Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Pojmy: Náboženské divadlo

1954 V cyklu semináře "O české národní divadlo", který stále probíhá v PČP (PNP) na Strahově zahájil Jan Port 12.11. přednášku "Od obřadu k divadelní hře" s ukázkami lidových zvyků a her, při nichž účinkovali pionýři z Krče a umělci Jiřina Stránská, Eva Svobodová, Emil Bobek a Richard Záhorský.
Divadelní odd. Národního muzea v r. 1954.
Časopis Nár.muzea 124,1955,č.2, s.207

1958 Dr. Jindřich ČERNÝ, Dějiny českého dramatu v kostce, III. Lidové drama pobělohorské, in: Ochotnické divadlo 4:1958, č.3. Není o pašijových a vánočních hrách. Nepřipomenutí je až symptomatické, okaté. (Ron)

1959 v květnu vybídl E. F. Burian dr. Jana Kopeckého, který se mu svěřil se svou myšlenkou lidových pašijových her, aby mu přes prázdniny připravil text, který by mohl být inscenován v příští sezóně. Než došlo nové smluvené schůzce, Burian v srpnu zemřel.
Kopecký, Komedie o umučení... Rozbor inscenace, DÚ Praha, 1968, s.11.


1978 vyjádřil teatrolog a scénograf M. Kouřil zásadu týkající se pašijových her vůbec: "K jejich obnově není v socialismu místo".
Profesor Karlovy univerzity, teatrolog, ing. arch. Miroslav Kouřil DrSc. (1911-1984) vyjádřil nepochybně oficiální stanovisko, které by bylo škoda necitovat. Brněnská inscenace "posilovala předsudky církevnictví a katolickou bigotnost... Také toto uvedení bylo pochybné a jen `ekonomika divadelní pokladny` vše omluví; taková inscenace vede k občanské pasivitě tzv. věřícího, k tomu, že `víra` slibuje `království nebeské`, zatímco ideologie socialismu bojuje za harmonický, šťastný, humánní a mírový život na Zemi." (1978) (Ron)
Bibliografie:
Heslo Lidové divadlo in:
ZÁKLADNÍ pojmy divadla. Teatrologický slovník. Ed. Petr Pavlovský. Praha, Libri a Národní divadlo 2004, s. 164 - 165. Autor hesla Eva Stehlíková. Též bibliografie.

Heslo Liturgické drama in: tamtéž s. 164

Heslo Pašijová hra in: tamtéž s. 214

RON, Vojtěch: První poznámky ke středověké velkopáteční hře. MISCELLANEA theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Red. Eva Šormová s Michaelou Kuklovou. Praha, Divadelní ústav 2005, s. 73 – 80. kDÚ: MA 7015

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Václav Zoubek, s. 74-75

Související Texty

Související Geografické celky

Související Bibliografie

Související Obrázky

39.JH, Jaroměř, ZK Mír, Divadelní soubor Vrchlický, Jan Kopecký: Komedie o hvězdě, scéna V.Keller, f.Šustil, 1969.
Belial rex (Pasionál abatyše Kunhuty) /vyhnání z ráje/
Blatná, Spolek divadelních ochotníků, Pašijové hry, 1934
Český Krumlov, Velikonoční pašijové hry, Ježíš na kříži, 2010
Český Krumlov, Velikonoční pašijové hry, plakát, 2010
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 1
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 10
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 2
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 3
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 4
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 5
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 6
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 7
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 8
Dobrovice, Dobrovít, Pašije, s.a., 9
Dolní Čermná, orlovna, portál jeviště s oponou
Dolní Čermná, Orel, Pašijové hry, 1936
Dolní Čermná, Orel, Pašijové hry, 1936
Dolní Čermná, Orel, Pašijové hry, 1936
Dolní Čermná, Orel, Pašijové hry, 1936
Dolní Čermná, Orel, Pašijové hry, 1936
Držkov, Vlastiboř, německé povolení pašijových her s komentářem faráře Verunáče, 1860
Havlova pašijová hra opsaná Francem Šilhanem
Hoře Matky boží
Hořice na Šumavě, budova pašijových her, 1924
Hořice na Šumavě, Hořické pašijové hry, plakát 2014
Hořice na Šumavě, Hořické pašijové hry, plakát, 2010
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry,
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, pohlednice, 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, scéna Krista před Pilátem
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, areál inscenace
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Budova divadla pro původní provedení pašijových her
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Budova divadla pro původní provedení pašijových her, 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, expozice muzea
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Ježíš
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Ježíš
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Ježíš, 1912
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Ježíš, 1930, 1933, 1936, 1947?
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, leták propagační kanceláře v Praze, 193x
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, model divadla v muzeu
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, model domu pašijových her, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, obálka publikace, 1896
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, opona, pohlednice před 1898
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, opona, pohlednice před 1898
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, předloha Kochem, 1698
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, scéna Nesení kříže.
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Šimon pomáhá nést Ježíšovi kříž, 1912
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, snímání z kříže, 1912
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Svatba v Kani Galilejské, 1923
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, torzo divadla 1964
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, ukřižování, 1930
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Via dolorosa, 1908
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Vyhnání z ráje, 1912
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, výjev z IX. obrazu her, Josefovo povýšení, 1895.
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, výstava Mysterium Hoericense,
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Vzkříšení,
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry. Český program 3.s., 1930
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry. Český program 1.s.,1930
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry. Český program 2.s., 1930
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry. Český program 4.s., 1930
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry. Poslední večeře Páně
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry. Vyhnání z ráje, 1912
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry. Zmrtvýchvstání, 1912
Hořice na Šumavě, Höritz, Passionsspiele, opona Nanebevstoupení Ježíše Krista, dedikace Franz Schallud 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Passionsspiele, opona Nanebevstoupení Ježíše Krista, Franz Schallud 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Passionsspiele, opona Nanebevstoupení Ježíše Krista, Franz Schallud 1893
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, místo kde stávalo pašijové divadlo, stav 2008
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, novodobý areál pašijovych her, jeviště, stav 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, novodobý areál pašijovych her, stav 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, novodobý areál pašijovych her, stav 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, pomnik autora původních pašijí (J.J.Ammann), 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, pomník autora původních pašijí (J.J.Ammann), 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, pomnik-autora původních-pašijí, 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové divadlo, vstup, stav 2014
Hořice na Šumavě, Pašijové hry 2007
Hořice na Šumavě, Pašijové hry 2007
Hořice na Šumavě, Pašijové hry 2007
Hořice na Šumavě, Pašijové hry 2007
Hořice na Šumavě, Pašijové hry 2007
Kateřinky, Kateřinské sousedské divadlo, Kterak svatý František první živý betlém postavil, 2018
Kodex vyšehradský, Tři Marie u hrobu Kristova
Kopecký, Komedie o umučení, přebal knihy
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, kulisy postav
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, kulisy stromu
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, podium
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, text o org. představení
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, zbytky kulis
Kuks, 2005, Tejkl káže
Lidové jeviště, 1891
Miletín, Muzeum 1/01, Rukopis Králi milí
Miletín, Muzeum 1/12, Šourek, Jan, rychtář, zakladatel kaple sv. Prokopa. Obraz z průčelí kaple. Detail.
Miletín, Muzeum 1/12, Turnov, Zakazovací listina, 1780.
Miletín, Muzeum 1/12, Vlastiboř, Komedie o umučení Páně, 1891, Loučení Marie s Ježíšem
Miletín, Muzeum 1/12, Zásada, Pohled na kapli a násep,
Miletín, Muzeum 1/13, Česká Lípa, Pašije, výjev
Miletín, Muzeum 1/13, Okna, Pašije, Kristus před Kaifášem 2004
Miletín, Muzeum 1/13, Okna, Pašije, Ukřižování 2004
Miletín, Muzeum 1/13, Okna, Pašije, Zatčení Krista 2003.
Miletín, Muzeum 1/13, Okna, Pašije, Zmrtvýchvstání 2003
Miletín, Muzeum 1/14, Roztoky u Bozkova, rekonstrukce jeviště 1801
Miletín, Muzeum 1/14, Vlastiboř, rekonstrukce jeviště 1891
Miletín, Muzeum 1/14, Železný Brod, pašije 1791, rekonstrukce jeviště
Miletín, Muzeum 1/14, Železný Brod, rekonstrukce jeviště pro pašijové hry, 1791
Miletín, Muzeum 1/15, Menčík, Vánoční hry, 1894, tit. strana
Miletín, Muzeum 1/16, Pašije, návrh scény
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 05. panel, betlém po vykradení 2011
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 10. panel, trnová koruna
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 13. panel, Novodobé ochotnické inscenace
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 14. panel, Náboženské divadlo
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 16. panel, novodobé, profesionální
Miletín, Zelený čtvrtek, exkurze Ped.fak. UK, poslední večeře Páně, 2008
Mimoň, farní úřad, Pašijové hry, 1949, rež. P. Jan Maria Surý, obsazení, program
Mimoň, farní úřad, Pašijové hry, 1949, rež. P. Jan Maria Surý, tradice Mimoně
Mimoň, farní úřad, Pašijové hry, 1949 - plakát
Mimoň, Niemeser Passionsspiele 2
Mimoň, Niemeser Passionsspiele, asi 1938
Mimoň, Niemeser Passionsspiele, asi 1938
Mimoň, Niemeser Passionsspiele, asi 1938
Mimoň, Niemeser Passionsspiele, Ježíš na kříži, asi 1938
Mimoň, Niemeser Passionsspiele, Ježíš, asi 1938
Mimoň, Niemeser Passionsspiele, Marie, asi 1938
Mimoň, Niemser Passionsspiele, asi 1930, soubor fotografií
Mimoň, Pašijové hry, Muzeum, soubor přednášek, plakát, 2015
Mladá Boleslav, řed. Schneider, Pašije - plakát, 1874
Moravská Třebová, Městské divadlo, 1949, Maryša, r. L. Panovec jh., obsazení
Mšeno, Umučení Páně in Červenka, pokrač
Mšeno, Umučení Páně, 1768 in Červenka
Náboženské divadlo, Serpentinová kompozice křížové cesty. Malba na skle, Morava, 1. třetina 19. stol.
Náboženské divadlo, Serpentinová kompozice křížové cesty. Malba na skle, Morava, 1. třetina 19. stol.
Náboženské divadlo, Serpentinová kompozice křížové cesty. Malba na skle, Morava, 1. třetina 19. stol.
Okna, Pašije, Program 1
Okna, Pašije, Program 2
Pastuší hry s betlémem, 19. stol.
Pastuší hry s betlémem, 19. stol. dupl.
Pohled, Putování za hvězdou, 2008
Praha-Břevnov, Sv.Josefská jednota, Pašijové hry - plakát, 1907
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 036, náboženské divadlo
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 037, Druhý živo
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 038, zámecké
Rajhrad, živý belém
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 349
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 350
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 351
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 352
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 353
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 354 - Kochem
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 356 , Turnov, Železný Brod
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 357
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 358
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 359
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 360
Ron, Vojtěch Lidové pasijové divadlo v českých zemích, obálka
Strýčice, Stritschitz, Christkindelspiel, 1932
Strýčice, Stritschitz, Christkindelspiel, 1932
Podrobněji o tomto obrázku] " >Stylizace náhrobku Jana Nepomuckého jako
Tegernseeské zlomky, detail Králi milí
Turnov, povolení 1783
Zásada, pašije, prostor před kostelem
Zásada, rychtář Šourek, obraz
Železný Brod, pašije 1791, popis jeviště
Železný Brod, stará radnice, kolor foto, před 1886
Železný Brod,náměstí, kresba, 1884


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Miletín, Muzeum 1/13, Česká Lípa, Pašije, výjev
Blatná, Spolek divadelních ochotníků, Pašijové hry, 1934
Miletín, Muzeum 1/13, Okna, Pašije, Kristus před Kaifášem 2004


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.