Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 61
Rok: 1991
Začátek: 2.8.1991
Konec: 10.8.1991
Scénická žatva českého amatérského divadla


1991 nastoupil JH cestu kvalitativně odlišnou. Pořadateli JH se staly IPOS-ARTAMA Praha a město Hronov a jeho kulturní zařízení (Hronovské kulturní středisko, později občanské sdružení Kruh), spolupořadeteli Okresní úřad Náchod, SČDO, Amatérská divadelní asociace, Volné sdružení východočeských divadelníků, České středisko AITA/IATA, Česká sekce UNIMA, Společnost Amatérské divadlo a svět a Klub přátel umění v ČR.
1991 se stal JH programově mezidruhovou přehlídkou českého amatérského divadla a postupem času vytvořil i takové mechanismy výběru inscenací, aby se stal místem, kde lze uvidět to nejkvalitnější a nejinspirativnější. Současně hledal nejoptimálnější formy reflexe představení, mezi nimiž měly a mají stěžejní místo diskusní kluby, později pojmenované trochu recesisticky problémové cluby (PC). Vlastní vzdělávací – výuková část JH spočívala na devítidenních seminářích a dílnách Klubu mladých (později nejen mladých) divadelníků, začínajících obvykle o den dříve než divadelní program a pojatých ve své skladbě co nejšířeji – mezidruhově. Tyto základní pilíře vzdělávací části JH byly dle potřeby a možností doplňovány různými tematicky zaměřenými besedami, přednáškami apod.
STROTZER, Milan: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hronov, občanské sdružení Kruh 2000, s. 35 - 57.
Účast souborů:
Říčany u Prahy , Divadelní soubor Tyl MěKS, Wofgang Kohlhaase – Rita Zimmerová: Čert nikdy nespí aneb Ryba ve čtyřech, r. Otakar Bachura, Jaroslav Vágner

Český Těšín, Teatr imeni Majora Smauza, Franz Kafka: Venkovský lékař, r. Janusz Klimsza

Litomyšl, loutkářský soubor Cukrnebudem Svitavy, Jiří Trnka: Zahrada, r. Jana Mandlová

Trnava, Divadelný ochotnický súbor Disk pri Mestskom kultúrnou stredisku, Blaho Uhlár – Miloš Karásek: Pat (Kto sú svine), r. Blaho Uhlár

Karlovy Vary, Divadelní studio D 3 MěKS, Zdeněk Daněk – Jiří Burian: Škola hrou, r. Zdeněk Daněk, Jiří Burian

Modřišice, Loutkářský soubor Čmukaři Osvětové besedy, Daniela Weissová – Jaroslav Ipser: Lárk íčičok, r. Daniela Weissová, Jaroslav Ipser

Praha, Divadlo Malostranská beseda, Pavel Landovský: Hodinový hoteliér, r. Václav Březina

Třebíč, Dramatický klub KVZ a MDDM, William Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. Jaroslav Dejl

Vsetín, loutkářský soubor Vždycky jinak, Alois Gallat – Pavel Holčák: Šnofonius a Morduína, r. Pavel Holčák

Přerov, Divadelní soubor ZK Přerovské strojírny, Přemysl Rut: Takový beznadějný případ, r. Rudolf Máhrla

Olomouc, Loutkářský soubor Divadlo Vkufru, Robert Louis Stephenson – Paul ven Ostaijen – Artur Milne a další: Nic jenom pro tebe, r. Pavel Němeček

Písek, Dětský divadelní soubor LDO ZUŠ, Jan Amos Komenský – Josef Mlejnek – Marie husinecká: Labyrint světa a ráj srdce, r. Marie Husinecká

Zliv, Divadelní studio Hudradlo MěKS a ZUŠ, Miroslav Slavík (na motivy lidové pohádky): Kirree, r, Miroslav Slavík

Praha, Divadelní soubor Sumus – Kulturní středisko Blatiny, Melih Gavedet Anday: Jak se hraje mikádo, r. Věra Mašková

Klapý, Rádobydivadlo Osvětové besedy, Alexandr Galin: Hvězdy na ranním nebi, r. Ladislav Valeš

Hradec Králové, Sdružený kabaret poslyš sestřičko – Klub Trojka, Richard Huelsenbeck: Kdo nevidí tlusté ďábly jak si mastí ryšavé vlasy, r. René Levínský, Čeněk Koliáš

Volyně, Divadelní studio MěKS, Slawomir Mrožek: Trosečníci, r. Jaroslav Kubeš

Plzeň, Divadlo D – Klub MěKS, Jan Dolina: Truchlivá komedie aneb Erotická tragédie, r. Petr Mlád, František Kaska

Žamberk, Dětský divadelní soubor LDO ZUŠ, Vladislav Vančura, Za časů ušatých čepic, r. Olga Strnadová

Moskva (Rusko), Studentské divadlo Moskevské státní Lomonosovy univerzity, Modré noci státní policie (Sinije noči ČeKa), r. Jevgenij Slavutin

Teplice – Novosedlice, Divadelní společnost Bangrot, Zdeněk Matějka – Pavel Votický: Úžasná komedie, r. Zdeněk Matějka, Pavel Votický

Košice, Divadelné štúdio pri DK VSŽ, Leonid Nikolajevič Andrejev: Život člověka, r. Jozef Pražmári

Ořechov u Brna, Tylovo divadlo Osvětové besedy, Josef Kovalčuk: Ondráš aneb Komedie o strašném mordu ve Sviadnovské hospodě L. P. 1715, r. Vlastimil Peška

Echirolles (Francie), Divadelní soubor M. J. C. Pablo Picasso, kolektiv: Stranger (Cizinec)
Lektoři:
Viz rubrika PARALELNÍ AKCE
Paralelní akce:
Klub mladých divadelníků (Velký Dřevíč, 5 seminářů, 47 posluchačů, organizační vedoucí PhDr. Milan Strotzer, Karel Tomas). Program: PhDr. Jan Borna: Analýza textové předlohy jako východisko režijní a herecké tvorby; Jevgenij Slavutin (Moskva, SSSR):Totální divadlo – herecký princip Michaila Čechova; Tomáš Žižka: Divadlo založené na výtvarném vidění; Václav Martinec: Pohyb jako základ hereckého výrazu; ing. Oldřich Kužílek: Herectví a herecké improvizace.
Diskusní klub: (1 společný, průměrná návštěva 60 účastníků, org. ved. PhDr. Milan Strotzer). Lektoři: prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Jarmila Černíková-Drobná, Jiří Fréhár, Milan Schejbal, PaedDr. František Zborník, Jiřina Lhotská a Ján Zavarský.
Diskusní klub Klubu režisérů SČDO
Bibliografie:
(es): Jiráskův Hronov netradičně? Občanský deník, 13. 8. 1991.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/91, s. 98-99.

BRIXI, Jiří: Co se mi líbilo a nelíbilo. Amatérská scéna, roč.28 (Ochotnické divadlo 37), č. 11, 1991, s. 18 - 19, 2 foto. Referát o Jiráskově Hronově.

CÍSAŘ, Jan: Nejlepší a nejinspirativnější… Amatérská scéna, roč. 28 (Ochotnické divadlo 37), č.11, 1991, s. 14 - 15. K letošnímu Jiráskovu Hronovu.

CÍSAŘ, Jan: Náhoda nebo...?. Loutkář, roč. 41, č. 12, 6.12.1991, s. 267 - 270, 4 foto. Obsáhlý referát o 61. ročníku Jiráskova Hronova si všímá změny koncepce festivalu na "scénickou žatvu", která se snaží předvést to nejlepší z českého amatérského divadla bez ohledu na žánr. Podrobně se pak zabývá čtveřicí loutkových inscenací.

CÍSAŘ, Jan: Priepasť medzi javiskom a hľadiskom. Jiráskov Hronov na počiatku novej éry. Národná obroda, 6. 8. 1991, s. 12.

CORRIGAN, Suzan - HRDINOVÁ, Radmila (rozmlouvala): Hronov očima anglické pozorovatelky. Amatérská scéna, roč.28 (Ochotnické divadlo 37), č. 11, 1991, s. 21 - Podepsáno rh. Krátký rozhovor s anglickým hostem Jiráskova Hronova o dojmech z festivalu.

HRDINOVÁ, Radmila: A co ještě bylo na Hronově k vidění a slyšení. AS 1991, č. 11, s. 24.

HRDINOVÁ, Radmila: Jiráskův Hronov: Rozpačitost příslibem. Rudé právo, 16. 8. 1991.

HRDINOVÁ, Radmila: Z deníku 61. ročníku Jiráskova Hronova aneb Divadlo na rozcestí. Amatérská scéna, roč. 28 (Ochotnické divadlo 37), č. 11, 1991, s. 3 - 11, 11 foto. Podrobná reportáž.

KMOCHOVÁ, Věra: Hronovský epilog. Lidová demokracie, 12. 8. 1991.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jiráskův Hronov v roce nula. Amatérská scéna, roč. 28 (Ochotnické divadlo 37), č. 11, 1991, s. 22 - 23, 1 foto. Uhodnocení letošního ročníku.

MAŠKOVÁ, Věra: Dva názory z jedné akce. Letošní Jiráskův Hronov aneb Jací jsme. AS 1991, č. 11, s. 13.

MARTINEC, Václav - HRDINOVÁ, Radmila (rozmlouvala): Aby člověk stál ve svém slově aneb O občanském obrození s Václavem Martincem. Amatérská scéna, roč. 28 (Ochotnické divadlo 37), č. 11, 1991, s. 20 - 21, 1 foto. - Podepsáno rh. Rozhovor o dílně pohybového divadla, kterou vedl na Jiráskově Hronově, nově založeném Divadle "M" v Českých Budějovicích, jehož je ředitelem a plánech do budoucna...

ONDRÁČEK, Vlastimil: Dvě hronovská zamyšlení. AS 1991, č. 11, s. 2.

PRCHALOVÁ, Radka: Vybírat, ale jak?. Amatérská scéna, roč. 28 (Ochotnické divadlo 37), č. 11, 1991, s. 11. Glosa k dramaturgii letošního Jiráskova Hronova.

PRCHALOVÁ, Radka: Diskuse je, když… AS 1991, č. 11, s. 15.

PRCHALOVÁ, Radka: O režisérech, babičkách a potlesku. AS 1991, č. 11, s. 17.

PRCHALOVÁ, Radka: Převládající barva: ŠEDÁ. Minulý týden ve znamení Jiráskova Hronova. Večerník - Praha, 14. 8. 1991, s. 6.
PROGRAMOVÁ brožura 61. JH - Scénická žatva českého amatérského divadla. Red. STROTZER, Milan. Hronov, Organizační štáb JH 1991. 103 s.

SMRČEK, Ota: Letošní Jiráskův Hronov nezklamal. AS 1991, č. 11, s. 2.

TICHÝ, Zdeněk A.: Oddechový čas, Kam zamíří Jiráskův Hronov? Lidové noviny, 12. 8. 1991.

TOMAS, Karel: Klub mladých divadelníků. AS 1991, č. 11, s. 12.

TVRZNÍK, Jiří: Hronovské rozpaky. MF Dnes, 13. 8. 1991, s. 4.

ZÁVODSKÝ, Vít: Hronovské střípky. Amatérská scéna, roč. 28 (Ochotnické divadlo 37), č. 11, 1991, s. 16 - 17, 1 foto. Referát.

ZPRAVODAJ 61. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Šéfred. RICHTER, Luděk. Hronov, Organizační štáb 61. JH 1991.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č. LCH 40N

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Hradec Králové, Trojka, Kdo nevidí tlusté ďábly, jak si  mastí ryšavé vlasy
Hradec Králové, Trojka, Kdo nevidí tlusté ďábly, jak si  mastí ryšavé vlasy
Hronov, NP 61. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1991
Klapý, Rádobydivadlo, Hvězdy na ranním nebi, 1991
Klapý, Rádobydivadlo, Hvězdy na ranním nebi, 1991
Klapý, Rádobydivadlo, Hvězdy na ranním nebi, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, JH 1991
Praha, Artama, Vykřičník, 1991
Praha, Artama, Vykřičník, 1991
Praha, Artama, Vykřičník, 1991
Říčany, Tyl, Čert nikdy nespí, 2007


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, Trojka, Kdo nevidí tlusté ďábly, jak si  mastí ryšavé vlasy
Klapý, Rádobydivadlo, Hvězdy na ranním nebi, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Říčany, Tyl, Čert nikdy nespí, 2007
Klapý, Rádobydivadlo, Hvězdy na ranním nebi, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, JH 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991
Hradec Králové, Trojka, Kdo nevidí tlusté ďábly, jak si  mastí ryšavé vlasy
Klapý, Rádobydivadlo, Hvězdy na ranním nebi, 1991
Modřišice, Čmukaři, Lárk Íčičok, 1991


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.