Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / Ochot. div. / Besední ochot. div. / Dram. sdružení ochotníků / Dram. a vzděl. spolek Tyl / ODO / OB

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 185x
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x,191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1850 první zmínka o ochotnickém divadle.
Kolem 1856 se hrávalo v hostinci Na růžku.

1863 - 6. 4. - J.K.Tyl: Pražský flamendr, činohra.

Dochovány plakáty z 1868, např. Proces, Před bálem, Pan domácí, též Nestroy, Tyl, Kolár. Název Ochotnické divadlo.
Studenti měli v té době zakázáno hrát.

1870 se ochotníci sloučili ve Čtenářské besedě a přejmenovali na Besední ochotnické divadlo.

Do 1916 spíše aktovky, potom i Hilbert, Jeřábek, Tyl, Šamberk, 21 titulů.

1921 se Besední ochotnické divadlo přejmenovalo na Dramatické sdružení ochotníků.

Dramatické sdružení ochotníků (později Tyl) hrálo v sále hotelu U labutě, v kinu Sokol.
1921 Mučedník Brixenský (Karas), r. Václav Figar.
1922 členem ÚMDOČ.
------------------------
1922 založen Divadelní spolek Tyl.

1923 Trampoty ministra Rady Pudivítra (Mařík), r. St. Novák.
1923 Exulanti (Vrchlický), r. Hecová – Richterová.
1924 Libušin hněv (Zeyer), r. V. Figar, v přírodě v parku na obci.
1925 K. Scheinpflug: Druhé mládí, režie dr. Bokr; A. Horáková: Páni, r. J. V. Stádník; Rožek: Samot chorobné květy, r. J. Dlabač; F. Čečetka: Adamita, historické drama, r. Červenka; P. Petrovič: Uzel, r. V. Figar; Kühnl: Malý lord, r. V. Figar.
V červenci a srpnu V. Figar uspořádal divadelní školu o 6 večerech.
1925 Václav Figar uspořádal v červenci a srpnu Dramatickou školu o šesti přednáškových večerech pro členy D. S. O.
1926 z vnitřní spolkové krize vznikl Dramatický a vzdělávací spolek Tyl, který koncepčně navázal na tradice ochotníků z 1856.

1927 Babička (Němcová – Pohorská), r. F. Hartman, plakát viz Obrázky.
1927 Macecha (Volfová), r. neuveden, plakát viz Obrázky.
1928 Sen noci svatojánské, „Dramatická úprava, scenování a režie V. Figar. Melodramatickou hudbu složil L. Tuček. Bohaté kostýmy! Pohádková výprava! Řecké ohně! Reflektory!“, v přírodě U staletých lip.
1928 Náš pan farář (de Lorde), r. V. Aust, jh. Jar. Vojta, plakát viz Obrázky.

1931 Španělská muška (Arnold a Bach), r. F. Hruška, plakát viz Obrázky.
1931 Královská výsost (Somerset-Mangham), r. V. Aust, jh. Eduard Kohout, plakát viz Obrázky.
1931 Jan Výrava (Šubert), r. B. Červenka, v přírodě u rybníka Marvánku.
1932 Manželství na zkoušku (Fořt), Mnich a baletka (Piskoř).
1937 spolek registrován v ÚMDOČ.
1938 se ke spolku Tyl připojila radošovická Dramatika.

Za okupace 1938-1945 zakázány všechny spolky mimo Tyla.
(Průša uvádí, že Tyl hrál ilegálně i po zákazu divadla 1944-1945 pro děti v klubovně sportovního stadionu. Jiné prameny tuto aktivitu připisují SDO Tvorba, registr. 1943, viz)

V repertoáru v té době např. Götz, Kvapil, Werner a operety Děti venkova, Na tý louce zelený aj.

1945 po válce zahájili hrou Filozofská historie.

1946 se k Tylu přidal Recitační odbor Studentského sportovního klubu (činný od 1936, viz).

1949 Růžové dopisy, hráno 2x; pohádka Sněženka, 3x; Jegor Bulyčev, 4x, na zájezdě 8x, členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ; Znamení býka, 2x; Manon Lescaut, 3x; Mordová rokle, 2x, na zájezdě 3x; Jiskra v popelu, 2x.

1949 Jegor Bulyčov.
Spolek členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ a iniciátorem div. festivalu Žeň Říčanska i jiných festivalů, z nichž vznikly černokostelecké Podlipanské hry.

Od roku 1949 připravil soubor 53 inscenací, z nichž mnohé našly kladnou odezvu nejen u diváků, ale i u odborných porot.

1950 - Tyl, Miloslav Stehlík: Mordová rokle. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 35. místo soutěže.

1950 všechny ochotnické soubory sloučeny v jeden Divadelní soubor Tyl ZK Sdružených skupin ROH.
Od té doby jediným souborem ve městě.

Po šesti letech zřizovatelem Okresní dům osvěty.
Od 1960 zřizovatelem Osvětová beseda.
Ved. Jiří Šatoplet.

1962 založena v Říčanech tradice okr. div. přehlídek.
Tyl vítězem I. soutěže aktivity, vyhlášené stč. KKS a KV SČDO.

1967 Tyl se poprvé účastnil Jiráskova Hronova.

1970 - Zeyer: Radúz a Mahulena, režie J. Šatoplet, citlivě zasvícená scéná – ČU J. Kabeláč, výborná Runa J. Prejskové.
1972 - Tyl, N.V. Gogol: Ženitba. Účast na Klicperově Chlumci.
1973 - Gogol: Revizor, účast na FEMAD; K. Capek: Loupežník, účast na X. Libčickém div. podzimu.
1974 - Tyl OB, Karel Čapek. Loupežník. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák.
1975 - Arbuzov: Romance ve třech, účast na Libčickém divadelním podzimu, 1976 účastník JH.
1978 - C. Hubálek: Hodina Antigony, režie V. Špirit. Účast na KP WR, JH, účast na Festivalu mládeže Praha-Horní Počernice.

1975-1978 rekonstrukce scény.

1979 Zoščenko, Longen. Účast na mnoha festivalech v Čechách.
Členové souboru v orgánech SČDO, v poradních sborech ZUČ a v různých organizacích NF.

V 70. letech scénografkou souboru Jarmila Maťátková.
Bylo to zejména v době, kdy byl režisérem souboru Václav Špirit. Po jeho emigraci v roce 1982 se režie úspěšně ujal Karel Purkar.

1980 - M. Zoščenko: SVATBA, r. Jaroslav Vágner j.h.; E. A. Longen: ...UŽ MOU MILOU, r. Jaroslav Vágner j.h. Účast na KP SDH, Nymburk - obě inscenace pod názvem Svatby.

Od 1981 Tyl, divadelní soubor Městského kulturního střediska Říčany u Prahy.

1981 W. Shakespeare: Komedie plná omylů, r. P. Janiš j. h. Účast KP WR.
1981 Josef Kajetán Tyl: Drahomíra a její synové, r. Václav Špirit. SDH.
1982 J. K. Tyl: Drahomíra a její synové, r. Václav Špirit. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.
1982 E. A. Longen, Z. Šimanovský: Svatby, r. K. Purkar. Účast na KP WR. Držitel putovního poháru WR.
1984 Z. Hovorka: Pamfilo a spol., r. K. Purkar. Účast na KP SDH.
1985 Ivan Bukovčan: Než kohout zazpívá, r. Karel Purkar. SDH.
1986 Euripides: Médeia, r. J. Šatoplet. 1987 účast KP Wintrův Rakovník.

1988 23 členů, vedoucí Otakar Bachura (Jiří Šatoplet).

V 80. letech Tyl mezi předními soubory kraje, pečoval o dobrou dramaturgii a o umělecký růst svých členů. Režie též V. Špirit (metodik StčKKS a 1982 odchod do emigrace).
Úspěšné inscenace tohoto období - Drahomíra, Než kohout zazpívá, Ryba ve čtyřech.

Po roce 1989 soubor přišel o zřizovatele a zaregistroval se jako občanské sdružení.

1989 A. Vampilov: Provinční anekdoty, r. O. Bachura/K. Purkar. Účast na KP Wintrův Rakovník.
1989 A. Vampilov: Historka s metérem, III. NP Jednoaktových her v Želči, cena za mužský herecký výkon O. Bachurovi.
"V posledních letech se soubor snaží dát o sobě "vědět" mezi diváky i divadelníky. Připravil několik pohádek pro děti i představení pro dospělé."

1991 - Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová: Čert nikdy nespí aneb Ryba ve čtyřech. Účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky.
1991 J. Triana: Noc vrahů, účast na div. přehlídce v Lorrachu (SRN). Na kraj. přehlídce v Rakovníku oceněn za rež. K. Purkart.
1991 W. Kohlhaase: Ryba ve čtyřech, r. O. Bachura/J. Vágner j. h., obě hry účast na KP Wintrův Rakovník.
1991 Kohlhaasse - Zimmerová: Čert nikdy nespí, JH.

1993 vedoucí Jiří Šatoplet.

1995 J. Tetter: Zeď, r. K. Purkar. Účast na KP WR - dvě ocenění za herecké výkony.
1996 G. Figuereido: V tomto domě spal Bůh, r. K. Purkar. Účast na KP WR.
1997 O. Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, r. P. Němec. Účast na KP WR, ocenění za herecký výkon.
1997 Zd. Horynová: Moudrá ševcová, r. Vl. Vlasák. Účast na KP Divadlo dětem Mělník.

V 90. letech měl spolek 30 členů a zájemce z řad mládeže.

Soubor se několikrát dostal až na Jiráskův Hronov, naposledy s Rybou ve čtyřech v režii J. Wágnera.
V této hře naposledy hrál Jiří Šatoplet.

Divadelní podzim Jiřího Šatopleta je každoroční nesoutěžní přehlídkou divadelních souborů. Říčanští diváci si již na pravidelné podzimní návštěvy divadla zvykli.

1998 A. Casona: Sebevraždy na jaře zakázány, r. K. Purkar. Účast na KP WR. Dále pohádka Císařovy nové šaty, KP Divadlo Dětem Mělník.
1999 Vl. Novák a St. Oubram: O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku. Účast na Divadelním podzimu Jiřího Šatopleta.

2000 Přemysl Rut: Sen, r. K. Purkar. Účast na KP WR.
2000 H. Lovinescu: Hra o životě a smrti v popelové poušti, r. K. Purkar. Účast na KP WR. Novák - Oubram: O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku, KP Divadlo dětem.
2001 H. Pinter: Milenec, r. J. Pospíšil/K. r. Purkar, L. Ferlinghetti: Oběti Amnézie. Účast na přehl. Stochovská Thalie. Doporučení na NP Divadelní Třebíč. Účast na mezinárodním festivalu MB(apostrof)99 v Divadle Na zábradlí v Praze.
2001 Sůl nad zlato, účast - Stochovská Thalie.
2001 Mazeas: Vzestup a pád slepice.
2002 Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, režie Josef Pšenička.
2003 Claude Magnier: Věno slečny Laury; Eduardo Manet: Lady Strass (premiéry), r. R. Šimčíková. Účast - Divadelní podzim... Říčany, KP WR.
2004 Eduard Manet: Lady Strass, r. Karel Purkar. Účast na Perlení, Bechyně.
2005 Dave Freeman: Dovolená s rizikem, Divadelní podzim... Říčany. 2006 účast na KP WR.
2006 Poslední ze žhavých milenců (premiéra). Účast - Divadelní podzim... Říčany.
2008 - Nikolina Werdelinová: ZNALCI, r. K. Purkar. Účast na Divadelní podzim..., Říčany - premiéra. Účast na KP Třešťské divadelní jaro 2009, čestné uznání Lucii Novotné a Petru Duškovi za herecký výkon.
2011 Markéta Bláhová - Vidlasová: Podzimní hra, r. Karel Purkar. Účast na KP Wintrův Rakovník a Bechyňské Perlení. Účast na Divadelní podzim..., Říčany 2010 - premiéra.
2011 Benght Ahlfors: Popel a pálenka. Účast na KP Wintrův Rakovník. Účast na Divadelní podzim..., Říčany 2010 - premiéra.
2012 - Markéta Bláhová - Vidlasová: Podzimní hra. Účast na KP Modrý kocour, Turnov.
2013 - Erik-Emmanuel Schmitt: Hotel mezi dvěma světy, r. Radana Šimčíková. Premiéra 22.11.2012 - účast na Divadelní podzim..., Říčany. Účast na KP Wintrův Rakovník 2013 - čestné uznání Vojtěchu Nejedlému za roli Juliena Portala, Haně Mondscheinové za roli Doktora S. a Radaně Šimčíkové za úpravu a režii a cena Daniele Toulcové za roli Laury a Davidu Kulhanovi za roli Mága Rádžapúra. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha 2013.
2014 - Reza de Wet, překlad Julek Neumann: Pohřešované, r. Karel Purkar. Účast na KP Wintrův Rakovník. účast Bechyňské perlení.
2014 - Vlastimil Novák, Stanislav Oubram: O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku aneb Lesní pohádka, r. David Kulhan. Účast na Divadelní podzim..., Říčany. Účast na KP Popelka na dlani, Mladá Boleslav 2015. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2015. Účast na Voskovcova Sázava 2015.
2016 – Ludmila Ulická: Ruská zavařenina, překlad Naděžda Krejčová, režie a úprava Radana Šimčíková. Účast na KP Wintrův Rakovník 2017 - čestné uznaní Vojtěchu Nejedlému a Alžbětě Fišerové za herectví, souboru za scénografické řešení a za inscenaci a cena Davidu Kulhanovi za herectví a Radaně Šimčíkové za dramaturgii - doporučení na CP Divadelní piknik Volyně. Účast na Divadelní podzim..., Říčany.

Chystané premiéry, členové spolku, fotogalerie a další informace viz www odkazy - webové stránky Div. spolku Tyl - Říčany.

2017 - DS Tyl, Mario Geraldi: ZLOMATKA, r. Karel Purkar. Účast na Divadelní podzim..., Říčany - premiéra. Účast na CP Bechyňské Perlení 2018. Účast na KP Wintrův Rakovník 2018.

2018 - DS Tyl, Pavel Kohout: VÁLKA VE TŘETÍM POSCHODÍ, r. David Kulhan. Účast na Divadelní podzim..., Říčany - 29.11.2018 premiéra. Účast na KP Wintrův Rakovník 2019 - čestné uznání Davidu Kulhanovi za režii a souboru za inscenaci a cena Haně Mondscheinové za roli Michaely Bláhové - doporučení na Národní přehlídku jednoaktovek SČDO Holice 2020 a doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2019..

2019 - DS Tyl, Michael McKeever: NEBĚHEJ S NŮŽKAMA V RUCE, r. Karel Purkar. Účast na Divadelní podzim..., Říčany - 28.11.2019 premiéra.
(http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2131). První repríza 30.1.2020 (http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2176). Účast na KP Červený Kostelec 2020. Účast na CP Bechyňské Perlení 2020.

2019 - DS Tyl, Roland Schimmelpfennig: Žena z dřívějška. Režie Vojtěch Nejedlý. Premiéra 18.9.2019. Účast na KP Wintrův Rakovník 2020.

2023 - Petr Kolečko: ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, r. David Kulhan. Účast na KP Wintrův Rakovník 2024 – cena Alžbětě Fišerové za roli Kláry, čestná uznání souboru za inscenaci, Davidu Kulhanovi za režii, Michaele Zamazalové za roli Ivety a Pavlíně Burešové za roli Vladany, doporučení na CP Divadelní Piknik, Volyně. Účast na Bez zbytečnejch řečí - Český FEMAD Plzeň 2024 - cena Ragueanovin za nejlepší inscenaci.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 85; 2001, s. 77.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Bechyňské perlení 2004. AS 2004, č. 1, s. 5–7.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998., 357 obr. v textu., s. 99, 175, 248, 302, 324, 337, 339.

KODEŠ, Jaroslav: Divadlo dětem Mělník 1997. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 21.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadlo dětem Mělník. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24-25.

LIBČICE. Amatérská scéna 1976, č. 1, s. 21.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 423-424.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

PURKAR, Karel: Slovo o souboru v Říčanech. Besedník 1872, č. 1, s. 16.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 121. (DS Tyl 1986, Euripidés: Medea, r. J. Šatoplet, v. J. Maťátková - H. Dušková, h. K. V. Burian.)

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 93.

ŠATOPLET, Jiří: Ochotnické divadlo v Říčanech. In: Kapitoly z dějin Říčan. Říčany, Městská rada 1997, s. 409-434.

ŠIMČÍKOVÁ, Radana – PURKAR, Karel – VRBA, František (ptal se): Náš rozhovor. Říčanský kurýr 2001, č. 10, s. 14-15.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. Amatérská scéna 1970, č. 9, s. 17-18.
----
WEBOVÉ stránky DS Tyl:
http://dstyl.ricany.cz/
(28. 9. 2011)

Amatérská scéna 1991, č. 7.

Československé divadlo 1925, č. 13, s. 208.
Dalibor 10. 4. 1863.
Ochotnické divadlo 1932, č. 5 (?), 3. str. ob., č. 9 (?), 3. str. ob.
Archivy:
kART:
3 evidenční karty ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1921-1925, i. č. 378/6140/1921, Dramatické sdružení ochotnictva.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/4688/1926, Dramatický a vzdělávací spolek Tyl (zal.).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Říčany pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4:
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV.
Poznámka:
Obor činnosti:
činohra
opereta
pro děti a mládež
divadlo v přírodě
Jiné2
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

 Říčany, Tyl, Španělská muška - plakát, 1931
48.JH, Říčany, Hodina Antigony, 1978.
FIGAR, Václav, portrét, 1929
Josef Pšenička, 2002
Karel Purkar – režisér a vedoucí DS Tyl Říčany, 1990
Otakar Bachura, režisér a koncem 80. let vedoucí souboru Tyl Říčany, 1990
Říčany u Prahy, DS J. K. Tyl, W. Shakespeare: Komedie omylů, 1980
Říčany, Besední ochotnické divadlo, Otče náš - plakát, 1878
Říčany, Dramatické sdružení ochotníků, Exulanti, 1923
Říčany, DS Tyl OB, Romance ve třech, 1976
Říčany, DS Tyl, Provinční anekdoty, 1988
Říčany, DS Tyl, Čekatel, 2002
Říčany, DS Tyl, Drahomíra a její synové, 1980
Říčany, DS Tyl, E. A. Longen: Už mou milou, 1980
Říčany, DS Tyl, Historka s metérem, 1989
Říčany, DS Tyl, Hotel mezi dvěma světy, KP Wintrův Rakovník 2013
Říčany, DS Tyl, Hotel mezi dvěma světy, KP Wintrův Rakovník 2013
Říčany, DS Tyl, Komedie plná omylů, 1981
Říčany, DS Tyl, Noc vrahů, 1990
Říčany, DS Tyl, P. Němec: Doba kamenná, 2003
Říčany, DS Tyl, Pamfillo a spol., 1983
Říčany, DS Tyl, Provinční anekdoty, 1988
Říčany, DS Tyl, Ryba ve čtyřech, 1990
Říčany, DS Tyl, Ryba ve čtyřech, 1990
Říčany, DS Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2002
Říčany, DS Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2002
Říčany, hronovské vystoupení, 1976
Říčany, Tyl, Babička - plakát, 1927
Říčany, Tyl, Čert nikdy nespí, 2007
Říčany, Tyl, Claude Magnier: Věno slečny Laury, 2004
Říčany, Tyl, Dovolená s rizikem, 2006
Říčany, Tyl, Drahomíra a její synové, 1981
Říčany, Tyl, Hodina Antigony, 1978
Říčany, Tyl, Hodina Antigony,1978
Říčany, Tyl, Markéta Bláhová: Podzimní hra, 2011.
Říčany, Tyl, Měšťákova svatba, 1979
Říčany, Tyl, Milenec, 2001
Říčany, Tyl, Neběhej s nůžkama v ruce, KP Červený Kostelec 2020
Říčany, Tyl, Neběhej s nůžkama v ruce, KP Červený Kostelec 2020
Říčany, Tyl, Než kohout zazpívá, 1985
Říčany, Tyl, Pamfilo a spol., 1985
Říčany, Tyl, Pohřešované, KP Wintrův Rakovník 2014
Říčany, Tyl, Pohřešované, KP Wintrův Rakovník 2014
Říčany, Tyl, Popel a pálenka, KP Wintrův Rakovník 2011
Říčany, Tyl, Radana Šimčíková, 2007
Říčany, Tyl, Romance ve třech, 1976
Říčany, Tyl, Romance ve třech, 1976
Říčany, Tyl, Ruská zavařenina, KP Wintrův Rakovník 2017
Říčany, Tyl, Ruská zavařenina, KP Wintrův Rakovník 2017
Říčany, Tyl, Ruská zavařenina, KP Wintrův Rakovník 2017
Říčany, Tyl, Válka ve třetím poschodí, KP Wintrův Rakovník 2019
Říčany, Tyl, Válka ve třetím poschodí, KP Wintrův Rakovník 2019
Říčany, Tyl, Zakázané uvolnění, KP Wintrův Rakovník 2024
Říčany, Tyl, Zakázané uvolnění, KP Wintrův Rakovník 2024
Říčany, Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá…
Říčany, Tyl, Zlomatka, KP Wintrův Rakovník 2018
Říčany, Tyl, Zlomatka, KP Wintrův Rakovník 2018
Říčany,Tyl, Podzimní hra, KP Wintrův Rakovník 2011
Turnov, Modrý kocour 2004, Říčany, Tyl, Lady Strass, 2004
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Václav Špirit, vedoucí a režisér souboru gymnázia a režisér DS Tyl v Říčanech v 70. letech, 1978


Mapa působení souboru - Tyl / Ochot. div. / Besední ochot. div. / Dram. sdružení ochotníků / Dram. a vzděl. spolek Tyl / ODO / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
FIGAR, Václav, portrét, 1929
Říčany, Dramatické sdružení ochotníků, Exulanti, 1923
Václav Špirit, vedoucí a režisér souboru gymnázia a režisér DS Tyl v Říčanech v 70. letech, 1978
Říčany, Tyl, Romance ve třech, 1976
Říčany, DS Tyl OB, Romance ve třech, 1976
Říčany, Tyl, Měšťákova svatba, 1979
Říčany, hronovské vystoupení, 1976
Říčany, Tyl, Romance ve třech, 1976
Říčany, Tyl, Hodina Antigony,1978
Říčany, Tyl, Hodina Antigony, 1978
48.JH, Říčany, Hodina Antigony, 1978.
Říčany, Tyl, Drahomíra a její synové, 1981
Říčany, DS Tyl, E. A. Longen: Už mou milou, 1980
Říčany, DS Tyl, Komedie plná omylů, 1981
Říčany, DS Tyl, Pamfillo a spol., 1983
Říčany, Tyl, Pamfilo a spol., 1985
Říčany, Tyl, Než kohout zazpívá, 1985
Říčany, DS Tyl, Provinční anekdoty, 1988
Říčany, Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá…
Říčany, DS Tyl, Provinční anekdoty, 1988
Říčany, DS Tyl, Historka s metérem, 1989
Otakar Bachura, režisér a koncem 80. let vedoucí souboru Tyl Říčany, 1990
Karel Purkar – režisér a vedoucí DS Tyl Říčany, 1990
Říčany, DS Tyl, Noc vrahů, 1990
Říčany, DS Tyl, Ryba ve čtyřech, 1990
Říčany, DS Tyl, Ryba ve čtyřech, 1990
Říčany, Tyl, Milenec, 2001
Říčany, DS Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2002
Říčany, DS Tyl, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, 2002
Josef Pšenička, 2002
Říčany, DS Tyl, Čekatel, 2002
Říčany, DS Tyl, P. Němec: Doba kamenná, 2003
Říčany, Tyl, Claude Magnier: Věno slečny Laury, 2004
Turnov, Modrý kocour 2004, Říčany, Tyl, Lady Strass, 2004
Říčany, Tyl, Dovolená s rizikem, 2006
Říčany, Tyl, Čert nikdy nespí, 2007
Říčany, Tyl, Radana Šimčíková, 2007
Říčany,Tyl, Podzimní hra, KP Wintrův Rakovník 2011
Říčany, Tyl, Markéta Bláhová: Podzimní hra, 2011.
Říčany, Tyl, Popel a pálenka, KP Wintrův Rakovník 2011
Říčany, DS Tyl, Hotel mezi dvěma světy, KP Wintrův Rakovník 2013
Říčany, DS Tyl, Hotel mezi dvěma světy, KP Wintrův Rakovník 2013
Říčany, Tyl, Pohřešované, KP Wintrův Rakovník 2014
Říčany, Tyl, Pohřešované, KP Wintrův Rakovník 2014
Říčany, Tyl, Ruská zavařenina, KP Wintrův Rakovník 2017
Říčany, Tyl, Ruská zavařenina, KP Wintrův Rakovník 2017
Říčany, Tyl, Ruská zavařenina, KP Wintrův Rakovník 2017
Říčany, Tyl, Zlomatka, KP Wintrův Rakovník 2018
Říčany, Tyl, Zlomatka, KP Wintrův Rakovník 2018
Říčany, Tyl, Válka ve třetím poschodí, KP Wintrův Rakovník 2019
Říčany, Tyl, Válka ve třetím poschodí, KP Wintrův Rakovník 2019
Říčany, Tyl, Neběhej s nůžkama v ruce, KP Červený Kostelec 2020
Říčany, Tyl, Neběhej s nůžkama v ruce, KP Červený Kostelec 2020
Říčany, Tyl, Zakázané uvolnění, KP Wintrův Rakovník 2024
Říčany, Tyl, Zakázané uvolnění, KP Wintrův Rakovník 2024


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.