Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: RON, Vojtěch, Liberec

Datum narození: 26.11.1930
Místo narození: Turnov
Datum úmrtí: 17.10.2007
Místo úmrtí: Liberec
Herec divadel v Mladé Boleslavi a v Liberci, teatrolog se specializací na dějiny českého církevního (kultového a liturgického), lidového (folklorního a sousedského) divadla (českého a německého).

1930 narozen v Turnově, v rodině klenotníka, v níž se scházeli přátelé, kteří na improvizované scéně pronikali do tajů divadelního projevu, a 1943 dokonce založili Divadlo mladých hochů.
Posléze hrál s DS Marek v Turnově.
Po válce absolvoval turnovskou klenotnickou školu, ale zájem o divadlo ho přivedl na divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Profesionální hereckou dráhu započal na scéně Městského divadla v Mladé Boleslavi.

Od 1960 až do svého odchodu do důchodu byl jedním z pilířů činohry divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Paralelně se herec Vojtěch Ron prosazoval i jako historik lidového divadla, věnoval se studiu pašijových a sousedských her. Spolu s prof. Janem Kopeckým se zasloužil o znovuobjevení sousedského divadelnictví a stal se jeho vynikajícím znalcem.

Vojtěch Ron (1930-2007), herec a divadelní historik, patřil k pozoruhodným postavám české kulturní scény 2. poloviny 20. století. Jako herec ztvárnil téměř půl tisíce divadelních rolí a jeho herectví bylo právem vysoce oceňováno. Souběžně se svou hereckou profesí se Vojtěch Ron významně zapsal také jako znalec lidového divadla v českých zemích. Hlavním oborem jeho zájmu byly sousedské a pašijové hry, připravil k vydání řadu pečlivých edic a napsal množství studií, oceňovaných pro svou erudici a zápal pro téma. Výbor ze studií Vojtěcha Rona se zaměřuje na centrální pole jeho zájmu, lidové pašijové hry v Českých zemích. Některé ze studií zasazují tento fenomén lidové kultury do širšího historického i geografického kontextu, jiné se věnují již konkrétně pašijovému a sousedskému divadelnictví, především v Podkrkonoší, a to divadlu jazykově českému i německému. Nejrozsáhlejší a nejpřínosnější jsou studie věnované pašijovým hrám – vrchlabským a železnobrodským. V historické perspektivě sleduje V. Ron lidové pašijové divadlo od času největšího rozkvětu v 18. století až hluboko do století 19. Knihu doprovází biografická kapitola a kompletní bibliografie díla V. Rona

Zabýval se následujícími tématy:
Divadlo v české církvi (od středověku po současnost).
Index sousedských her.
Antal Stašek a sousedská divadlo.
Strahovská sbírka lidových her.
Liturgické divadlo v Čechách.
Tegernseeské (mnichovské) zlomky českých dramatických textů.
Divadlo v katolickém kultu.
Divadlo v Turnově (17.-18. stol.).
Vánoční divadlo v Čechách.
Ježíš na jevišti v Čechách.

Pro Národní divadlo napsal scénář Pašijí aneb Theatrum passionale,
1993 rozhlasová inscenace Železnobrodské pašijové hry v Ronově úpravě získala cenu Prix Bohemia.
1999 dostal děkovné uznání České biskupské konference za pozornost věnovanou starému českému náboženskému divadlu.

V roce 1999 byl postižen těžkou zdravotní újmou, kterou dokázal obdivuhodně překonat.

Souhrn teatrologické práce publikoval v České divadelní encyklopedii, viz Bibliografie
2000-2003 byl v oblastech svého teatrologického zájmu spolupracovníkem Místopisu českého amatérského divadla.
V letech 2005-2007 byl odborným poradcem při budování příslušných expozic Muzea českého amatérského divadla v MIletíně.
Bibliografie:
Autorské:

Ron, Vojtěch autor hesel: Matouš Apian, Jan Bíza, Josef Havel, Hra u svatém Janu Nepomuckém, Albert Chanovský, Jiří Jakubů, Václav Jelínek, Jindřich Khintzer Přibyslavský, Komwedie o Anežce, královně siciliánské, Komedie o Františce a Honzíčkovi, Komedie o svaté panně Dorotě, Komedie o svaté panně mučedlnici Barboře, Komedie o svatém Ivanovi, Komedie o umučení pána a spasitele našeho Ježíše Krista, Komedie vánoční o narození syna božího z Vlachova Březí, Evermod Jiří Košetický, Pašije hořické, Pašije vrchlabské, Josef Bonaventura Pitr, Rakovnická hra vánoční, Svatovítský sborník zlomků českých dramatických textů, Jan Šourek, Tegernseeský zlomek, Jan Jáchym Tepr, Theatrum passionale, Zrcadlo masopustu
in: Alena Jakubcová a kolektiv: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Česká divadelní encyklopedie. Praha, Divadelní ústav - Academia 2007. 760 stran.

Barokní divadlo v Podkrkonoší. Z Českého ráje a Podkrkonoší 16, 2003, s. 60 - 77. Bibliografie.

Divadlo „sprostných“. Svět a divadlo 1990, s. 52-61.

Jezuitské divadlo. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků č. 15/1998, Praha 2000, s. 477-479.

Několik poznámek k historii rukopisů Vodseďálkových her. Divadelní revue 1996, č. 2, s. 71.

Poznámky ke zlomku Incipit ludus in die palmarum z torza mnichovského sborníku českých dramatických textů, Rkp. 1985 (archiv autora)

Poznámky k Strahovské sbírce lidových komedií z horního Pojizeří, rkp. 1985 (archiv autora) Lidová komedie o svatém Ivanu, Z českého ráje a Podkrkonoší (Semily) 3, 1990, s. 81-105.

Poznámky k vrchlabským pašijím. Strahovská knihovna 18-19, 19583-1984, 1990, s. 177-221.

První poznámky ke středověké velkopáteční hře. Miscellanea theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Red. Eva Šormová s Michaelou Kuklovou. Praha, Divadelní ústav 2005, s. 73 – 80.

Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století. Divadlo v Kotcích. Praha 1992, s.348-360, pozn. 442-444.

Sousedské divadlo českého obrození, recenze. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 4 -1989, Theatralia VIII. Praha, UK 1991.

Václav Alois Svoboda Navarovský a sousedské divadlo. Divadelní revue 1990, č. 2, s. 49-51.

Václav Klement Klicpera a sousedské divadlo... Acta Universitatis Carolinae. Philoso-phica et historica 2, Theatralia IX. Praha, UK 1993.

Velkopáteční pašijové průvody. Český lid 1993, č. 4, s. 293-304.

Z minulosti pašijových her v českých zemích. In Pašije aneb Theatrum passionale aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista. Praha, Národní divadlo 1998, s.7-56.


Životopisné:

HORANSKÝ, Miloš: Malý portrét velkého herce. Divadelní noviny 2004. Separát vydalo Městské divadlo Mladá Boleslav v únoru 2008. kART

Kdo je kdo v české teatrologii II. Praha, Teatrologická společnost 1999, s. 46-47.

STICH, Jiří: Vojtěch Ron, velký herec i divadelní badatel. Nový seriál význačných umělců Libereckého kraje pokračuje příběhem libereckého herce Vojtěcha Rona -- In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 16, č. 48 (26.02.2005)

Související Texty

Související Obrázky

Mapka sousedského divadla Horního Pojizeří
Miletín, Muzeum 1/01 Zlomek vánoční hry, Králi milí
Miletín, Muzeum 1/01, Rukopis Králi milí
Miletín, Muzeum 1/12, Sousedské divadlo, mapka
Ron Vojtěch,  Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 348 - úvod
Ron Vojtěch, 2006 2
Ron Vojtěch, 2006 3.
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 349
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 350
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 352
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 353
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 357
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 359
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 360
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 361 Turnov
Ron Vojtěch, v pracovně 2006 1
Ron, Vojtěch jako Leboczek ve hře Návštěva na výstavě 1899, r. J.Schmid, Liberec 1968
Ron, Vojtěch Lidové pasijové divadlo v českých zemích, obálka
Turnov, SDO Marek, členové spolku při příležitosti jeho 80. výročí, 1949


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ron Vojtěch, 2006 2
Ron Vojtěch, 2006 3.
Turnov, SDO Marek, členové spolku při příležitosti jeho 80. výročí, 1949
Mapka sousedského divadla Horního Pojizeří
Miletín, Muzeum 1/01 Zlomek vánoční hry, Králi milí
Ron, Vojtěch Lidové pasijové divadlo v českých zemích, obálka


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.