Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Olomouc

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Olomouc
Nadřazený celek: Olomoucký kraj
První zpráva: 1843
První div. produkce v Olomouci 1479, jeviště postaveno při setkání králů Vladislava II. s Matyášem.
(DČD I, s. 98.)

1566-1770 hráli jezuité.
Hry v koleji či biskupském dvoře, mj. dialog o narození Páně, brzy pro širší obecenstvo na náměstíčku u kostela Matky Boží (Náměstí republiky, zbourán), nejprve latinsky, později německy a česky.
Např.: 1570 Aulularie,1574 Dialogy proti opilství, 1577 Dialog mezi prací a poctou, 1579 O žákovi, jenž svého učitele pomlouval, 1604 Herkules na rozcestí, O svatých, 1606 výpravná holdovací inscenace Tobias junior při příležitosti svatby pana V. V. z Lobkovic.
1622 zpráva o patrovém jevišti.
1664 hra o Cyrilu a Metoději se 175 účinkujícími.
1683, 1685 a 1687 pašijové průvody.
Největší rozmach a výpravnost jezuitských her na konci 17. stol., kdy se začaly obracet k antické mytologii.
1698 postaveno nové jeviště, zavedeny kulisy. 1731 výpravné nastudování melodramatu J. R. Kellera o sv. Janu Nepomuckém, 1754 svatojánská opera Adama Enzendorfa.
(Podrobněji Bartušek s. 122-127; DČD I, s. 98, 112, 119, 134-136, 174-175, 181, 184, 350.)

1575-1593 a 1745-1770 premonstráti na Hradisku, koncem 16. stol. i světské hry (německy).
Pro obhroublost světské hry zakázány. Často se hrálo k uvítání a poctě významných osob (císař Rudolf, Zikmund Bathory, arcikníže Leopold ad.).
1748 (1758) při návštěvě Marie Terezie na Hradisku uv. v nářečí pololidová “hanácká opera” Pargamotéka, h. alumnové (seminaristé). Začátkem školního roku hry k poctě svatých (sv. Pavlína, sv. Ignác, bl. Stanislav Kostka, Cyril a Method ad.). I k oslavě osobností či událostí v panovnické rodině.
(DČD I, s. 352.)

Koncem 17. stol. “hauptakce” německých komediantů.

1721 provozovali operu měšťané v sále purkrabského domu. (Ron: O nejstarších teatrál. produkcích...)
Od 1721 snahy o postavení stálého divadla, německy se hrálo U Müllerů, (později hotel Pietsch).

1758 provozována "opera hanatica" Jura a Manda (napsal učitel Schreier) v Kounickém paláci ve Vídni před Marií Terezií.
"Tož podáte mně jen vojenské munduré a hned huvidíte, co bude z Jure!" (Port)

1770-1818 v Královském městském národním divadle na Dolním náměstí hráli němečtí komedianti, zde se několikrát hrálo i česky.

1828 zah. stavba nového městského divadla na místě bývalého ”komandantského" domu na náměstí.
1830 divadlo otevřeno.
----------------------------------------------------------
1843 v novém městském divadle hrán česky Klicperův Divotvorný klobouk, divadlo českými diváky až přeplněno.
1848 kvalitativní zlom v českých produkcích, za účasti J. K. Tyla, Palackého, Havlíčka, Strobacha, Riegra, Braunera a Trojana ad,, kteří na ně dojížděli ze sněmu v Kroměříži.
1862 zal. Slovanský čtenářský spolek (později Občanská beseda).
1869 - 7. 11. - poprvé se v městském divadle v Olomouci uskutečnilo české představení - Jos. Jiří Kolár: Monika aneb Po bitvě na Bílé hoře. (Moravská orlice 7. 11. 1869)
1872 zal. JDO besedních. Hrálo se v malém sále Besedy (U české lípy) na Dolním náměstí, od 1891 ve velkém sále.
1880 zal. Pěvecko-hudební spolek Žerotín.
V divadle se hrávalo též česky do 1882, kdy bylo po prudkých národnostních sporech vyhlášeno divadlo za výlučně německé.
Po 1882 Češi hráli v hostincích, hl. v zahradě na Mořickém náměstí, v měšťanském pivovaru, později v DD, v Těšetické pivnici a v Nd.
1883 Slovanský dělnický spolek.
1885 Slovanský dělnický spolek, LD.
1895 Kroužek českých dívek olomouckých.
1895-1923 Ochotnická DJ Tyl.

1905 JDO přestavěla jeviště v Občanské besedě.
1906 NJ, LD.
1910 výstava českého divadelnictví (přičiněním r. Volánka).
1911 Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva hrálo v Katolickém domě.
1911 Orel hrál v Katolickém domě.
Po 1918 JDO Jeroným Pavlovice, Sokol.
Po 1918 Družstvo českého divadla.
Ve 20. letech Olomouc sídlo okrsku ÚMDOČ.
20. léta 20. stol. LS Vzdělávacího spolku Havlíček.
Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1920 zal. ing. F. Čech rodinné loutkové divadlo.
1922 zal. LD Orla.
1923 Pěvecký a dramatický spolek Marx.
1923 Učitelský ústav / Komenium, LD.
1923 postavena velká scéna v katolické škole u Voršilek.
1924 DrO Svazu čs. důstojnictva.
Lidové divadlo Dělnické akademie.
Klub přátel umění.
192x Posádkový osvětový odbor.
Od 1925 DrO YMCA.
1932 Hudební škola Žerotína.
1934 z dramatického semináře Žerotína, na kterém přednášel O. Stibor, vzniklo avantgardní dramatické sdružení Studio.
1934-1946 Studio dramatických sdružení.
1935 - Na paměť dvacetiletého úmrtí Fr.A.Šuberta sehraje Sokol-Pavlovičky v neděli 15. září 1935 v sokolovně pavlovické jeho drama "Žně". V představení se účastní ochotničtí herci z Chvalkovic, Pavloviček, Týnečku a Samotišek.
Moravský deník 13.9.1935.
1936 - Divadelní představení dohráno při svíčkách...
V obecním sále ve Slavoníně u Olomouce, sehráli v neděli večer němečtí divadelní ochotníci hru "Postilion", která byla četně navštívena. Když bylo představení v nejlepším, zhasla pojednou světla a celý sál se ocitl ve tmě. Případ byl okamžitě hlášen Středomoravské elektrárně, ale když nebyla porucha odstraněna ani za hodinu, rozhodli se ochotníci dokončiti představení při svíčkách. Zajímavé je, že při předvádění této hry předminulou neděli v Hněvotíně vypukl požár, který však byl včas uhašen. Četnictvo případ vyšetřuje.
Moravský deník 31.3.1936.
1941 Orel.
1941 Sokol, DrO.
1941 MOS a Dobrovského lidová škola.
1944 NOÚZ - Radost a práce.
1948 Nová loutková scéna PKO.
1949-1950 soubor SČM na Slovanském reálném gymnáziu.
1949 Čapkův SDO
195x Kašpárkův koutek ZK Pozemní stavby.
1956 Štafeta.
1957 Loutková scéna při LBD.
1957 zal. DS ZK cukrovar v Olomouci-Hejčíně.
1958 DS ZK Moravských železáren a DS Mrštík v Hejčíně se sloučily do Div. studia Mrštík ZK ROH Moravských železáren.
1958 Kroužek uměleckého přednesu MOD.
1958 Dům armády / Nedivadlo hudby VÚ 1104
1959 DS ZV Vojenská správa.
1963 Bezručovo divadlo pracujících ZK ROH Železáren P. Bezruče.
1956 Wolkerův recitační kroužek.
1960-1968 Paraple.
1962 zal. Abeceda.
1961 zal. Studio LUT při Divadle O. Stibora a ODO.
Od 1961 soubor Skumafka (SKUpina MAlých Forem KAbaretu) při ODO.
1962-1964 také středoškolský HEJ RUP (HEJčínští Rušitelé Přežitků).
1962-1965 RADIONKAbaret, působili v DPM.
1960 vzniklo Bezručovo divadlo pracujících ZK ROH Železáren P. Bezruče sloučením s bývalým DS Domu armády.
1963 KOPA.
1963 Amfora, MJF.
1963-1964 Zápalka-kabaret Univerzity Palackého.
1965 Žerotín - LŠU / ZUŠ - lit. dram. obor.
1965 Teatrum parvum.
1965-1967 Základnou pro MJF v městě Dex klub, Divadlo EXperimentu.
1967 Soubor PF , středoškolský Index.
V Olomouci i v dalších letech působilo mnoho dalších kabaretů a studentských divadel.
1965 V. Pánková zal. LDO na LŠU Žerotín.
1968 zal. Divadlo hudby, při něm od 1970-(?) Studio DH.
Koncem 60. let 20. stol. Nová loutková scéna.
60. a 70. léta Loutkářský kroužek DDM.
1970 DLS Jiskra.
1970 DLS Řepčín.
1970 DLS ZDŠ Hejčín.
1970 soubor FF UP.
1970- (?) Studio DH.
1972 vzniklo loutkářské oddělení LŠU Žerotín.
1973-1979 Angažované divadlo - AD 74
1974–1978 Angažované divadlo.
Od 1973 výběrový festival (bienále) pro loutkářské soubory z ČR Čechova Olomouc, spolupořadatelem Kašpárkova říše.
1973-1980 AD 77.
1976 zal. Recitační studio PKO.
1976 zal. Bernardýn (Křelovský literární orchestr).
1977-1991 Studio Forum SDOS.
1978 Divadelní soubor SOUF.
1979 zal. LD Kolovrátek.
1980 zal. Divadélko mladých.
1980 DS Mrštík.
1981-1982 Divadélko mladých.
1981 Malé divadýlko.
1981-1987 Malé “S” divadýlko PF UP (“S”= stupidní, stupido - vyznávaná poetika).
1981-1987 Za zrcadlem.
1983 zal. Malá div. scéna.
1984 zal. KAD (Klub amatérského divadla).
Od 1984 uč. LDO ZUŠ Žerotín, též J. Roubal (viz Prostějov), odtud 1985 převedl partu mladých pod DS DK Sigma.
1985 Dokořán.
1985 Vratká poloha.
1985-1987 Divadlo ve Špeluňce,
1986-1987 DS DK.
1986 Exces.
1986-1987 zal. Svobodné divadlo.
1987-1988 Revolver FF UP (Revue volného verše).
1988 Rohlík a Bronz .
1989 Divan, s. a..
1989 Žížaly.
1991 Mezinárodní festival dětských her.
1992 ŠVAM&SPOLK / Žerotín - LŠU / ZUŠ.
1993 Divadlo v Kapli.
DS Dům bez střechy.
1994 DS studentů gymnázia.
1995 ŠVAM&SPOLK / Žerotín - LŠU / ZUŠ.
1995 Div. seskupení H. A. M. L. E. T.
1995 DDM a ZŠ Na Hradišti.
1995-1996 DS Devatero.
1995-1996 DS Gymnázia Hejčín.
1996 DS Slovanského gymnázia.
1996 DS Univerzity Palackého.
1996 dílna rodinného divadla DRDOL.
1997 Studentský kabaret.
1999 27. ročník CP dialogů, monologů a individuálních výstupů s loutkou Pohárek SČDO.
2001 DDS ZUŠ Žerotín.
2001 Divadélko Žerotín.
2002 DDS Hák.
2002 - při DA Olomouc založeno Divadlo Na Cucky.
2003 Tramtarie.
2003 Slovanský tyátr, studentský DS Slovanského gymnázia.
2004 ZUŠ Žerotín / Pan Chicitos.
2006 Rodinné divadlo Q-Kerni.
2006 - DS Třeba i…s příchutí jablka.
2008 Ansámbl Oz.

1934 JH - JDO besedních, Skoch: Penelopa vyšívala
1949 JH - LD Kašpárkova říše, Cinybulk: Ostrov splněných přání
1960 JH - Wolkrův recitační kroužek MěDO, Brecht: Tak míjel můj čas
1962 JH - Studio LUT při Divadle O. Stibora, Lichý: Fripiri
1964 JH – Amatérské div. studio Divadla O. Stibora, Renč: Tom Sawyer od řeky Mississippi
1968 JH - Amatérské div. studio Divadla O. Stibora, Dostál: Výtečníci
1972 FEMAD - Amatérské div. studio SDOS, Dostál - Pogoda: Kdyby všechny holky světa
1974:FEMAD, JH - Amatérské div. studio SDOS, Twain – Karpáthy (Dostál) - Pogoda - Kroc: Princ a chuďas
1976 JH - Amatérské div. studio SDOS, Déry – Pós (Dostál): Festival
1987 FEMAD - LŠU Žerotín, Mašatová: Stojí hruška
1987 JH - DS DK Sigma, Roubal- Saroyan: A od toho tygra vy strach nemáte?
1988 FEMAD - DS DK Sigma, Chmelová - Pánková: Hra na Robina Hooda
1989 JH - Divadlo Fkufru, Němeček: Klepy
1990 JH - DS Pardón, Vian: Pění a úpění pěny
1990 FEMAD - ZUŠ Žerotín, Hrubín - Petrová: O Palečkovi, který vyrostl, O princezničce na bále
1991 JH - LD Fkufru, Stephenson - Ostaijen - Milne: Nic jenom pro tebe
1993 JH - LD Fkufru, Brautigan - Němeček: Zdravíčko, copak se zas vznáší v éteru?
1993 JH - DS Švam & Spolk ZUŠ Žerotín, kol.: Nebát se tmy
1995 JH - DS Švam & Spolk ZUŠ Žerotín, Saroyan - Palarčíková: Četl jsem Tracyho Tygra

1955 NP - DS ZK TOS, ?
1977 NP DpD - Amatérské div. studio SDOS, Mikulka: Měsíc v anténách
1981 NP DpD - Amatérské div. studio SDOS, Lichý: Cínový vojáček

1978 NP DRRK Příbram - RS LDO LŠU Žerotín, Majakovskij - Pánková: Čím být?
1985 KDL - LDO LŠU Žerotín, Vladislav - Pánková: O třescích a plescích
1988 KDL - 5. r. LDO ZUŠ Žerotín, Chmelová - Pánková: Hra na Robina Hooda
1989 KDL - DS LŠU Žerotín, Vladislav - Pánková: O třescích a plescích
1989 Ústřední kolo soutěže LDO LŠU Most - LS LŠU Žerotín, Erben - Mašatová: Jak se hledají princezny
1990 DDL Prachatice - 4. r. LDO LŠU Žerotín, Hrubín - Petrová: O Palečkovi, který vyrostl. Princeznička na bále.
1991 DDL Prachatice - 5. r. LDO ZUŠ Žerotín, Hejná - Petrová: Tonka a Zuzka
1993 DDL Prachatice - Švam & Spolk, ZUŠ Žerotín, Palarčíková s použitím veršů J. Kašpara: Nebát se tmy
1994 DSÚ - 3.-5. r. LDO ZUŠ Žerotín, Macourek - kol.: O běláskovi
1995 DSÚ - Švam & Spolk ZUŠ Žerotín, Saroyan - Palarčíková: Četl jsem Tracyho tygra
1995 DSÚ - DDM a ZŠ Na Hradišti Olomouc, Grimmové - Pánková: O Šípkové Růžence

1958 ŠP - Dům armády, Kohout: Taková láska
1959 ŠP - ZV Kraj. VS, Šrámek: Měsíc nad řekou
1969 ŠP – Paradox, Stroncium a růže
1974 ŠP - Studio LUT při Divadle O. Stibora, Twain: Princ a chuďas
1977 ŠP - Soubor LŠU, Feldek: Za lesem na louce v maličké chaloupce
1984 ŠP - Soubor LŠU Žerotín, Hašek: Lásko, ó lásko, mocná čarodějko
1995 ŠP - ZUŠ Žerotín, Thurber: Třináctery hodiny

1960 WP - Recitační kroužek J. Wolkra
1963 WP – Zápalka-kabaret, Jevtušenko – Vozněsenskij: Čistý oheň
1967 WP - Nedivadlo hudby, Popa: Hra s hadříky
1988 WP – Revolver, Prévert: Jsme, jací jsme
1989 WP - LDO LŠU Žerotín, Majakovskij: Správná věc
1995 WP - DS Švam & Spolk ZUŠ Žerotín, Tygr? Ja Aha (podle Williama Saroyana: Tracyho tygr)

Zahraniční reprezentace:
Amatérské studio Divadla Oldřicha Stibora: 1966 Anglie, Havering International Drama Festival; 1968 SRN, Mezinárodní festival Wanne – Eickel; 1969 Rakousko, Mezinárodní mládežnické div. dny St. Lambrecht; 1977 Monako, Světový festival amatérského divadla; 1978 Rakousko, Vídeň,
Treffpunkt
DS DK ROH Sigma: 1987 Polsko, Katowice, Barborkové setkání.

Loutky:
1949 JH - LD Kašpárkova říše, Cinybulk: Ostrov splněných přání
1952 LCH - Kašpárkova říše, Cinybulk: Kaimovo dobrodružství
1955 LCH - Kašpárkova říše, Kaliba: Petr a pan Proto
1958 LCH - Kašpárkova říše, Čech: Křídová pohádka
1960 LCH - Kašpárkova říše, Cinybulk: Sršáň táhne do boje
1961 LCH - Kašpárkova říše, Cinybulk: Kocour Pětivousek
1967 LCH - LŠU Žerotín, Mašatová: S drakem není legrace
1971 LCH - Kašpárkova říše, Karafiát a kolektiv: Broučci
1976 LCH – LŠU, Feldek - Mašatová: Sněhurka, Šípková Růženka
1978 LCH - LŠU, Provazníková: Za lesem na louce v maličké chaloupce
Mikulka - Mašatová: 12 usmívajících se ježibab
1987 LCH - Divadlo Fkufru PKO, Feldek: Kouzelník a květinářka
1989 LCH - Divadlo Fkufru PKO, Němeček a kolektiv: Klepy
1991 LCH - Divadlo Fkufru PKO, kolektiv: Nic jenom pro tebe
1993 LCH - Divadlo Fkufru PKO, Brautigan - Němeček: Zdravíčko, copak se zas vznáší v éteru?
1995 LCH - ZUŠ Žerotín, Thurber - Němečková: Třináctery hodiny
1996 LCH - Leč nastojte! ZUŠ Žerotín, Wilde - soubor: ...hrnec zlata pro toho, kdo tu hvězdu najde...
2001 LCH - ZUŠ Žerotín, Pěkný: Havrane z kamene

Dětské loutkářské soubory v rámci KDL a DS
1975 KDL - LŠU Žerotín, Feldek - Mašatová: Sněhurka
1975 KDL - LŠU Žerotín, Hrubín - Mašatová: Pohádky
1978 KDL - LŠU Žerotín, Žáček ad. - Mašatová: Jak se cestuje do pohádkové země
1978 KDL - LŠU Žerotín, Mikulka - Mašatová: O třech malých prasátkách
1980 KDL - LŠU Žerotín, Ruck-Pauquetová - Mašatová: Povídky z malého nádraží Andersen - Mašatová: Pasáček vepřů
1984(?) KDL – LŠU Žerotín, text lidových loutkářů – Mašatová: Jenovéfa
1984 KDL - ZUŠ Žerotín, Hejná - Oplištilová - Mašatová: Jak jsme spravovali bačkůrky
1985 KDL - ZUŠ Žerotín, Vodňanský - Polák - Mašatová: Pojďte, něco vám povím
1986 KDL - ZUŠ Žerotín, folklorní texty - Mašatová: Stojí hruška
1994 DSÚ: 3. ročník Loutk. odd. LDO ZUŠ, Hevier - Němečková: Pohádky Daniela Heviera

1989 Ústřední kolo soutěže LDO LŠU Most: DLS LŠU Žerotín, K. J. Erben - M. Mašatová: Jak se hledají princezny

2006 "V uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci byl 20. 10. zakončen 1. ročník festivalu nazvaného Týden improvizace. Představily se např. tyto skupiny: Pra.li.ny, Vosto5, Dekadentní divadlo Beruška nebo Divadlo v soukolí." (Divadelní noviny, č. 19, 2006)

Zahraniční reprezentace
LSFkufru: 1987 Polsko, Katovice, Barborkové setkání; 1990 SRN, Lingen, Mezinárodní loutkový festival
Kašpárkova říše: 1993 Švýcarsko, Luzern.
Bibliografie:
ALMANACH Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1912. Red. Adolf Kubis. Olomouc, Vl.n., s.a., s. 16,18, 73 s., foto

ANTHON, Rudolf: Olomouc, divadlo a … já. Rkp. 1947. 2 s. kART.

ANTHON, Ivan: Informace pro MČAD dle A R. Anthona.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 122-127.

BAVIT, nebo sloužit mši. (Podepsáno dš.) Amatérská scéna 1976 č. 4, s. 9. – 11, 2x foto Pavla Štolla.

BEDNÁŘ, Ivan: Hledání sebe sama. Severomoravská krajská přehlídka. Amatérská scéna 1983, č. 6, s. 2.

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 159-161.

BENEŠ, Jiří: Sedmý krnovský Divadelní máj. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 4-7, foto.

BENEŠ, Jiří: Jak se hraje na indiány. Amatérská scéna 1967, č.1, s. 6-8.

BENEŠ, Jiří: Poznámky k pěti hronovským inscenacím (Výtečníci). Amatérská scéna 1968, č. 11, s. 11.

BLÁHA, Cyril: O divadelní festival Pobečví. Amatérská scéna 1973, č. 8, s. 10.

BLAHYNKA, Milan: Umění montáže. Literární noviny 11, 1962, č. 19, s. 8.

BLAHYNKA, Milan: Plivati na strop… (Skumafka.) Literární noviny 11, 1963, č. 3, s. 2.

BLAHYNKA, Milan: Zdrženlivé mlčení. Červený květ, 1963, č. 11, s. 349.

BLAHYNKA, Milan: Večer v jedenáct. Červený květ, 1963, č. 2, s. 369.

BLAHYNKA, Milan: Znáte to se zápalkou? FLP revue, 1964, č. 1, s. 2.

bm: Mám právo pít blues. FLP revue, 1964, č. 4. (bm - Bohuslav Matyáš)

BOŠEK, Pavel: Festival amatérů Na zábradlí. AS 1964, č. 8, s. 14.

BRHELOVÁ, Eva: Setkání divadel – Malé jevištní formy – Valašské Meziříčí. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 70 - 71.

BRŮČEK, Josef: 32. Divadelní Bechyně, AS 2003, č. 3, s. 27.

BRUNA, Otakar, MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

BŘEZINA, Leoš: Tygr spatřen na cestách… Stráž lidu 7. 1. 1988, s. 4.

CAHA, Vítek: Divadlo posvěcené nadšením. Třebíč ve službách Thálie 1945-1965. Třebíč, 2003, s. 66. (Na s. 63 blíže neidentifikovatelný novinový výstřižek - en: Národní přehlídky ochotnických souborů.)

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 43, 44, 46, 56, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 114, 129, 130, 142, 158, 167, 168, 191, 198, 207, 208, 209, 212, 215, 219, 244, 245, 248, 260, 262, 263, 269, 294, 300, 325, 348, 363, 365, 373, 375, 380, 383, 386, 389, 391, 394, 401; obr. s. 71: Plakát k opeře Viléma Blodka V studni Dámského odboru Národní jednoty a JBO Olomouc, 1894; s. 72: Plakát k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany, Pěvecko-hudební spolek Žerotín, Olomouc, 1903; s. 86: Gerhart Hauptmann, Potopený zvon, Jednota besedních ochotníků Olomouc, 1911; s. 217: Pavel Dostál, R. Pogoda: Výtečníci, Studio Divadla O. Stibora, Olomouc, 1968; s. 217: Tvůrci muzikálu Výtečníci, Studio Divadla O. Stibora Olomouc, na snímku Kamil Marek, ved. souboru, hudba Richard Pogoda, scénář a r. Pavel Dostál, 1968; s. 220: Zdeněk Kokta, dramaturg, autor scénářů a teorie ochotnického divadla, Olomouc, člen prvního výboru SČDO z roku 1969; s. 261: Jacques Prévert: Jsme jací jsme, Revolver Olomouc, r. Václav Klemens, 1988; s. 293: Z muzikálu autorské dvojice Pavel Dostál a Richard Pogoda Princ a chuďas, Amatérské div. studio při Divadle O. Stibora Olomouc, 1974;

CÍSAŘ, Jan: Svědek i účastník. Amatérská scéna 1987, č. 10, s. 6.

CÍSAŘ, Jan: Cesty českého amatérského divadla. IPOS-ARTAMA, Praha 1998, s. 262.

ČAPEK, Václav: Smích byl podezřelý. ZIP, kulturní žurnál 1997, č. 5. , čp. 432.

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Přerov, vl. n. 1938. s. 1, 2, 3, 14, 19, 24, 27, 28;

ČIČATKA, Jaroslav, soustavný divadelní publicista a historiograf. Novinářská tvorba především v olomouckém deníku Našinec (do 1949). Rozsáhlý faktografický objem jeho odkazu. Prakticky celé dějiny českého divadla v Olomouci do 70. let 20. stol. Pozůstalost, nevydáno. Informace: Státní vědecká knihovna v Olomouci.

ČIČATKA, Jaroslav: Dějiny olomouckého divadla (15.-19. stol.). Rkp.

ČUNDERLE, Michal: PODĚS v Olomouci. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 63.

DEJL, Jaroslav: Z poznámkového bloku předsedy poroty. DĚTSKÉ divadelní léto v Prachaticích 1993. Tvořivá dramatika 1993, č. 9.

DESÁTÉ výročí založení Štafety. (Nesignováno.) Kdy-kde-co v Olomouci, březen, 1966, s. 11.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 98, 112, 119, 134-136, 174, 175, 181, 184, 333-337, 350, 352; III. s. 178, 455.

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

Divadlo na Moravě 1, s. 23, 68-71; DIVADLO a divadelnictví v Severomoravském kraji. Výběr knih a článků z let 1971-1982. Zprac. Ludmila Ženožičková. Olomouc, SVK 1983. kART.

Divadlo na Moravě 2, s. 40-42; DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1983-1987. Soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, SVK 1988. kART.

Divadlo na Moravě 3, s. 16, 18, 19, 76-77; DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993. kART.

Divadlo na Moravě 4, s. 80-82. DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998. kART.

DIVADLO poezie Štafeta. (Nesignováno.) Kdy-kde-co v Olomouci, říjen, 1962, s. 20.

DIVADLA svítící do tmy. Malé scény 70. let 20. století. Praha, NIPOS 2006, s. 146, 147, 163, 171.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 260, 164-265, 269.

DNM: T 3476.

DOLEŽAL,Tom: Region DĚTSKÉ SCÉNY 2006 na Hané - Olomouc 31.3.2006. Deník dětské scény Trutnov - 2006/0.

DOSTÁL, Pavel: Patnáct sezón olomouckého Studia aneb Proč děláme muzikál. Amatérská scéna 1976 č. 4, s. 3 – 4, 2x foto.

DVACET let českého divadla v Olomouci (1920-1940). Olomouc, Lidové závody tiskařské a nakladatelské. 1941.

ds: Brněnská bilance vysokoškolských divadel. In: Program Státního divadla Brno, 1983, říjen, s. 88

FEKAR, Vladimír: Valmezské hry ve dvou sálech. AS 2008, č. 2.

FESTIVAL v Napajedlích. Amatérská scéna, roč.9 (Ochotnické divadlo 18), č.10, říjen 1972, s. 8 - 9, 2 fot. - Nepodepsáno.
Výsledky soutěžní přehlídky amatérských divadel, mj. první cenu získalo Studio amatérského divadla při D. O. Stibora v Olomouci za inscenaci hry P. Dostála Kdyby všechny holky světa. Soubor dále získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon (R. Tomeček) a cenu festivalového diváka.

FIALOVÁ, Kateřina: Dílna amatérského divadla. Mladá fronta 12. 8. 1987, s. 4.

FISCHER, R.: Zaniklé české spolky v Olomouci. 1933.

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17-21.

GRYM, Pavel: Satira ve státě Olomouc. Divadelní noviny 8, 1964, č. 2, s. 2.

HULÁK, Jakub: Dětské divadlo Olomouc 11.4.2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 17.

INFORMACE pro MČAD dle A R. Anthona doplnil Ivan Anthon; Místopis okresu zprac. Antonín Nakládal. Rkp. 1998-2000. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 147. kART, KK.

JEDLIČKA, Jaromír: Skumafka se představila. Stráž lidu, 13. 4. 1962, s. 3. JFL: O jednom polibku. Ochotnické divadlo 9, 1963, č. 9, s. 212. (JFL - Jiří Flíček)

JEDLIČKA, Jaromír: Večer Rimbaudových veršů. Stráž lidu, 30. 10. 1962, s. 3.

JEDLIČKA, Jaromír: Olomoucké kabarety. Červený květ, 1963, č. 12, s. 368-369.

-jk-: Vyladěno na život. (Z činnosti Angažovaného divadla). Kdy-kde-co v Olomouci, 1975, č. 6, s. 15.

JUGA, Stanislav: Angažované mládí. Stráž lidu, 18. 5. 1974, s. 4.

JUGA, Stanislav: Diagnóza lásky zkažené a neharmonické. Stráž lidu, 27. 4. 1976, s. 4.

JUGA, Stanislav: Jak dál se studentským divadlem. Stráž lidu, 8. 1. 1976, s. 4.

JUGA, Stanislav: Olomoucké Angažované divadlo. Amatérská scéna, 1976, č 9, s. 20.

KLEMENT, Jiří: Plakáty k představením Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci. Oborová práce. Olomouc 1995. 103 s. obr. v příloze. (Dějiny Jednoty 1872-1950, popis a seznam Pl uložených v SOkA Olomouc.)

KLEMENS, Václav: Olomoucký Poděs 2006. AS 2006, č. 2, s. 57-58. Foto.

KOKTA, Zdeněk: Skumafka a úvahy kolem ní. Červený květ, 1962, č. 9, s. 286-287.

KOKTA, Zdeněk: 2x Čistý oheň. OD 1963, č. 7, s. 159. (podepsáno Z.K.)

KOKTA, Zdeněk: Zlý chlapeček v Olomouci. Amatérská scéna 1, 1964, č. 4, s. 20.

KOKTA, Zdeněk: Vysoký, ale přece jen průměr, Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 14-15.

KOKTA, Zdeněk: 10 let Studia amatérského divadla při DIvadle Oldřicha Stibora v Olomouci. Amatérská scéna 1972, č. 4, s. 2-4.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Dopis z Prostějova aneb Happening poezie. Amatérská scéna 1967, č. 9, s. 11-12, foto s. 13.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Wolkrův Prostějov 1975. Amatérská scéna, roč.12 (Ochotnické divadlo 22), č. 10, říjen 1975, s. 13 - 15, 2 fot. Podrobný referát, zmíněny výkony A. Pyška, souboru Studio uměleckého přednesu z Pardubic pod vedením M. Kučery, Divadle Orfeus, Divadle AD-74 z Olomouce...

KOVÁŘÍK, Miroslav: Je lehké být recitátorem? Amatérská scéna, 1988, č. 9, s. 4–7.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očekávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 12-14.

KUBÁLEK, Dušan: Zápalka na Zábradlí. Svět sovětů, 18. 3. 1964, s. 6–7.

KUBIS, Adolf: 60 roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1932. Olomouc, vl. n. 1932. MKd, kIPOS, DNM: T 3126.

LAJKEP, Zdeněk: Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži 1865-1945, s. 43. Kroměříž, 1995.

LANGER, Stanislav: České divadlo v Olomouci. In: Divadlo 1937-1978, s. 162-164.

LAURIN, František: Hodnocení poroty. Amatérská scéna 1987, č. 10, s. 4.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Kam kráčíš, polské amatérské divadlo? Amatérská scéna 1988, č. 2, s. 3.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dětské divadelní léto 1991. AS 1991, č. 9, s. 6–7.

LAZORČÁKOVÁ, T.: Čas malých divadel. Olomouc 1996, s. 190-192. (Knižní verze disertační práce, FF UP, Olomouc 1995.)
Novotný, Ludvík: Skumafka je jinde doma. Mírová směna, 9. 1. 1965.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana: Čas malých divadel. (K historii malých scén v Olomouci. Literatura.) Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1986, s. 123-186, 198, 1996, s. 194-195, 216.
Olomouc. Rozhovor. 3 s.
Olomouc. Státní vědecká knihovna s. a., sg. B II 291.170.

LAZORČÁKOVÁ, T. a spoluautoři: Olomoucké kulturní klima v šedesátých letech. In: Oznámení o Ikarově letu. Olomouc 1998, s. 23-36.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana, ROUBAL, Jan: K netradičnímu divadlu na Moravě a ve Slezsku 60.-80.let dvacátého století. Též bibliografie. Praha, Pražská scéna 2003, s. 79, 81-83, 84-87, 101-102, 118-119, 128-129, 135-137, 139-141, 142-143, 149-151, 152-153, 159-160, 166-167, 174-176. Heslo a bibliografie, foto.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana: Zápalka-kabaret - od divadla poezie k poetickému kabaretu. In: Pódia z krabičky. Praha, NIPOS 2005.

MACIUCHOVÁ, Hana: Informace pro Databázi ČAD listopad 2009.

MACHKOVÁ, EVA: Tendence dětského a školního divadla v letech 1945-1989. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1992, s. 263-271.

MARTINEC, Jan: Trosečníci na Cidlině. Rudé právo, 11. 12. 1963, s. 4.

MATULA, Bohumil: Štramberské Divadelní úterky posedmé Amatérská scéna č. 5, s. 8

MATYÁŠ, Bohuslav: Soubor Hej-rup. Podepsáno bk. AS 1964, č. 7, s. 23.

(MGB): Divadlo přece nehrajeme kvůli diskusím. Rozhovor s P. Dostálem a R. Pogodou. Amatérská scéna 1984, č. 4, s. 12-13.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 84 - 93.

NA Jiráskově Hronově. (Podepsáno lb) Stráž lidu 25. 8. 1987, s. 4.

NOVÁK, Vojta: 20 let Družstva českého divadla v Olomouci. In: Divadlo 1940-1941, s. 138-141.

OBRTEL, F.: List do dějin Čechů v Olomouci. Divadlo. Venkov 1932, č. 300.

Olomouc Malé “S” divadýlko
LAZORČÁKOVÁ, Tatjana, ROUBAL, Jan: K netradičnímu divadlu na Moravě a ve Slezsku 60.-80.let dvacátého století. Praha, Pražská scéna 2003, s. 132-133. Heslo a bibliografie.

OSMDESÁTPĚT let olomouckých ochotníků. Program oslav 26. a 27. října 1957. Olomouc, ZK ROH Mototechna 1957. 15 s.

PADESÁT let olomouckého Žerotína. Olomouc 1931.

PÁNKOVÁ, Věra (1929-2000): O její práci: Životopisný článek (A. v Olomouci. Literatura.) Olomouc, UP 1996. 216 s.
Palarčíková), soupis inscenací a bibliografie (Jar. Provazník). Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 46-48.

PATEROVÁ, Jana: Konfrontace, inspirace, perspektiva. Amatérská scéna 1987, č. 5, s. 4–5.

PELÁN, Jiří: Divadelní festival ŽEBŘIŇÁK ... Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 54-55.

PĚKNÝ úspěch olomouckých recitátorů. (Nesignováno.) Kdy-kde-co v Olomouci, září, 1960, s. 15.

PERNICA, Saša: Co se děje ve valašské divadelní kotlině aneb Jak vypadalo pokračování loňského valašského improvizačního „džem sejšnu" v letošním roce. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 55-56.

PILKOVÁ, Zdenka: Hudba v českých zemích. 1983, s. 236.

PIVOVAR, Marek: Akademické Brno vejpůl - I. Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 12.

PIVOVAR, Marek: Akademické Brno vejpůl-II. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 8, 1989, s. 9. Referát o festivalu Akademické Brno.

POD hvězdou lyry. Padesát roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1922. Olomouc 1922. 30 s., fot. příl. kIPOS.

PÓDIA z krabičky. Praha, NIPOS 2005, s. 68-79.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005, s. 142, 156, 179.

POCHMON, Jaroslav: Severomoravská - Přerov. Z krajských přehlídek. Amatérská scéna, 1981, č. 7, s. 3 - 4, 1 foto. Referát o krajské přehlídce severomoravských amatérských souborů:
Romeo, Julie a tma (Na žíněnkách Ostrava, režie M. Čížek, zmíněny herecké výkony V. Javorského a J. Berouškové), Tartuffe (DS Jana Honsy Karolinka, režie A. Hajda), Lysistrata a ty druhé (Divadelní studio Dostavník Přerov, režie P. Dostál), Malováno na skle (Amatérské studio SDOS, režie J. Zvoník).

PROVAZNÍK, Jaroslav: Divadlo hrané dětmi v roce 1993. Amatérská scéna 1993, č. 9, s. 5.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Výchova nebo divadlo? aneb Kaplická zajícologie. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 3-4.

PROVAZNÍK, Jaroslav - PALARČÍKOVÁ, Alena: Věra Pánková. Tvořivá dramatika 2001, č. 1.

PŘEHLEDNÉ dějiny české literatury a divadla v Olomouci. I. Od počátku do roku 1918. Praha 1981.

PUHAČ, Vladimír: Tři roky studentského divadla. Kdy-kde-co v Olomouci, 1976, č. 3, s. 13–14.

PUHAČ, Vladimír: Konec olomouckého Ádéčka. Amatérská scéna, 1978, č. 1, s. 16–17.

REMEŠ, M.: Příspěvky k dějinám olomouckého divadla. Čas. Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 1937, s. 227-236; 1938, s. 49-64.

R. H. (=Hlavsa, Radek): Odvaha zlevněna– rozum zdražen. Amatérská scéna, 1, 1964, č. 1, s. 9.

RICHTER, Luděk: Pohled přes hranice oborů. In: Šrámková, Vítězslava – Vedral, Jan (red.): Hledání výrazu. IPOS, Praha 1991, s. 15.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s.16-35.

ROLEČKOVÁ, Eva (připr.): Z festivalového deníčku aneb Jak doutnal spor o Hronov budoucnosti. Amatérská scéna 1990, č. 11, s. 4 a 7.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

-sc-: Úspěchy divadelních amatérů. Stráž lidu, 14. 7. 1977, s. 4.

SKUTIL, Jan: Divadelní hry piaristů a jezuitů na Hané. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odb. konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 6. kART.

SMÉKAL, Emil: Na nové cestě. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 119.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

-SO-: V NAPAJEDLÍCH po třinácté. Amatérská scéna, roč. 7 (Ochotnické divadlo 16), č. 7, červenec 1970, s. 5 - 8, 5 foto. Referát o napajedlském festivalu amatérských divadel, mj. zmíněn nový muzikál P. Dostála David a Dominika Studia DOS Olomouc.

soe: Mladí z Olomouce. Lidová demokracie, 22. 1. 1963, s. 3. (soe - Ivan Soeldner)

SOELDNER, Ivan: Skumafka tvrdohlavá z rodu Nezmarů. Mladý svět 5, 1963, č. 26, s.12.

SOELDNER, Ivan: Užitečné večery v Olomouci. Divadelní noviny 7, 1964, č. 13, s. 4-5.

SOLECKÝ, Vladimír: Umíme dělat legraci? Červený květ, 1963, č. 1, s. 25.

STIBOR, O.: Cestou k ochotnickému jevišti. Úvahy a pokyny pro divadelní ochotníky. Olomouc, Krajské ústředí osvětových sborů 1932. kIPOS.

ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar: Jiráskův Hronov nezklamal. Práce 12. 8. 1987, č. 187, s. 6.

ŠEDESÁT roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1932.

ŠEVČÍKOVÁ, Hana: Rkp. 3 s. 1998, kART. Zde rovněž seznam literatury.

ŠEVČÍKOVÁ, Hana: Ochotnické divadlo v Olomouci. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odb. konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 7. kART.

ŠINDELÁŘ, J.: Maryša v Olomouci. Amatérská scéna 1965, č. 5, s. 21, 3 foto.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav - VEDRAL, Jaroslav - VALENTA, J.: Náš přítel Shakespeare?. (Samostatné referáty o festivalu amatérských souborů v Napajedlech, spojené pod jedním nadpisem.) Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 12-14, foto.

ŠIROKÝ, Hugo: Láska nejsou jen písmena. Červený květ 8, 1963, č. 2.

ŠOTKOVSKÁ, Jitka: Prostějovská Mladá scéna ve znamení slibných začátků. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 64 - 65.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Odkud směřuješ a kam... . Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 14 - 17.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Divadla poezie v letech 1945–1989. In:

ŠROT, E.: O českém divadelnictví v Olomouci. Samostatnost 1912, č. 200. KK.

ŠTAFETA na dobré cestě. (Nesignováno.) Kdy-kde-co v Olomouci, listopad, 1962, s. 11.

ŠTEFANIDES, Jiří: Těšínský krůček kupředu. Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 6–7.

ŠTEFANIDES, Jiří: Z Valašského Meziříčí do nových časů? Amatérská scéna 1990, č. 6, s. 9.

ŠTĚRBA, Svatopluk: Pokus o Zápas s andělem. Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 15-16. 2x foto s. 16.

ŠTĚRBOVÁ, Alena: Radionka v nové podobě. Stráž lidu, 15. 12. 1967, s. 3.

ŠTĚRBOVÁ, Alena: Tradice a současnost olomouckého amatérského divadla. - AS, 1972, č. 5, s. 8–9.

ŠTĚRBOVÁ, Alena: Dvě varianty amatérského divadla v Olomouci. In O divadle na Moravě. Praha, SPN 1974, s. 151.

ŠTĚRBOVÁ, Alena: Divadelní snahy olomouckých ochotníků. Kapitoly z dějin olomouckého divadla. Ostravský kulturní měsíčník 1980, č. 5, s. 28–29.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: s. 313-323; Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. 478 s. kIPOS, kART.

TEJKL, Josef: Národní soutěž LDO ZUŠ. DS ZUŠ. Jarní probuzení. DIVADELNÍ HROMADA, 1992- dosud. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s. 2001, č. XXXI, s. 40-41.

TICHÁK, Tomáš: Každý den si znovu uvědomuji radost ze svobody. Literární noviny, 2000, č. 7, s. 7. Rozhovor s T. Tichákem vedl Jakub Patočka.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

TUNYS, Ladislav: Moje magická skrýš. Otomar Korbelář vzpomíná. Praha, Ametyst 1999, s. 33.

TUNYS, Ladislav: Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raoula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 132.

TVRDOŇ, F.: Oslavy čtyřicetiletého trvání olomouckého ochotnického divadla. - Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1973, č. 162, s. 46–48.

TVRDOŇ, F.: 40 let Jednoty (divadelních ochotníků besedních). Epizoda z historie. Ostravský kulturní měsíčník 1979, č. 3, s. 64.

VALIHRACH, Josef: Význační umělci na olomoucké ochotnické scéně. Ochotnické divadlo 1956, č. 12, s. 267-268.

VALIHRACH, Josef: 85 let ochotnického souboru v Olomouci. OD 1957, č. 11, s. 262.

VALIHRACH, Josef: Olomouc - zpráva. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 189.

VALIHRACH, Josef: Jednota divadelních ochotníků besedních v Olomouci. Malé zamyšlení nad neukončeným 100. výročím činnosti nejstarší olomoucké ochotnické scény. Kdy-kde-co? v Olomouci 1972, č. 10, s. 9–11.

-Vaň-: Angažované divadlo AD-76 a Robinsontikon. Stráž lidu, 5. 4. 1977, s. 4.

-vb-: Amatérské divadélko F-klubu SSM. Stráž lidu, 30. 1. 1975, s. 5.

VAVŘIČKA, Josef: Jsou živí a zpívají. Amatérská scéna 1968, č. 11, s. 4-6, foto.

VEČER poezie Bertolta Brechta. (Nesignováno.) Kdy-kde-co v Olomouci, březen, 1960, s. 6.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 37, 267. kART.

V NAPAJEDLÍCH po třinácté. Amatérská scéna, roč.7 (Ochotnické divadlo 16), č. 7, červenec 1970, s. 5-8, 5 foto. Referát o napajedlském festivalu amatérských divadel, mj. zmíněn nový muzikál P. Dostála David a Dominika Studia DOS Olomouc.

VODIČKA, Libor: Hnutí divadel MJF – amatérských i profesionálních – v letech 1959-1968 (mimo území města Praha). Seminární práce. Brno, FF MU 1996, s. 28, 45-46.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III), s. 191.

VOLÁNEK, Václav: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 131-132.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Dospělí dětem v Ostravě – kvalita roste. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 43.

-vr-: 7200 vteřin dobré nálady včetně přestávky. Osvětová práce 16, 1962, č. ll, s. 213.

VYSOKOŠKOLSKÁ divadla bilancovala. Stráž lidu, 19. 7. 1983, s. 4, (nesignováno)

ZÁPALKA neshořela (vl). Večerní Praha, 26. 2. 1964.

ZÁVODSKÝ, Vít: Akademické Brno 83. Scéna, 8, 1983, č. 17, s. 2

ZÁVODSKÝ, Vít: Akademické Brno 1984 – rok tvůrčího útlumu. Amatérská scéna 1984, č. 7, s. 6–7

ZÁVODSKÝ, Vít: Ohlédnutí za „Akademickým Brnem 83“. Ostravský kulturní měsíčník, 1983, č. 9, s. 33.

ZÁVODSKÝ, Vít: Ve znamení studentského humoru. Amatérská scéna, 1987, č. 9, s. 8

ZÁVODSKÝ, Vít: Prévert znovu objevený. Mladá fronta, 18. 4. 1988, s. 4.

ZÁVODSKÝ, Vít: Karolinka v časové tísni; Anketa. Amatérská scéna 1989, č. 12, s. 38–39.

ZÁVODSKÝ, Vít: Předjarní Hodonín patřil amatérské Thálii. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 54 - 58.

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Wolkrův Prostějov ve znamení divadel poezie. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 25 - 26.

ZE ZAČÁTKŮ Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci. Podepsáno –x-. Selské listy 1911, s. 212-214. KK

ZIKMUNDOVÁ, J., MATYÁŠ, B.: Zápalka. Kdy-kde-co v Olomouci 1997, březen, s. 48-50.

ZIMPRICH, Richard: Olmütz als Theaterstadt im Wandel der Jahrhunderte. In: Nordmährenland 1941, s. 30-34. KK.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 12, s. 270.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Jaké bylo Akademické Brno 83. Amatérská scéna, 1983, č. 9, s. 11

ŽANTOVSKÝ, Petr: Strádání, postrádání, naděje. (Akademické Brno 1986.) AS 1986, č. 7, s. 9.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Brněnský glosář (Akademické Brno 1988). AS 1988, č. 8, s. 6–7.

www.drama.cz/prehlidky_dilny/archiv/nahlizeni06.html


Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 1; č. 5, s.1.
Amatérská scéna 1964, č. 5, s. 1 - foto Taková ztráta energie; 1965, č. 5, s. 6 - Taková ztráta energie - 3x foto.
Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 22 – foto.
Divadelní listy 1883, č. 30, s. 254.
Divadelní listy 1883, č. 31, s. 262.
Divadelní listy 1899, č. 2, s. 32.
Divadlo 1904, č. 12-3, s. 291.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 61
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 9, s. 221; č. 11, s. 264.
Divadlo 1909, č. 13, s. 339.
Divadlo 1909, č. 14, s. 362 a 363.
Moravská orlice 7. 11. 1869.
Repertoár malé scény 1965, č. 7, s. 3 – foto.
Thalie 1896-7, č. 2, s. 27, č. 4, s. 61.
Thalie 1899 ,č. 4, s. 32.
Program přehlídky.
red.: A od toho tygra vy strach nemáte? Zpravodaj 57. Jiráskova Hronova, č. 6, s. 1–2.
-bk– Univerzitní Revolver zaujal diváky. Stráž lidu, 23. 6. 1988, s. 4.
-zv-: Angažované divadlo nemá prázdniny. Stráž lidu, 20. 7. 1978, s. 4.
(Pozn.: bibliografie převážně převzata z publikace K netradičnímu divadlu.)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bibliografie LOUTKY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ALMANACH 45 let Kašpárkovy říše. Olomouc, ZK Moravských železáren 1965.

ALMANACH 50 let loutkového divadla Kašpárkova říše. Olomouc, ZK Moravských železáren 1970.

ANTHON, Ivan. Rkp. 2001. kART.

BČAD, č. 1303: Čechova Olomouc, NP amatérských loutkářských souborů.

BEZDĚK, Zd.: Dějiny české loutkové hry do roku 1945. Disertační práce. Rkp. 1975.

BEZDĚK, Zd.: Tři moravští autoři. Čechova Olomouc 75. Ostrava, KKS 197

BRIXI, Jiří: Co se mi líbilo a nelíbilo. Amatérská scéna, 1991, č. 11, s. 18–19

CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 342

CUKR, Tomáš zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

ČECH, Fr.: Jak vzniklo naše divadlo v Hejčíně. L 1928, č. 7-8.

ČECH, Fr.: Dvě zvláštnosti divadla v Olomouci. L 1922-1923, č. 7, s. 86-87.

ČECH, František: Vojtěška Baldessari Plumlovská, Loutkář 15, 1928/29, s. 230.

ČECHOVA Olomouc. Sborník k l. festivalu věnovaný osobnosti a dílu ing. Františka Čecha. Ostrava, KKS 1973.

DĚJINY českého divadla díl III. Praha, Academia 1977, s. 474.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 163.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 245-246

DUBSKÁ, Alice. Rkp. 2000. PC ART.

DVOŘÁK, Jan: Zkuste to s námi. Čechova Olomouc 1979. Ostrava, KKS 1979. 31 s.

EXNAROVÁ, Alena: Blýsknutí na časy? Československý loutkář 1987, č. 11, s. 242–251

EXNAROVÁ, Alena: Kouzelník a květinářka. Zpravodaj LCH, roč. 36, č. 2, 4. 7. 1987

HARTMAN, Zdeněk: Ohlédnutí za devátou Opavou. Československý loutkář 1989, č. 8, s. 182–183

HEJČÍNSKÉMU jubilantovi do památníku. Podepsáno R. čLS 1948, č. 9.

HEJČÍNSKÝ KAŠPÁREK (1944-1957). Spolkový oběžník. 1953, č. 111. Oběžník loutkového odboru Rudého koutku Moravských železáren v Olomouci ; 1954, č. 119 ...závodního klubu ROH. Nepravidelně. Olomouc.

HRNČÍŘ, B. Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 2, s. 41.

CHALUPNÍKOVÁ, Radka: Loutkové divadlo v Olomouci v letech 1918-1929. Magisterská diplomová práce. Olomouc, Univerzita Palackého, FF 2012, 155 s.

JAK TO DĚLAJÍ v Kašpárkově říši v Olomouci. Podepsáno B. ČsL 1961, č. 5.

JE TRADICE přítěží ? Podepsáno Z. P. ČsL 1965, č. 8.

JULÍNKOVÁ, M.: Pro radost nejmenších. Stráž lidu 16. 2. 1984, s. 4.

KAŠPÁRKOVA říše. L 1938, č. 10.

KAŠPÁRKŮV ZPRAVODAJ (1936-1937). Odpovědný redaktor, vydavatel a nakladatel Fr. Balatka, Holešov.

KOHOUTEK, V.: Kašpárek oslavoval. Přisp. M. Nohelová. (Historie od r. 1920 do 1995.) Hanácké noviny 10. 1. 1995, s. 1.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 165,222, dil2, s. 576

KRAJÍČEK, J.: Z Olomouce. L 1929/1930, s. 86.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana, ROUBAL, Jan: K netradičnímu divadlu na Moravě a ve Slezsku 60.-80.let dvacátého století. Praha, Pražská scéna 2003, s. 128-131.

LOUTKÁŘI z Olomouce. (Počátky a současnost Nové loutkové scény.) Podepsáno (dor). Nová svoboda 29. 3. 1983, s. 2.

MACHKOVÁ, EVA: Tendence dětského a školního divadla v letech 1945-1989. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1992, s. 263-271.

MAŠATOVÁ, Milada: Jak jsme začali. O prvních krocích loutkářského oddělení LŠU Olomouc-Žerotín;
ČsL 1973, č. 12, s. 17.

MAŠATOVÁ, Milada (1934-2000): O její práci: Životopisné články (L. Richter, E. Machková), soupis inscenací a bibliografie (Jar. Provazník). Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 33-38.

MAŠATOVÁ, Milada: Pro hrstičku radosti. 25 let Nové loutkové scény. ČsL 1973, č. 5, s. 12-13.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 84 - 93.

NĚMEČEK, Pavel a kol: Klepy. Československý loutkář 1989, č. 11, s. 256–257

NOHELOVÁ, Mirka: Ohlédnutí za Čechovou Olomoucí. AS 1998, č. 1, s. 6-7.

NOHELOVÁ, Mirka; POP, Aleš: Loutky v Olomouci. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 35 - 36.

NOVÁK, Jan: ČECHOVA OLOMOUC 2003. AS 2003, č. 6, s. 22 - 23.

NOVÁK, Vojta: 20 let Družstva českého divadla v Olomouci. In: Divadlo 1940-1941, s. 138-141.

Olomoučtí loutkáři a Andersen, Čs. loutkář 1957, č. 1, s. 20.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Chrudim už není sama; ČsL 1990, č. 3, s. 49.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, vyd. AMU 2008, s. 75.

RADOSTI není nikdy dost. Loutkářské jubileum. (Pětašedesátiny LS Kašpárkova říše.) Podepsáno –zp–. Stráž lidu 29. 1. 1985, s. 4.

RICHTER, Luděk: Milada Mašatová. (K životnímu jubilu olomoucké loutkářské režisérky a dramatičky LŠU. 50 let.) ČsL 1984, č. 6, s. 137.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 55-60, 107-108, 135-136 (Kašpárkova říše, LŠU/ZUŠ ŽEROTÍN, Divadlo fkufru, Milada Mašatová, František Štěrba, Pavel Němeček). kART.

SEDMDESÁT let loutkového divadla Kašpárkova říše ZK ROH ZTS. Olomouc, ZK ROH ZTS 1990. 30 s.

SEDMDESÁT pět let už hraje Kašpárkova říše. Kdy–kde–co v Olomouci 1995, leden, s. 44.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SCHEJBAL, Milan: Nic jenom pro tebe. Zpravodaj 61. JH 1991, č. 4

SCHILDER, Vratislav: 32. Loutkářské jaro v Třebíči. AS 1998, č. 2, s. 23-24.

STOKLASA, Zdeněk: …ojedinělé znaky loutkovosti… (Opava 1987). Československý loutkář 1987, č. 8, s. 178

SÝKORA, O.: Z historie olomouckého loutkářství. ČsL 1954, s. 64.

60 LET Kašpárkovy Říše. Podepsáno jn-. ČsL 1980, č. 1, s. 20.

ŠPRINC, Z.: Loutky a lidé v olomouckém muzeu. ČsL 1970, č. 4.

ŠTĚRBA, Fr.: 40 let Kašpárkovy říše. ČsL 1960, č. 3.

TŘICET pět let Nové loutkové scény PKO. Kdy–kde–co v Olomouci 1983, duben, s. 7–8.

VESELÝ, J.: Masarykův lidovýchovný ústav a československé loutkářství. In: Práce a cíle naší lidové výchovy. 1929, s. 47.

VIČAROVÁ, Anna. Osudy jednoho divadélka. Čs. loutkář 1983, č. 5, s. 116 - 117.

VIČAROVÁ, A.: Osudy jednoho divadélka. Kulturní měsíčník 1983, č. 6, s. 25–26.

VIČAROVÁ, Anna: Hlavní cena do Olomouce. Stráž lidu, 27. 7. 1989, s. 4

VIČAROVÁ, Anna: Proměny divadla. Stráž lidu, 4. 5. 1989, s. 4

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11–17.

V ŘÍŠI loutek. (Dlouholetá tradice loutkové scény Kašpárkova říše.) Podepsáno V. B. Nová svoboda 2. 3. 1984, s. 7.

ZAKOPAL, Dušan: Divadelní soubory v městě Ostravě. Rkp. pro MČAD 1999. 39 s. Viz Místa/Okresy/Ostrava-město/Texty.

ZAJÍČKOVÁ, Lidmila: Loutkové divadlo v Olomouci. L 1922-1923, č. 7, s. 85-86.

ZÁVODSKÝ, Vít: Akademické Brno. AS 1979, č. 3, s. 15.

ZÁVODSKÝ, Vít: Národní přehlídka studentských divadel. AS 1980, č. 2, s. 9.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 11, s. 262.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 1, s. 19.

ZPRAVODAJ KAŠPÁRKOVY ŘÍŠE (1958-1960). Čas. loutkové scény závodního klubu ROH Moravských železáren v Olomouci.

Zprávy z jiných divadel. Loutkář 1930, č. 9, s. 223.

Zprávy z krajů - Olomouc, Čs. loutkář 1957, č.. 12, s. 288.

Z OLOMOUCE. Loutkář 1930/31, č. 7, s. 173.

ŽILKA, Edmund šedesátníkem. LS 1940, s. 78.


Divadelní listy 1883, č. 30, s. 254.
Loutkář 1929/30, č. 3, s. 86.
Loutkář 1930/31, č. 10, s. 247-248.
Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 12, s. 271.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

Praha DNM: C 13. 177-8, Pl JDO. T 3476.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Olomouc Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků besedních Olomouc
Časový rozsah: 1876-1957
Ev. č. pomůcky 246; Studio dramatických sdružení, Olomouc, 1934-1946. Ev. č. pomůcky 873.
Metráž: 0,70 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,38 bm nezpracováno
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků besedních v Olomouci (1876-1946) Volánkova Jednota divadelních ochotníků besedních v Olomouci (1946-1957)
Tematický popis: Fond obsahuje důležité dokumenty k historii českého ochotnického divadla v Olomouci.
Archivní pomůcky
BRETTSCHNEIDEROVÁ Š.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ BESEDNÍCH V OLOMOUCI 1876-1952. Prozatímní inventární seznam, 1960, s. 2, ev.č. 246.
Plakáty.

Studio dramatických sdružení, Olomouc, 1934-1946. Ev. č. pomůcky 873.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

Plakáty Orla.

6 plakátů.

plakát, program - 2 strany.

program 1941.

SÚPP:
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 13617/8-3614: Budova Moravského divadla, čp. 432.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 10 evid.kart. v kART.)

Videozáznam představení Zdravíčko, copak se zas vznáší v éter? na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Nebát se tmy na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Archiv SKUMAFKY, vytvořený v průběhu výzkumu novodobé divadelní historie (součást disertační práce T. Lazorčákové) je uložen v Dokumentačním centru Katedry teorie a dějin dramatických umění, Filozofická fakulta UP, Olomouc.

Soukromý archiv SKUMAFKY – Radek Hlavsa
Zdroj informací o souboru – Pavel Dostál, Radek Hlavsa, Milan Škuca.

Jednotlivosti, shromážděné pro příležitost výstavy "Oznámení o Ikarově letu - olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury" v roce 1998, ze soukromých sbírek, jsou uloženy v Muzeu umění Olomouc.
V katalogu vystavených exponátů a dokumentačních materiálů jsou uvedeny tyto jednotlivosti:

Plakát k představení Kaleidoskop 61 v květnu 1962, ofset, papír 60x85,5 cm, soukr. sbírka;
Dopis Hany Vítové a R. A. Dvorského divadélku SKUMAFKA z 30. 1. 1963, rukopis, 29x20 cm, soukr. sbírka;
Fotografie z představení souboru SKUMAFKA, 1963, SOUKR. SBÍRKA;
Fotografie z natáčení silvestrovské zdravice „Týždeň vo filme“ na olomouckém Horním náměstí, 27. 12. 1963, 1963, soukr. sbírka;
Fotomontáž portrétů členů SKUMAFKY, 1963, 29x20 cm, soukr. sbírka;
Plakát k představení Polibek z Olympu 29. 5. 1963, ofset, papír 60,8x86,3 cm, soukr. sbírka;
Plakát k představení Setkání melodií , 1963, ofset, papír 83x68 cm, sign Grmela, soukr. sbírka;
Dopis Ladislava Utíkala souboru SKUMAFKA „Semafor ví o Skumafce“, květen 1963, 1963, papír, rukopis, 29,6x19,5 cm, soukr. sbírka;
-bm- Nejstarší kabaret – nejmladší premiéra, FLP revue/1964, soukr. sbírka;
Program představení Mám právo pít blues 11. 3. 1964, cyklostyl, papír, 20,5x14,6 cm, soukr. sbírka.

----
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1869. Pro DČAD srpen 2014.
Poznámka:
V dubnu 1919 byla k Olomouci připojena dvě města: Hodolany a Nová Ulice, a 11 vsí:
Bělidla, Černovír, Hejčín, Chválkovice, Lazce, Nové Sady, Nový Svět, Neředín, Pavlovičky, Povel a Řepčín.
Vzniklo tak po Brně a Moravské Ostravě třetí největší moravské město, Velká Olomouc.

Hned v prvním období po převratu se stalo hlavním zájmem správy města školství. Začaly se otvírat nové české ústavy, vznikla druhá česká obecná škola v tzv. Komeniu (na Křížkovského ulici), česká soukromá obecná škola u Voršilek v Kateřinské ulici a další české obecné školy v nově připojených olomouckých částech. Přibývalo množství divadelních spolků, divadelních odborů profesních a zájmových, ochotnické divadlo loutkové i činoherní.

V Komeniu sídlil za první republiky loutkářský odbor Církve československé Husova sboru a školní loutkové divadlo Edmunda Žižky,
v prostorách voršilské školy provozovalo svoji činnost loutkové divadlo Orla.
(Chalupníková, s. 19.)

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Baldessari - Plumlovská Vojtěška
Fripiri
Hana Maciuchová jako Becky v Tomu Sawyerovi od řeky Missisipi Amatérského studia DOS na JH 1964
Loga olomouckých malých scén
O divadle 2008, obálka knihy
Obálka programové brožury: 10. Čechova Olomouc
Olomouc Slavnostní opona s portálem
Olomouc Slavnostní opona, zápis v Guinnesově knize rekorů.
Olomouc, divadlo a stará foto
Olomouc, divadlo, budova,
Olomouc, divadlo, motivy města, Oluša Vítková, ručně tkaná tapiserie, 1976
Olomouc, F kufru, Zdravíčko, copak se zas vznáší v éteru?, JH 1993
Olomouc, opona, uprav. MT
Olomouc, opona, zpráva Sv, Vítka 2000
Olomouc, Sokol, sokolovna
Olomouc, Sokol, sokolovna, 1928
Olomouc, stavba Národního domu, 1908
Olomouc, stavba Národního domu, 1908
Sjezd loutkářů Olomouc, 1930
Stibor, Cestou k ochotnickému jevišti, tit str., 1946
Stibor, Oldřich, režisér, Olomouc
Zdeněk Kokta, dramaturg, autor scénářů a teorie ochotnického divadla, Olomouc


Mapa - Olomouc

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Olomouc Slavnostní opona s portálem
Baldessari - Plumlovská Vojtěška
Obálka programové brožury: 10. Čechova Olomouc
Stibor, Oldřich, režisér, Olomouc
Zdeněk Kokta, dramaturg, autor scénářů a teorie ochotnického divadla, Olomouc
Hana Maciuchová jako Becky v Tomu Sawyerovi od řeky Missisipi Amatérského studia DOS na JH 1964
Fripiri


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.