Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: KOŠETICKÝ, Evermod Jiří

Datum narození: 6.4.1639
Místo narození: Vlašim
Datum úmrtí: 20.1.1700
Místo úmrtí: Praha - Strahov
Pořadatel pěti rukopisných sborníků, v nichž je dokumentována také dramatická tvorba a několik dokladů o divadelních nebo polodivadelních produkcích.
Studoval u jezuitů v Jihlavě a v Praze, r. 1659 byl přijat do premonstrátského řádu v klášteře v Praze na Strahově, tam Byl též r. 1664 vysvěcen na kněze, později působil jako farář v Popovicích, Ouhonicích, Milevsku, v Červeném Záhoří a Starcově Lhotě, od konce 90. let pobýval zase na Strahově v Praze.
Košetického Qudlibeticum, jehož 1. díl je datován rokem 1680 obsahuje vzácné divadelní památky, které by jinak zmizely bez stopy. Kromě toho je významné, že umožňují alespoň přibližně určit dobu jejich počátečního divadelního života.
"O jeho píli svědčí pět objemných foliantů, do nichž zapisoval si v pestré směsici vše, co jej zajímalo."
Viz Bibliografie
(Ron)
Bibliografie:
Tom. I., sign. DG II 4:
č.45 Versus suquentes in festo coporis Christi in quavis Statione post decantatum Evangelium a pueris recitantur (109v-113r), české verše k recitaci mládeže při průvodu Božího těla.
č.46 Alii versus (113r-115r), další české verše k deklamatorské produkci při průvodu Božího těla.
č.47 Alii versus (115r-118r), jiné české verše k témuž průvodu.
č.48 Versus sequentes Dominica Palmatur in Ecclesia post concionem ex antiqua pia consuetudine a pueris comice indutis cecantatur (118v-123v), české verše zpívané dětmi při produkci o palmovém procesí o Květné neděli.
č.49 Alii versus in die Palmarum (124a-135v), rovněž česká produkce děti k procesí o Květné neděli.
č.50 Versus sequentes in festo Corporis Christi ad prcessionem post Evangelium recitantur (136r-147v), české verše k procesí Božího těla deklamované po čtení jednotlivých evangelií. Verše pocházejí z obce Lišná u Benešova.
č.52 Táborský božítělový dialog luterána a katolíka 1690,(154v-166r), recitační spor dvou školáků, luterána a katolíka, u každého ze čtyř oltářů. U třetího oltáře jsou verše německé.
č.53 >Actus Pobožný p Narození Syna Božího (166v-187r), Vánoční hra z rukopisu Vávlava >Kozmánka.
Edice

Menčík, F. Vánoční hry, s. XVIII, použil přepisu strahovského knihovníka P.K. Čermáka.
II. část: Quedlibeticum Hymnorum
č.4 Opus justitiae pax et sucuaritas usqe in sempiternum. Isa 32 v.17, sive Christus patiens....(282r-284v), synopse kajícího průvodu Mariánské družiny jezuitské klementinské koleje pražské v roce 1698.
Tom. II., sign. DG II 5
č.10 Ein Nagelnewes Spiel, traurig Vnd Lustig, Von Meyster Bartholomaco Schepelio, Schulmeyster,
Bruno Lindtner (+1666), hříčka připomínajíci řemeslníky ze Snu noci svatojánské, řemeslnící, nebo "Petra Sequenze" od Andrea Gryphia, otiskl A. Podlaha, Ein deutsches Theaterspiel aus dem Jahre 1662 ve Věstníku KČSN 1901, fil.-hist. č.8. Doloženo trojí strahovské provozování r. 1662 a o tehdejším personálním obsazení úloh.
Edice
Podlaha, A.: Ein deutsches Theaterspiel aus dem Jahre 1662, Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Classe für Philosophie, Geschichte und philologie, VIII, Prag 1901.
Tom. III., sign: DG II 6
č.38 Kratochwilna Komedye (244r-248v), české interludium, otiskl J. Hrabák, Lidové drama pobělohorské 1951, 67-73.
č.39 Jina o trzech Sedlaczych (248v-251v), české interludium, otiskl: J.Hrabák, Lidové drama pobělohorské 1951, s.74-78.
č.96 >Jindřich Khintzer Přibyslavský: Komedye o Wzkržissenj Panie" (455r-472v), datováno v Přibyšicích 8.4.1656. Otiskl: Z. Kalista, Selské čili sousedské hry českého baroku, Praha, 192, s.69-99, 102, 194-198.
č.97 Pro festo Corporis Christi (473r-482r), české dramatické výstupy při čtyřech božítělových zastaveních. Otiskl: A.Podlaha, Sborník Historického kroužku, 13,1912, 138-146.
č.98 >Komedye O Swate Pannie Dorotie (482v-490v). Otiskl: A.Podlaha, Sborník Historického kroužku 15, 1914,, nověji: J.Hrabák, Lidové drama pobělohorské 1951, 47-63.
č.99 In festo Corporis Christi. (O Adamovi a Evě, o Kainovi a Abelovi, o Abrahámovi a Izákovi, o Goliášovi a Adamovi) (490v-504r), české dramatické výstupy při zastaveních božítělového procesí. Otiskl: A. Podlaha, Sborník historického kroužku 15, 1914, 175-181 + 16, 1915, 34-40.
č.100 Versus sequentes in festo Corporis Christi in quavis Statione ppost Evangelium ô pueris recitantur, (504v-519r), české božitělové verše, s výslovným uvedením moru a komety v r.1680, Otiskl. A. Podlaha, Sborník Historického kroužku 16,1915, 167-176 + 18, 1917, s.39-41.
č.106 >Zrcadlo Masopustu...(547r-597v), česká komedie z Tábora z r.1690. Otiskl: A. Podlaha, Sborník Historického kroužku 24,1923, s.83-102.
č.107 Ruznicze a Hadka Miesstiana s Sedlakem (598r-604r), český spor, otiskl: A. Podlaha, Sborník Historického kroužku 24, 1923, s. 102-107.
Tom. IV., sign.: DG II 7
č.2 >Komedye o Tureczky Wognie, (4r-27r), otiskl J. Hrabák, Lidové drama pobělohorské, Praha 1951, s.71-107.
Tom. V., sign. DG II 8
č.17 Comoediea Caligaria seu Coreacea in gratiam Sartorum composita (290r-306r), barokní silně naturalistická hra, vzniklá nepochybně v Praze.
č.66 Homo quidam Nobilis abijt in Regionem longinquam (473r-475v), latinská dramatická biblická parodie, namířená na prince Frant. Ludvíka Contiho, stručnější versie.
č.68 Comoedia Polonica per textus Scripturae lusa, (477v-482r), obšírnější latinská verse předcházejícího dramatického textu, viz č.66.
č.74 Ausz Londen in Engelland den 16. Januarij Ao 1698. (488v-492v), německá novinová zpráva o divadelní inscenaci 14.1.1698 v Londýně na počest krále Viléma II.
č.117 Lista der grossen Wirthschafft, wie selbige in hebung der zettel zusammen kommen...den 21. Julij Ao 1698 ist es zu Wien producirt worden.. (556v-560v), seznam účinkujících při jakési dvorské zábavné produkci 21.7.1698.

Pramen
Košetický, E.J.: Quodlibetica, Strahovská knihovna DG II 4-8.

Literatura
Bartůšek, V.: Cesty studentů z Podblanicka za vzděláním v 17. století, Sborník vlastivědných prací Podblanicka, roč.24, 1983, s. 219n.

Jireček, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce 18. věku ve způsobě slovníka životopisného a knihopisného, 1.d. Praha, 1875.

Kalista, Z.: České baroko, Praha 1941, s. 340.

Křemen, F.: Ze starodávných kázání, Cyrilometodějský kalendář 1968, Praha 1967, s.

Lexikon české literatury, 2, č.II.(Autor: pvt = Petr Voit.) Praha, Academia 1993, s. 874-875.

Podlaha, A.: Rukopisný sborník Evermonda Jiřího Košetického, Sborník Historického kroužku, roč. 2.-10, 12.-16., 18., 24.-25.

Soupis rukopisů Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví v Praze, III. d., zpracoval Bohumil Ryba, Praha 1976, s. 253-317.

>Komedie o turecký vojně (DG II 5,, IV. díl,
4a-27a

>Dorota (Str. kn. DG II 6,III.díl, 82b-490b)
Nejstarší známá varianta, DČD I, 318
Ein Nagel-newes Spiel, traurig und lustig von Meyster Bartholomeo Schepelio, Sculmeyster von Narrohnewitz,
Bruno Lindtner, hříčka připomínajíci řemelsníky ze Sen noci svatojánské, řemeslnící, nebo Petra Squenze od Andrea Gryphia
Kratochvilná komedie (Strah.knih. MS DG II 6
O třech sedlácích (sign. dtto)

>Zrcadlo masopustu, (Str.kn. DG II 6, III.d.
fol. 574 - 579

Skládání o zmrtvýchvstání Páně 455-472

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.