ipser: S ČERTY TANČI!, r. Jaroslav Ipser a členové souboru. Účast na KP Turnovský drahokam, doporučení na CP Loutkářská Chrudim - pro obě představení, ocenění Dádě Weissové za herecké invence a komunikaci s dětským divákem a Jaroslavu Ipserovi a Romaně Zemenové za stylizaci a výtvarné pojetí loutek. Účast na CP Loutkářská Chrudim - obě představení.
2023 - Daniela Weissová, Jaroslav Ipser: ČERT TO VZAL, r. soubor. Účast na KP Skupovy Strakonice.
2023 - Daniela Weissová Weissová: Vávra má rád hasiče, r. Daniela Weissová. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2023 - Daniela Weissová: Sem už se nikdo nevejde, r. Daniela Weissová. Účast na CP Loutkářská Chrudim v Open programu.
2023 - interaktivní improvizace s Danielou Weissovou: Teď a tady. Účast na CP Loutkářská Chrudim v Pouličním loutkářském festivalu.

Zahraniční reprezentace
Čmukaři:
1982 Německo (NDR), Wismar, Staatliches Puppentheater;
1983 Bulharsko, Vraca 83;
1984 Maďarsko, Békéscaba, VII. Nemzetkozi bábfesztivál;
1985 Portugalsko, Porto, IV. Festival de Teatro Fazer a Festa;
1986 Francie, Logis de lunese Angouléme;
1988 Polsko, Stare Bogadzowice, festival;
1993 Indie, New Delhi, Theatre Olympiad 93.
Bibliografie:
aga. Přehlídka ve Vysokém nad Jizerou. Československý loutkář 1980, č. 4, s. 86 - 87.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 329, 333, 336, 340, 365, 403, 404; obr. s. 339:Dračí pohádky, Čmukaři z Modřišic přišli s hravým loutkovým divadlem hraným na stole a kolem stolu jednoduchými loutkami, na snímku jsou oba protagonisté Daniela Weissová a Jaroslav Ipser, 1982;
s. 353: Lárk Íčičok, Čmukaři Modřišice, 1991- na počátku 90. let dozrál osobitý styl tohoto východočeského loutkářského souboru.

CÍSAŘ, Jan. O bodoucnosti jedné přehlídky. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 26 - 27.

CÍSAŘ, Jan: Dvě Chrudimi. Československý loutkář 1986, č. 9, s.194-201.

CÍSAŘ, Jan: Toužení za divákem. Amatérská scéna 1993, č.12, s. 8-9, 3 fot.

CÍSAŘ, Jan. Spojitosti - vlaštovka budoucnosti? Čs. loutkář 1984, č. 8, s. 176 - 177.

ČEJKOVÁ, Kateřina: 5. SEMILSKÝ PAROHÁČ - 2003. Internet

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén. Praha, NIPOS 2007, s. 197-202: studie L. Richter.

EXNAROVÁ, Alena. XI. Loutkářská Česká Třebová. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 125.

EXNAROVÁ, Alena. Česká Třebová. Čs. loutkář 1985, č. 7, s. 152 - 153.

EXNAROVÁ, Alena. Třináctka byla šťastná. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 122 - 123.

EXNAROVÁ, Alena. Lomnice nad Popelkou 1988. Čs. loutkář 1988, č. 7, s. 158 - 159.

EXNAROVÁ, Alena. Dobrý průměr až nadprůměr. Čs. loutkář 1989, č. 7, s. 152 - 154.

EXNAROVÁ, Alena: Přelet nad loutkářským hnízdem. Loutkář 2009, č. 6, s. 262 - 264.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Turnovský drahokam 17.-18.3.2007. AS 2007, č. 3, s. 60.

FILCÍK, Štěpán: Turnovský drahokam. Loutkář 2009, č. 2, s. 080 - 082.

GASPARIČOVÁ, Alena. Okresní přehlídky amatérských souborů. Čs. loutkář 1983, č.5, s. 105 - 107.

(hk) Náš časopis ke dni tisku. Čs. loutkář 1986, č.11, s. 264 foto na 4 straně obálky.

HRAZDÍROVÁ, Jna. Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1985, č. 2, s. 44.

HRAZDÍROVÁ, Jana. Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 20 - 21.

HRAZDÍROVÁ, Jana. Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1988, č. 3, s. 69.

IPSER, Jaroslav: O jeho práci: Hromada 1991, č. II, s. 39; 1994, č. XI, s. 327; 1999, č. 26, s. 30.

KOLOUCHOVÁ, Lucie: Pestrý semilský podzim (2004). Internet.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27 - 30.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

MACHKOVÁ, Eva. Z krajských přehlídek - Klášterecké dětské loutkářské dny. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 148 - 149.

MERTA, Jan: 27. loutkářská přehlídka “O cenu Matěje Kopeckého” v Libčanech”, 12.,19. a 26.11.2000. HROMADA, č. XXX/2001, Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, šéfredaktor Alexandr Gregar, 63 s.

MERTA, Jan: LIBČANY 2005 – LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA „O CENU MATĚJE KOPECKÉHO“. Divadelní HROMADA 2006 - jaro.

MEZINÁRODNÍ festival české a slovenské dramatické tvorby - 2001, internet.

MIKOVÁ, Marka: Inscenace doporučené a nominované z Loutkářské Chrudimi na Jiráskův Hronov 2009 - Za každým rohem Jeskyňka. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 32 (převzatá recenze z deníku LCH Valderon).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl A-M, str. 505, II. N-Ž, str. 578. Praha, IPOS 2001, 2002

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. ŠTRONZO. Zemská přehlídka jednoho herce a jednoaktových her Moravská Třebová. 2003. AS 2004, č. 1, s. 32 Zprávičky. (Moravskotřebovský zpravodaj, č. 11, 2003)

MOHR, Petr. Zpráva o POSEDU 1988. Čs. loutkář 1989, č. 4, s. 84.

MOHR, Petr: Haj hou!. Loutkář 1990, č. 7, s. 147 - 149.

MALÍKOVÁ, Nina: Přelet nad loutkářským hnízdem 2005-2009 aneb Dalších pět let s přeletem. Loutkář 2010, č. 5, s. 232 – 237, foto. M. Drtina a archiv festivalu.

Praha, Činoherní klub uvádí, Redakce: Činoherní klub uvádí: v první polovině listopadu 2010. Scena.cz – 1. kulturní portál, 1. 11. 2010, rubrika - Amatéři, http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=7&c=12991 (viz Texty)

Přelet nad loutkářským hnízdem 2005-2009 výběrový seznam článkůz bibliografické databáze institut umění - Divadelního ústavu v Praze. Loutkář 2010, č. 5, s. 232 – 237.

Repertoár přeletu nad loutkářským hnízdem 2005-2009. Loutkář 2010, č. 5, s. 230 – 231

ŠEFRNOVÁ, Blanka. Myslit na budoucnost. Čs. loutkář 1989, č. 4, s. 85.

OPEN AIR PROGRAM při XVI. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů - http://www.pocoapoco.cz/download/open_program.pdf

POLEHŇA, Jiří: Objevilo se nové zvíře!? - Loutkář 6/2001 (Internet).

RICHTER, Luděk: Čmukaři Modřišice / Turnov. In. Divadla svítící do tmy II. Praha, NIPOS 2007, s. 197.

RICHTER, Luděk: Jaroslav Ipser, Amatérská scéna 1999, č. 12

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 147, 148.

RICHTER, Luděk: Pohled přes hranice oborů. In: Hledání výrazu. České autorské divadlo v 80. letech (sestavili Vítězslava Šrámková a Jan Vedral). Praha, IPOS nedatováno (1991).

RICHTER, Luděk: Bouda slavila. Loutkář 2009, č. 1, s. 039.

RICHTER, Luděk: 19. Přelet nad loutkářským hnízdem.... Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 29 - 32.

77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla - Programová brožura 2007, 63 s.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Turnovský drahokam. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

SKALSKÁ, Dagmar: II. ročník Semilského paroháče (2000). Internet.

TEJKL, Josef: Modrému kocourovi sršela srst. AS 2007, č. 2, s. 52-53.

TICHÝ, Zdeněk A.: Drak, Kašpárek a botičky. Divadelní noviny, roč. 8, č. 14, 7.9.1999, s. 7. : Kašpárek chodí pěšky. Recenze.

VAŠÍČEK, Pavel: Loutkové divadlo v letech 1970-1989. In Cesty českého amatérského divadla. Praha, IPOS 1988, str. 323-350.

VÍT, Arnošt. Festival draků v Litvínově. Čs. loutkář 1983, č. 5, s. 104 - 105.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11–17.

WEISSOVÁ, Daniela: O její práci: Hromada 1996, č. 16, s. 511.

WASCHKOVÁ, CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

ZAJÍC, Vladimír. Východočeská krajová přehlídka loutkářských souborů. Amatérská scéna 1997, č. 2, s18 - 19.

ZÁRUBA, Petr, Loutkářský soubor Na židli Turnov: Patnáct Turnovských drahokamů. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV.

(zv). 24. Litvínovský festival loutek. Čs. loutkář 1985, č. 6, s, 140.


TEXTY HER:
DRAČÍ pohádky - Weissová Daniela, Ipser Jaroslav, František Langer (zkrácený a komentovaný text), Československý loutkář 1982, č.12, s. 286.

FREJÍŘ - Weissová Daniela, Ipser Jaroslav, Hynek z Poděbrad (zkrácený a komentovaný text), Československý loutkář 1986, č. 6, s. 142.

KAŠPÁREK chodí pěšky - Ipser Jaroslav, Weissová Daniela, Loutkář 2005, č. 1, s. 40-43.

LÁRK Íčičok - Weissová Daniela, Ipser Jaroslav, Pavel Šrut (zkrácený a komentovaný text), Československý loutkář 1991, č. 11, str. 262.

MEDVÍDEK Pú nebo tak nějak - Weissová Daniela, Ipser Jaroslav, Romana Zemenová, A.A.Milne, ČTVRTletník DDD 1998.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Videozáznam představení Kašpárek chodí pěšky na JH 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Léčba neklidem na JH 1992 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Medvídek Pú na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Samoděde, Samoděde na JH 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Sedm trpaslíků a Sněhurka na JH 1996 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chrudim, dílny a semináře CP Loutkářská Chrudim 2015
Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 1991
Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 1996
Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 1999
Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 2002
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 6, 1992
Čmukaři, 1986
Ipser Jaroslav a Weissová Daniela, Turnov, Čmukaři, Dračí pohádky, 1982
Ipser Jaroslav a Weissová Daniela, Turnov, Čmukaři, Lárk Ičičok, 1991
IPSER, Jaroslav, LD Čmukaři, portrét
JH 2009, Turnov, Čmukaři, Za každým rohem jeskyňka
LCH 2009, Čmukaři
Modřišice, Čmukaři OB, Dračí pohádky, LCH 1982
Modřišice, Čmukaři OB, Lárk íčičok, LCH 1991
Modřišice, Čmukaři, Dobrá rána, LCH 1994
Modřišice, Čmukaři, Dračí pohádky
Modřišice, Čmukaři, Dračí pohádky na Dělnickém mládí, 1983
Modřišice, Čmukaři, Dračí pohádky, 1982
Modřišice, Čmukaři, Frejíř
Modřišice, Čmukaři, Frejíř
Modřišice, Čmukaři, Frejíř, 1984
Modřišice, Čmukaři, Frejíř, 1984
Modřišice, Čmukaři, Frejíř, 1985
Modřišice, Čmukaři, Frejíř, Čechova Olomouc 1985
Modřišice, Čmukaři, Frejíř, LCH 1985
Modřišice, Čmukaři, Jak Kašpárek ...
Modřišice, Čmukaři, Jak Kašpárek ...
Modřišice, Čmukaři, Jak Kašpárek... , LCH 1986
Modřišice, Čmukaři, Jak Kašpárek…
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 199
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, JH 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Ičičok.
Modřišice, Čmukaři, Léčba neklidem
Modřišice, Čmukaři, Léčba neklidem, 1992
Modřišice, Čmukaři, Léčba neklidem, LCH 1992
Modřišice, Čmukaři, Medvídek Pů - nebo tak nějak, JH 1993
Modřišice, Čmukaři, Medvídek Pú nebo tak nějak, LCH 1993
Modřišice, Čmukaři, Mevídek Pů, 1993
Modřišice, Čmukaři, Pletené pohádky
Modřišice, Čmukaři, Pletené pohádky
Modřišice, Čmukaři, Pletené pohádky, 1983
Modřišice, Čmukaři, Sadoděde, Sadoděde, 1989
Modřišice, Čmukaři, Sto dědečků
Modřišice, Čmukaři, Vodník
Modřišice, Čmukaři, Vodník
Modřišice, Čmukaři, Vodník, 1984
Modřišice, Čmukaři, Vzbouření Kabáta Kubáta
Modřišice, Loutkářský soubor Čmukaři Osvětové besedy, Lárk Íčičok, 1993
Modřišice, Loutkářský soubor Čmukaři, LD,  Saki: Léčba neklidem, JH 1992
Praha, Artama, Vykřičník, duben 1992
Turnov, Čmukaři, cena
Turnov, Čmukaři, cena 1983
Turnov, Čmukaři, cena za Samoděde
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP LCH 2021
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP LCH 2021
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP Loutkářská Chrudim 2019
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP Loutkářská Chrudim 2019
Turnov, Čmukaři, Dračí pohádky , na LCH 1982
Turnov, Čmukaři, drak
Turnov, Čmukaři, Hloupé království, KP Turnovský drahokam 2011
Turnov, Čmukaři, Hradec Králové, Poli, Tajemství pohádkových knížek, 2006
Turnov, Čmukaři, Hradec Králové, Poli, Tajemství pohádkových knížek, 2006
Turnov, Čmukaři, Hradec Králové, Poli, Tajemství pohádkových knížek, 2006
Turnov, Čmukaři, Hradec Králové, Poli, Tajemství pohádkových knížek, 2006
Turnov, Čmukaři, Kašpárek chodí pěšky, LCH 1999
Turnov, ČMUKAŘI, Kašpárek to zařídí, CP LCH 2020
Turnov, ČMUKAŘI, Kašpárek to zařídí, CP LCH 2020
Turnov, Čmukaři, Medvídek Pů nebo tak nějak, 2011
Turnov, Čmukaři, Medvídek Pů nebo tak nějak, 2011
Turnov, Čmukaři, Medvídek Pů nebo tak nějak, 2011
Turnov, Čmukaři, Medvídek Pů nebo tak nějak, 2011
Turnov, Čmukaři, Medvídek Pú, 1983
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 1983
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2006
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, LCH 2000
Turnov, Čmukaři, Sedm trpaslíků a Sněhurka, 1997
Turnov, Čmukaři, Sedm trpaslíků a Sněhurka, LCH 1996
Turnov, Čmukaři, Sedm trpaslíků a Sněhurka,1996
Turnov, Čmukaři, Sedm trpaslíků a Sněhurka,1996
Turnov, Čmukaři, Sedm trpaslíků a Sněhurka,1996
Turnov, Čmukaři, Sedm trpaslíků a Sněhurka,1996
Turnov, Čmukaři, Špatná zpráva , 2011
Turnov, Čmukaři, Tajemství pohádkových knížek, 2006
Turnov, Čmukaři, upomínky
Turnov, ČMUKAŘI, Vávra má rád hasiče, CP LCH 2022
Turnov, ČMUKAŘI, Vávra má rád hasiče, CP LCH 2022
Turnov, Čmukaři, Vodník, 2006
Turnov, Čmukaři, Za každým rohem jeskyňka, 2009
Turnov, Čmukaři, Za každým rohem Jeskyňka, LCH 2009
Turnov, Čmukaři, Za každým rohem jeskyňka, Turnovský drahokam, 2009
Turnov, Čmukaři, Zvířátka za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka  za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka  za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, LCH 2007
Turnov, Čmukaři,Tady bude..., 2006
Turnov, LS Čmukaři, Kašpárek chodí pěšky, 1999
Turnov, LS Čmukaři, Kašpárek chodí pěšky, 1999
Turnov, LS Čmukaři, Kašpárek chodí pěšky, 1999
Turnov, LS Čmukaři, Kašpárek chodí pěšky, 1999
Turnov, LS Čmukaři, Sadoděde, Sadoděde, 1997
Turnov, LS Čmukaři, Sadoděde, Sadoděde, 1997
Turnov, LS Čmukaři, Sadoděde, Sadoděde, 1997
Turnov, Slad Čmukaři, Země v daleké dálce, 2005
Turnov, Slad Čmukaři, Země v daleké dálce, 2005
Turnov, Slad Čmukaři, Země v daleké dálce, 2005
Turnov, Slad Čmukaři, Země v daleké dálce, 2005


Mapa působení souboru - Čmukaři, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Turnov, ČMUKAŘI, Vávra má rád hasiče, CP LCH 2022
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Léčba neklidem, 1992
Modřišice, Čmukaři, Mevídek Pů, 1993
Modřišice, Čmukaři, Medvídek Pů - nebo tak nějak, JH 1993
Turnov, Slad Čmukaři, Země v daleké dálce, 2005
Turnov, Čmukaři, Hradec Králové, Poli, Tajemství pohádkových knížek, 2006
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, 2007
Turnov, Čmukaři, Za každým rohem Jeskyňka, LCH 2009
Turnov, Čmukaři, Medvídek Pů nebo tak nějak, 2011
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP Loutkářská Chrudim 2019
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP Loutkářská Chrudim 2019
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP LCH 2021
Turnov, Čmukaři, Čert to vzal, CP LCH 2021
Turnov, ČMUKAŘI, Kašpárek to zařídí, CP LCH 2020
Turnov, ČMUKAŘI, Kašpárek to zařídí, CP LCH 2020
Turnov, ČMUKAŘI, Vávra má rád hasiče, CP LCH 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.