Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Znojmo

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Znojmo
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1869
Ve 14. stol. pašijové hry žáků školy u fary sv. Mikuláše.
V 16. stol. zaznamenáno školské divadlo, německy.
1626-1737 div. činnost řádu jezuitů, německy, na nádvoří kláštera, v budově radnice i na Velkém Michalském náměstí.
1685 zpráva o pohyblivém jevišti (dekoraci).
1723 na Horním náměstí při příležitosti průjezdu Karla VI. z pražské korunovace opera La Concordia de Pianeti.
1724 zde hostovali premonstráti z Louky u Znojma.
1782-1784 z rozestavěné kaple řádu klarisek div. sál. 1892 uzavřen z technických důvodů. Poté provizorně na scéně Bürgervereinshausu.
(Viz Bibliografie - Bartušek, Dějiny čes. div. I, Javorin, Zemek.)
----------------------------------------------------

České ochotnické divadlo se formovalo od 1869.

Češi měli od roku 1870 svůj národnostní spolek v podobě Besedy Znojemské, podporující českou kulturu na moravsko-rakouském pomezí. Až do výstavby českého spolkového domu na Dolním náměstí (dnes nám. T. G. Masaryka) byla hrávána několikrát do roka divadelní představení v sále hostince "U zlaté studně" na rohu ulic Horní České a Velké Michalské.

1870-1933 Beseda znojemská, starosta Besedy J. Vlk, zásluhy o rozvoj české kultury ve městě. Týž rok přenosné jeviště U Zlaté studně v Horní české ulici.
Od února 1882 se na dalších téměř čtyřicet let stal domovem českého divadla redutní sál s moderním stálým jevištěm v prvním poschodí nové budovy Besedy na Dolním náměstí.
1899 SDO - uvedl Černý kříž v lese.

1899-1900 postaveno nové městské divadlo, arch. Alexander Graf. Opona U pramene poezie.
Od 1901 najímáno i pro české hry, pokud v něm nehrál stálý německý soubor. 1870-1901 118 her, z nich 50 českých autorů. V dalších letech se počet českých her zvýšil.
Do 1918 197 titulů.
Po vzniku ČSR české OS mohly hrát i v Městském divadle (div. sezona rozdělena na českou a německou, česká představení v pondělí, pátek a 15 dnů před a po Vánocích). SDO zde mezi válkami odehrál cca 280 představení.
(Javorin)

1918 Dkr Besedy v Městském div. (MD).
¨Režie M. Lederer, r. prof. Slavík, náročnější představení společně s DrO Sokola

1920-1937 DTJ.

1921-1938 Spolek českých div. ochotníků.

1921-1946 DO Orla

1922-1938 DrO Sokola, r. a v. Ed. Krejčí, K. Kopečný, později Fr. Kašpárek.

1920-1927 Hudební škola, r. A. Pek (významná osobnost meziválečného div., skladatel, část jeho děl premiérována ve Znojmě).

1921-1926 NJ.

1926-1932 Svaz českých rotmistrů.

V 2. pol. 20. let 20. stol. pravidelně školní LD, divadlo YMCA a LD spolku Charitas.
1928 dohromady asi 100 představení.

1929-1951 Dělnická akademie.
1929-1934 jako Lidové divadlo.
1948-1951 jako DrO Socialistické akademie.

1934-1937 Pěvecký spolek Jaro.

1934 - Národní garda 29 města Znojma sehraje v sobotu 8.12.1934 v Městském divadle veselohru s hudbou "Naše Kačka milionářka"
Moravský deník 8.12.1934.

1931 Klub čsl. akademiků.

1933 Kruh přátel umění.

1937 Městský osvětový sbor.

1937 H. též středoškoláci Dkr obchodní školy, Dkr českého gymnázia 1949 Reálné gymnázium, Dkr žáků Živnostenské školy, Skauti Katolického domu, DrO mládeže soc. dem. strany, Klub čsl. akademiků, příležitostně SDH ad.

1919-1938 h. celkem 28 uskupení.

1938-1945 zábor města.

1945-1958 sjednocení ODi v SDO Tyl, předsedou Fr. Kašpárek, drg., r. a v. Ed. Krejčí, později předsedou a vůdčí osobností uč. Jos. Lebloch (1898-1968).
S DS spolupracovala Znojemská filharmonie a Pěvecká jednota Vítězslav Novák.
1951-1958 Tyl jako DS ZK Státní banky.

1945-1965 LD Sokola, ved. Josef Lebloch.

1951-1953 DO ZK ROH Služba veřejnosti.

1953-1959 DO Domu osvěty.

1955-1962 DS RK ZV Motorpal, r. A. Strzisko.

1955-1958 DS OÚNZ nemocnice.

V 50. letech i několik dalších DS.

1962 Pionýři ODPM, DLS

1962 Dětský dramaticko-recitační soubor Ťapka zal. uč. Petr Žák.

1962 vznik Jihomoravského divadla a jeho amatérského DS, r. Fr. Jambor, v. A Vobejda, r. J. Čapoun (1943-1998), též drg., autor, scénograf, až do 1998 vůdčí osobnost DS.
Od 1980 název DS Rotunda Jihomoravského divadla.
1998 r. V. Beran.

1967 - 18. a v neděli 19. března krajská soutěžní přehlídka uměleckého přednesu ve Znojmě, sobota – jednotlivci nad 15 let a Divadlo poezie Proměna z Břeclavi, neděle – jednotlivci do 15 let, vystoupení pionýrského rozhlasového kolektivu PIRKO z Brna. (Rovnost).

1977-1993 autorské Divadlo v kožichu při Okr. klubu mládeže. Ved. r. a drg. V. Beran, spolu s Ant. Míčkem autory textů.

1978-1996 Znojemský strom pohádek, přehlídka amatérských DS hrajících pro děti, iniciátorem J. Čapoun.
Po 5leté pauze festival obnoven.
2001 15. ročník festivalu Znojemský strom pohádek, pořadatel Znojemská Beseda, DS Rotunda spolupořadatelem (10 představení, 5 souborů z ČR).

1982-1989 maňáskový DLS Cililink.
Činnost obnovena 1998 pod názvem Maňáskový dětský amatérský soubor Cililink.

1988 DDS Áci ZDŠ Dukelská ul., ved. P. Žák.
Soubor se rozrostl, 65 dětí ve čtyřech odděleních podle věku dětí, recitační, pohybová a dramatická výchova.

1982-1988 ZŠ Václavské nám.

1983-1988 ZŠ ul. Mládeže.

1985 Loutkoherec, LD.

1993 Klub loutkářek-učitelek MŠ. LS LŠU (Hrubín, Sojková).

1997 zal. LD ZŠ Loucká.

2000 a 2002 zde CP seniorského divadla.

2000 výstava Znojemská Thálie ke 100 letům Městského divadla. Součástí samostatná expozice scénických návrhů Ed. Krejčího z let 1920-1948. Připravil L. Šturc, Jihomoravské M Znojmo.

2002 ZŠ Pražská.
---------------------------------
Přehlídky
1958 NP Svitavy - DS Tyl, Tyl: Strakonický dudák
1968 JH - DS Jihomoravského divadla, Broszkiewicz: Konec knihy VI.
1971 JH - DS Jihomoravského divadla, Gorkij: Měšťáci
1989 JH - DS Jihomoravského divadla, Mrożek: Emigranti
1990 FEMAD - DS Jihomoravského divadla, Čapoun: Strakatá komedie
1995 DT - DS Rotunda, Kohout: Ubohý vrah
2002 DT - DS Rotunda, Shaffer: Černá komedie

1983 NPDRRK Mělník - Ťapka, Žáček - Žák: Aprílová škola
1984 NPDRRK Mělník - Ťapka, Válek - Žák: Neviditelné auto, viditelný strom
1985 KDL - Ťapka, Krüss - Žák: Jak to bylo na Papamanakasce
1987 KDL - Ťapka, Steklač - Žák: Mejdan na dálnici
1992 DDL Prachatice - Ťapka, Komenský - Žák ml.: Vivat Comenius
2001 DST - Ťapka, DRS ZŠ Vídeňská, Hachenburg: Je mojí vlastí hradba ghett
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 116-119.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů., č. 1007: Znojemský strom pohádek;

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 18, 19, 23, 29, 175, 279, 281, 395.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, Díl I, s. 112, 351-352.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 3. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 20, 112. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 125, kART.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FEIFALIK, Julius: Dramatische Aufführungen in Znaim. Notizenblatt, příloha čas. Mitteilungen der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 1858, s. 24.
HÜBNER, Anton: Denkwürdigkeiten der kgl. Stadt Znaim. Znaim 1869.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. 320 s., s. 68-69, obr. s. 212;

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I, s. 310.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha 1895.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 712-714.

POLESNÝ, K.: 69 LET Besedy znojemské. Znojmo, vl. n. 1930.

PROGRAM l. krajského festivalu malých forem divadelních souborů LUT. Znojmo 16.-19. 5. 1959. Na uvítanou (A. Kuneš). Úvod M. Juránek. Znojmo, vlastním nákladem 1959. 15 s.

PŘEDSTAVUJEME vám Petra Žáka a Ťapku ze Znojma. Podepsáno (ket). AS 1988, č. 2, 3. s. obálky.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO
a StčKKS 1982. , rozmn. kART., s. 131;

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. kIPOS, kART., s. 465-466;

VESELÝ, Jindřich: Masarykův lidovýchovný ústav a československé loutkářství. In: Práce a cíle naší lidové výchovy, MLÚ 1929, s. 47.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Informace pro MČAD. 2000. Viz Texty.

ZBOŘILOVÁ, Libuše; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1999. 2 s.; Drahoslava Stehlíková. Rkp. 2000. 3 s. kART.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, s. 12-13, kART.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Sto let českého divadla ve Znojmě (1870-1970). Diplomová práce. Brno, FF MU 1973. SOkA Znojmo.

ZEMEK, M.: Školní divadlo ve Znojmě. Jižní Morava, sv. 6. Rno, Muzejní spolek 1970.

Znojemské listy 6. 4. 2000.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok.1946.

ZPRÁVA o Městském divadle ve Znojmě. Znojmo, Městská knihovna 2000. 62 s. kART.
----


Moravská orlice 7. 2. 1886.

Thalie 1899-1900, č. 20, s. 160
Archivy:
Brno, Státní archiv, E 33, Jezuité ve Znojmě, sign.5.

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975, Ka 42, i. č. 123

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 48971/7-8372: Budova divadla.

Znojmo, Státní okresní archiv:
Znojemská beseda, 1870-1930. Ev. č. pomůcky 1062/3.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Interiér Městského divadla, stav před 1938
Znojmo, divadelní ochotníci - plakát, 1920
Znojmo, divadlo
Znojmo, divadlo,  2011
Znojmo, divadlo, čelo budovy, 2011
Znojmo, divadlo, čelo budovy,2,  2011
Znojmo, divadlo, opona pro TV, rež.Hojtaš, 2011
Znojmo, divadlo, pamětní deska 2000
Znojmo, divadlo, portál, 2011
Znojmo, divadlo, schodiště, 2011
Znojmo, divadlo, strop, opona, 2011
Znojmo, hlediště
Znojmo, hlediště divadla
Znojmo, hlediště s oponou
Znojmo, hlediště s železnou oponou
Znojmo, Městské divadlo ve stylu německé renesance, 1900
Znojmo, Městské divadlo, opona U pramene poezie, F. Schallud a K. Frank, 1900
Znojmo, Městské divadlo, opona,  F. Schallud a K. Frank: U pramene poezie, 1900
Znojmo, Městské divadlo, portál s železnou oponou ornamentem připomínající tkaný goblén a. F. Schallud a K. Frank,, patrně 1900
Znojmo, opona
Znojmo, opona s portálem
Znojmo, portál s železnou oponou


Mapa - Znojmo

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Znojmo, divadlo
Znojmo, hlediště
Znojmo, Městské divadlo, opona,  F. Schallud a K. Frank: U pramene poezie, 1900
Znojmo, opona s portálem
Znojmo, portál s železnou oponou


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.