Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek, DS / DrO ZK ROH Autorenova / Osvět. beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1938
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1963
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x
Před 1938 se ochotnické soubory a divadelní odbory spojily v Divadelním spolku Jirásek.
Zakladateli byli Antonín Kupec, Alois Miřetínský a Antonín Najman
Poté uvedli sérii operet a her lehčího žánru za spolupráce místních hudebníků, např. Země úsměvů (Lehár, Leon), Viktorka (podle B. Němcové upr. J. B. Koubek), Charleyova teta (Jevan Brandon Thomas), Sůl nad zlato (podle Němcové K. Dittler) ad.

1938 J. S. Lukas, M. Jaroš: Okolo rybníka, rež. Alois Miřetínský.
1939 V. K. Klicpera, úprava Václav Zima: Divotvorný klobouk, režie František Lukeš.

1940 Piskoř: Svátek věřitelů.
1941 Vrchlický: Noc na Karlštejně, poté A. Jirásek: Otec, K. Krpata: Hvězdy nad hradem, V. Záruba (pod pseudonymem napsali 1940 dramaturgové ND Götz a Hlávka): Slavnost mládí.
1941 a 1942 se spolek účastnil divadelních soutěží ÚMDOČ, v nichž čestně obstál.
Do 1943 sehráli 25 her, mezi nimi Její pastorkyňa (G. Preissová), Lešetínský kovář (podle Sv. Čecha), Dědictví (Grmela), Klepny z našeho domu (Babka), R. Deyl: Odříkaného chleba největší kus, r. V. Šulc.
160 členů, z toho 92 činných.

1944 Sedmihradská noc (Asztal), r. V. Šulc.
1944 činnost zastavena.

Po 1945 oslabení ochotnického divadla jinou společenskou angažovaností, zejména mládeže, i když spolek měl stále ještě 132 členů. Organizovali zájezdy do okolních obcí, odpoledne hráli pro děti, večery pro dospělé.

1948 - rok krize ochotnického divadla. Místní rodák ministr Václav Kopecký věnoval ochotníkům výrazný finanční dar, zároveň ale akční výbor z kolektivu vyloučil několik členů. Repertoár těchto let – např. Jirásek, Piskáček, Drda, Gogol.
1950 spolek měl 67 členů.

Od 1951 hráli jako Jirásek, dramatický odbor ZK ROH Autorenova, n. p.
V repertoáru např. Šrámek, Goldoni, Jirásek, Vrchlický, Němcová, Tyl, Kornijčuk. Ale i muzikál Lišák Pedro. Dirigoval tu pozdější dirigent ND Jan Štych, muzikolog Josef Kotek.
1952 Goldoni: Sluha dvou pánů, účast na 3. Pojizerských hrách.
1952 v Pojizerských hrách ocenění za Matku (Čapek).
Evidence do 1959, kdy soubor uvedl hru Talisman (Nestroy).

Poté byl soubor součástí Osvětové besedy.
Postupně byl zničen inventář včetně vzácného archivu a knihovny s rukopisnou dokumentací.
Činnost do 1963.
Část souboru přešla do mladoboleslavského Kolára.
Bibliografie:
HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 377.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 226.

České divadlo 1940, č. 5, s. 92, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 4, s. 76.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/10503/1938, DS Jirásek.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2 : plakáty 1934-1942.
Okresní úřad Mladá Boleslav: kn 352.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav: manipulace 1951-1954, sg 262, manipulace 1959-1976, sg 456/8.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Kosmonosy, DS Jirásek, Divotvorný klobouk - plakát, 1939
Kosmonosy, DS Jirásek, Odříkaného chleba největší kus - plakát, 1943
Kosmonosy, Jirásek, div. spolek, Okolo rybníka - plakát, 1938


Mapa působení souboru - Jirásek, DS / DrO ZK ROH Autorenova / Osvět. beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':