Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Českoslovenští socialisté / Českoslovenští národní socialisté, DrO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1939
Působení: 191x, 192x, 193x
Asi 1919 založen Dramatický odbor Československých socialistů.

1919 uv. Psohlavci (viz Obrázek)
1920 v den Svátku práce uv. hra Půlnoc (viz Obrázek);
Patrně v době po 1. svět. válce též uvedli hru Jan Hus (Tyl?), r. Václav Marek (viz Obrázek, viz Poznámka), v repertoáru měli i hru se zpěvy Hoši z první legie (Kubík, Hallová, Borotínský).

1921 - 29. 7. - schváleny stanovy Dramatického odboru Československých socialistů. (Ještě v dubnu téhož roku nebyl spolek povolen.)

1921 Výtvarná spolupráce arch. Jiří Kroha, vytvořil nové jeviště a místní ochotník Josef Myzet, pozdější herec, ušil pro oponu aplikaci kubistické malby.
Na novém jevišti se uskutečnilo "funkční a divadelně účinné uvedení Molièrovy veselohry Šibalství Scapinova a Lékařem proti své vůli. V podvečer prošel městečkem průvod divadelních postav, který za burácení bubnů vedla ztělesnitelka Zeerbinetty." Večer byl reprízován. (Přijel se podívat i K. H. Hilar.)

1922 v josefodolském parku uv. hra Husité (Arnošt Dvořák), společná inscenace “kosmonoské, debřské, josefodolské, mladoboleslavské a bradlecké divadelní elity”. Spoluúčinkovala vojenská posádka z Mladé Boleslavi, celkem 800 účinkujících, scéna a r. Jiří Kroha. Na představení byl vypraven zvláštní vlak z Prahy (viz Josefův Důl).
Z výtěžku představení byla U českého lva znovu zřízena moderní scéna, kde hráli např. Molièra, Paní mincmistrová (Stroupežnický), Kupec benátský (Shakespeare) aj.
(Pozn. JV: o inscenaci materiály spolku nepodávají žádné svědectví.)

1922 DrO Čsl. socialistů členem ÚMDOČ.

1926 se účastnili natáčení filmu Řina (Kronbauer) v místním zámku, rež. J. S. Kolár, herci Pištěk, Kronbauerová, Norman.

1930 dramatický odbor měl 42 členů.
1934 Oblaka (J. Kvapil), rež. Strojza.

1935 uv. U Českého lva hra Ať vás nevykradou (Štěpánek, Vrbský); opereta Děvče z Obřího dolu (libreto Tureček-Jizerský, hudba Bedřich Beneš, rodák z Kosmonos), režie St. Šulc; Hurá, máme kluka (F. Arnold, A. Bach), rež. A. Miřetínský.
1936 70 členů, uv. Madlenka z kovárny (K. Balák), rež. Miřetínský.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ; uv. Hoši od pěchoty (Tureček-Jizerský), rež. Miřetínský; Pan učitel (Hais Týnecký), rež. K. Josef; Románek krásné cikánky (K. Balák), rež. Miřetínský; Románek na horách (Skružný), rež. Miřetínský; Zamilovaná babička (Branald), rež. Miřetínský.

1938 uv. v sále V. Anděla hra Arcikněz (Hais Týnecký), rež. Karel Josef; Horská láska (Vrána-Trocnovský), rež. Miřetínský.

1938 - 26. 11. - dramatický odbor se dobrovolně rozešel, členové souboru přešli patrně do Divadelního spolku Jirásek (viz).
(Ještě v roce 1939 registrován jako DrO Československých socialistů.)
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 23, 393, obr. s. 132: Plenérová inscenace hry Arnošta Dvořáka Husité - průvod Sirotků s mrtvým Žižkou. Dramatický odbor Strany čs. socialistů Kosmonosy hru realizoval v zámeckém parku v Josefodole u Mladé Boleslavi, režie J. Kroha, 23. června 1922.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 377.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty. 

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2471/1921, Dramatický odbor Československých socialistů.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/268/1939, DrO Československých socialistů.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní úřad Mladá Boleslav kn 346, ka 19 spolkové agendy manipulace 1916-36.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262.
Poznámka:
Václav Marek, narozen 9. 1. 1886 v Rožátově, okr. Mladá Boleslav, domovská obec Dalovice, byt Mladá Boleslav 157. Ve dvacátých letech odešel do Prahy (Praha - Michle, Kostelní ulice), kde měl nastoupit jako nápověda patrně do ND.
Zemřel 15. 1. 1927.

Pozn. JV: Označení spolku jako Dramatika se neobjevuje v žádném z uchovaných dokumentů.
Obor činnosti:
činohra
opereta
plenérové, pouliční
divadlo v přírodě
Typ souboru:
soubor politické strany

Související Obrázky

Jiří Kroha, Proscénium ochotnického divadla v Kosmonosích, 20. léta 20. stol.
Kosmonosy, členská legitimace Václava Marka, 1924
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, funkcionáři, 1936
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, Hoši z první legie, 1921
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, oznámení 6. valné schůze, 1926
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, oznámení funkcionářů, 1927
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, oznámení funkcionářů, 1930
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, oznámení funkcionářů, 1931
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, razítko spolku, 30. léta 20. stol.
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, stanovy , tit. str. tiskem, 1921
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, stanovy, připsán výnos o schválení stanov, 1921
Kosmonosy, DrO čsl. socialistů, zemská správa politická, zamítnutí, 1921
Kosmonosy, DrO čsl. socialistů, změna stanov, 1935
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, asi Jan Hus (Tyl ?), režie Václav Marek, s. a.
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, Psohlavci, 1919
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, Půlnoc, 1920
Kosmonosy, SDO, Jednací protokol 1913-1924, zapůjčení jeviště spolku Čsl. socialistů


Mapa působení souboru - Českoslovenští socialisté / Českoslovenští národní socialisté, DrO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kosmonosy, členská legitimace Václava Marka, 1924
Kosmonosy, DrO čs. socialistů, stanovy , tit. str. tiskem, 1921
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, Psohlavci, 1919
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, asi Jan Hus (Tyl ?), režie Václav Marek, s. a.
Kosmonosy, DS strany čsl. socialistů, Půlnoc, 1920
Jiří Kroha, Proscénium ochotnického divadla v Kosmonosích, 20. léta 20. stol.