Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vrchlabí

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1904
1789 - 1941 dokumentace německého ochotnického divadla v Státním okresním archivu Trutnov

ODi poprvé 1817, ponejvíce ale německy.

V průběhu 19. stol. významné uvádění velikonočních her, iniciátorem české katolické bratrstvo.

Od 1904 se ve Vrchlabí hrálo, přesněji secvičovalo, české divadlo v Dramatickém kroužku místního odboru Národní jednoty severočeské. Představení však pro odpor německé většiny mohli nejdříve uvádět jen v okolních českých vesnicích (Horní Branné, Mrklově a dalších). Výtěžek byl zpravidla věnován na potřeby české menšiny, často na matiční školu ve Vrchlabí.

1917 založena Jednota divadelních ochotníků (JDO) Šír.

1921 první hra Lucerna, hrálo se v Horní Branné.
V 1. pol. 20 stol. české ochotnické divadlo hrálo v sále hostince Wiener Neustadt.
Od 1923 Spolek divadelních a hudebních ochotníků mohl r. 1923 využívat jednu místnost v budově české školy (Dukla) ke konání schůzí. Spolek označen za podporující, činný i v 1. pol. 30. let.

1932 (9. 8.) sehrál Podporující spolek divadelních ochotníků první představení v přírodě - veselohru Děvče od Čerchova.
1938-1945 anexe k Německu.

1945 obnovení činnosti.
Velké problémy s prostorem pro hraní, i přesto 1946 uvedena Čapkova Matka.
1946 hrála i NF žen a soc.dem.strana. (Zahrádková)

SDO obnoven, 1947 účast na Klicperově Chlumci.
1946 znovu založen OS Šír. Hrál v budově Střelnice.
1947-1951 v místě sídlil Raisův okrsek ÚMDOČ.
1948 při DS Tyl ve Vrchlabí II činná Loutková scéna.

1951 zánik starého spolku a vznik DS Šír ZK ROH AZNP VRCHLABÍ. Blízké vztahy s manželi Kubátovými.
1952 zal. Dkr DPM Sluníčko, od 1964 ved. Mir. Zavoral, 20 členů, průměrný věk 10 let. H. pohádky, ale převládala recitační pásma ze současných autorů.
1955 Marie Kubátová napsala pro spolek hru, báchorku Jak přišla basa do nebe.

Koncem 50. let 20. stol. LS ZK Tesla, ved. F. Novák a LS DO, ved. J. Rýgl, hlavně zájezdová činnost v okolí, maňásky, nová maňásková scéna.
1960 poslední představení DS Šír v Kulturním domě (KD) Střelnice, poté KD na několik let uzavřen.
V témže roce Šír odborem Strojklubu ROH. 100-135 členů.

1961 LS Zvláštní školy, LS ČSM JSŠ.

DS MÁJ VZŠ Slepé dívky (Tumlíř), Zkoušky čerta Belínka (Horynová).

1967 DO Strojklubu Vrchlabí Šír obnovil činnost.

1971 Šír společně s Dětským domovem (tzv. "pasťák"), kde v té době pracoval Fr. Gerstner, uvedl jeho autorskou hrou Velký motiv, čerpající z života mládeže v DM - velký ohlas a úspěch na ŠP.Za 20 let činnosti do 1972 32 div. her a pásem, vystřídalo se 250 členů. Pravidelná účast na přehlídkách, včetně KDL, reprezentace v NDR.
1972 ZDŠ.
1973 Strojklub.

Okolo 1980 Šír působil jako DS SZK ROH, 1982 činnost ukončil.
DS Šír působil do 1983, pokus o znovuobnovení 1993-1994 se až na uvedení 1 pohádky nezdařil.

1998 zal. Vlastenecký DS Vlastík při KD Střelnice, Polojasno (Vlnas), Pravda o zkáze Titaniku (F. R. Čech). Od 1999 pořádal přehlídku veseloher VŘSR (Veselá říjnová scénická revue), hl. zábavní repertoár. 2000 Pravda o zkáze Titaniku, 2002 Tři mušketýři, účast na kraj. přehlídce v Červeném Kostelci.

Přehlídky:
1971 ŠP-Soubor Dětského domova, Gerstner: Velký motiv
1974 KDL - Dkr MDPM, Sypal: Docela obyčejné věci
1982 NPDRRK Mělník - Sluníčko, Maršak - Zavoral: Tři pohádky
1984 NPDRRK Mělník - Sluníčko, Hanzlík - Zavoral: Pimpilim pampam

Zahraniční reprezentace:
Dkr DPM: 1961 NDR, turné.

Loutkové divadlo
Při DS Tyl ve Vrchlabí II 1948 činná LS. Koncem 50. let 20. stol. LS ZK Tesla, ved. F. Novák a LS DO, ved. J. Rýgl, hlavně zájezdová činnost v okolí, maňásky, nová maňásková scéna. 1961 LS Zvláštní školy, ved. M. Lukášková, LS ČSM JSŠ, ved. J. Balous.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 215.

DĚJINY českého divadla I. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 312.

20 LET divadelního kroužku DPM Vrchlabí. (Podepsáno MZ.) AS 1972, č. 9, s. 21-22. kART.

HRNČÍŘ, Bořek (B. H.): Ze života našich souborů. ČsL 1956, s. 163; 1957, s. 165.

KALINA, Martin: Místopis okresu Trutnov.Rkp. 1998. kART.

LOUDA, Jiří: České ochotnické divadlo ve Vrchlabí. Puls - časopis města Vrchlabí, listopad 2003, s. 28-29.

LOUDA, Jiří: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

Kronika města 1967, 1940-1969; Div. soubory Vrchlabí 1789-1941. Ev. č. pomůcky 24.

Krkonošské M Vrchlabí: Kronika DS 1945-1972, Kniha zápisů 1945-1972.

Loutkářský zpravodaj 1958, č. 2 a 1959, č. 5, vyd. KDO Hradec Králové.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 668-669.

MERTA, Jan: Informace pro MČAD - loutkové divadlo. Rkp. 2002. PC ART.

RON, Vojtěch: Poznámky k vrchlabským pašijím. In: Lidové pašijové divadlo v českých zemích. Praha, Vyšehrad 2009, s.107-151.

RON, Vojtěch: Sousedské divadelnictví severních Čech v 18.století. - s.348-360) in: ČERNÝ, František: Divadlo v Kotcích Panorama Praha, 1992, 478s.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989. 141 s. kART.

VAŠATA, Ondřej: K počátkům českého divadla ve Vrchlabí. čas. Krkonoše a Jizerské Hory, 12. 8. 2011

ZAVORAL, Miroslav: O jeho práci: Hromada 1993, č. VII, s. 202; 1996, č. 22, s. 38.

Loutkářský zpravodaj 1958, č. 2 a 1959, č. 5, vyd. KDO Hradec Králové.
Evidence odběratelů čas. Mladý loutkář 1961, vyd. KDO Hradec Králové.
Stráž Severu, 1946, č. 88, s. 3; č. 98, s. 2; č. 110, s. 2; č. 115, s. 3.
Zprávy Loutkářského soustředění 1848, č. 11, s. 3.
Archivy:
Archiv DDS Sluníčko Přibyslav

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120

Trutnov, Státní okresní archiv:
Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950. Kronika města 1967, 1940-1969; Div. soubory Vrchlabí 1789-1941. Ev. č. pomůcky 24.

Vrchlabí, Krkonošské muzeum:
Kronika DS 1945-1972, Kniha zápisů 1945-1972.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 358
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 359
Vrchlabí, Budova Střelnice
Vrchlabí, Muzeum, vernisáž výst. Malované opony, 2, 2009
Vrchlabí, Muzeum, vernisáž výst. Malované opony, 2009
Vrchlabí, Muzeum, vernisáž výst. Malované opony, 3, 2009
Vrchlabí, Muzeum, vernisáž výst. Malované opony, 4, 2009
Vrchlabí, návrh opony,  Krkonošské muzeum
Vrchlabí, opona , uprav. MT
Vrchlabí, Spolek Němců v Čechách, návrh opony, postavy německé mytologie, město; ak.mal. Franz Schallud, Vídeň, 1903, Krkonošské muzeum
Vrchlabí, V sále hostince Wiener Neustadt (Vídeňské nové město), kde hráli čeští ochotníci v 1. polovině 20. stol


Mapa - Vrchlabí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vrchlabí, V sále hostince Wiener Neustadt (Vídeňské nové město), kde hráli čeští ochotníci v 1. polovině 20. stol
Vrchlabí, Budova Střelnice


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.