Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZŠ Gagarinova, Recitační soubor / Dramatický klub, uváděn též jako Dramatický klub MěDPM, DK SKP / DK Fórum

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1983
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1992
Působení: 198x, 199x
1983 soubor vytvořil učitel a divadelník Jaroslav Dejl z žáků 6. třídy,
neprve název Recitační soubor - začínal netradičními hravými inscenacemi poezie,
postupně jak děti přecházely do středoškolského věku
1986-1992 jako Dramatický klub, jednak kvůli proměně dramaturgického záběru, jednak, aby se tato skupina odlišila od mladších dětí, s nimiž Dejl začal pracovat 1986) později realizoval i dramatické texty. Významně ovlivnil práci a vývoj dětských recitačních a divadelních souborů.

Zřizovatelé: ZŠ Gagarinova (od 90. let Benešova); MěDPM a DK SKP

1984 - první inscenace Jiří Žáček: Ahoj moře, pásmo sestavil Jaroslav Dejl, postoupila na KP Brno, NP DRRK dětské recitace Mělník, NP dětského divadla Kaplice, hrála se do 1988, dosáhla 18 repríz, uváděna na seminářích pro učitele po celé republice.

1985 - Samuil Maršak (v překladu Jiřího V. Svobody): Zavazadlo, scénář Jaroslav Dejl a Eva Scigielová. Účast na NP dětská recitace, Mělník - překvapivý smysl pro humor a cit pro autorský styl textu, KP Brno, KDL Kaplice, hrána do 1988, 23 repríz.

1986 - Heslo Nezval, scénář Marie Nejedlá a Jaroslav Dejl, žáci 8. třídy ZŠ. Účast na KP Brno. Účast na NP DR, Mělník - soubor měl na NP právem největší ohlas ze 13 souborů, prokázal, že - v podstatě literárně naučné - heslo o slavném rodákovi vůbec nemusí být nezáživné, ale naopak může být gejzírem oslnivých nápadů, humoru i poezie, které nepřekryjí, ale naopak zvýrazní textovou předlohu. Účast na KDL Kaplice. Do roku 1988 dosáhla 30 repríz. Inspirativní představení na Zlatém slunci v Uherském Brodě.

1986 - vznik mladší recitační skupiny, viz Malý dramatický klub

1987 - franc. anonym - Jar. Dejl: O věrném milování Aucassina a Nicoletty, režie Jaroslav Dejl a Irena Nosková, hudba Karel Cón. Účast na OP Divadelní mládí, Okříšky. Účast na KP WP Brno - vítěz přehlídky, NP Mělník, CP WP Prostějov - Cena poroty a Cena diváka, KDL Kaplice, Jiráskův Hronov, FEMAD Poděbrady, Div. podzim Česká Lípa, Havlíčkův Brod, slovenská přehlídka UP a DP Dolný Kubín, hráno do 1989, 44 repríz. Patrně nejvýraznější a neproslavenější inscenace souboru, byť velmi úspěšné byly všechny. Reprezentace 1989 Belgie, Velká Británie - 5 představení, Voiceband ´88.

1988 - F. Voceďálek, J. Schmidt, J. Dejl: Nová komedie o Libuši, r. Jaroslav Dejl, Irena Nosková. Účast na NP JH v doplňkovém programu. Účast na Divadelní máj, Krnov, KP Třebíč, NP Mělník, JH, Krnov, hráno do 1990, 24 repríz. Účast na KP Inspirace, Letohrad - host přehlídky. Účast na OP Divadelní mládí, Okříšky. Účast na CP Kaplické divadelní léto. Účast na KP amatérských divadelních souborů, Blansko - cena souboru za inspirativní nastudování hry,

1988 Dramatický klub - dětský soubor Sdruženého klubu pracujících a Městského domu pionýrů a mládeže.

1988 - Z. K. Slabý: O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc, r. Jiřina Kubátová. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro. Účast na OP Divadelní mládí, Okříšky.

1988 - franc. anonym: Aucassin a Nicoletta, r. Jaroslav Dejl, Irena Nosková. Účast na NP JH v doplňkovém programu. Účast na Voiceband´88, Praha-Stodůlky.

1988 - Hana Januszewská – Jaroslav Dejl: Malý tygr. Účast na CP Kaplické divadelní léto.

1988 - O věrném milování Aucassina a Nicoletty; Malý tygr - videozáznam; Nová komedie o Libuši. Účast na OP amatérských divadelníků, Opava.

1989 - Aucassin a Nicoletta, r. Jaroslav Dejl, Kopřiva, Kopřivnice.

1989 - Josef Kovalčuk: Ondráš, vedoucí Jaroslav Dejl, KP Blansko, 9 repríz.
1989 - Miloš Macourek: O modrém hrnci, který rád vařil rajskou omáčku / Alex Königsmark: Pohádka o Nemehlovi. Vedoucí Jaroslav Dejl. Účast na KP DDS a DLS - Středočeská dílna dětského divadla, Mnichovo Hradiště. Účast na KP Jihočeský výběr, Prachatice - host přehlídky.

1990 - Hana Januszewská – Jaroslav Dejl: Malý tygr, (obnovená premiéra - 5 repríz. Reprezentace v Bulharsku, 7 představení.

1991 - Dramatický klub Fórum, William Shakespeare – Jaroslav Dejl: Sen noci svatojánské. Účast na KP Blanenská dílna, Blansko - Hlavní cena přehlídky, Milan Noha cena za písně, doporučení na NP JH. Účast na JH; slovenská přehlídka dět. divadla Trnava, celkem 35 repríz. zájezd na festivaly v SRN - 1 představení, Velké Británie - 6 představení. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové - host přehlídky. Účast na CP Divadelní máj, Krnov - anketa diváka, čestné uznání za účast, cena za herecký výkon a cena za nejlepší mužský herecký výkon Igor Dostálek za roli Lysandra, cena za herecký výkon Andrea Hlaváčková za roli Hernie a cena za režii a scénografii Jaroslav Dejl.

1991 - Hana Januszewská – Jaroslav Dejl: Malý tygr. Účast na CP Divadelní máj, Krnov.

Vedoucí a režisér učitel Jaroslav Dejl, hudební spolupráce i režie uč. Irena Nosková.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 260, 358, ; Obr.CČAD s.259: Aucassin a Nicoletta, Dramatický klub Třebíč, režie a scéna Jaroslav Dejl, hudba Karel Cón,1987.Obr.CČAD s.265: Heslo Nezval, recitační soubor Třebíč, ved. Jaroslav Dejl,1987.

CÍSAŘ, Jan: Primus inter pares?. AS1989, č. 7, 1989, s. 5-6, 3 foto. Referát z KP Jihomoravského kraje v Blansku 21.-23. 4. 1989. Foto: Třebíč, Ondráš.

DEJL, Jaroslav: Jmenuji se Jaroslav Dejl. In: Šlépěje kultury západní Moravy č. 4. Uspořádali St. Štěpánková a R. Zejda.´Třebíč, MěKS 1993, s. 61-65.

KAZDA, Jaromír. Voiceband´88. Čs. loutkář 1989, č. 5, s. 98 - 99.

POPELKA se dočkala, (pst). Divadelní přehlídka FOFR, Havlíčkův Brod 15.–17.4.1988. Amatérská scéna 1988, č. 7, s. 4.

PROSTĚ Prostějiov. 40 let ve městě s poezií, WP 1957-1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997, s. 77-78.

STROTZER, Milan. Středočeská dílna dětského divadla ´89. Čs. loutkář 1990, č. 4, s. 88 - 89.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

WASCHKOVÁ, CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Prostějov, 30. Wolkrův Prostějov - listina vítězů, 1987
Třebíč, Čas prožitý s divadlem
Třebíč, Dramatický klub MěDPM, O věrném milování Aucassina a Nicoletty
Třebíč, Dramatický klub MěDPM, O věrném milování Aucassina a Nicoletty
Třebíč, Dramatický klub MěDPM, O věrném milování Aucassina a Nicolety, KDL 1987
Třebíč, Dramatický klub,  Aucassin a Nicoletta,  1987
Třebíč, Dramatický klub,  O věrném milování Aucassina a Nicoletty, Havlíčkův Brod, Frmol, 1988
Třebíč, Dramatický klub, Aucassin a Nicolleta, 1987
Třebíč, Dramatický klub, Aucassin a Nicolleta, 1987
Třebíč, Dramatický klub, Divadelní Třebíč, 1992
Třebíč, Dramatický klub, dopis Táni Nedvecké, 1988
Třebíč, Dramatický klub, Jiráskův Hronov, novinové články, 1988
Třebíč, Dramatický klub, Mauglí, 1992
Třebíč, Dramatický klub, Nová komedie o Libuši, 1964
Třebíč, Dramatický klub, Nová komedie o Libuši, 1988
Třebíč, Dramatický klub, Nová komedie o Libuši, Jihomoravská divadelní soutěž, 1988
Třebíč, Dramatický klub, O věrném milování Aucassina a Nicoletty, Okříšky, okresní přehlídka, 1987
Třebíč, Dramatický klub, O věrném milování Aucassina a Nicollety, Okříšky, OP, 1987
Třebíč, Dramatický klub, Radka Dokulilová
Třebíč, Dramatický klub, Recitační soubor, Kronika souboru
Třebíč, Dramatický klub, Sen noci svatojánské, Blansko, KP Jihomoravského kraje, 1991
Třebíč, Dramatický klub, seznam členů souboru
Třebíč, Dramatický klub, sňatky v souboru
Třebíč, Plamínek, spolková kronika 1951 - 1997
Třebíč, Plamínek, spolková kronika 1951 - 1997
Třebíč, Plamínek, spolková kronika 1997 - 2001
Třebíč, Recitační soubor, Pohádka o Nemehlovi, Brno, KP recitačních souborů Jihomoravského kraje, ohlas v tisku, 1988
Třebíč, Třebíčské loutkářské jaro - program, 1988


Mapa působení souboru - ZŠ Gagarinova, Recitační soubor / Dramatický klub, uváděn též jako Dramatický klub MěDPM, DK SKP / DK Fórum

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebíč, Dramatický klub,  Aucassin a Nicoletta,  1987
Třebíč, Dramatický klub, Nová komedie o Libuši, 1964
Třebíč, Dramatický klub MěDPM, O věrném milování Aucassina a Nicolety, KDL 1987
Třebíč, Dramatický klub, seznam členů souboru
Třebíč, Dramatický klub, Recitační soubor, Kronika souboru
Třebíč, Dramatický klub, Radka Dokulilová


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.