Databáze českého amatérského divadla

Texty: Železný Brod, Theatrum passionale, Zrcadlo umučení... Jan Tepr, 1791-93, bibliografie

THEATRUM PASSIONALE D.N.I.Ch. aneb Zrdcadlo umučení Pána našeho Ježíše Krista Spasitele...
Rukopis Jana Tepra z let 1791-93.
(Železnobrodská hra o umučení z roku 1791, Železnobrodské pašije)
vlastně nejstarší dochovaný celý pašijový text v české dramatice
První představení v r. 1752
Edice hry
Theatrum passionale D.N.I.Ch aneb Zrdcadlo umučení Pána našeho Ježíše Krista Spasitele... Divadelní revue 2/1998, s. 72-1011
Literatura
Anonym: Rozhlas objevuje lidové umění dramatické, Večerník Národních listů roč. 80., č. 70, 12.3.1940.
Fišer, M.: První zápisky, rukopis SOkA Jablonec nad Nisou, AM Železný Brod, sign. 3000.
Týž: Druhé zápisky, rukopis SOkA Jablonec nad Nisou, AM Železný Brod, sign. 1588.
Jakeš, J.: České a německé lidové velikonoční hry na bývalém jazykovém pomezí, disertace FF UK, Praha 1970
Kopecký, J.: České lidové divadlo barokní, Dějiny českého divadla I., 1968 red. F.Černý - A.Scherl, s. 313-314.
Port, J.: Tvary divadla v Čechách, I., Stín velké noci 1,IV. Lidové pašije, s.223-228, rkp. v div. odd. Národního muzea v Praze, sign. T 10331.
Ron, V.: Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, Divadlo v Kotcích, red. F. Černý, Praha 1992, s.348-360, 442-444.
Týž: Velkopáteční pašijová procesí, Český lid, roč. 80, 1992, s. 299-301.
Týž: První poznámky k železnobrodským pašijím, Z Českého ráje a Podkrkonoší, roč. 6., Bystrá n. Jiz., 1993, s.35-52
Týž: Slovo na okraj ... , Prix Bohemia 1992, Sborník vítězných pořadů, Český rozhlas , INFOS, Praha 1993, s.10n.
Týž: Zakázaná edice (Jana Kopeckého edice Neznámé hry lidového divadla na podkladě dopisů učiteli Františku Sochorovi, s osobní vzpomínkou, Divadelní revue, roč. 6., 1995, č. 2, s.281.
Týž: Rukopis, text, poslední inscenace, inventář a edice Železnobrodské hry o umučení Páně z roku 1791, Divadelní revue roč. 9., 1998, č. 2, s.66-71.
Týž: Z minulosti pašijových her v českých zemích, Pašije aneb Theatrum passionale aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, Národní divadlo v Praze, Praha 1998 s. 26-29.
Sochor, F.: Ochotnické divadelnictví v Železném Brodě, Památník divadelních ochotníků v Železném Brodě 1860-1960, Železný Brod 1960 s.10-11.
Týž: Podkrkonošské tradice ožívají, Práce 23.6.1967 s. 5.
Týž: Tři poznámky k Železnobrodské pašijové hře z roku 1791, Strojopis SOkA Jablonec n. N., AM Železný Brod, sign. B 378, pag 1.
Týž: Železnobrodská hra o Umučení Páně v čsl. rozhlase, Beseda (Semily) 1, 1940, s.197.
Týž: Železnobrodsko, rkp. 1972, pozůstalost Fr. Sochora, SOkA Jablonec n. N., s. 84-85
Týž: Železnobrodské letopisy, Železnobrodský kulturní přehled, duben 1971 až březen 1974 ,s.113-116.
Umlauf, J.: Pamětní kniha města Železného Brodu, rukopis, SOkA Jablonec nad Nisou, AM Železný Brod.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':