Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Pojmy: Jezuité

Pod pojmem jezuitské divadlo si zřejmě většina lidí představí buď okázalá představení s bohatou výpravou a omračujícími scénickými efekty, nebo lešení, na nichž se během procesí odehrávají výjevy ze života světců. Jezuitské divadlo má však i skromnější a méně atraktivní tvář, která ovšem zároveň představuje nejpočetnější část jezuitské divadelní produkce – školské divadlo. V oblastech, kde měli jezuité na středoškolské vzdělání téměř monopol, jako např. právě v českých zemích, si jeho prostřednictvím utvářela svou první představu o divadle prakticky veškerá vzdělaná část národa. Díky několika souborům kompletních textů her, především z pražské novoměstské koleje a z koleje v Uherském Hradišti, tak máme jedinečnou šanci poznat i tento typ jezuitského divadla, z něhož se v jiných provinciích prakticky nic nedochovalo a téměř o něm neexistuje odborná literatura.
(Z pozvánky Teatrologické společnosti na přednášku Mgr. Magdalény Jackové, Ph.D. Jezuitské školské divadlo v Praze v 1. polovině 18. století, 2010)

Neoddělitelnou součástí jezuitské výuky především na gymnáziích a filosofických fakultách bývalo školní divadlo, které přecházelo od jednoduchých dialogů po moralistní hry (arci se nejednalo o dramata Shakespearova) čerpající náměty z antiky, Bible, ale i z regionálních dějin. Zde měly přednost náměty vztahující se k oblíbeným domácím světcům, v Čechách byl samozřejmě preferován sv. Václav. (Čornejová)

BRANDÝS NAD LABEM
1638 divadelní činnost jezuitů, regata na Labi.
Komedie o turecký vojně (z let 1682-1684), uvedená o slavnosti Božího těla patrně roku 1683, aktuálněpolitická česká hra se zpěvy, postavená na paralelismu alegorického děje a komických realistických výstupů, měla v době verbování domobraneckého pluku, který byl odtud vysílán k Turky obléhané Vídni, povzbudit obyvatelstvo vírou ve vítězství křesťanských zbraní. (Císař)

BRNO
1595-1764(?) jezuité nákladné náboženské i světské hry (1608
Císař Leo, 1617 žáci koleje dvě hry). Jeviště improvizovaně v klášterech, kostelích a na veřejných prostranstvích.
1659 Znamenitý duch proroka Daniela (P. Hermann) inscenován pro brněnský sněm na čtyřpatrovém jevišti (jezuité?).
1675 jezuité hráli na náměstí komedii, patrně i stálá jeviště v klášterech. (MČAD)

ČESKÝ KRUMLOV
Další rozvoj vzdělanosti nastal za vlády Viléma z Rožmberka, který do města povolal jezuitský řád. V roce 1584 zahájil výuku v Českém Krumlově jezuita Václav Šturm, který se později stal prvním rektorem jezuitské koleje. O založení této jednal Vilém z Rožmberka již v roce 1585 a o rok později byl založen základní kámen - dnešní Horní č. p. 154. V polovině 17. století se celý areál jezuitského řádu v Českém Krumlově rozšířil o novou budovu jezuitského divadla (Horní č. p. 153), které navázalo na tradici staršího dřevěného jezuitského divadla a především o raně barokní stavbu nového jezuitského semináře z let 1650 - 1652 (Horní č. p. 152).
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/histor/i_skolst.htm

ČESKÝ TĚŠÍN
1689-1734 divadelní činnost řádu jezuitů.(MČAD)

DĚČÍN
Konec 17. stol. div. činnost jezuitů.(MČAD)

HRADEC KRÁLOVÉ
1637 - 1766 studenti jezuitské školy
1668 zřídili jezuité zvláštní div. síň, první divadlo ve městě, střídavě česky a latinsky .Viz Bibliografie/Mikan

JIČÍN
1623 založena jezuitská kolej.
1624-1762 Divadelní činnost řádu jezuitů.
od 1624 každoročně česky vánoční, svatotýdenní a božítělové dialogy.
1626 (1628?) žáci gymnázia hra O sv. Kryštofovi a O umučení Páně.
1690 zpráva o pohyblivém jevišti (dekoraci).
Doloženo do 1740. 1785 končí náboženské hry různých bratrstev latinsky, německy a česky.
viz též Osobnosti/Kolčava

JIHLAVA
1625 otevřeno jezuitské gymnázium, hráli studenti.
1658 hra o Ludvíku XI.
1768 školní představení zakázána.

JINDŘICHŮV HRADEC
1621 byla v Jindřichově Hradci obnovena procesí o Božím těle a o Velikonocích 1628 byli hradečtí měšťané svědky prvního velkého procesí flagelantů, pořádaného jezuitskými studenty - členy mariánské družiny. Stranou nezůstalo ani jezuitské divadlo a působivé slavnosti pořádané i ve válečných časech (například v roce 1637 přenesení ostatků svatého Hippolita, oslavy založení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1640 či 50. výročí založení jezuitské koleje ve městě v roce 1644). Viz Bibliografie/Novotný
1595-1760 pilná div. činnost jezuitů.
1661, 1677 hry s historickými náměty. (Ron)

PRAHA-NOVÉ MĚSTO
1630-1756 Novoměstská jezuitská kolej, kaple sv. Františka Xaverského a kostel sv. Ignáce, významná aktivita.
1635 kostel Božího těla, jezuité.
1746 jezuité, kostel sv. Vojtěcha.
(MČAD)

ZNOJMO
1626-1737 div. činnost řádu jezuitů německy, na nádvoří kláštera, v budově radnice i na Velkém Michalském náměstí. 1685 zpráva o pohyblivém jevišti (dekoraci).
1723 na Horním náměstí při příležitosti průjezdu Karla VI. z pražské korunovace opera La Concordia de Pianeti.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 27 (Brandýs nad Labem)

ČORNEJOVÁ, Ivana: Organizace jezuitského školství před rokem 1773. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, SOkA Semily 2000, s.12.

JACKOVÁ Magdalena: Otcové, synové, bratři a světci (Hry na novoměstské jezuitské koleji ve dvacátých letech 18. století)
Ukázka ze studie, celý text k dispozici v tištěné verzi Divadelní revue 1/2003 viz Texty
http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=3025

MIKAN, J.: Jezuitské divadlo v Hradci Králové. Hradec Králové 1939, s. 3-32.

NOVOTNÝ, Miroslav: Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci v letech 1594-1648.
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, SOkA Semily 2000, s.129.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

Související Geografické celky

Související Obrázky

Březnice, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 204
Březnice, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 205
Březnice, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 206
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Amor amore emptus, tit.strana, 1739
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Blesk dvojí... tit.str., 1727
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Filius Prodigus Jesus Christus patiens, 1674 tit. strana
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Gloriosus in fuga victor Alexius olim Romae hodie pro theatro exibitus
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Nebeský Phoenix... 1732
Opava, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 207
Opava, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 208
Opava, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 209
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 200
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 201
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 202
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 203
Uherské Hradiště, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 204


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Nebeský Phoenix... 1732
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Blesk dvojí... tit.str., 1727
Hradec Králové, Jezuitské divadlo, Amor amore emptus, tit.strana, 1739


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.