Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Telč

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jihlava
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1875
1652-1742 div. činnost jezuitů.
(Viz Bibliografie - Bartušek s. 137-140, DČD I, s. 350; Ron; Zemek.)

Od 2. pol. 17. stol. se hrálo divadlo na zámku (hráli zde i jezuité). Hrálo se na nádvoří, v zámecké zahradě, výjimečně v kapli.
Až v 19. stol. zřízeno zámecké divadlo hraběte Leopolda z Lichtenštejna-Castelcornu, c. k. dvorního hraběte hudby, do 1848 zde uvedena řada inscenací, v nichž účinkovali členové hraběcí rodiny a ochotničtí herci z města, zejména studenti.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek, dále viz Bibliografie - Pömerl.)
------------------------
Ve 40. letech 19. stol. hrabě propůjčoval své divadlo i českým ochotníkům z města. Divotvorný klobouk, Loupež (Klicpera), Štěkavec (Štěpánek).

1864 bylo zřízeno Městské divadlo v opuštěném gotickém kostele sv. Ducha. Mělo asi 100 míst k sezení a malou galerii k stání. Kostel byl divadlem až do r. 1922, kdy byl prodán Církvi evangelické.

Od 1872 DO Občanské besedy, iniciativní osobností prof. místní reálky V. Martínek.

1879 Studenti.

1888 Omladina, 1899 hrál Zpěvácký a vzdělávací spolek Omladina.

Od 1892 Jednota sv. Josefa, biblické hry, veselohry, dramata v Katolickém domě.

1896 aktivní "Ochotníci", označovaní i jako SDO.

1903 Akademický spolek.

1908 Pěvecko-hudební spolek Smetana.
1909 Čtenářský spolek, r. T. Schaefer,
1911 divadélko v bývalém kostele sv. Ducha.

Za 1. republiky DO Sokola, hrály i děti. Časté operety, hráno i v přírodě “v břízkách” v Oslednicích.

1946 Akademický spolek, pásma parodií a skečů.
1946 Jednota divadelních ochotníků.
1947 Smetana.
1949 Dramatický kroužek žáků středních škol.
1949 Hospodářská škola.

1950 Základní odborná škola, LD
1950 Mateřská škola, LD.
1950-1987 Lidové divadlo ZK Motorpal.
1955 Osmiletá střední škola.
1956 Jedenáctiletá střední škola.
1956 Osvětová beseda.

1973 Fr. Kožík věnoval souboru hru Město šťastných lásek situovanou do Telče (zde premiéra).

Kolem 1960 ing. Jar. Dudek, pedagog ZTŠ, sestavoval či psal dramatická pásma pro své žáky.

Loutkové divadlo
Od 1897 Sokol ve spolupráci s Omladinou hrál loutková představení pro děti, h. v Palackého ul. č. 27.
1950 LD Sokola mj. několik zájezdů do okolních vesnic.

Konec 90. let 20. stol.-2001 DLS a DDS Domeček DDM, děti, mladé divadlo, činohra pro děti, loutkové divadlo, vedoucí Emilie Drdácká.
Bibliografie:
AUS TELTSCH in Böhmen, Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt 27, Wien 1834, 199-200.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 137-140, 257-258.

CESTY českého amatérského divadla, s. 19; Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu.

ČERNÝ, František: Místo divadla v životě českých měst v 19. století. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 104.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s. 351. 425 s.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II, s. 292,306; 429 s. Scénický a kostýmní návrh k Méhulově opeře Josef a bratří jeho pro zámecké divadlo v Telči (40. léta 19. stol.).

HRDLIČKOVÁ, Markéta; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 2 s. kART.

KDO byl kdo z telčských osobností. Příloha Telčských listů. 1997.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982, s. 101.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 146.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.544-545.

M Telč: Kronika Lidového divadla.

OBČANSKÁ beseda v Telči 1872-1897. Pamětní zpráva. Telč 1897.

PÖMERL, Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 1992,č.4,s. 12.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

TELTSCH, Moravia 13. a 27. 9. 1841, 14. 4. 1842.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III), s. 189, 190.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, s. 6. kART.

ZEMEK, Metoděj: Jesuitské divadlo v Telči. Praha 1962, rukopis.

Thalie 1899 č. 8, s. 67, č. 17, s. 139.

Divadelní listy 1902-3, č. 18, s. 326.
Zprávy Loutkářského soustředění 1950, č. 6, s. 5.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava:
Jihlava, Klicpera, ka 4, č. 25-38, korespondence spolku
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Spolkové záležitosti 1946-1948, ka 34
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Spolky okresu 1948-1951, ka 35
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1191
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1192
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1193
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1195
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1196
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1197

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1965, i.č. 2734, ka 1899

Praha, Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

Praha, Památník národního písemnictví:
LA Staré Hrady, pozůstalost Fr. Hermana.

Telč, Archiv Farního úřadu:
Protokoly Jednoty sv. Josefa v Telči.

Související Obrázky

Telč, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 257
Telč, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 258


Mapa - Telč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.