Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 70
Rok: 2000
Začátek: 11.8.2000
Konec: 19.8.2000
Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla a II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA

Jiráskův Hronov (JH) byl pro svůj jubilejní 70. ročník koncipován jako historicky programově první mezinárodní festival amatérského divadla v ČR. Jmenovitě jako II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla a České komise pro UNESCO. Současně si však zachoval statut celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla ČR. V hlavním programu bylo uvedeno 21 inscenací od 22 souborů v 38 představeních. Vedle českých se zúčastnily soubory z Francie, Litvy, Německa (2), Nizozemí a Slovenska (2).
Vedle 11 inscenací činoherního (hereckého) divadla pro dospělé byly na hronovských jevištích v základním programu uvedeny 3 loutkářské inscenace, 2 dětských divadelních kolektivů, 3 z oblasti netradičního divadla autorského typu a divadla poezie a 1 hudebního divadla.
Inscenace a vystoupení, uvedené v programu 70. JH, vycházely ve 12 případech z textů dramatických autorů (3x českých, po jednom ruském, americkém, německém, francouzském, polském, slovenském, italském, švédském a litevském), v 5 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 4 vznikly na základě původní autorské tvorby členů souborů. Představení komediálního typu byla v menšině proti těm, která se zabývala závažnými společenskými tématy, a to v poměru 2:1.
Inscenační výsledky, které soubory předvedly, byly vesměs vyrovnané a na velice dobré úrovni. Ačkoliv se některým souborům nepovedlo zopakovat zplna to, co předvedly na druhových národních přehlídkách, nebylo v programu uměleckých propadů. Naopak, objevily se tentokrát mimořádné inscenační počiny, které bylo možné vnímat jako projevy nových tendencí a trendů. Patřily mezi ně inscenace bechyňských Tatrmanů Zachraňte vojína Kuřátko podle S. Spielberga, Fr. Hrubína a Josefa Brůčka, slovenská inscenace Divadelného súboru V.S.O.P. Hviezdoslav z Dolného Kubína Hájnikova žena (Zabíjala…) podle P.O. Hviezdoslava, dále pak inscenace Nejhodnějších medvídků z Hradce Králové Artikulátor – souboj o tlumok, jejímž hlavním tvůrcem byl René Levínský a konečně svým způsobem i inscenace Společného dramatického činění PRASETAUN Dětského výchovného ústavu v Jihlavě Skupinka podle předlohy L. Langrové, P. Gábora a J. Juráše. Ze zcela jiného hlediska, pro mimořádné herecké kvality stanuly v popředí nejméně dvě další inscenace, a sice Podzimní koncert aneb Až se zima zeptá, nebudu se bát (Tři na lavičce) Divadla Jesličky z Hradce Králové podle Alda Nicolaje a inscenace hry D. Fischerové Náhlé neštěstí Divadla AHA! z Lysé nad Labem.

Dvanácti seminářů a dílen Klubu (nejen) mladých divadelníků /K(n)MD/ se zúčastnilo 180 posluchačů. Návštěvníci festivalu využívali i dalších příležitostí k poznání a získání dovedností mimo K(n)MD, jakými byly Problémový club, Rozborové semináře pro tuzemské a zvlášť pro zahraniční účastníky, Dílna divadelní režie a herectví vedená ruským režisérem Sergejem Fedotovem a další.
Po léta poněkud nevýrazná tvář plakátů a dalších propagačních materiálů došla proměny díky novému výtvarnému řešení, jehož autorem byl (i pro všechny následující ročníky) renomovaný brněnský výtvarník Rostislav Pospíšil.
Milan Strotzer
Účast souborů:
Lörach (Německo), Gut&Edel Theatregruppe, Václav Špirit podle románu Yanna Quefféleca: Barbarská svatba, r. Václav Špirit

Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Armlat Lionlöwe: Artikulátor – Souboj o tlumok, r. Akram Camel Abdallah Georgij

Pulheim (Německo), Studio Ensemble,Herecké studio: Georg Büchner – Michal Nocon. Vojcek... Pokusy, r. Michal Nocon

Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Tomáš Pěkný: Havrane z kamene aneb Čarodějnice z Býčí hory, r. Ivana Faitlová

Amsterdam (Nizozemí), Het Europa Tonel, Slawomir Mrožek: Serenáda, r. Remke Wiekeraad

Hradec Králové, Divadlo Jesličky, Senior klub, Aldo Nicolaj: Podzimní koncert aneb Až se zima zeptá, nebudu se bát (Tamboři aneb Tři na lavičce), rAlexandr Gregar

Plzeň, Okřídlený vůl, Daniil Charms: Jelizaveta Bam, r. Alena Dvořáková

Clermont-Ferrand (Francie), Divadelní skupina Le Valet de Coeur, Molière: George Dandin aneb Ošálený manžel, r. Jean Yves Lenoir

Klapý, Rádobydivadlo, Per Olov Enquist: Noc tribádek, r. Kateřina Baranowská

Jihlava, Spolčení Dramatického činění Prasetaun při Dětském výchovném ústavu, Lenka Lagronová – Peter Gábor – Jiří Juráš: Skupinka, r. Jiří Juráš

Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Steven Spielberg – František Hrubín – Josef Brůček: Zachraňte vojína Kuřátko, r. Josef Brůček

Dolný Kubín (Slovensko), V.S.O.P. Hviezdoslav pri MsKS, Pavol Orságh Hviezdoslav – Silvester Lavrík – K. Horvát: Hájníkova žena (zabíjala...), r. Silvester Lavrík

Jonava (Litva), Městské divadlo, E. Salola – Jonas Andriulevicius: Ženy (bobos), r. Jonas Andriulevicius

Zliv, Soubor Hudradlo – I. oddíl, Miroslav Slavík: Princezna na hrášku, r. Miroslav Slavík

Brno, Ústaf - Velké Meziříčí, Špatně zabržděno, The Best of Voiceband, r. Zdeněk Šturma, Eva Prešerová

Levice (Slovensko), Slovenské pohronské javisko, Tennessee Williams: Léto a dým, r. Eduard Šebian, Valéria Držíková

Lysá nad Labem, Divadlo Aha!, Daniela Fischerová: Náhlé neštěstí, r. Miroslav Pokorný

Libice nad Cidlinou, Miroslav Horníček: Dva muži v šachu, r. Vladimír Dědek

Moskva (Rusko), Divadelní studio Na Naběrežnoj, Alexandr Sergejevič Puškin – F. V. Suchov: Lacrimosa (Mozart a Salieri), r. Fedor B. Suchov

Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, r. Vlastimil Peška

Turnov, Čmukaři, Jaroslav Ipser – Daniela Weissová: Pletené pohádky, r. Jaroslav Ipser, Daniela Weissová
Paralelní akce:
Klub (nejen) mladých divadelníků (Hronov, 12 seminářů a dílen, organizační vedoucí PhDr. Milan Strotzer, Mgr. Marie Poesová, asistenti Jana Pazderníková a Jan Strejcovský): Václav Špirit (NSR): Základní abeceda divadla; Mgr. Roman Černík: Cesty k jevištnímu tvaru dětského nebo středoškolského divadla; Jozef Krasula (Slovensko): Dramatizace nedivadelního textu; PaedDr. František Zborník a Jaroslav Kubeš: Dílna Na zkoušku - Příprava divadelní inscenace; Regina Szymiková: Jevištní řeč; Kateřina Fixová, prof. PhDr. František Štěpánek a Vladimír Dědek: Kurz praktické režie; PhD. Aleš Bergman: Divadlo jako “situace situací o situaci”; Michal Hecht: Pantomima a pohybové divadlo (pro zahraniční účastníky).
Problémový club (PC) samostatná diskuse kmenových posluchačů PC za asistence Jany Štefánkové a střídajících se lektorů: Rudolf Felzmann: Divadelní režie jako schopnost přečíst a vizualizovat; Mgr. Milan Schejbal a asistentka Denisa Nová: Jevištní realizace dramatické situace; Radovan Lipus: Škaredý zjev (dílna divadla poezie).
Problémový club: prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Michal Dočekal, Karol Horváth, Mgr. Vladimír Zajíc.
Rozborový seminář pro zahraniční účastníky (v anglickém jazyce): Luděk Richter, Vidas Silunas (profesor GITIS, Moskva, prezident Ruského centra AITA/IATA) a Franz Josef Witting (prezident Svazu amatérského divadla Severního Porýní-Westfálska a ředitel festivalu Evropské divadelí dny v Paderbornu).
Rozborový seminář SČDO Mgr. Jiří Hraše, asistent ing. Dušan Zakopal
Osobnosti:
SOPROVÁ, Jana: Jiráskův Hronov – konfrontace my a svět. AS 2000, č. 5, s.5-10. Foto:
Clermont-Ferrand (Francie), George Dandin aneb Ošálený manžel
Jonava (Litva), Ženy (bobos)
Amsterdam (Nizozemí), Serenáda
Plzeň, OkřídJelizaveta Bam
Klapý, Noc tribádek
Hradec Králové, Artikulátor – Souboj o tlumok
Pulheim (Německo), Vojcek... Pokusy
Plzeň, Havrane z kamene aneb Čarodějnice z Býčí hory
Bibliografie:
70. JIRÁSKŮV Hronov 11. – 19. srpna 2000. Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla a II festival Středoevropské sekce AITA/IATA. Programová brožura. Red. Lenka Lázňovská a Jana Soprová. Hronov 2000. 132 s.

CÍSAŘ, Jan:Jiráskův Hronov fragmentárně. AS 2000, č. 5, s. 10-13. Foto:
Turnov, Pletené pohádky
Lysá nad Labem, Náhlé neštěstí
Hradec Králové, Podzimní koncert aneb Až se zima zeptá, nebudu se bát
Dolný Kubín (Slovensko), Hájníkova žena (zabíjala...)
Sudoměřice u Bechyně, Zachraňte vojína Kuřátko

Císař, Jan: Vzestupy a pády amatérského divadla. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Red. Jaroslava Suchomelová, fotografie Ivo Mičkal. Občanské sdružení Kruh, Hronov 2000. S. 17-25.

CO MI DAL SEMINÁŘ – dílna v Klubu (nejen) mladých divadelníků na 70. Jiráskově Hronově? (různí autoři) AS 2000, č. 5, s. 16-18. Foto: 4 ks z jednotlivých dílen.

ČERNÝ, František: Hronovy. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Red. Jaroslava Suchomelová, fotografie Ivo Mičkal. Občanské sdružení Kruh, Hronov 2000. S. 7-12.

DOSTÁL, Pavel. Zastavení na cestě, která má smysl. In Právo, roč.10, č.186, 11.8.2000, s.11, 1 fot. Zhodnocení významu festivalu, který letos oslaví sedmdesát let trvání.

ELBERS,YOKE, dr.: 70. JH holandskýma očima.AS 2000, č. 5, s. 14. Foto:
Zliv, Princezna na hrášku.

ERML, Richard - TICHÝ, Zdeněk A. - HULEC , Vladimír: Co vám kazí v divadle náladu?. Never more. Reflex, roč. 11, č. 37, 14.9.2000, s. 59, 3 foto. R. Erml k televiznímu seriálu F. R. Čecha "Pra, pra, pra...", Z. A. Tichý k televiznímu zpravodajství z Jiráskova Hronova, V. Hulec k malé účasti českých divadel na letošním ročníku avignonského festivalu, který měl být věnován východoevropským zemím.

FRANCKOVÁ, Ilona. Amatérské neznamená neumětelské. In České Slovo, roč. 92, č.193, 19.8.2000, s.13 Zhodnocení festivalu. Citován M.Pokorný, umělecký vedoucí a režisér souboru Aha! Lysá nad Labem.

FRANCKOVÁ, Ilona. Divadelní Hronov skončil. In České Slovo, roč.92, č.194, 21.8.2000, s.12, 1 fot. Zhodnocení festivalu.

FRANCKOVÁ, Ilona: Hronov je město spisovatelů a amatérského divadla. Zemské noviny, roč. 10, č. 213, 12.9.2000, s. 12, 1 foto. K historii ochotnického divadla ve městě, proslaveném svým festivalem.

FRANCKOVÁ, Ilona: Obyvatelé Hronova nedají na hry svého Aloise JIráska dopustit. Zemské noviny, roč. 10, č. 213, 12.9.2000, s. 12, 1 fot. - podepsáno if. K fungování ochotnického divadla ve městě, proslaveném svým festivalem.

GROMBIŘÍK, Dušan: Vzpomínky a zážitky (JH). AS 2000, č. 5, s. 14.

HERČÍKOVÁ, Zdeňka: Poprvé na Jiráskově Hronově. AS 2000, č. 5, s. 16.

HRDINOVÁ, Radmila. Bude mi patnáct, v pasťáku su rok. In Právo, roč.10, č.192, 18.8.2000, s.9, 1 fot. Recenze představení chovanců Dětského výchovného ústavu v Jihlavě.

HRDINOVÁ, Radmila. Hronovské divadelníky to k vodě vůbec netáhne. In Právo, roč.10, č.189, 15.8.2000, s.9 Referát o festivalu.

HRDINOVÁ, Radmila. Jiráskův Hronov začal pracovně. In Právo, roč.10, č.188, 14.8.2000, s.2, 1 fot. O zahájení festivalu, jedním z hostů byl i ministr kultury P.Dostál (citován). Krátce k financování festivalu.

HRDINOVÁ, Radmila. Jubilejní Hronov mezinárodní. In Právo, roč.10, č.183, 8.8.2000, s.17, 1 fot. - podepsáno rh. K programu festivalu.

HRDINOVÁ, Radmila - KŘÍŽ, Jiří P.: Hronov vedro neumořilo. Právo, roč. 10, č. 195, 22.8.2000, s. 17, 1 foto. Zhodnocení festivalu. K výsledkům soutěže o cenu Zlatého Aloise. Citován S.Fedotov.

JENÍKOVÁ, Eva. Jiráskův Hronov představí na dvacet souborů. In Zemské noviny, roč.10, č.186, 11.8.2000, s.10, 1 fot. K programu festivalu.

JENÍKOVÁ, Eva. Šíře české ochotnické scény nemá na světě obdoby. In České Slovo, roč.92, č.183, 8.8.2000, s.12, 1 fot. K programu festivalu.

JIRÁSKOVU Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Red. Jaroslava Suchomelová, fotografie Ivo Mičkal. Občanské sdružení Kruh, Hronov 2000. 120 s.

JUBILEJNÍ 70. Jiráskův Hronov se pomalu blíží. Přijede desítka kolektivů z Německa, Litvy, Ruska, Nizozemska, Francie a Slovenska. In Hradecké noviny, roč.9, č.133, 8.6.2000, s.16 - podepsáno čtk. K programu festivalu.

KOSOVÁ, Petra. Dva soubory z Plzně účinkují v Hronově. In Mladá fronta Dnes, roč.11, č.187, 12.8.2000, s.3, 1 fot. Informace o festivalu Jiráskův Hronov. Z Plzně se festivalu zúčastní Loutkové divadlo Střípek (nominovalo se na Loutkářské Chrudimi) a Okřídlený vůl (na základě doporučení ze Šrámkova Písku). Citována E.Ichová, A.Dvořáková (režisérka Jelizavet Bam-Okřídlený vůl Plzeň) a I.Faitlová (vedoucí Střípku).

KŘÍŽ, Jiří P.. Sedm hronovských křížků. Divadelní glosář. In Hospodářské noviny, roč.44, č.165, 25.-27.8.2000, s.10, 2 fot. - podepsáno TOF. Zhodnocení festivalu.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: 70. JH – Festival ve festivalu. AS 2000, č. 5, s. 3-5.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: České amatérské divadlo v mezinárodních souvislostech. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Red. Jaroslava Suchomelová, fotografie Ivo Mičkal. Občanské sdružení Kruh, Honov 2000. S. 26-34.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Charakterisika Jiráskových Hronovů. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Red. Jaroslava Suchomelová, fotografie Ivo Mičkal. Občanské sdružení Kruh, Honov 2000. S. 59 - 74.

LPD. Jiráskův Hronov bude mezinárodní. In Nedělní noviny, roč.2, č.32, 6.8.2000, s.19 Stručně k hronovskému festivalu, který se letos poprvé představí jako mezinárodní festival organizace amatérských divadelníků AITA/IATA..

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Škarohlídové a spol. a veřejné finance a 70. JH. AS 2000, č. 5, s. 20-21. Foto:
Brno, Velké Meziříčí, The Best of Voiceband.

MACHALICKÁ, Jana. Jiráskův Hronov oslaví letos 70.výročí. Divadelní novinky. In Lidové noviny, roč.13, č.145, 22.6.2000, s.25 - podepsáno jmc. Stručně k hostům letošního festivalu.

MATĚJKA, Ivan. Jiráskův Hronov slaví sedmdesát let. In Hospodářské noviny, roč.44, č.150, 4.-6.8.2000, s.6 - podepsáno im. K programu festivalu.

MÜLLER, Václav - ZBOŘILOVÁ, Libuše. Nejstarší festival zítra zahajuje. Jihomoravané mají lví podíl na rozvoji nejpočetnější amatérské aktivity. In Rovnost, roč.10, 10.8.2000, s.10, 2 fot. K historickému podílu jihomoravských souborů na festivalu.
Průvod hudebníků zahájil festival. In Metro, 14.8.2000, s.7 - podepsáno čtk. Zpráva o zahájení jubilejního, poprvé mezinárodního, ročníku festivalu.
Rekordní účast na festivalu v Hronově. In Metro, roč.2000, 21.8.2000, s.7 - Podepsáno čtk. Zpráva o festivalu.

OESTERLIN, Stefan: Hronov – živá legenda aneb Pohled aktivního zahraničního účastníka. AS 2000, č. 5, s. 15-16. Foto:
Levice (Slovensko), Léto a dým.

Průvod hudebníků zahájil festival. Metro, 14.8.2000, s. 7 - podepsáno čtk. Zpráva o zahájení jubilejního, poprvé mezinárodního, ročníku festivalu.

Rekordní účast na festivalu v Hronově. Metro, roč. 2000, 21.8.2000, s. 7 - podepsáno čtk. Zpráva o festivalu.

RICHTER, Luděk: Čtyři jubilejní - jak jsem je zažil… Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 43 - 44.

SOPROVÁ, Jana: Jiráskův Hronov – konfrontace my a svět. AS 2000, č. 5, s.5-10. Foto:
Clermont-Ferrand (Francie), George Dandin aneb Ošálený manžel
Jonava (Litva), Ženy (bobos)
Amsterdam (Nizozemí), Serenáda
Plzeň, OkřídJelizaveta Bam
Klapý, Noc tribádek
Hradec Králové, Artikulátor – Souboj o tlumok
Pulheim (Německo), Vojcek... Pokusy
Plzeň, Havrane z kamene aneb Čarodějnice z Býčí hory.

SOPROVÁ, Jana. Jiráskův Hronov bude letos mezinárodní. Zítra začne 70. ročník nejstaršího evropského festivalu amatérských divadel. In Lidové noviny, roč.13, č.185, 10.8.2000, s.24, 1 fot. K programu festivalu.

SOPROVÁ, Jana. Hronovský divadelní svátek zpestřují diskuse a dílny. In České Slovo, roč.92, č.188, 14.8.2000, s.12, 1 fot. K průběhu a programu festivalu. Citován jeden z hostů festivalu ministr kultury P.Dostál.

SOPROVÁ, Jana. Jiráskův Hronov zaznamenal ohňostroj nápadů a radosti. In Lidové noviny, roč.13, č.194, 21.8.2000, s.18 Ohlédnutí za festivalem.

SOPROVÁ, Jana. Překvapením festivalu v Hronově se stalo vystoupení chlapců z ústavu. In Zemské noviny, roč.10, č.191, 17.8.2000, s.13, 1 fot. Referát.

SOPROVÁ, Jana. Svět se sjíždí do Hronova. In Večerník Praha, roč.10, č.185, 10.8.2000, s.14 Zpráva.

STREJCOVSKÝ, Jan: Můj milý deníčku, dnes opět poprvé aneb Mini.nostalgické mini.rozvzpomínání s mini.poděkováním v závěru. AS 2000, č. 5, s. 19.

STROTZER, Milan: vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Red. Jaroslava Suchomelová, fotografie Ivo Mičkal. Občanské sdružení Kruh, Honov 2000. S. 35 - 57.

SUCHOMELOVÁ, Jaroslava: Ametérské divadlo jako způsob života. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Red. Jaroslava Suchomelová, fotografie Ivo Mičkal. Občanské sdružení Kruh, Honov 2000. S. 13-16.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Jubilejní 70. Jiráskův Hronov. In Týdeník Rozhlas, roč.10, č.34, 7.8.2000, s.30, 1 fot. K programu festivalu.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Velký festival v malém městě. In Týdeník Rozhlas, roč.10, č.38, 4.9.2000, s.30, 1 fot. Článek o festivalu.
Štefková, Alena – Závodský, Vít (ptal se): Thálie má u sousedů podobné problémy jako my. Rovnost, 28. 8. 2000, s. 12.

ŠTEFKOVÁ, Alena - ZÁVODSKÝ, Vít (rozmlouval). Thálie má u sousedů podobné problémy jako my. Prezidentka slovenského střediska mezinárodní organizace divadelních amatérů Alena Štefková si Hronov oblíbila. In Rovnost, roč.10, 18.8.2000, s.12, 1 fot. Rozhovor s prezidentkou Slovenského střediska mezinárodní asociace divadelních amatérů AITA/IATA o situaci slovenského amatérského divadla.

ŠVÁCHA, Jan: Proč se stále znovu a znovu zúčastňuji Klubu (nejen) mladých divadelníků? Foto: 1ks.

TICHÝ, Zdeněk A.. Hronov se otevře Evropě. In Mladá fronta Dnes, roč. 9, č. 126, 31.5.2000, s. 20 - podepsáno zat. Stručná zpráva o zahraniční účasti na festivalu Jiráskův Hronov.

TICHÝ, Zdeněk A.. Hronov patřil divadlu. In Mladá fronta Dnes, roč.11, č.194, 21.8.2000, s.13, 1 fot. - Podepsáno zat. Zhodnocení festivalu. Citováni V.Hulec a F.-J.Witting. Cenu Zlatý Alois získala hra J.Brůčka.

TICHÝ, Zdeněk A.. Amatérští divadelníci mají sraz v Hronově. In Mladá fronta Dnes, roč.11, č.186, 11.8.2000, s.14, 1 fot. K programu festivalu.

TICHÝ, Zdeněk A.. Jiráskův Hronov hlásí velký divácký zájem. In Mladá fronta Dnes, roč.11, č.188, 14.8.2000, s.11 O zahájení festivalu, jedním z hostů byl i ministr kultury P.Dostál (citován). Krátce k financování festivalu.

TICHÝ, Zdeněk A.. Končí jubilejní Jiráskův Hronov. In Mladá fronta Dnes, roč.11, č.193, 19.8.2000, s.19 - podepsáno zat. Zpráva o ukončení festivalu.

TICHÝ, Zdeněk A.: Hronov si připomněl dvojí výročí. Mladá fronta Dnes, roč. 11, č. 195, 22.8.2000, s. 15, 1 foto. Recenze dvou publikací vydaných při příležitosti 70. jubilejního ročníku festivalu Jiráskův Hronov. Jedná se o svazek věnovaný přehlídce amatérských divadelníků a o sborník přednášek z literárněvědného semináře , jenž se konal v Hronově před 4 lety. Připojena ukázka ze sborníku.

TICHÝ, Zdeněk A.. Jiráskův Hronov hledá moderní tvář. In Mladá fronta Dnes, roč.11, č.195, 22.8.2000, s.16 Zhodnocení festivalu.

TICHÝ, Zdeněk A.. Přitažlivý sedmdesátník. In Divadelní noviny, roč.9, č.14, 5.9.2000, s.7, 1 fot. Referát.

UHDE, Milan - TICHÝ, Zdeněk A. (rozmlouval). Politickou hru už nikdy nenapíšu, říká Milan Uhde. In Mladá fronta Dnes, roč.11, č.194, 21.8.2000, s.13, 1 fot. Rozhovor s M.Uhdem o amatérském divadle, o jeho dramatické tvorbě i politice.

ZÁVODSKÝ, Vít. Jubilejní Hronov měl slunnou atmosféru vstřícné pohody. Návštěva v Jiráskově rodišti - městě s divadlem v erbu. In Kam v Brně..., roč.2000, č.12, 2000, s.3-4 Informační článek o dění na festivalu.

ZÁVODSKÝ, Vít. Jubileum se slavilo pracovně. Jiráskův Hronov skončil udělením Zlatého Aloise a mohutným ohňostrojem. In Rovnost, roč.10, 23.8.2000, s.10, 1 fot. Hlavní cenu Zlatého Aloise získal soubor Tatrmani z Bechyně za inscenaci "Zachraňte vojína Kuřátko".

ZÁVODSKÝ, Vít. Kolísavou úroveň vyvažuje žánrová pestrost. Letošní Jiráskův Hronov oživují rozverní klauni brněnského kumštýře Rostislava Pospíšila. In Rovnost, roč.10, 19.8.2000, s.10 Referát.

ZÁVODSKÝ, Vít: Divadelní přehlídka nabízí zábavu i zamyšlení. Rovnost 17. 8. 2000

ZÁVODSKÝ, Vít: jubilejní Hronov měl slunnou atmosféru vstřícné pohody. Kam v Brně – příloha VI, č. 12, 2000

ZÁVODSKÝ, Vít: Jubilejní Jiráskův Hronov je poprvé skutečně mezinárodní. Rovnost 14. 8. 2000

ZBOŘILOVÁ, Libuše. Jiráskův Hronov zažije už sedmdesátý festival. Z Moravy se probojoval jen Ořechov. In Rovnost, roč.10, 18.7.2000, s.9 - podepsáno zb. Zpráva.
Archivy:
kART: Scénář výstavy 70. Jiráskových Hronovů (PhDr. Ladislav Hladký, CSc)

Související Obrázky

Bechyně, Tatrmani, Zachraňte vojína Kuřátko, JH 2000
Francie, Clermont-Ferrand. George Dandin aneb ošálený manžel
Francie, Clermont-Ferrand. George Dandin aneb ošálený manžel
Francie, Clermont-Ferrand. George Dandin aneb ošálený manžel
Francie, Clermont-Ferrand. George Dandin aneb ošálený manžel
Holandsko, Amsterdam, Het Europa Toneel, Serenáda
Holandsko, Amsterdam, Het Europa Toneel, Serenáda
Hradec Králové, Jesličky, Podzimní koncert aneb až se zima zeptá nebudu se ptát, 2000
Hradec Králové, Jesličky, Podzimní koncert aneb až se zima zeptá nebudu se ptát, 2000
Hradec Králové, Jesličky, Podzimní koncert aneb až se zima zeptá nebudu se ptát, 2000
Hradec Králové, Jesličky, Podzimní koncert aneb až se zima zeptá nebudu se ptát, 2000
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Artikulátor, 2000
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Artikulátor, 2000
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Artikulátor, 2000
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Artikulátor, 2000
Hronov, 70 Jiráskův Hronov, programový plakát 2000
Hronov, 70. Jiráskův Hronov, plakát 2000
Hronov, CP 70. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2000
Hronov, CP Jiráskův Hronov a II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA, setkání zahraničích účastníků na Turově, 2000
Hronov, JH 2000 - plakát
Hronov, JH 2000 - plakát
Hronov, JH, Šrámková, Lázňovská, Strotzer, 2000
Hronov, Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám, almanach, 2000
Hronov, Jiráskův Hronov, plakát 2000
JH 2000, před divadlem
JH 2000, slavnostní zahájení festivalu
Jihlava, SDč Prasetaun, Skupinka
Jihlava, SDč Prasetaun, Skupinka
Jihlava, SDč Prasetaun, Skupinka
Jihlava, SDč Prasetaun, Skupinka, 2000
Klapý, Rádobydivadlo, Noc tribádek
Klapý, Rádobydivadlo, Noc tribádek
Klapý, Rádobydivadlo, Noc tribádek
Klapý, Rádobydivadlo, Noc tribádek, 2000
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Hronov 2000
Libice nad Cidlinou, Vojan, Dva muži v šachu, 2000
Libice nad Cidlinou, Vojan, Dva muži v šachu, 2000
Libice nad Cidlinou, Vojan, Dva muži v šachu, 2000
Libice nad Cidlinou, Vojan, Dva muži v šachu, 2000
Litva, Md Jonava, Ženy (bobos)
Litva, Md Jonava, Ženy (bobos)
Litva, Md Jonava, Ženy (bobos)
Litva, Md Jonava, Ženy (bobos)
Lysá nad Labem, AHA!, Náhlé neštěstí, 2000
Lysá nad Labem, AHA!, Náhlé neštěstí, 2000
Lysá nad Labem, AHA!, Náhlé neštěstí, 2000
Německo, Lörrach, Gut&Edel Theatregruppe, Barbarská svatba
Německo, Lörrach, Gut&Edel Theatregruppe, Barbarská svatba
Německo, Lörrach, Gut&Edel Theatregruppe, Barbarská svatba
Německo, Lörrach, Gut&Edel Theatregruppe, Barbarská svatba
Německo, Pulheim, Studio Ensemble, Vojcek, Pokusy
Německo, Pulheim, Studio Ensemble, Vojcek, Pokusy
Německo, Pulheim, Studio Ensemble, Vojcek, Pokusy
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Strakonický dudák, 2000
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Strakonický dudák, 2000
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Strakonický dudák, 2000
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Havrane z kamene aneb čarodějnice z Býčí hory, JH 2000
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Havrane z kamene aneb čarodějnice z Býčí hory, JH 2000
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Havrane z kamene aneb čarodějnice z Býčí hory, JH 2000
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Havrane z kamene aneb čarodějnice z Býčí hory, JH 2000
Plzeň, Okřídlený vůl, Jelizaveta Bam, JH 2000
Plzeň, Okřídlený vůl, Jelizaveta Bam, JH 2000
Plzeň, Okřídlený vůl, Jelizaveta Bam, JH 2000
Plzeň, Okřídlený vůl, Jelizaveta Bam, JH 2000
Slovensko, Dolný Kubín, V S O P Hviezdoslav pri MsKS, Hájnikova žena (Zabíjala)
Slovensko, Dolný Kubín, V S O P Hviezdoslav pri MsKS, Hájnikova žena (Zabíjala)
Slovensko, Dolný Kubín, V S O P Hviezdoslav pri MsKS, Hájnikova žena (Zabíjala)
Slovensko, Dolný Kubín, V S O P Hviezdoslav pri MsKS, Hájnikova žena (Zabíjala)
Slovensko, Levice, Slovenské pohronské javisko, Léto a dým
Slovensko, Levice, Slovenské pohronské javisko, Léto a dým
Slovensko, Levice, Slovenské pohronské javisko, Léto a dým
Slovensko, Levice, Pohronské divadelné javisko, Oprátka pro dva
Slovensko, Levice, Pohronské divadelné javisko, Oprátka pro dva
Slovensko, Levice, Pohronské divadelné javisko, Oprátka pro dva
Slovensko, Levice, Pohronské divadelné javisko, Oprátka pro dva
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Zachraňte vojína Kuřátko, 2000
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Zachraňte vojína Kuřátko, JH 2000
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Zachraňte vojína Kuřátko, JH 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Velké Meziříčí Špatně zabržděno a Brno ÚstaF, The best of voiceband, 2000
Velké Meziříčí Špatně zabržděno a Brno ÚstaF, The best of voiceband, 2000
Velké Meziříčí Špatně zabržděno a Brno ÚstaF, The best of voiceband, 2005
Vítězslava Šrámková - výjezdní zasedání AITA IATA, 2000
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Princezna na hrášku, JH 2000
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Princezna na hrášku, JH 2000
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Princezna na hrášku, JH 2000
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Princezna na hrášku, JH 2000


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, 70. Jiráskův Hronov, plakát 2000
Hronov, JH 2000 - plakát
Hronov, JH 2000 - plakát
JH 2000, před divadlem
JH 2000, slavnostní zahájení festivalu
Vítězslava Šrámková - výjezdní zasedání AITA IATA, 2000
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Artikulátor, 2000
Hradec Králové, Jesličky, Podzimní koncert aneb až se zima zeptá nebudu se ptát, 2000
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Havrane z kamene aneb čarodějnice z Býčí hory, JH 2000
Plzeň, Okřídlený vůl, Jelizaveta Bam, JH 2000
Klapý, Rádobydivadlo, Noc tribádek, 2000
Jihlava, SDč Prasetaun, Skupinka, 2000
Jihlava, SDč Prasetaun, Skupinka
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Zachraňte vojína Kuřátko, JH 2000
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Princezna na hrášku, JH 2000
Lysá nad Labem, AHA!, Náhlé neštěstí, 2000
Libice nad Cidlinou, Vojan, Dva muži v šachu, 2000
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Strakonický dudák, 2000
Turnov, Čmukaři, Pletené pohádky, 2000
Velké Meziříčí Špatně zabržděno a Brno ÚstaF, The best of voiceband, 2000
Německo, Lörrach, Gut&Edel Theatregruppe, Barbarská svatba
Německo, Pulheim, Studio Ensemble, Vojcek, Pokusy
Holandsko, Amsterdam, Het Europa Toneel, Serenáda
Francie, Clermont-Ferrand. George Dandin aneb ošálený manžel
Slovensko, Dolný Kubín, V S O P Hviezdoslav pri MsKS, Hájnikova žena (Zabíjala)
Slovensko, Levice, Pohronské divadelné javisko, Oprátka pro dva


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.