Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kašpárkova říše, LD / Sokol / ZK Moravských železáren

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1920
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1920 Kašpárkova říše - nejprve v sále U Dostálů v Hejčíně, jako loutkářský odbor Národní jednoty
od 1922 Kašpárkova říše Sokola v Hejčíně
od 1929 jako samostatný spolek působila v sále Sokola v Řepčíně
od 1935 stále působiště v nových šatnách na sokolskám hřišti v Hejčíně
1940 - Loutkové divadlo Kašpárkova říše v Olomouci-Hejčíně na sokolském hřišti zahajuje opět pravidelnou činnost. V neděli 25.února 1940 ve 14 a 16 hodin hraje se výpravná pohádka B.Kundrlicha "Silák Honza".
Moravský deník 23.2.1940.
Od 1951 jako Kašpárkova říše ZK Moravských železáren.
1958 nová scéna ve Slovanském domě.
-----
1920 založil ing. F. Čech (1898-1951) loutkové divadlo v Hejčíně, zahájili hrou Doktor Faust na Alšově rodinném divadélku v sále U Dostálů. Jedním z prvních spolupracovníků byl místní stolař Antonín Vidlař, který v souboru pracoval do svých osmdesátnín.
Členy se stali František Čech s matkou Bertou Čechovou, která zastávala funkci uvaděčky a zároveň pečovala o kostýmování loutek. Antonín Vidlař, obstarávající technické zázemí, správu a tvorbu loutek i rekvizit, Anežka Machařová, loutkovodička, Jan Spáčil, pokladník a Amélie
Spáčilová, hospodářka souboru.

Čech i autorem her více než 150 her (některé přeloženy do němčiny), hrdinové Kašpárek, Škrhola, Pivoňka, kmotr Drndálek, soused Cabivár.

Od 1922 jako LS Kašpárkova říše Sokola, větší a lépe vybavené jeviště.

1929 Zemským úřadem bylo povoleno zřízení loutkářského spolku Kašpárkova říše. Zahájení her v únoru 1929.
Od 1929 jako samostaný spolek v sále Sokola v Řepčíně, Čech: Kašpárek vždy zvítězí.
29.3.1931 Čech: Drak - představení na rozloučenou s ing. Fr. Čechem, který se stěhoval do Všetul u Hodonína.

1931-1963 soubor místo Čecha LD vedl a režisérem byl Fr. Štěrba (od 1948 také hrál a režíroval v činoherním souboru Mrštík), významnou osobností Jan Spáčil.

Od 1935 měli stálé působiště v nových šatnách na letním sokolském cvičišti v Hejčíně.
Od 1936 z Kašpárkovy říše centrum loutkářského dění v regionu.
Po 1938 činnost intenzivnější.
1944-1957 interní měsíčník Hejčínský Kašpárek.

Po 1945 nový rozmach, promyšlený repertoár, zvláště péče o nové inscenace.
1947 LD přispělo na Fond pro postavení pomníku Matěji Kopeckému v Kolodějích.
1947 spoluzakladatelka souboru Berta Čechová, matka ing. Čecha, na Valném sjezdu Loutkářského soustředění ve dnech 5. - 6. 7. 1947 v Týně nad Vltavou byla poctěna Diplomem za zásluhy o české loutkářství.
1949 Cinybulk: Ostrov splněných přání, JH. Režie a loutky František Štěrba, realizace dokorací podle návrhu V. Cinybulka Jan Spáčil.
Od konce 40. let s LS spolupracoval jako autor a výtvarník Vojtěch Cinybulk.
Od 1951 jako Kašpárkova říše ZK Moravských železáren.
1952 V. Cinybulk: Kaimovo dobrodružství, LCH
1955 Kaliba: Petr a pan Proto, LCH

1956 1. 12. H. Ch. Andersen - Fr. Čech: Císřův slavík, r. F. Štěrba, návrh loutek V. Cynibulk, hudba S. Ščudlík, vedoucí realizačních prací a osvětlovač J. Spáčil, hra provedena marionetami se stínoherní vložkou. Hra byla uvedena k výročí jednoho ze zakladatelů souboru Františka Čecha.

1957 listopad, Gernětová-Gurevičová: Kačátko, pro nejmenší.
1957 listopad, K. Šnejderová: Sarmikova píseň, reprízování z repertoáru pro starší mládež a dospělé.

1958 Čech: Křídová pohádka, LCH

1958 nová scéna ve Slovanském domě.
1960 V. Cinybulk: Sršáň táhne do boje, LCH
1961 V. Cinybulk: Kocour Pětivousek, LCH
Od 1960 pracovala i mládežnická skupina, vedla Jaromíra Nohelová, též autorka her.

Od 1963 vedoucím a režisérem Zdarek Pop (i 2001).

1973 - Josef Kajnar: ZLATOVLÁSKA. Ůčast na ObP Čechova Olomouc.

1975 - N. Gernětová: CAREVNA ŽABKA. Ůčast na ObP Čechova Olomouc.

1977 - Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Účast na ObP Čechova Olomouc.

1981 - V. Provazníková: O DLOUHÉM, ŠIROKĚM A BYSTROZRAKÉM. Ůčast na ObP Čechova Olomouc.

1983 Jindřich Veselý: Doktor Faust, I. KP LS ROH v Ústí nad Labem, Čechova Olomouc.

1984 Jevgenij Švarc: Mořský car, r. Luděk Litoborský, loutky javajky, KP v Opavě.

1986 podle Giny Ruck-Pauquétové Luděk Litoborský a Vlaďka Fejtová: Malé noční strašidlo, Čestné uznání za výtvarnou spolupráci.

1987 - Rudyard Kipling a Zdarek Pop: Mauglí. Účast na ObP Čechova Olomouc.

1988 Kašpárkova říše - 34 členů, vedoucí Zdarek Pop.

1989 30 členů, repertoár určen dětem, hl. klasické pohádky, sezona vždy od října do Velikonoc, 3-6 titulů, v cca 30 představeních.

1993 - K. J. Erben: O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce. Účast na ObP Čechova Olomouc. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro 1996.

1995 - Malá čarodějnice. Účast na Čechova Olomouc.

Do 1997 téměř 400 her ve více než 2100 představeních, účast 275 tisíc dětí.

1997 - Jan Karafiát, Mirka Nohelová: Broučci. Účast Čechova Olomouc.

1998 - František Čech: Drak, host přehlídky Třebíčské loutkářské jaro.

1999 - Křídová pohádka. Účast na Čechova Olomouc.

2000 oslavilo LD Kašpárkova říše 80 let svého trvání, vydán sborník, zde zejména posledních 10 let jeho činnosti. Od založení 405 titulů, 2 200 představení pro cca 352 tisíc diváků.
2001 - 38 členů, průměrný věk 45 let.

2001 - Mirka Nohelová: Pohádka o vodníkovi, r. Zdarek Popov. Účast na Čechova Olomouc.

2003 - Mirka Nohelová zdramatizovala orientální pohádku Wilhelma Hauffa: Kalif – čáp, r. Zdarek Pop. Účast na Čechova Olomouc.

2004 - Zlatovláska, účast na Loutkářských letnicích 2004.

2005 - zřizovatelem Kašpárkovy říše je Slovanský dům Olomouc (ing. Josef Lébr); pod vedením Zdarka Popa v souboru pracuje 36 členů v průměrném věku 45 let. Za dobu své existence divadlo odehrálo 2329 představení, nastudovalo 414 titulů a přivedlo do hlediště 353 tisíc diváků.

2005 - Fr. Čech: Kašpárek a žerty s čerty. Účast na Čechova Olomouc.

2007 - Broučci, Čechova Olomouc.

2008 - Drak. Účast na Loutkářských letnicích 2008.

2009 - Jaromíra Nohelová: Sůl nad zlato, r. Jana Werdichová. Účast na Čechova Olomouc. Dva Mrazící a Zimní pohádka, r. E. Polášková a I. Šoman, Křídová pohádka.

2010 - Kašpárkova říše, O líném Honzovi. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.

2010 - Jana Werdichová: Individuální zpověď loutky. Účast na NP Soutěž individuálních výstupů s loutkou, Chrudim - vítěz I. kategorie.

2011 - Perníková chaloupka. Účast na Čechově Olomouci.

2012 - Kašpárkova říše, BERÁNCI A OSPALÝ ČERT. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.

2013 - LD Kašpárkova říše, Kočičí pohádka. Účast na Čechově Olomouci.

2015 - Mirka Nohelová: O MLSNÉM DRAKOVI. Účast na Čechova Olomouc.

2016 - Kašpárkova říše, Tři prasátka. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.

2017 - Míček Flíček. Účast na Čechova Olomouc.

2023 - vlastní úprava známých příběhů: O PALEČKOVI, O VELIKÉ ŘEPĚ. Účast na KP Opavská Rolnička.

2023 - František Čech: Křídová pohádka. Účast na Čechova Olomouc.
Bibliografie:
ALMANACH 45 let Kašpárkovy říše. Olomouc, ZK Moravských železáren 1965.

ALMANACH 50 let loutkového divadla Kašpárkova říše. Olomouc, ZK Moravských železáren 1970.

BEZDĚK, Zd.: Dějiny české loutkové hry do roku 1945. Disertační práce. Rkp. 1975.

BEZDĚK, Zd.: Tři moravští autoři. Čechova Olomouc 75. Ostrava, KKS 197

ČECH, Fr.: Jak vzniklo naše divadlo v Hejčíně. L 1928, č. 7-8.

ČECH, Fr.: Dvě zvláštnosti divadla v Olomouci. L 1922-1923, č. 7, s. 86-87.

ČECHOVA Olomouc. Sborník k l. festivalu věnovaný osobnosti a dílu ing. Františka Čecha. Ostrava, KKS 1973.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 1, s. 19.

HEJČÍNSKÉMU jubilantovi do památníku. Podepsáno R. čLS 1948, č. 9.

HEJČÍNSKÝ KAŠPÁREK (1944-1957). Spolkový oběžník. 1953, č. 111. Oběžník loutkového odboru Rudého koutku Moravských železáren v Olomouci ; 1954, č. 119 ...závodního klubu ROH. Nepravidelně. Olomouc.

JAK TO DĚLAJÍ v Kašpárkově říši v Olomouci. Podepsáno B. ČsL 1961, č. 5.

JE TRADICE přítěží ? Podepsáno Z. P. ČsL 1965, č. 8.

JULÍNKOVÁ, M.: Pro radost nejmenších. Stráž lidu 16. 2. 1984, s. 4.

KAŠPÁRKOVA říše. L 1938, č. 10.

KAŠPÁRKŮV ZPRAVODAJ (1936-1937). Odpovědný redaktor, vydavatel a nakladatel Fr. Balatka, Holešov.

KOHOUTEK, V.: Kašpárek oslavoval. Přisp. M. Nohelová. (Historie od r. 1920 do 1995.) Hanácké noviny 10. 1. 1995, s. 1.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 165, dil2, s. 576

KRAJÍČEK, J.: Z Olomouce. L 1929/1930, s. 86.

MATOUŠEK, Mirko. Opava 1984. Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 153 - 154.

MATOUŠEK. Mirko, Opava 1986, Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 130.

NOHELOVÁ, Mirka: Ohlédnutí za Čechovou Olomoucí. AS 1998, č. 1, s. 6-7.

NOHELOVÁ, Mirka; POP, Aleš: Loutky v Olomouci. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 35 - 36.

NOVÁK, Jan: ČECHOVA OLOMOUC 2003. AS 2003, č. 6, s. 22-23.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 100.

NOVÁK, Jan. Zrání festivalu - Čechova Olomouc přítomnosti. Čs. loutkář 1984, č. 2, s. 26 - 29..

Olomoučtí loutkáři a Andersen, Čs. loutkář 1957, č. 1, s. 20.

-psl- LOUTKÁŘSKÉ letnice. Loutkář 2008, č. 4, s. 181.

RADOSTI není nikdy dost. Loutkářské jubileum. (Pětašedesátiny LS Kašpárkova říše.) Podepsáno –zp–. Stráž lidu 29. 1. 1985, s. 4.

RICHTER, Luděk. Finále 9. ročníku individuálních výstupů s loutkou. Loutkář 2010, č. 4, s.177 - 178.

SEDMDESÁT let loutkového divadla Kašpárkova říše ZK ROH ZTS. Olomouc, ZK ROH ZTS 1990. 30 s.

SEDMDESÁT pět let už hraje Kašpárkova říše. Kdy–kde–co v Olomouci 1995, leden, s. 44.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SCHILDER, Vratislav: 32. Loutkářské jaro v Třebíči. AS 1998, č. 2, s. 23-24.

SLUNEČKO, Petr: Devátý ročník přehlídky individuálních výstupů s loutkou. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 47. (Viz texty)

SÝKORA, O.: Z historie olomouckého loutkářství. ČsL 1954, s. 64.

60 LET Kašpárkovy Říše. Podepsáno jn-. ČsL 1980, č. 1, s. 20.

ŠPRINC, Z.: Loutky a lidé v olomouckém muzeu. ČsL 1970, č. 4.

ŠTĚRBA, Fr.: 40 let Kašpárkovy říše. ČsL 1960, č. 3.

-psl- LOUTKÁŘSKÉ letnice. Loutkář 2008, č. 4, s. 181.

VIDLAŘ, Jaroslav: Festivalová žírná Haná. Loutkář 2009, č. 6, s. 265.

V ŘÍŠI loutek. (Dlouholetá tradice loutkové scény Kašpárkova říše.) Podepsáno V. B. Nová svoboda 2. 3. 1984, s. 7.

ZAJÍČKOVÁ, Lidmila: Loutkové divadlo v Olomouci. L 1922-1923, č. 7, s. 85-86.

ZPRAVODAJ KAŠPÁRKOVY ŘÍŠE (1958-1960). Čas. loutkové scény závodního klubu ROH Moravských železáren v Olomouci.

Zprávy z jiných divadel. Loutkář 1930, č. 9, s. 223.

Loutkář 1930/31, č. 10, s. 247-248.

Loutková scéna IV. ročník, 1947, č. 4, 2. s. obálky.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 11, s. 262.

(th). I. Krajská přehlídka loutkářských souborů ROH v Ústí nad Labem. Čs. loutkář 1983, č.10, s. 238.

-psl- 18. ČECHOVA Olomouc. SAL SČDO. Loutkář 2008, č. 1, s. 10.

VIDLAŘ, Jaroslav: V Olomouci bylo zase fajn. Loutkář 2008, č. 1, s. 8.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

80 let Kašpárkovy říše.
Bratislava, Celostátní přehlídka loutkářských souborů - plakáty, 1955
Bratislava, CP loutkářských souborů - plakát, 1955
Bratislava, IV. celostátní přehlídka přehlídka loutkářských souborů, z ohlasů, 1955
Celostátní přehlídka loutkářských souborů v Bratislavě, 1955
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 7, 1961
Loutkářská Chrudim 1955 - fota souborů z Olomouce, Brna, Kutné Hory a České Třebové
Naše hry, repertoir Kašpárkovy říše v Olomouci-Hejčíně,  tit. strana, 1946-1949
Olomouc, Čechova Olomouc, 1981
Olomouc, Kašpárkova říše LD ZK ROH Moravské železárny, Broučci, LCH 1971
Olomouc, Kašpárkova říše LS ZK ROH Mor. Železárny, Sršán táhne do boje, LCH 1960
Olomouc, Kašpárkova říše LSc ZK ROH Moravské železárny, Křídová pohádka, LCH 1958
Olomouc, Kašpárkova říše ZK ROH ZIS, Mauglí, Čechova Olomouc 1987
Olomouc, Kašpárkova říše, Broučci.
Olomouc, Kašpárkova říše, Čech: Křídová pohádka, 1958
Olomouc, Kašpárkova říše, Cinybulk: Ostrov splněných přání, 1949
Olomouc, Kašpárkova říše, Doktor Faust
Olomouc, Kašpárkova říše, Jan Karafiát, Mirka Nohelová: Broučci, 1971.
Olomouc, Kašpárkova říše, Mrštík, František Štěrba – portrét, patrně 60.(?) léta 20. stol.
Olomouc, Kašpárkova říše, scéna ke hře Král Žrout, 1947
Olomouc, Kašpárkova říše, Sršán táhne do boje
Olomouc, Kašpárkova říše, Sršán táhne do boje
Olomouc, Kašpárkova říše, Sůl nad zlato, Čechova Olomouc 2009
Olomouc, LS ZK Moravských železáren, Petr a pan Proto, LCH 1955
Olomouc-Hejčín, Kašpárkova říše, Císřův slavík, 1956
Olomouc-Hejčín, Kašpárkova říše, Císřův slavík, 1956
Olomouc-Hejčín, Kašpárkova říše, Císřův slavík, 1956
Třebíč, Plamínek, spolková kronika 1997 - 2001
Žďár nad Sázavou, Celostátní soutěž loutkářských souborů zaměstnanců strojírenství 1954 – plakát, 1954


Mapa působení souboru - Kašpárkova říše, LD / Sokol / ZK Moravských železáren

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bratislava, CP loutkářských souborů - plakát, 1955
Loutkářská Chrudim 1955 - fota souborů z Olomouce, Brna, Kutné Hory a České Třebové
Olomouc, Kašpárkova říše, Cinybulk: Ostrov splněných přání, 1949
Žďár nad Sázavou, Celostátní soutěž loutkářských souborů zaměstnanců strojírenství 1954 – plakát, 1954
Olomouc, Kašpárkova říše, Sršán táhne do boje
Olomouc, Kašpárkova říše, Sršán táhne do boje
Olomouc, Kašpárkova říše, Broučci.
Olomouc, LS ZK Moravských železáren, Petr a pan Proto, LCH 1955
Olomouc, Kašpárkova říše, Čech: Křídová pohádka, 1958
Olomouc, Kašpárkova říše LSc ZK ROH Moravské železárny, Křídová pohádka, LCH 1958
Olomouc, Kašpárkova říše, Mrštík, František Štěrba – portrét, patrně 60.(?) léta 20. stol.
80 let Kašpárkovy říše.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.