Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Opava (nečleněná část města)

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Opava
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 184x
OPAVA, viz též JAKTAŘ, JARKOVICE, KATEŘINKY, KOMÁROV, MALÉ HOŠTICE, MILOSTOVICE, PODVIHOV, SUCHÉ LAZCE, ZLATNÍKY, o. Opava.

1522 první zmínky o divadle v městě.
1628-1738 div. činnost řádu jezuitů.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek; Dějiny čes. div. s. 350.)

1750 postavena první div. budova, 1763 vyhořela, 1774 obnovena.
1805 postavena budova nynějšího Slezského divadla, první příklad div. budovy samostatně zaujímající dominantní místo na význačném městském prostranství.
----------------------------

40. léta 19. stol. Čech a Němec, ojedinělé české představení ve Slezsku.
V druhé pol. 19. stol. zvyšování aktivity ochotníků.
1879 založena Opavská beseda.

1881 Dělnická (zal. 1880), z ní později Řemeslnická (zal. 1882) jednota provedla první česká představení jednoaktovek Jeden z nás se musí oženiti (Franc) a Přednáška u vrátné (Kramuele). Hrálo se v hostinci U Holešů Na vale, na jevišti zapůjčeném německým Spolkem katolických tovaryšů.

1887 založena Divadelní ochotnická jednota, hráli U Holešů,
od 1890 U pruského krále v Kateřinkách,
Po 1918 pořádala Jednota za svízelných podmínek v německém prostředí 9-12 představení ročně.
1921 prosadili ochotníci uzavření smlouvy o právu hrát v městském divadle, navázali spolupráci s ostravským a olomouckým profes. divadlem.
1938 činnost přerušena anexí k Německu.

1816 Ochotnické sdružení opavské.
V době 1. světové války studenti a profesoři českého gymnázia pořádali loutková představení.
1918 v Opavě pod záštitou Matice opavské Sjezd div. ochotníků moravskoslezské župy.
1918 Akademický spolek.

1920 Dkr gymnázia.
1921 Lidová jednota.
1922 zah. sokolské LD (pod patronací Matice ostravské). Marionety 75 cm vysoké, jeviště 200x180 cm.
1922 Družina Čs. válečných poškozenců.
1922 Sociálně studentské sdružení.
1922 Strana lidová.
Pro období 1923-1930 se Div. ochotnická jednota proměňuje v Divadelní jednotu, provozovala ochotnické i profesionální divadlo.
1928 Svaz křesťanských dívek.
1928 Osvětová a divadelní družina lidová pro Slezsko a Hlučínsko.
V první pol. 20. stol. též Čtenářský spolek, Divadelní ochotnický kroužek Tyl, DS Svatopluk Čech, 1937 členem hraničářského odboru ÚMDOČ.
Opava sídlem Bezručova okrsku ÚMDOČ, 6 jednot. DS Bezručova okrsku ÚMDOČ.
Činnost přerušena 1939-1945 anexí k Německu.
Od 1. 1. 1931 rozdělení na DJ a na Divadelní ochotnickou jednotu.

1937 - Padesát let Divadelní ochotnické jednoty v Opavě. V neděli 10.října 1937 odpoledne slavnostní představení v městském divadle "Naši furianti".
Moravský deník 3.10.1937.

1946 Orel LS – po 2. svět. válce hráli v centru města na Ostrožné ul.
Členové KSČ hráli LD po r. 1945 v sále Na rybníčku.
1946-1948 DO Svazu přátel SSSR.
1946-1978 DS ZK ROH Ostroj hl. hry pro děti.
1947 pokračoval DS Svatopluk Čech.
V druhé pol. 20. stol. DS ZK Slezského průmyslu jemného pečiva.

1951 otevřeno LD Pionýr, amatérská scéna, z níž vzniklo duivadlo poezie, které celé půlstoletí hraje pravidelně vždy v neděli.
1951-1996 Mládežnický LS.
1953 Lumír, Státní silnice.
1956 Osmiletá střední škola.
1956-1958 DS ZK OSP.
1956 DS Okr. svazu spotřebních družstev.
1957 zal. Realistické ochotnické divadlo (ROD).
1957 Broučci, DLS / MLS - Mládežnický loutk. soubor.
1958 OS Od.
1958 Svazarm.
1959 ZK ROH OV SZŠVÚT.

1960 JSŠ.
V 60. letech DLS několika ZDŠ.
1961 zal. Divadélko Fonograf.
1961 Realistické divadlo.
1963 Divadlo poezie.
1964 LS Skřítci, účast na LCH a na přehlídce amatérských LD v polském Knurówě (cena Grand prix Jana Dormana).

1972 LS OPAL (Opavští amatérští loutkáři), experimenty s různými druhy loutek (maroty, maňásky, javajky, marionety, plošné), vždy odkryté vedení.
V 70.-90. letech 7 DLS v různých časových periodách.
1972 LS Broučci.
1975-1979 DS Slezáci.
1976 zal. DS Radost Vojenského gymnázia J. Žižky.
1977 zal. Amatérské studio mladých.
1978 zal. Vavřinec.

198x Sdružený LS.
1980 KÚNZ, DDS.
1980-1984 DS Amatérské studio (vznik z existujícího Amatérského studia mladých).
1983–1985 hudebně-kabaretní skupina Děsně fajn.
1983 Na Vavřince navázala hudebně-kabaretní skupina Děsně fajn, působili v Klubu mladých a v LD.
1983 zal. Duhová Vidina.
1984 DDS Povídálek.
1985 LŠU.
1985 DS Radost.
1985 zal. Podkamenem Podkamenem.
1986 Plamen.
1987 DS ZK.
1988 Dětský činoherní soubor KÚNZ, ZŠ PL.
1989 LS Z vody.

Od 1990 DS ZUŠ V. Králíka.
1992 středoškolský LS Střess.
1992-1994(?) studentský soubor Zoufadlo Slezské univerzity.
1993-1995 Nezávislé Ochotnické Seskupení studentů NOSs.
1993 DS Skandál.
1993 Dům dětí a mládeže, LS.
1993 DS Sáček.
1993 DDM.
1994 Božena, Slezská univerzita.
1995-1996 DDS ZUŠ, DS Tyjátr.
1996 DS Radovana Juhy.
1996 DLS Berušky.
1996 Divadélko na dlani.
1997 zal. ryze mužský DS Božena.
1997 Mariánum.
1997 Vyjevené Jeviště.
1998 - 2001 Švábi?!, Slezská univerzita.
1999 Okno, Slezská univerzita.
1999-2000 Amatérský soubor Slezské univerzity (ASSU).

2000 Kindrdril , Slezská univerzita.
2000 DS Bourbouni ZUŠ Václava Kálika.
2000 DS Medúza.
Sněženky - vznik v roce 2001.
2001 Berušky, LS Střess, Opal, LS Medůza, Divadélko na dlani, LS Skřítci, LS Broučci, AG. REJKA.
2002 Okluzór, Slezská univerzita.
2002 Studentský soubor Gymnázia.
2003 Štěk / Štěkadlo, DDS ZŠ Šrámkova.
2004 MLS.
2004 Slezské gymnázium.
2004 OKUF, tj. Ochotnický Kroužek Ústavu Fyziky Slezské univerzity.
2005 - Loutkové divadlo převzalo Středisko volného času. V divadle působí 4 loutkoherecké soubory, jeden divadelní soubor smíšený-dětidospělí, 3 dětské divadelní soubory, jeden vysokoškolský divadelní soubor a divadelní spolek Siesta.
2005 Rarášci, DDS i LS, SVČ Opava.
2005 Štěk.
2006 Štěkáček, DDS.
2007 Divadlo Vysokozdvižného soumara.
2007 Divadelní soubor Náměstí Osvoboditelů č. p. 14.
2010 Štěkátko, DLS.
2010 Dětský divadelní soubor školní družiny při Základní škole Vrchní Opava.

1934 JH - Divadelní ochotnická jednota, Werner: Medvědí tanec
1960 ŠP - Realistické divadlo Opava
1985 ASUT v Bechyni - DS Radost Vojenského gymnázia J. Žižky, Jílek: Silvestr
1960 ŠP - Realistické ODi, Rozov: Šťastnou cestu
1996 ŠP - Tyjátr, Hofmann: Tak si trhni...
2000 Popelka - LS OPAL, Svěrák: Šlapací království
2006 21.3.-18.6. ve Slezském zemském muzeu v Opavě výstava Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy. Po roce 1945 do současnosti. Připravila Dr. Sylva Pracná.


Přehlídky v Loutkovém divadle v Opavě: 1957, 1958 I. a II. NP loutkářských souborů, 1960 II. CP loutkářských souborů STM, 1962 kraj. kolo STM, 1974 Festival loutkářských souborů, 1981-2000 kraj. soutěžní přehlídka amatérských LS, později přehlídka amatérských loutkářských souborů severomoravského regionu, od 1995 Festival div. souborů Slezské cimbuří – Opava, od 1997 Další břehy, 2000 přehlídka amatérských LS severomoravského regionu. Účast 8 souborů. 2001 oslavy 50. výročí Loutkového divadla, třídenní program, setkání bývalých i současných loutkářů.

1983 LCH - LD Pionýr MKS, Nejedlý – Nosálek: Koza Róza
1990 LCH - LS Z vody MDK PB, Vostárek - Koubek: Hra na Palečka
1993 LCH - DDM, Saint-Exupéry: Malý princ
1994 LCH - OPAL, Peřinová: Kolíbá se, kolíbá
1995 LCH - OPAL, Andersen - Halámková: Křesadlo
1996 LCH - OPAL, Peřinová: Pohádky na draka
1997 LCH - OPAL, Provazníková: Aj, já koza
1998 LCH - OPAL, Halámková: O moři
1999 LCH - OPAL, Navara: O zazděné slečně
2000 LCH – OPAL, Svěrák: Šlapací království
2000 LCH – Divadélko na dlani, Andersen - Vilímec: Sněhová královna
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 207.

BROĎÁK, Otto: Háj ve Slezsku. Kultura a osvěta - přehled a historie. Rkp. 1993. 51 s. Kopie kART.

BRUS, Joža: O jeho práci. Ve službách Thálie II, s. 60.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 19, 23, 26, 29, 31, 56, 60, 68, 111, 129, 188.

CÍSAŘ, Jan: Jeden celý a dvě poloviny dne v Písku. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 20 - 23.

ČEPELÁK, Václav: Památník divadelní jednoty v Opavě vydaný v upomínku 40letého jubilea založení a spolkové činnosti. 1887-1927. Opava, Divadelní jednota 1927. 62 s., ilustr. DNM: T 10.868.

ČESKÉ divadlo po krajích. Podepsáno P. Květy 1840, s. 160.

ČIČATKA, J.: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. In Vlastivěda střední a severní Moravy II, Přerov 1938.

DARKOVICE. Ochotnické divadlo 1962, č. 6, s. 143.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 351.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 292.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 178, 584.

DĚTEM i dříve narozeným. Třicet let LD Pionýr. Podepsáno Z. Š. Nová svoboda 6. 10. 1981, s. 5.

DIVADLO a divadelnictví v Severomoravském kraji. Výběr knih a článků z let 1971-1982. Zprac. Ludmila Ženožičková. Olomouc,SVK 1983, s. 80-81.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1983-1987. Soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, SVK 1988, s. 48, 49.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 78, 83.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 89-90.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 243-244.

DOBEŠ, B.: Loutkářský odbor Sokola v Opavě. L 1925/26, s. 115.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

DUBSKÁ, Alice: Rkp. 2000. PC ART.

FILCÍK, Štěpán a kol.: Co bylo na letošních krajských přehlídkách k „ochutnání“, tedy k vidění. AS 2004, č. 3, s. 56 - 64.

GALETKOVÁ, Hana-KARAFFA, Jan: V Novém Jičíně zůstávají v půli cesty. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 61.

GALETKOVÁ, Hana: V Opavě jen Opava. Loutkář 2008, č. 3, s. 131.

GALETKOVÁ, Hana a KARAFFA, Jan: Ve znamení změn - Opona ´09 v Novém Jičíně. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 71 - 73.

GRYGAR, Jaromír: Ochotnické divadlo na Opavsku. Poznámky z archivů. Rkp. 1997. 3 s. kART.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 20, 49-59.

HORÁK, Jan: Text pro MČAD. Rkp. 2001.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Prima Prima sezóna? AS 2004, č. 3, s. 22–26.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Kouzelné dobrodružství na Náchodské prima sezóně mezi 2. a 6. květnem 2005. AS 2005, č. 3, s. 24-28.

HRANIČÁŘSKÝ odbor ÚMDOČ. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 3, s. 45.

HRNČÍŘ, Bořivoj: Národní loutkářská přehlídka v Opavě. Československý loutkář VII, 1957, č. 6, s. 123.

HRUŠKA, M.: O divadle trochu jinak aneb Opavský experiment. Nová svoboda 14. 6. 1986, příl. Magazín, č. 19, s. 6.

HULÁK, Jakub: Krajská přehlídka dětského divadla Olomouc 18. - 19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 17. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 153.

JOSEPHOVÁ-Luňáková, Blanka : 53. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. AS 2004, č. 4, s. 3–8.

KAŠPAROVÁ, Iva: Krajská přehlídka dětského divadla v Ostravě 11.–13.4.2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 18, 19.

KOPIČKOVÁ, Libuše: Opavské mládí divadlu fandí. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 33

KOPŘIVNICE. Kopřivnická bedna 2004. AS 2004, č. 3, s. 78 Zprávičky. (MS)

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27 - 30.

KRULIKOVSKÝ, Jan:. Přehlídka Dospělí dětem na severní Moravě. Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 35–36.

KŘÍSTKOVÁ, M.: Broučci dětem. (Třicetiletá činnost amatérského LS.) Nová svoboda 18. 2. 1987, s. 5.

MACEK, Stanislav: 120 let ochotnického divadla ve Studénce. Studénka, MěKS 2006, 63 s.

MACKOVÁ, Silva: Dětské divadlo v Ostravě, 15.-16.4.2005. Deník dětské scény Trutnov - 2005/0.

MACKOVÁ, Silva: Ostrava 2006 (Dětské divadlo). Deník dětské scény Trutnov - 2006/0.

MATLÁŠEK: O jeho práci. Ve službách Thálie II, s. 95-96.

MATOUŠEK, Mirko. Opava 1984. Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 153 - 154.

MICHAL, Vladimír: Hodonínská trojice v roce 2008. AS 2008, č. 2.

MÍLKOVÁ, Libuše: Činohra v Opavě od počátku 19. století do roku 1918. Dizertační práce. Brno, FF Univerzity 1978.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 97-100.

NÁCHODSKÁ Prima sezóna. Programový leták 2004.

NĚMEČEK, Pavel. Opava ´97 - přehlídka amtérských loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 19 - 20.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´98 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´99 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 19 - 20, 26.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

PADESÁTINY loutkového divadla. Opavský a hlučínský region 13. listopadu 2001, s. 9.

PINKASOVÁ, Pavla: Jarní divadelní festival v Hodoníně. AS 2008, č. 2.

POD ochranou Kašpárka. Podepsáno if. (Výstava LD v Opavě 1951–1996.) Naše Opavsko 4. 10. 1996, s. 5.

PODGRABINSKÝ, F.: 5 let činnosti loutkového divadla Pionýr v Opavě. ČsL 1956, s. 112, s. 144.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998.

PRACNÁ, Sylva: Loutkové divadlo v Opavě. 1951-1996. Katalog k výstavě. Opava, Slezské zemské muzeum a Městský dům kultury Petra Bezruče 1996. 36 s. fot. v textu, SZMO.

PRACNÁ, Sylva: Loutkové divadlo v Opavě. 1951-2011. Katalog k výstavě. Opava, Slezské zemské muzeum a Městský dům kultury Petra Bezruče 2011.

PRACNÁ, Sylva: Loutkářské amatérské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti. Studie k výzkumu. Rkp. Opava, Slezské muzeum 2001.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, vyd. AMU 2008, s. 16, 134.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 137, 153, 166. kART.

RICHTER, Luděk: Na cestě (k ženám i mužům). Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 33.

RICHTER, Luděk: Heslo HALÁMKOVÁ pro Databázi ČAD. Rkp. květen 2010.

RYCHECKÁ, Petra: Divadla - (Dětská scéna recitace) Ostrava- 2003. Deník dětské scény Trutnov - 2003/0.

RYCHECKÝ, Saša: Ostrava - Mariánské hory 23. - 25. 4. 2004, Dětská scéna recitace. Deník dětské scény 2004/0.

RYCHECKÝ, Saša: Fakta pětadvacátého setkání v Ostravě. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 29.

SEVEROMORAVŠTÍ loutkáři v sezóně 1980/81. (ts), Loutkář 1981, č. 8-9, s. 205.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SCHEJBAL, Milan: Popelčiny nové šaty. Amatérská scéna 2000, č. 6, s.10-14, 9 fot. Referát o festivalu Popelka Rakovník (2.-5.11.).

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Loutkářská přehlídka v Opavě. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

SLAVÍK, Mirek: Krajská přehlídka dětského divadla Ostrava 3. - 4. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 18 - 20. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

SLAVÍK, Mirek: Poslední, pětadvacáté Setkání v Ostravě. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 26 - 27.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ..

STROTZER, Milan: V Jeseníku byl položen základní kámen k tradici krajových přehlídek. AS 1999, č. 2, s. 16–18.

STUDENTSKÉ divadlo na Slezské univerzitě. Opava 2005, 56 s.

ŠIPINKY – časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí 1996 (excerpce Josef Fabián)

ŠOPÁK, P.: Pocta opavskému loutkovému ústavu. (Výstava ve Slezském zemském muzeu.) Opavský a hlučínský Region 15. 10. 1996, s. 5.

ŠRÁMKŮV Písek v přesýpacích hodinách tisíciletí. XL. Sest. Milan Princ. Písek, Praam 2001, s. 7.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 424-432.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

TRÁVNÍČKOVÁ, Zdeňka: Nahoru na horu. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 58 - 61.

TŘICET let LD Pionýr. - Nové Opavsko 9. 10. 1981, s. 3.

ts. Z krajských přehlídek - Opavská směřování.. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 154 - 155.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11 – 17.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: V Hovězí zazářila Lucerna z Karolinky. Krajová přehlídka činoherních souborů hrajících pro děti. Hovězí 28. a 29.5.1999. Amatérská scéna 1999, č. 3, s. 26.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Dětem se líbilo Šlapací království. Amatérská scéna 2000, č. 4, s. 5-6.

WIEDERMANN, H.: Čtyřicet let Divadelní jednoty v Opavě. In: Čepelák, Václav: Památník..., s. 5.

ZAJÍC, Vladimír: 43. TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO L.P. 2004. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 25-29.

ZÁVODSKÝ, Vít: Předjarní Hodonín opět patřil Thálii. AS 2006, č. 2, s. 34-36.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetínská přehlídka opouští pubertální věk. AS 2007, č. 2, s. 32-34.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetínská přehlídka dosáhla teenagerovských let. AS 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Hobblík 2008 - Tematická i žánrová všehochuť. AS 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Mumraj ! 2008 - Přínos –náctiletých. AS 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Předjarní Hodonín patřil amatérské Thálii. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 54 - 58.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetín s komediální převahou. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 62 - 63.

ZBAVITEL, Miloš: Kalendárium dějin divadla v Opavě. Opava, Matice slezská 1995. 136 s., fotopříloha.

Z práce mladých loutkářů v Opavě. Čs loutkář 1957, č. 2, s. 42.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1938, DNM: T 10.886

Amatérská scéna 1965, č. 11, s. 23.
Divadelní listy 1900, č. 3, s. 53-4, č. 6, s. 125, č. 9, s. 203, č. 18, s. 406, č. 19, s. 430.
Divadelní listy 1902-3, č. 10, s. 178.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 12, s. 286.
Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 47 - zpráva, 4. s. obálky - 2 foto z krajské přehlídky; 1961, č. 6, s. 144.
Thalie 1899, č. 2, s. 14, č. 4, s. 32, 33, č. 13-14, s. 115, č. 17, s. 139.18-19, s. 146, č. 20, s. 159, č. 22, s. 175.

(vp): Hrají především pro děti. Amatérská scéna 1987, č. 8, s. 17, foto.
Internetová prezentace souboru 2009-
webové stránky: http://www.loutkovedivadlo.svcopava.cz/ld/
www.okuf.tk
Archivy:
DSZM Opava:
Arch. mat. z let 1919-1938.
Plakát z r. 1921.
Plakát z r. 1928, Plakát Bezručova okrsku 1932.
Plakát představení Bezručova okrsku ÚMDOČ 1932.
arch. mat. 1951-1998.
arch. mat. z r. 1954
arch. mat. z r. 1961
dokumentační materiály.
Plakáty z let 1962 - 1964
arch. mat. z r. 1983.
plakát nedatován

Zemský archiv v Opavě:
Matice opavská v Opavě, 1877-1951. Ev. č. pomůcky 221;
1968-1972. Ev. č. pomůcky 102.

SOkA Bruntál, pracoviště Krnov:
Program 2. NP DS LUT Svitavy 1956, kopie kART, zprostředkoval J. Cepek.

Státní okresní archiv Opava:
Fond ONV Opava

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 49030/8-3155: Budova divadla.

Květy 1840, s. 160
Bruntálský a krnovský deník, 20.03.2006.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 10 karet.)

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Opava, divadlo
Opava, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 207
Opava, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 208
Opava, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 209
Opava, Loutkářův svět, pozvánka na výstavu, 2006
Opava, staré divadlo
Z českých mlýnů / místo neurčeno


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Opava, staré divadlo
Opava, divadlo
Opava, Loutkářův svět, pozvánka na výstavu, 2006


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.