Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: PITR (Bitter, Piter, Pitter, Pyter), Josef Bonaventura

Datum narození: 5.11.1708
Místo narození: Třebechovice pod Orebem
Datum úmrtí: 15.5.1764
Místo úmrtí: Rajhrad
(Bonaventura, řeholní jméno)
benediktinský kněz, pořadatel divadelních akcí (pobožností),
dějepisec

V letech 1737-1743 působil Pitr při benediktinském probožství v Polici nad Metují. Tam, v měšťanských vrstvách, s dospělými občany sdruženými v Bratrstvu bolestné Matky pod křížem stojící, prosazoval teatralizované pobožnosti.
Pro odpor řádového spolubratra, polického faráře, se mu nepodařilo v roce 1740 realizovat procesionální spektákl o Abrahámovi a Izákovi.
Ve snaze podnítit sensualistickou barokní zbožnost byl úspěšný až v r. 1743, když zavedl velkopáteční teatralizované procesí mimeticky představující dospělými představiteli Ježíšovu křížovou cestu. Podle dobových pramenů ji věrně zachytil v povídce Sousedé A. Jirásek. Pašijová produkce byla zázána v r. 1757, ale konala se pak mimo bratrskou instituci až do r. 1771, kdy byla živá mimetická pašijová produkce směřující v průvodu na blízkou horu Ostaš kategoricky zakázána.

Z dalších Pitrových působišť nejsou už známy žádné zprávy o podobných teatralních pobožnostních akcích.
Bibliografie:
Brandejs, Dr. S.: Kniha o Polici nad Metují a Policku, Police n. M. 1940, s.203-205.

Jirásek, A.: Sousedé, (povídka z r.1882), Praha 1953, popis procesí: s. 25-27.

Linda, J. - Stich, A: Josefa Bonaventury Pitra relace o polickém bratrstvu křížové cesty z roku 1743, Historické listy 2, 1992,s.26.

Palma, B.: Pater Bonaventura Pitr (Pitter), Od kladského pomezí, roč. 10., 1932-1933, s.37-42.

Piter, B. Cedule polického bratrstva z roku 1739, (edice A. Čeřovský) Praporec II/5, březen 1941.

Týž: Původ a začátek křížové cesty.... (edice A. Čeřovský), Praporec II/5, březen 1941.

Pokorný, V.J.: P. Bonaventura Piter, ř. sv. Ben., český dějepisec (1708-1764), Pax roč. 2, 1937, s.38-43, 65-69, 124-128.

Ron, V.: Velkopáteční pašijové procesí, Čeký lid, roč. 80, 1993, č. 4, s. 293-304.

Stich, A.: Josef Bonaventura Pitr a střeva milosrdenství, Listy filologické, roč. 119, 1996, č.1-4,s.70-87.

Týž: K Jiráskovu pojetí českého baroku, (z r. 1981), Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (lingvoliterární studie), Praha 1996, s.174-241. [Tam též další literatura.]

Tomek, V. V.: Příběhy kláštera a města Police nad Metují, Praha 1881, s. 200, 296, 368n.

Uhl, K.: Bonaventura Piter, rajhradský probošt, zemský prelát a český historik, Kalendář Moravan na rok 1933, roč. 82, s.39 - 50.

Zídka, J. Velikonoční pašijové hry na Ostaši, Od kladského pomezí roč. 6, s. 120.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':