Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kosmonosy

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1839
1688 piaristické školní divadlo.
Témata antická nebo náboženská. Přenesením gymnázia do Mladé Boleslavi zájem o divadlo skončil.
(Podrobněji Bartušek 148-150; Kamper: Z minulosti koleje...; Zemek: Školní divadlo...; Dějiny čes. div. I., s. 169, 351.)

"1774 uspořádal učitel “legentium” (první třídy triviální), klerik Fredericus se svými svěřenci akademii v českém jazyce (“vernaculo sermone”) za velikého potlesku přítomných, což je z hlediska jazykového, v době přibývajících snah germanizačních, zjev jistě hodný pozoru."
(Zdeněk Kamper, s. 37.)
-----------------------------------------

Od 1839 ochotnické divadlo česky, hráli s pauzami v činnosti jako Divadelní družstvo, rozešlo se 1867. (Tato skupina pak 1868 založila SDO, viz dále.)

1868 byly schváleny stanovy (už 1867 vznikl) Spolku divadelních ochotníků, zanikl 1931.

1894–1924 Církevní slavnost vzkříšení Páně na Bílou sobotu v Loretě organizoval učitel Eduard Piskač, viz Texty.

1913 registrován Klub mladé generace Hugo Kapka.

1919 byl založen Dramatický odbor Československých socialistů, činný do 1938, kdy se dobrovolně rozešel.

Ve 20. letech 20. stol. hrál soubor místní organizace Strany sociálně demokratické.

Ve 20. letech 20. stol. také Sokol pořádal divadelní představení – společně se sportovním vystoupením.

1928 pokus o založení Dělnického spolku divadelních ochotníků Jiří Wolker - byl zakázán Zemskou politickou správou.

Před 1938 se divadelní odbory a spolky spojily v Divadelním spolku Jirásek. Od 1951 do 1959 činný jako Jirásek, dramatický odbor ZK ROH Autorenova. Poté součástí Osvětové besedy, hrál do 1963.

1946 divadelní soubor Svazu československé mládeže.

Koncem 40. a v 50. letech 20. stol. hrál dětský soubor střední školy.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
Od 1897 se ve městě hrálo loutkové divadlo.
1919-1922 zde Jiří Kroha realizoval Divadlo věcí.
1921-1935 hrála Loutková scéna V. Dlouhého.
1944 s loutkovým divadlem hrál každou neděli loutkářský soubor obecné školy.
1948 v Kosmonosích opět začalo hrát Loutkové divadlo, vedl je J. Karel.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 148-150.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 23, 393, obr. s. 132: Plenérová inscenace hry Arnošta Dvořáka Husité - průvod Sirotků s mrtvým Žižkou. Dramatický odbor Strany čs. socialistů Kosmonosy hru realizoval v zámeckém parku v Josefodole u Mladé Boleslavi, režie J. Kroha, 23. června 1922.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 169, 351.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 290.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, IV. díl, s. 231.

KAMPER, Zdeněk: Z minulosti koleje i gymnasia piaristů v Kosmonsích a v Mladé Boleslavi 1688-1852. In: 250 let gymnasia v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav 1938, s. 9-82.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 132.

LOUŽENSKÝ, Zdeněk: Kosmonosy včera a dnes. Kosmonosy, OB a MNV 1963, s. 22.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha 1895.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 377.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 251.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ŠLÉGL, Jaroslav: Divadlem se poznává život. In: Kosmonoské noviny 1997, č. 6-7. kART.

ŠLÉGL, Jaroslav: Historie divadla v Kosmonosích. Rkp. pro připravovanou publikaci Kosmonosy a okolí, 1997. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 257, 405-406.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 226.

WEBOVÉ stránky města - historie - http://www.kosmonosy.cz/historie-mesta - 4. 11. 2012.

ZÁVODSKÝ, Artur: Jiří Kroha a divadlo. In: Otázky divadla a filmu II, Brno1971, s. 157-187.

ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo - piaristická kolej Kosmonosy Praha 1963, rukopis.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 156.

České divadlo 1940, č. 5, s. 92, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 4, s. 76.

Divadelní listy 1880, č.5, s. 87; č. 9, s. 150-151; č. 17, s. 278.
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 213.
Divadelní listy 1881, č. 19, s. 171, č. 37, s. 326, č. 44, s. 382.
Divadelní listy 1883, č. 6, s. 54, č. 8, s. 71, č. 9, s. 78, č. 13, s. 119, č. 35, s. 298.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 17-18, s. 218, 219, č. 19-20, s. 233.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 4, s. 29., č. 5, s. 38, č. 18, s. 142, 143, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 20, s. 159, č. 22, s. 175.
Thalie 1899-1990, č. 4, s. 33, č. 18-19, s. 149, č. 21, s. 167.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č, 2, s. 3; č. 4, s. 4.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.001-4, 4 Pl 1888-1889, mj. České Amazonky.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/2251, SDO (německý zápis).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/206/153, SDO 1897.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/605/1913, Klub mladé generace Hugo Kapka.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2471/1921,
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/268/1939, DrO Československých socialistů.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10503/1938, DS Jirásek.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Spolek divadelních ochotníků Kosmonosy, 1872-1924.
Fond není přístupný.
Spolkové pamětní knihy: ODi 1867-1870, SDO 1871-1923, viz SDO/Alba.
Jednací protokol SDO 1913-1924, viz Obrázky, viz SDO/Alba.
ka ŠO 2 : plakáty 1934-1942, viz DS nár. soc./Alba.
Okresní úřad Mladá Boleslav:
kn 346, ka 19 spolkové agendy, manipulace 1916-1936;
kn 352; ONV Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954, sg 262, manipulace 1959-1976, sg 456/8.

Školní muzeum v Horních Stakorách: Pl Čtyry stráže na jednom stanovišti a Přítel v nouzi, 1844.

Související Obrázky

Kosmonosy, Dramatický odbor Strany čs. socialistů, Arnošt Dvořák Husité, v zámeckém parku v Josefodole, 1922. Rež, scén arch Jiří Kroha, obr. průvod Sirotků s mrtvým Žižkou.
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, asi Jan Hus (Tyl ?), režie Václav Marek, s. a.
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, Psohlavci, 1919
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, Půlnoc, 1920
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, kulisy postav
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, kulisy stromu
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, podium
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, text o org. představení
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, zbytky kulis
Kosmonosy, návrh LD, Jiří Kroha, 1920
Kosmonosy, SDO, Památní kniha 1867-1870, štítek
Kosmonosy, SDO, Pamětní kniha 1872-1923, deska
Kosmonosy, SDO, Pamětní kniha 1872-1923, seznam členů 1872
Kosmonosy, Spolek divadelních ochotníků, stanovy, razítko spolku, 1895
Kosmonosy, zde stával hostinec U českého lva, kde se hrávalo divadlo, 2008
Letopisy, s. 080, Kosmonosy, vývoj do 1868
Letopisy, s. 081, Kosmonosy, vývoj do 1868
Letopisy, s. 082, Kosmonosy, vývoj do 1868
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 067, v přírodě
Semčice, model pro postavu na oponě, 1922


Mapa - Kosmonosy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kosmonosy, SDO, Památní kniha 1867-1870, štítek
Kosmonosy, Dramatický odbor Strany čs. socialistů, Arnošt Dvořák Husité, v zámeckém parku v Josefodole, 1922. Rež, scén arch Jiří Kroha, obr. průvod Sirotků s mrtvým Žižkou.
Kosmonosy, loreta, Vzkříšení, kulisy postav
Kosmonosy, návrh LD, Jiří Kroha, 1920
Kosmonosy, zde stával hostinec U českého lva, kde se hrávalo divadlo, 2008


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.