Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Rotunda / Amatérská scéna Jihomoravského divadla

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1962
Působení: 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1962 vznik Jihomoravského divadla a jeho amatérského DS, který měl pro práci profesionální podmínky,
zahájil Irkutskou historií, 1963 postup na OP v Miroslavi.
Profesionální zázemí - režie Fr. Jambor, výprava A. Vobejda.
Stálá divadelní scéna Jihomoravské divadlo
Seznam premiér viz Texty

1965 Perrini: Srdce pirátky,
1965 P. Šrut:Generál Ivanka, pro děti, r. A. Kašný

1965 Mariana Pinedová, Garcia Lorca, r. F. Jambor

1965 Pleskotova dramatizace L. N. Tolstého Anny Kareniny, režie Fr. Jambor, titulní role šťastně obsazena Věrou Havlišovou

1966 Devátý spravedlivý, Jurandot, r. Fr. Jambor, 14. hra amatérského souboru Jihomoravského divadla, 1966, viz program

1967 L. Smoljak - Zd. Svěrák: Lochneska, účast na okresním divadelním festivalu v Jihlavě (jh.?)

1968 J. Broszkiewicz: Konec knihy VI., JH

V 70. letech mezi předními DS v kraji,
1971 Jihomoravské divadlo, Maxim Gorkij: Měšťáci, režie František Jambor, JH. Účast na Okresní divadelní přehlídce v Kloboukách j. h.

Od 1972 vedoucím Amatérské scény JD a režisérem J. Čapoun (1943-1998), též dramaturg, autor, scénograf, až do 1998 vůdčí osobnost DS.

1972 první insc. Láska není pro Marťany, omlazení souboru, zkvalitnění dramaturgie i úrovně inscenací, účast na KP.

1972-1976 repertoár viz seznam premiér, texty.

1977 - Kožík: Blázny živí bůh, DF Napajedla.

1978 Znojmo, DS Jihomoravského divadla, B. Němcová: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, r. J. Čapoun., Znojemský strom pohádek (ZSP).

Od 1980 název DS Rotunda Jihomoravského divadla, - (Pozn.: název ROTUNDA ale nepoužíván pravidelně).

1980 - DS Jihomoravského divadla, Václav Čtvrtek: Malá zlá kouzelnice. Účast na Znojemském stromě pohádek - Putovní a 1. cena, Vítěz festivalu, cena Jiřímu Čapounovi za režii a Aloisu Machovi za nejlepší herecký výkon.

1981 - DS Jihomoravského divadla, Pavel Grym: Bubáci, r. Jiří Čapoun. Účast na Znojemském stromě pohádek - 1. místo, cena Jiřímu Čapounovi za úpravu a režii a nejvyváženější projev herců, cena za nejlepší mužský herecký výkon Ondřeji Šťastníkovi za roli pana Piáno.

1982 - AS Jihomoravského divadla, A. Tolstoj – Jiří Čapoun: Dobrodružství dřevěného panáčka, r. Jiří Čapoun. Účast na KF divadelních souborů hrajících pro děti, Třebíč - vítězná inscenace - doporučení k postupu na NP v Ostravě-Porubě v r. 1983, cena KKS Brno souboru za inscenaci. Účast na Účast na Znojemském stromě pohádek - 2. cena.

Od 1983 při MěOB.

1983 - A. Tolstoj – J. Čapoun: Dobrodružství dřevěného panáčka, účast na KP Blanenská dílna, NPRSDH.

1983 (4?) - Hrátky s čertem, režie Jiří Čapoun, Jan Straka v roli Martina Kabáta, Jana Husová jako Káča.

1984 - AS Jihomoravského divadla, J. Čapoun: Následník a loutky. Účast na Znojemském stromě pohádek.


1988 Amatérský soubor Jihomoravského divadla ve Znojmě, zřizovatel Jihomoravské divadlo (Městská osvětová beseda) Znojmo, 50 členů (40 členů), vedoucí Jiří Čapoun.

1988 - Jiří Čapoun: Strakatá komedie, r. Jiří Čapoun. Účast na Znojemském stromě pohádek.

1988 - Amatérská scéna Jihomoravského divadla, Grigorij Gorin: Zapomeňte na Hérostrata, r. Jiří Čapoun. Účast na KP amatérských divadelních souborů, Blansko - cena souboru za inscenaci, návrh k postupu do Svitav. Účast NP Svitavy.

Od 1989 při Znojemské besedě, aktivní celá 90. léta.

1989 Jihomoravské divadlo AS, Měst.OB, Slavomír Mroźek: Emigranti, r. Jiří Čapoun, účast na KP v Blansku. Účast NP JH - nesoutěžní.

1989 Znojmo, Amatér. soubor Jihomoravského divadla Městské Osvětové besedy, Jiří Čapoun: Strakatá komedie, r. Jiří Čapoun, vítěz KP Zlaté slunce, NP Stráž pod Ralskem, FEMAD.
Okolo 1000 představení, 85 premiér.
Účast na NP, JH.

1992 - Slawomir Mrožek: Trosečníci, r. Jiří Čapoun, účast na KP v Blansku.
Od 1998 režie Václav Beran,
1999 - Pasáček vepřů, účast na KP Pohádkový mlejnek.
2000 - Plautus (v úpravě Zdeny a Leonarda Walletzkých): Komedie o strašidle, režie Václav Beran, účast na KP v Blansku
2003 - Daniela Fischerová: PRINCEZNA T. Pohádkový příběh na motivy jedné z nejznámějších her Carla Cozziho, na jehož půdorysu autorka demonstruje obecný a v dobovém kontextu aktuální problém „kolaborace“ se zlem a mocí a zhoubnost životního pragmatismu. Účast ŠP.
2001 Král umírá (Ionesco),
2003 V.K. Klicpera – A. Radok: Divotvorný klobouk, 2004 účast na Třešťském div. jaru
2004 V. Beran: O čarovném kameni , K. Gassauer: Casanova a Krumbajglová, D. Kaminka: Jen žádnou paniku!
2005 J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves,
2005 - Václav Beran: O čarovném kameni, r. Václav Beran. Účast na Znojemském stromě pohádek.
2006 - B. Fixová: Kterak se o princeznu čert pokoušel, účast Hanácký div. máj - 07 Nominace na NP Popelka.
2006 - V. Beran: Ďábelská rošáda, J. Popplewell: Paní Piperová zasahuje
2007 - Jack Poplewell: Paní Piperová zasahuje. Účast na KP Třešťské divadelní jaro.
2007 - Božena Fixová: Kterak se čert o princeznu pokoušel, r. Václav Beran. Účast KP Hanácký divadelní máj - nominace na NP Popelka. Účast NP Popelka.
2010 - podle Wiliama Shakespeara (Zkrocení zlé ženy) Václav Beran: Komedie o zkrocení. Účast na KP Třešťské divadelní jaro.

Divadelní spolek Rotunda je již čtyřicet pět let kmenovým souborem Městského, dříve Jihomoravského, divadla ve Znojmě.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Primus inter pares?. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 7, 1989, s. 5-6, 3 foto. Referát z Krajské přehlídky amatérských souborů Jihomoravského kraje v Blansku 21.-23. 4. 1989.

JURÁK, Miroslav: Anna Kareninová v Jihomoravském divadle. Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 20.

KABÍČEK, Jaroslav: Jedenácté Svitavy (1983). Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 2-4. 7 foto.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Němčice nad Hanou, Hanácký divadelní máj. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 57-58.

MACOUN, Eman: Zdařilá premiéra. (Hrátky s čertem .) Amatérská scéna 1984, č. 2, s. 21.

MÜLLER, Václav: Blanenská dílna 2000. AS 2000, č. 2.

PŘED OKRESNÍM kolem STM ve Znojmě. (Podepsáno jš.) Rovnost Brno-město, 1963, 14. 5. (Excerpovala Markéta Čížková, stud. KDS FF MU Brno.)

SCHEJBAL, Milan: Jižní Morava "to jistí". AS 1992, č. 7, s. 2-3.

SCHEJBAL, Milan: Popelka na houpačce. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 12.

TOMAS, Karel: 42. Národní přehlídka divadla „v pohybu“ Šrámkův Písek, 22. – 25. 5. 2003. Hodnocení - IPOS-ARTAMA.

ZAJÍC, Vladimír: 43. TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO L.P. 2004. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 25-29.

ZAJÍC, Vladimír: I když erbem byla sněženka… AS 2007, č. 2, s. 29-30.

ZÁVODSKÝ, Vít: Blansko jubilejní a úspěšné. AS 1992, č. 7, s. 4-5. Foto: Znojmo, Trosečníci
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975, Ka 42, i. č. 123

Jihlava, Státní okresní archiv Jihlava, Jihlava, Plamínek, kronika souboru

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní muzeum, divadelní odd., pomocný materiál z knihovny, PS 219: soubor pozvánek, 196x

Soukromý archiv Jaroslav Dejl, Třebíč, Mladá scéna, Kronika souboru:
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982, plakát;
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Co ukázala třebíčská přehlídka (noviny Rovnost 6.10.82);
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Divadlo pro děti (noviny Jiskra 29.9.82);
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Co ukáže jedna přehhlídka (AS 83, č. 2);
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Mladá scéna JKP postupuje (noviny Jiskra 13.10.82) - viz Obrázky a viz Alba.

Videozáznam představení Ubohý vrah na DT 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Černá komedie na DT 2002 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Poznámka:
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1975
Jihlava, Kulturní přehled, Divadelní festival mládeže, duben 1967
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Znojmo, Amatérská scéna při MěstOB, Emigranti, JH 1989
Znojmo, Amatérský soubor Jihomoravského divadla, Srdce pirátky, Perrini, program
Znojmo, Amatérský soubor Jihomoravského divadla, Vláda žen, Merle, program
Znojmo, AS divadla, Alois Vobejda. Návrh scény hry A. Casona: Jitřní paní, 1964
Znojmo, AS Jihomoravského divadla, Strakatá komedie - program, 1989
Znojmo, AS Jihomoravskéhop divadla, Jánošík, 1964
Znojmo, Jihomoravské divadlo, Amatérský soubor, Mirko Stieber: Paganini a Frištenský, 1985
Znojmo, OB, Pálavský poklad, 1961
Znojmo, Rotunda, Emigranti, 1988
Znojmo, Rotunda, Každý něco pro vlast, 1963
Znojmo, Rotunda, Komedie o zkrocení, 2010
Znojmo, Rotunda, Kterak se čert o princeznu pokoušel, 2007
Znojmo, Rotunda, Kterak se o princeznu čert pokoušel, 2007
Znojmo, Rotunda, P. Kohout: Ubohý vrah, 1995
Znojmo, Rotunda, Strakatá komedie, 1987
Znojmo, Rotunda, Strakatá komedie, Čapoun Jíří, 1990
Znojmo, Znojemský strom pohádek 1987 - zpravodaj č.1


Mapa působení souboru - Rotunda / Amatérská scéna Jihomoravského divadla

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Znojmo, Rotunda, Každý něco pro vlast, 1963
Znojmo, AS Jihomoravskéhop divadla, Jánošík, 1964
Znojmo, Rotunda, Strakatá komedie, 1987
Znojmo, Rotunda, Emigranti, 1988
Znojmo, Amatérská scéna při MěstOB, Emigranti, JH 1989
Znojmo, Rotunda, Kterak se o princeznu čert pokoušel, 2007
Znojmo, Rotunda, Kterak se čert o princeznu pokoušel, 2007
Znojmo, Rotunda, Komedie o zkrocení, 2010


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.