Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: OPAL, LD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1972
Působení: 197x, 198x,199x, 200x, 201x, 202x
1972 LS OPAL (Opavští amatérští loutkáři), jako třetí mládežnický soubor. Do souboru přešla i část členů původního souboru MLS.
Pohádky inscenovali jednotliví členové.
1974 se pojmenovali na soubor OPAL.

Od 1982 ved. N. Miškovská.
V 80. letech generační změny, začali hrát s odkrytým voděním a snažili se hledat nové formy a prostředky současného loutkového divadla a navázat co nejbližší kontakt s dětským divákem. To vše přispělo k tomu, že jejich inscenace byly úspěšné a soubor byl mnohokrát oceněn i na přehlídkách.

1983 Svatopluk Nejedlý v úpravě P. Nosálka: Koza Róza, r. P. Nosálek, Josef Vilímec hudba, marionety s odkrytým vodičem, cena Zuzaně Slovákové za loutkoherecký výkon, cena Petru Nosálkovi za podnětnou práci s amatérským souborem, cena J. Vilímcovi za hudební spolupráci, nominace na NP LCH.

1985 - V. Cinybulk: Hračky na cestách. Účast na Čechově Olomouci.
1986 Vojtěch Cinybulk v úpravě Zdeňka Stoklasy: Hračky na cestách, KP Opava, Čestné uznání za hledání cest k uvádění starších loutkových her.


2. pol. 80. let spolupráce s r. V. Břichnáčem, V. Koubkem. 1985 Hračky na cestách, účast na Čechově Olomouci.
1987 Zatoulaný chobot (z politických důvodů nemohlo být hráno pod jménem autora, ostravského herce Luďka Eliáše, hráno pod jménem V. Šrámkové), účast na Čechově Olomouci.
Účast na kraj. přehlídkách 1986-1988, 1990.

1988 Opal - loutkářský soubor Městského domu kultury Petra Bezruče Opava, 13 členů, vedoucí ing. Naďa Miškovská.
Od 1990 ved. L. Freyová.

1988 V. Lifšic a I. Kočanovová: Tajemný Hippopotamus, KP Opava.

1990 - úprava textu Mojslavy Sehnalové Bubák Kája: Pejsek Kája, KP Opava, cena Mirce Halámkové za herecký výkon v roli pejska Káji, První národní přehlídka v Litvínově.

1991 - na motivy J. Středy a K. Nováka: Pohádky z kostek. Účast na NP Litvínovský festival loutek.
1991 - My tři, na motivy J. Středy a K. Nováka: Pohádky z kostek. Účast na ObP Čechova Olomouc.

Od 1992 vede soubor Miroslava Halámková, která se také ujala práce režisérky.
1993 - na motivy pohádky bratří Grimmů: O prolhané koze. Účast na ObP Čechova Olomouc.
1993 organizační vedoucí Stanislav Polák (dle Adresáře amatérského divadl v České republice 1993)

1994-2000 LCH. Cca 7 členů, repertoár většinou osvědčení autoři, někdy vlastní adaptace, experimenty s různými druhy loutek (maroty, maňásky, javajky, marionety, plošné), vždy odkryté vedení, snaha o netradiční pojetí.
1-2 premiéry ročně v asi 30 představeních na vlastní scéně a 10 zájezdů ročně, převážně h. pro děti. V repertoáru i činoherní představení, Dívčí válka, Pravdivá zpráva o zkáze Titaniku, Limonádový Joe.
1994 I. Peřinová: Kolíbá se, kolíbá, r. M. Halámková, účast LCH 1994.
1995 H. Ch. Andersen: Křesadlo, úprava a režie M. Halámková, scéna Fr. Pešán, B. Zigmund, LCH 1995.
1996 I. Peřinová: Pohádky na draka, r. M. Halámková, scéna Fr. Pešán, Pavla Raabová, hudba Tomáš Matlenga, LCH 1996.
"Na LCH hráli 1994-2000 každoročně: Kolíbá se, kolíbá, pozoruhodná vlastní adaptace Andersenova Křesadla, Pohádky na draka, výtvarnou a režijní koncepcí zajímavé Aj, já koza, O moři, O zazděné slečně, Šlapací království.
Opal má scénograficky i dynamikou sklon spíše k rozmáchlejším, razantním inscenacím se snahou o netradiční pojetí. Inscenuje většinou hotové hry osvědčených autorů (Iva Peřinová, Věra Provazníková, František Navara, Zdeněk Svěrák), někdy i vlastní adaptace. To, jakož i provozní podmínky (poměrně velký sál, pravidelnost provozu) a fakt, že práce vrcholí a končí premiérou, vede k výsledkům, připomínajícím produkci kamenných loutkových divadel." (Richter)

Účast v krajské přehlídce nejlepších kolektivů.
1997 V. Provazníková: Aj, já koza, r. M. Halámková, scéna Radomíra Paličková, hudba Pavlína Jarošová, KP Opava ´97, poté LCH.
1997 Brdečka: Limonádový Joe, KP Opava ´97
1997 I. Peřinová: Popelka, KP Opava ´97
1998 Deset malých černoušků, Čertimlýn, na KP v Opavě.
1998 M. Halámková (též režie): O moři aneb Jak se některá zvířátka dostala do moře, scéna Jitka Jelínková , hudba T. Brablec, z KP v Opavě doporučení na NP LCH - účast.
1999 F. Navara: O zazděné slečně, režie Miroslava Halámková, výprava Fr. Pešán, hudba František Lichovník, KP - doporučeno na Loutkářskou Chrudim, účast.
1999 Iva Peřinová: Popelka - na LCH 2000 nebyla (ani nominována).

2000 Z. Svěrák-J. Šíp (Kolo se zlatými ráfky): Šlapací království, úprava a režie M. Halámková, scéna B. Křístková, účast na LCH; účast na ObP Dospělí Dětem - Hovězí - nominace na NP Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník.

2003 Kocourkovské povídačky, účast na LCH.

2004 B. Němcová, M. Halámková: O dvanácti měsíčkách, účast KP.

Od 2005 pracuje OPAL v Opavské loutkové scéně při SVČ.
Repertoár souboru po roce 2005:
2006 Igor Chaun: Klinická smrt paní Dvořáčkové a jiné povídky, účast na KP.

Repertoár:
Na motivy Boženy Němcové – O dvanácti měsíčkách
Vladimír Břichnáč – O princezně Jedněnce
František Navara – O zazděné slečně
František Ringo Čech – Loupežníci na Chlumu
Vladimír Břichnáč – 4 povídky z 12.září

2007 František Hrubín – Jedenkrát sedm pohádek, 2008 účast na KP LD Opava,
2007 Iva Peřinová – Bezhlavý rytíř (premiéra listopad), 2008 účast KP LD Opava, NP Loutkářská Chrudim.

2008 premiéry:
Vladimír Břichnáč: Parlament
Vladimír Břichnáč: O DR. Rakovi aneb barevná pohádka

2009 Igor Chaun: Klinická smrt paní Dvořáčkové a jiné povídky, režie Miroslava Halámková, účast na KP LD v Opavě
(Inscenace se skládá ze tří povídek:
1.“ Kdo dá Sanchezovi vodu!“ vypráví o fatálním setkání party mladých lidí se Sanchezem v poušti.
2. „Dvojčata“ je o lásce jednoho muže ke dvěma ženám a jeho neschopnosti umět si vybrat tu pravou.
3. „Klinická smrt paní Dvořáčkové“ vypráví o neobvyklém příběhu ženy s chorobou meteorismus a dalších mužích postižených sexuálními aberacemi.)

2010 - na motivy pohádky Obušku, z pytle ven od bratří Grimmů: O prolhané koze; na motivy pohádek Františka Hrubína: Smolíček pacholíček a ti druzí. Účast na KP LD, Opava - ocenění za koncepci scénografického řešení inscenace O prolhané koze.

2011 - Karel Jaromír Erben: TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA, r. Miroslava Halámková. Účast na KP Opavská Rolnička - ocenění souboru za inscenaci - nominace na přímý postup na Loutkářskou Chrudim. Účast na NP Loutkářská Chrudim.

2013 - ŽENA V TRYSKU STOLETÍ; KŘESADLO. Účast na KP Opavská Rolnička.

2015 - Oldřich Augusta, Miroslava Halámková: Daidalův pád, r. Miroslava Halámková. Účast na KP Opavská Rolnička - nominace na celostátní přehlídku 64. Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim - čestné uznání souboru za dramaturgickou odvahu a výtvarné řešení inscenace. Účast na CP Popelka, Rakovník. Účast na KP Dospělí dětem, Ostrava-Poruba 2016 - cena hejtmana Moravskoslezského kraje za inscenaci, cena Miroslavě Halámkové za výběr a úpravu textu a čestné uznání Miroslavě Halámkové za režii - doporučení k postupu na NP Popelka Rakovník 2016 v prvním pořadí. Účast na CP Popelka, Rakovník 2016 - čestné uznaní souboru za výběr předlohy a Miroslavě Halámkové za herecký výkon v roli Megery.

2016 - KŘESADLO, r. Miroslava Halámková. Účast na KP Opavská rolnička. Účast na KP Dospělí dětem, Ostrava-Poruba 2019.

2017 - PRAVDIVÁ ZPRÁVA O ZKÁZE TITANIKU. Účast na KP Opavská Rolnička - doplňkové představení.

2017 - Tři zlaté vlasy děda vševěda, r. Miroslava Halámková. Účast na KP Dospělí dětem, Ostrava-Poruba - zvláštní cena prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje za inscenaci a za organizaci patnácti ročníků krajské přehlídky DOSPĚLÍ DĚTEM, cena ZUZANĚ ČADOVÉ a JANU BITTNEROVI za scénografii a loutky, čestné uznání MIROSLAVĚ HALÁMKOVÉ za roli Kmotřičky - doporučení k postupu na CP Popelka Rakovník.

2018 - Miroslava Halámková podle K. J. Erbena: PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA, r. Miroslava Halámková. Účast na KP Opavská Rolnička - cena souboru za inscenaci - přímý postup do celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim. Účast na KP Dospělí dětem, Ostrava-Poruba. Účast na CP Loutkářská Chrudim. Účast na KP Opavská Rolnička 2019 - host přehlídky.

2019 - KŘESADLO.

2022 - na motivy románu Jaroslav Haška Dobrý voják Švejk: POSLUŠNĚ HLÁSÍM, r. Miroslava Halámková. Účast na KP Opavská Rolnička - ocenění soubor za koncept inscenace - návrh do širšího výběru CP Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim, Open program.

2023 - pohádka na motivy příběhu A. S. Puškina, Eva Peterková: O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE, r. Eva Peterková. Účast na KP Opavská Rolnička - návrh do širšího výběru celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim.

2024 - představení inspirované knížkou Jiřího Žáčka Pohádkový kolotoč s pohádkami NARUBY: O RYBÁŘI A STARÉ BOTĚ. Účast na KP Opavská Rolnička.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan. O bodoucnosti jedné přehlídky. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 26 - 27.

GALETKOVÁ, Hana: V Opavě jen Opava. Loutkář 2008, č. 3, s. 131.

HANŽLÍKOVÁ, Eva: Národní přehlídka v Litvínově. Loutkář 1990, č. 9, s. 210-211.

MATOUŠEK. Mirko, Opava 1986, Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 130.

MATOUŠEK, Mirko. Opava ´88. Čs. loutkář 1988, č. 8, s. 189.

NĚMEČEK, Pavel: 10. loutkářská amatérská Opava. Loutkář, 1990, č. 8, s. 178-179.

NĚMEČEK, Pavel. Opava ´97 - přehlídka amtérských loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 19 - 20.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´98 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 24.

NĚMEČEK, Pavel: Opava ´99 – přehlídka loutkářských souborů severomoravského regionu. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 26.

PRACNÁ, Sylva: Loutkové divadlo v Opavě. 1951-1996. Opava, Slezské zemské muzeum - Městský dům kultury Petra Bezruče 1996. 36 s., SZMO.

PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 153.

RICHTER, Luděk: Opavská Rolnička. (KP LD 2009) Loutkář 2009, č. 3, s.125.

RICHTER, Luděk: Heslo HALÁMKOVÁ pro Databázi ČAD. Rkp. květen 2010.

RICHTER, Luděk: Opavská rolnička 2010. Loutkář 2000, č. 3, s.128 - 130. foto archiv přhlídky.

SCHEJBAL, Milan: Popelčiny nové šaty. Amatérská scéna 2000, č. 6, s.10-14, 9 fot. Referát o festivalu Popelka Rakovník (2.-5.11.).

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Pracná, Sylva: Opavská rolnička, 26–28. 3. 2010. (Viz texty)

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

ts. Z krajských přehlídek - Opavská směřování.. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 154 - 155.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11 – 17.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Dětem se líbilo Šlapací království. Amatérská scéna 2000, č. 4, s. 5-6.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: V Hovězí zazářila Lucerna z Karolinky. Krajová přehlídka činoherních souborů hrajících pro děti. Hovězí 28. a 29.5.1999. Amatérská scéna 1999, č. 3, s. 26.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 4, 1996
Opava, LD, OPAL, Daidalův pád, CP Loutkářská Chrudim 2015
Opava, LD, OPAL, Daidalův pád, CP Loutkářská Chrudim 2015
Opava, LS Opal MDK PB, Tajemný Hippopotamus
Opava, OPAL, Bezhlavý rytíř, 2007
Opava, OPAL, Bezhlavý rytíř, 2008
Opava, OPAL, Bezhlavý rytíř, LCH 2007
Opava, Opal, Bezhlavý rytíř, LCH 2008
Opava, OPAL, Bezhlavý rytíř, LCH 2008
Opava, OPAL, Daidalův pád, CP Popelka Rakovník 2016
Opava, Opal, O moři , 1998
Opava, OPAL, O princezně Jedněnce, 2006
Opava, OPAL, O prolhané koze, 2010
Opava, Opal, O zazděné slečně, 1999
Opava, OPAL, O zazděné slečně, 2008
Opava, Opal, Pejsek Kája
Opava, Opal, Pohádky na draka, LCH 1996
Opava, OPAL, Pták Ohnivák a liška Ryška, CP Loutkářská Chrudim 2018
Opava, OPAL, Pták Ohnivák a liška Ryška, CP Loutkářská Chrudim 2018
Opava, OPAL, Smolíček Pacholíček a ti druzí, 2010
Opava, Opal, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, 2011


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Opava, Opal, Pohádky na draka, LCH 1996
Opava, Opal, O zazděné slečně, 1999
Opava, OPAL, O princezně Jedněnce, 2006
Opava, Opal, O moři , 1998
Opava, OPAL, Bezhlavý rytíř, LCH 2007
Opava, OPAL, Bezhlavý rytíř, 2007
Opava, Opal, Bezhlavý rytíř, LCH 2008
Opava, OPAL, O zazděné slečně, 2008
Opava, OPAL, Smolíček Pacholíček a ti druzí, 2010
Opava, OPAL, O prolhané koze, 2010
Opava, Opal, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, 2011
Opava, LD, OPAL, Daidalův pád, CP Loutkářská Chrudim 2015
Opava, LD, OPAL, Daidalův pád, CP Loutkářská Chrudim 2015
Opava, OPAL, Daidalův pád, CP Popelka Rakovník 2016
Opava, OPAL, Pták Ohnivák a liška Ryška, CP Loutkářská Chrudim 2018
Opava, OPAL, Pták Ohnivák a liška Ryška, CP Loutkářská Chrudim 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.