Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Litoměřice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Litoměřice
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1848
Od 1549 do 1821 zde existovalo Královské gymnaziální divadlo.
1549 z rozhodnutí Ferdinanda I. zřízeno při koleji stálé Královské gymnaziální divadlo (divadlo se při utrakvistické škole hrálo již dříve).
1556 při příjezdu prvního biskupa do města sehráli jezuité se svými žáky “krásnou dramatickou scénu”.
"V reformační době se poněkud vytratily stopy po pašijových a velikonočních hrách. Města jsou konfesionálně rozdělena, ale jakési nedramatické produkce, náležející velikonočnímu času, se i přes to podnikají, jak ukazuje případ z Litoměřic v roce 1556, ovšem byla to produkce spíše deklamátorská, v níž účinkovala mládež."
(Winter, Z.: Život církevní, Praha 1895, s. 164.)
1564 rektor koleje Ondřej Lucinius sehrál s žáky náboženskou hru.
1571 pro komedii vydluženo z Prahy žezlo a diadém (hrál se asi Saul nebo Šalamoun).
1579 na náměstí za vedení rektora provedena hra Stětí sv. Jana Křtitele.
1596 před domem Václava Mráze z Milešova na náměstí zkouška komedie Hildegardis Magna od Nikodema Frišlina (1547-1590).
1821 Královské gymnaziální divadlo zrušeno.
(Podle záznamů zřejmě mnohá představení jezuitů hrána česky - hlavně komedie pro veřejnost uváděné na náměstí - i když jsou zaznamenána latinsky. Po jejich odchodu divadlo v koleji hráli studenti.)
(Podrobněji: Bartušek, s. 168-171; Dějiny českého divadla I, s. 112, 174, 350; Ron: O nejstarších teatrálních produkcích; Zemek, s. 4-9.)
---
1787-1789 zájezdy pražské Boudy. Její zakladatel, místní rodák Karel Antong, se pokusil o první české představení.

1822 postaveno divadlo v obecním domě U zlatého bažanta čp. 14 (vzniklo přestavbou staré vojenské ubikace kryté šindelem), existuje dosud (jedno z nejstarších divadel u nás). Jako ředitelé se zde střídali Němci i Češi.
Po 1920 zadáváno českým i německým divadelním společnostem.
------------------------------

České ochotnické divadlo se prosadilo až 1848.

1861 založena Měšťanská beseda, zakoupila jeviště a podporovala české hry, většinou v provedení svých členů.
1878 jh. J. Mošna.

1880 v Rudolfově zahradě zřízeno letní divadlo, po několika letech zrušeno.

1902 Pěvecko-ochotnický spolek Lumír.

1902 Spolek ochotníků.

1906 hrál DS Sokola.

1936-1938 K. Havlíček Borovský, potvrzen též.

1907 Kroužek mládenců litoměřických - Ideály manželství (Bartoš).

1919 také DrO Čs. válečného námořnictva, Vojnarka, Mladý lord, Bezejmenná, Charleyova teta, Isidora hraběnka Ostrovínská, Románek na horách aj.
Hráli v hostinci Na hradě, zároveň s hostující společností K. Šotta.

1919 Vzdělávací odbor dělostřelecký, poprvé v Městském divadle Lucerna.
Po odchodu námořnictva Posádkové dramatické družstvo v budově velitelství.
K dispozici byl i orchestr, např. Prodaná nevěsta, V studni.

1923 VÚ Litoměřice Prodaná nevěsta.

1923 zpráva o zal. (obnovení?) DS K. H. Mácha, osobností J. Fučík.
Repertoár české hry, např. Lucerna, Naši furianti, Velbloud uchem jehly, Paní mincmistrová, Posel (Dyk), Strakonický dudák, Václav Hrobčický z Hrobčic, Revoluce (Kopta), Plukovník Švec (Medek), Radúz a Mahulena ad.
Spolupráce s V. K. Blahníkem a dalšími osobnostmi.
Hrálo se v Měšťanské besedě, protože v Městském divadle Češi měli vymezeny jen dva pondělky v měsíci, později čtyři večery a památné dny.
V tomto divadle Češi ukončili 1931 hrou Lásky hra osudná (Čapkové) a zah. v novém Máchově divadle v objektu Nd Strakonickým dudákem. Opět český repertoár Fidlovačka, Jízdní hlídka, Bílá nemoc, Maryša ad. Jh. E. Kohout, Štěpničková, Scheinpflugová.

1923-1938 i DS Vlastimil, NJS.

1927-1938 DS Tyl.

1939-1945 Po německém záboru města české ODi zaniklo.

Po 1945 Německé divadlo v českých rukou, název Divadlo K. H. Máchy,
zah. DS Mácha Matkou (Čapek),
DS K. H. Mácha různé žánry, klasika, současné hry, divadlo absurdity atd., též div. karnevaly.
V 90. letech DS K. H. Mácha a DS Břunda.

1947 se od spolku Mácha oddělil OS Studio.

Po 1945 obnovil i OS Vlastimil,
vojenské div. soubory, např. Vojenský soubor Východ,
Vojenský soubor VÚ 6174 (v něm působil Miroslav Moravec, později profes. h., Divadlo na Vinohradech),
Divadlo poezie vojenského klubu,
Recitační soubor VÚ.
Tyto soubory vznikaly a zanikaly, jak se měnili vojáci v posádkách.

poč. 50. let všechny soubory administrativně sloučeny do OS K. H. Mácha.

Od 1948 do 60. let provozoval Svaz protifašistických bojovníků přírodní divadlo na Střeleckém ostrově.

1957 DS ZK A. Zápotockého.

1960 Vojenský soubor Východ.

1963 Kiks / VÚ.

1964 Divadlo poezie vojenského klubu.

197x ODPM / Racek.

V 70. letech zal. DS Minimax, zpravidla pohádky pro děti. Několik let působil v rekonstruovaném divadélku Minimax a rozpadl se s odchodem většiny členů (studenti).

1973 1. ZDŠ.

1974 Recitační soubor 5. ZDŠ.

1980 DDS Racek S nápady za pády (Sypal).

1988 Malé divadlo.

1988 Literárně dramatický soubor Gymnázia Litoměřice.

1988 SOU.

1988 Literárně dramatický soubor Střední pedagogické školy Litoměřice

V 90. letech DS Břunda.

1991 A.S.P.P. K.

Od 1997 v divadélku LDO ZUŠ.

200x Mladivadlo.

Li - Di ZUŠ, 2000 Přibližný pohled do vzdálené budoucnosti,
2001 Dámská jízda aneb Panské trable (Pařízek).

2003 - Dramatický kroužek při SPgŠ.

1946 JH, 1947 Festival k 60. výročí ÚMDOČ - SDO K. H. Mácha, Čapek: Matka
1960 JH - Vojenský soubor Východ, Vojna, pásmo veršů

1960 WP - Východ - VÚ 9174, Vojna, pásmo veršů
1963 WP - Vojenský soubor
1964 WP - Divadlo poezie vojenského klubu
1981 WP - Recitační soubor VÚ, Rožděstvenskij: Dopis do XXX. století

1947 otevřeno nové LD MOR.
Navázalo na předválečnou činnost LD Svazu důstojníků a rotmistrů.
Hrálo se v tělocvičně bývalé klášterní školy v Michalově ulici.
Ved. R. Chocenský.
Zah. Posvícení v Hudlicích při oslavách Josefa Jungmanna.

1988 Okresní loutkářská sekce OŠ ONV, JZD Trávčice.

90. léta 20. stol. Klub ochotníků a přátel LD známý jako Sváťovo divadlo.
1999 20 členů, o. s., člen SAL, ved. Sv. Horváth, zájezdový soubor.
Hrál v MŠ, v kulturních zařízeních i v KD.
Převážně vlastní hry, Kašpárek a Honza v pekle aneb Proč se satan šklebí vztekle.

2003 Dividlo, LD.

2004 Divadelní spolek Loudidlo.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, s. 168-171. Ed. Jiří Bláha.

BLAHNÍK, V. K.: Sváteční dny českého ochotnického divadla litoměřického. Litoměřické listy 17. 10. 1931, č. 42.

BRŮČEK, Josef: 32. Divadelní Bechyně, AS 2003, č. 3, s. 27.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence s.111, 123, 125, 128, 132, 178. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu.

CÍSAŘ, Jan: Od faktů k hodnotám. XX. KP severočeských amatérských
divadelních souborů v Žatci. AS 1989, č. 6,

ČERNÝ, František: Osvícený klášterní lékař. In: Dvě století Městského divadla v Broumově. Město Broumov 2000, s. 11 (dole).

ČESKOLIPSKÝ divadelní podzim 1976-1985. Autor Václav Klapka. Česká Lípa, SKP 1986. 24 s. kART.

DĚJINY českého divadla I. díl. s. 112, 174, 350. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968

DIVADELNÍ Bechyně 2000. AS 2000, č. 4. (Anonym)

DOSKOČIL, O.: Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století, oddíl Josef Fučík. Edice Malíři Litoměřicka, sv. 5, Litoměřice 2000, s. 41-50 a 91-93.

DOSKOČIL, Oldřich: Z dějin litoměřického divadla a divadelnictví. Litoměřice, Město 2002, 136 s., obr. kART.

DOSKOČIL, O: Informace pro MČAD z dějin litoměřického divadla a divadelnictví do jeho počátků do roku 1948. Rkp. 2000. 5 s. kART.

DUBSKÁ, Alice: zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FILCÍK, Štěpán: Co bylo na letošních krajských přehlídkách k „ochutnání“, tedy k vidění. AS 2004, č. 3, s. 56 - 64.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. 3. Pražský Tajtrlík. AS 2007, č. 3, s. 64.

HEJNICE (VO). AS 1976, č. 7, s. 20.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. s. 20.

HORNÍKOVÁ, Romana: Dětská scéna ´98 Nový Bor. Regionální přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. AS 1998, č. 2, s. 28-29.

HOSTIVAŘSKÁ loutkárna. Rolnička SAL SČDO 2003, č. 4, s. 3-4.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla s 107. kART, KK.

JARKA: Litoměřice. OD 1932, č. 1, s. 11. kART.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Wolkrův Prostějov 1964. AS 1964, č. 9, s. 2-4.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Děčínská brána. AS 2008, č. 2.

MASTNÝ, Karel. ASUT Bechyně v roce svého jubilea. AS 1991, č. 6, s. 16–18.

MASTNÝ, Karel. Podivné loučení. Amatérská scéna 1991, č. 10, s. 22. - 23.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 443-445.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PORT, Jan: Litoměřice. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Chomutovská přehlídka podruhé. Deník Dětské scény Trutnov 2006, č. 0.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SBORNÍK k 25. výročí založení spolku divadelních ochotníků K. H. Mácha v Litoměřicích. Praha, 1948. UK.

SOUTĚŽ nejmladších recitátorů. Podepsáno -adv-. Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č.5, s. 14-15.

STROTZER, Milan: Desátá Děčínská brána aneb Konec výborný, všechno dobré. AS 2002, č. 2, s. 12 - 14.

TOMAS, Karel: Ke kulturním dějinám severozápadních Čech v letech 1918-1938. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra čs. dějin 1982,
s. 10-57. Zde též rozsáhlý soupis pramenů a literatury.

TOMAS, Karel. Bechyně 1991 - několik postřehů očima porotce, který je na této přehlídce poprvé, Amatérská scéna 1991, č. 10, s. 24.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

VENZHÖFER, Otomar: Místopis českého amatérského divadla, o. Litoměřice. Rkp pro MČAD 1999.
3 s. Viz Místa/Okresy/Litoměřice/Texty.

ZAHAJOVACÍ premiéra v Litoměřicích. Podepsáno (kb). LS 1947/48, s. 60.

ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo u jezuitské koleje v Litoměřicích. Praha 1963, rukopis, s. 4-9.

Divadelní listy 1883, č. 7, s. 60.
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.021-3, 3 Pl Sokol litoměřický;
C 13.024, Pl Kroužek mládenců litoměřických.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/213/8/1902, Pěvecko OS Lumír.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/213/12/1902, Spolek ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2018/1945, SDO Karel Hynek Mácha.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1466/1947, Ochotnické studio.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 29695/5-1756: Budova divadla, čp. 3.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 8 karet.)

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Obrázky

Litoměřice, budova divadla
Litoměřice, divadelní budova
Litoměřice, Divadlo Karla Hynka Máchy, 195x.
Litoměřice, Městské divadlo, 193x, interiér
Venzhöfer, Otomar,  Litoměřice, portrét
Venzhöferová, Ida,  Litoměřice, portrét.


Mapa - Litoměřice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Litoměřice, divadelní budova
Litoměřice, Městské divadlo, 193x, interiér
Litoměřice, Divadlo Karla Hynka Máchy, 195x.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.