Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní ochotnická jednota / České divadlo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1887
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1938
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1887 založena Divadelní Jednota, ředitelem velkoobchodník Jos. Fromm, 35 členů. Zpočátku se hrálo v soukromých bytech a v hostinci U Holešů, kde si vlastním nákladem zřídili jeviště. Jednota byla zcela nevybavená, a proto se obrátila novinovou výzvou na zaniklé či movitější spolky, zda by jí mohly poskytnout cokoli, co už ze svého fundusu mohou postrádat.
Za sezonu 9 premiér ve 12 představeních.
1887 - od 1.11. do 26.12. 6 představení: Renner: Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově, A. H. Sokol: Starý vlastenec, 2x; dvě aktovky On nesmí na cesty a Při piketu, F. F. Šamberk: Rodinná vojna, 2x .
1888 ve hře Chudý písničkář vystoupili jh. úředníci cukrovaru z blízkého Háje Š. Klor a V. Štein-Táborský.
1889 - 8. 3. - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání; 17. 3. - představení jednoaktovek - K. Pippich: Ve veřejném životě a Ad. F. Stein: On nežárlí; 25. 3. - J. K. Tyl: Matčino požehnání; 7. 4. - opět Kneisel: Chudý písničkář, hráli v místnostech Rud. Holeše na Valech.
Do 1889, kdy se Fromm vzdal funkce, bohatá činnost.
Poté do r. 1898 průměrně pouze 2-3 představení ročně.

Od 1890 hráli U pruského krále v Kateřinkách, např. 12. 12. Závěť (Štolba),
1894 Prodaná nevěsta.
1896-1918 se hrálo v nově postaveném domě s pěkným sálem a slušným jevištěm katolických tovaryšů Na rybníčku. Zde hráli i v průběhu 20. let.
1898 Fromm opět převzal ředitelství, ale 1899 náhle zemřel.
1898 Václav Hrobčický z Hrobčic, Na dušičky, Svatojanský dvůr.
1899 potíže s purkmistrovským úřadem, který nechtěl spolek uznat jako samostatný, ale vedl jej jako pouhé sdružení nebo odbor, což znamenalo mj. odlišný vztah úřadů (např. povinnost podávat pravidelné výkazy o výtěžku jedn. představení aj.), dále cenzurní potíže s úřady při povolování her atd.
1887-1910 142 představení.
1899 Třicátý listopad, Fraška a basa, Prababiččin kalendář, Paní mincmistrová, Eva, V bludišti života, Mlynář a jeho dítě, Paní mincmistrová.

1900 Z bilance valné hromady za sezonu 8 představení, jednota 39 činných členů, 905 svazků v knihovně. Zemřel dosavadní ředitel Fromm.
Po jeho smrti ředitelem mj. JUDr. Karel Dienelt (do 1909), režisérem Otakar Fromm, velkokupec (1910-1911 též ředitelem), růst činnosti, poté i Frant. Vranka, Frant. Kubín.
1900 Uvedeno Na letním bytě (Fromm), Brouček (Lokay) - na počest 25. výročí ochotnické činnosti F. Janyšky, Rozklad (F. X. Svoboda), Ve křivoklátském zátiší, Ztratil řeč.
1903 k 15. výročí existence souboru uv. cyklus her L. Stroupežnického: V panském čeledníku, Zkažená krev, Zvíkovský rarášek, V ochraně Napoleona I., Paní mincmistrová, Noviny a karty, Václav Hrobčický z Hrobčic (ve prospěch ND v Brně), Na Valdštýnské šachtě. V panském čeledníku, Zkažená krev.
1904 - 27. 11. - sté představení. Za 15 let řediteli a zároveň režiséry byli kromě již uvedených profesor Ant, Karásek, účetní Jan Neubauer, notář K. Březina.
1907 zájezdy do Ostravy (aktovky Jaro, Podzim, Žárlivci) a do Frenštátu (Princezna Pampeliška, Ptačí mozky).

1911 ochotníci dávali oblíbenou operetu Otty Fastera Kněžna Pepička.
1912 - 14. 4. - Fr. Sokol Tůma: Soucit.
1913 oslavy 25 let činnosti, v DS krize.
1914-1918 se nehrálo.
1918 Jednota pod záštitou Matice opavské zoorganizovala v Matičním domě Sjezd divadelních ochotníků moravskoslezské župy (2. 6. ).
1918 byla vedle Ochotnické jednoty založena Nová generace, spoluúčast v činnosti. Ředitelem opět O. Fromm, E. Komárek režisér.
Po 1918 pořádala Jednota za svízelných podmínek v německém prostředí 9-12 představení ročně.
1919 - 14. 12. - Al. Jirásek: Lucerna, režie Emil Komárek. Spoluúčinkovala čs. posádková hudba a pěvecko-hudební spolek Křížkovský, hráno v Městském divadle.

1921 se podařilo získat (smlouvou s městskou radou) právo hrát v dosud německém Městském divadle, navázali spolupráci s ostravským a olomouckým profes. divadlem.
Pro období 1923-1930 se Div. ochotnická jednota proměňuje v Divadelní jednotu, provozovala ochotnické i profesionální divadlo.
1921 prosadili ochotníci uzavření smlouvy o právu hrát v městském divadle.
1921 - v lednu - Fr. Ad. Šubert: Žně, režie Emil Komárek - představení hráno na počest jeho 15leté ochotnické činnosti.
1925 organizační změny, vznikl odbor zájezdový (spolupráce s Ostravou a Olomoucí) a odbor ochotnický.
1927 oslavy 40 let činnosti (Fidelio), postaven Smetanův pomník v městských sadech.

Od 1. 1. 1931 rozdělení na DJ a na Divadelní ochotnickou jednotu, předseda K. Černohorský, režiséři B. Malý a Fr. Šembera-Fiala.
Ochotníci 128 členů, z toho 60 činných. Cca 4 představení v sezoně v Městském divadle, vlastnili knihovnu s 1500 svazky a cca 800 kusů garderoby, pořádali zájezdy po okolí.

1887-1931 380 představení, převažovala česká dramatika, mj. Naši furianti; Jedenácté přikázání, Palackého třída 27, Josef Kajetán Tyl-11x (Šamberk); Na letním bytě, Peníze (Štolba); Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Strakonický dudák (Tyl); Otec, Vojnarka, Lucerna (Jirásek); Maryša (Mrštíkové); Jánošík (Mahen); Uzel (Petrovič); Kupec benátský (Shakespeare); Ďáblice (Schönherr); Směry života (F. X. Svoboda); Radúz a Mahulena (Zeyer);
Pasekáři (Sokol-Tůma); Španělská muška (Franz Arnold); Transport č. 20 (Vrbský, Štěpánek); Plukovník Švec (Medek) ad.

1931-31 nastudováno 7 her, 5 pův., např. Velbloud uchem jehly (Langer).
1932 předseda Dr. Karel Černohorský, hlavní režisér Emil Malý.
1932 režisér DOJ Leopold Peřich režíroval představení Stroupežnického Našich furiantů Bezručova okrsku ÚMDOČ, hrál v něm člen souboru Jos. Suchý.
7. 5. 1934 uvedla na IV. Jiráskově Hronově komedii Viléma Wernera Medvědí tanec v režii Emila Malého (oceněna). Režiséři dr. Emil Malý a Leopold Peřich.
1934 na počest 100. výročí hymny uvedena Tylova Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, několikrát reprízována v Městském divadle.
1937 Div. och. jednota v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 - Padesát let Divadelní ochotnické jednoty v Opavě. V neděli 10.října 1937 odpoledne slavnostní představení v městském divadle "Naši furianti".
Moravský deník 3.10.1937.
1938 Jednota přejmenována na České divadlo v Opavě.
1938 - na přelomu dubna a května - žákovské představení - Rich. Branald: Zlatá lucerna víly Slovanky, pohádka se zpěvy, režie Joža Brus, hudba pěšího 15. pluku, dirigent Fr. Michálek, tance nastudovala uč. rytmiky Broschová.
1938 členem ÚMDOČ.
Činnost přerušena 1939-1945 anexí k Německu.
Bibliografie:
ČEPELÁK, Václav: Památník divadelní jednoty v Opavě vydaný v upomínku 40letého jubilea založení a spolkové činnosti. 1887-1927. Opava, Divadelní jednota 1927. 62 s., ilustr. DNM: T 10.868.

ČIČATKA, J.: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. In Vlastivěda střední a severní Moravy II, Přerov 1938.

GRYGAR, Jaromír: Ochotnické divadlo na Opavsku. Poznámky z archivů. Rkp. 1997. 3 s. kART.

MÍLKOVÁ, Libuše: Činohra v Opavě od počátku 19. století do roku 1918. Dizertační práce. Brno, FF Univerzity 1978.

PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Opava/Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 426-432.

WIEDERMANN, H.: Čtyřicet let Divadelní jednoty v Opavě. In: Čepelák, Václav: Památník..., s. 5.

ZBAVITEL, Miloš: Kalendárium dějin divadla v Opavě. Opava, Matice slezská 1995. 136 s., fotopříloha.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 29.
---
Moravská orlice 1. 9., 29. 10., 24. 11., 17. 12. 1887.
Moravská orlice 8. 3., 15. 3., 24. 3., 6. 4. 1889.

Thalie 1898-9, č. 4, s. 31, č. 18, s. 144, č. 19, s. 151, č. 21, s. 168, č. 24, s. 188.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 14, č. 4, s. 32, 33, č. 13-14, s. 115, č. 17, s. 139.18-19, s. 146, č. 20, s. 159, č. 22, s. 175.

Divadelní listy 1900, č. 3, s. 53-4, č. 6, s. 125, č. 9, s. 203, č. 18, s. 406, č. 19, s. 430.
Divadelní listy 1902-3, č. 10, s. 178.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 12, s. 286.

Ochotnické divadlo 1911-1912, roč. 1, č. 13, 20. 4. 1912, s. 164.

Ochotnické divadlo 1932, str. 48.
Archivy:
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1887. Pro DČAD září 2015.

Opava, Slezské zemské muzeum:
plakáty. Pro DČAD 2012/2013.
Arch. mat. z let 1919-1938.
Plakát představení Bezručova okrsku ÚMDOČ 1932.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 3, č. i. 69
Poznámka:
"Divadelní jednota v Opavě uspořádala pohostinné vystoupení z Národního divadla z Moravské Ostravy s úplným zpěvoherním souborem, doplněným silnou komparserií a sesileným orchestrem. Pro toto divadlo v přírodě zvolila věčně svěží lidovou národní komickou zpěvohru do Bedřicha Smetany: „Prodaná nevěsta“. Sehráno na sokolském stadionu v Opavě 25. května 1930 za pěkného počasí." (Kronika Jezdkovice)
Obor činnosti:
činohra
opera
opereta
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor víceúčelového spolku

Související Přehlídky

Související Obrázky

Opava, Bezručův okrsek, Naši furianti - plakát, 1932
Opava, Divadelní jednota, Bruntál, Praděd: Ďáblice - plakát, 1922
Opava, Divadelní Jednota, Památník Divadelní Jednoty, 1927
Opava, Divadelní Jednota, Památník Divadelní Jednoty, 1927
Opava, Divadelní jednota, Paní Mincmistrová - plakát, 1922
Opava, Divadelní jednota, sbírka na divadlo, 1937
Opava, Divadelní jednota, Zlatá lucerna víly Slovanky - plakát, 1938
Opava, Divadelní jednota, Žně - plakát, 1921
Opava, Divadelní ochotnická jednota, Čech a Němec - plakát, 1938
Opava, Divadelní ochotnická jednota, Lucerna - plakát, 1919
Opava, Divadelní ochotnická jednota, Naši furianti - plakát, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Opava, Divadelní ochotnická jednota, Lucerna - plakát, 1919
Opava, Divadelní jednota, Žně - plakát, 1921
Opava, Divadelní jednota, Paní Mincmistrová - plakát, 1922
Opava, Divadelní Jednota, Památník Divadelní Jednoty, 1927
Opava, Divadelní Jednota, Památník Divadelní Jednoty, 1927
Opava, Bezručův okrsek, Naši furianti - plakát, 1932
Opava, Divadelní jednota, sbírka na divadlo, 1937


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.