Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Libice nad Cidlinou, FEMAD

Přehlídka: Libice nad Cidlinou, FEMAD, CP
Ročník: 18
Rok: 1990
Začátek: 14.9.1990
Konec: 23.9.1990
18. FEMAD – Festival a tvůrčí dílna mladého amatérského divadla zaměřená na divadlo pro děti.

Konal se ve dnech 14.–16. 9. a 21.–23. 9. 1990.

Pořadatelé: ÚKVČ Praha, SKKS Praha, OK ONV Nymburk, OKS Nymburk, MěNV Poděbrady, MNV Libice nad Cidlinou, KaSS Poděbrady, SKZ Libice nad Cidlinou. Tíha organizačního zabezpečení festivalu v místě ležela na divadelním souboru Vojan Libice nad Cidlinou.
Účast souborů:
Hradec Králové, Východočeské loutkové divadlo Drak, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, r. Josef Krofta.

Měcholupy, Dětský divadelní soubor Kalamajka Zvláštní školy internátní, Bohumil Novák-Eliška Chudomelová: Dobrý pastýř, r. Eliška Chudomelová a Bohumil Novák (asi neuvedeno???)

Rumburk, Divadelní soubor Hraničář Kulturního domu, Josef Mlejnek: O zlém draku Mračounovi, r. kolektivní.

České Budějovice, Divadelní soubor J. K. Tyla při FOS Jihočeských energetických závodů, Petr Kolář-Petr Prchal: Dobrodružství kocourka Modroočka, r. Martina Vodičková.

Zliv, Dětské divadelní studio Hudradlo Městského kulturního střediska Zliv a KDDM České Budějovice, Mirek Slavík a kolektiv: Pohádka o Zemičce - Zvoničce, r. Mirek Slavík.

Liberec, Naivní divadlo, Iva Peřinová: Kolíbá se velryba, r. Pavel Polák.

Písek, Dramatický odbor Základní umělecké školy, Jan Ámos Komenský-Josef Mlejnek-Marie Husinecká: Labyrint světa a ráj srdce, Marie Husinecká: Pověsti o Ctiradovi a Šárce, r. Marie Husinecká.

Praha, Umělecká agentura Středočeského krajského kulturního střediska, J. Vodňansklý, L. Fuchsová a M. Zákravský: Čarala čarala Bonga Máro.

Olomouc-Žerotín, 5. ročník literárně dramatického odboru Základní umělecké školy, František Hrubín-Alena Petrová: O Palečkovi, který vyrostl, O princezničce na bále, r. Alena Petrová.

Ostrava, Dividlo – soubor Městského domu dětí a mládeže, Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na lva aneb Hraní (si)…, r. Alexandr Rychecký a kolektiv.

Svitavy, Loutkářský soubor Cukrnebudem Okresního kulturního střediska, Jiří Trnka: Zahrada, r. Jana Mandlová.

Svitavy, Loutkářský soubor ”C”, William Shakespeare-Jitka Zelená: Sen noci svatojánské I., r. Jitka Zelená.

Svitavy, Loutkářský soubor ”C”, William Shakespeare-Pavla Svobodová-Jitka Zelená: Sen noci svatojánské II. r. Pavla Svobodová, Karel Šefrna.

Svitavy, Loutkářský soubor ”C”, W. Shakespeare-B. B. Buchlovan-K. Šefrna: Hamlet, r. Karel Šefrna.

Hradec Králové, Divadlo Jesličky - Vendelín , Alois Jirásek-J. Polehňa-M. Bláhová: O rytíři Bruncvíkovi aneb Kterak lva českého národ Český do erbu dostal, r. J. Polehňa.

Znojmo, Amatérský soubor Jihomoravského divadla, Jiří Čapoun: Strakatá komedie, r. Jiří Čapoun.

Vsetín, Divadlo V. H. S. (volné herecké sdružení) Svazu mladých, Matěj Šefrna: Klíč od království, r. Matěj Šefrna.

Hradec Králové, Východočeské loutkové divadlo Drak, Josef Kainar: Zlatovláska, r. J. Krofta.

Praha, Divadlo Evy Hruškové Umělecké agentury Pražského kulturního střediska, Miroslav Vildman: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, r. Miroslav Vildman.
Lektoři:
KODEŠ, Jaroslav
MACHKOVÁ, Eva
RICHTER, Luděk
SCHEJBAL, Milan
SOKOL, František, Dr.
URBANOVÁ, Alena
VELTRUBSKÁ, Ivana, Dr.
ZBORNÍK, František, Dr.
Paralelní akce:
Diskuse dospělých účastníků FEMAD ve skupinách A, B, C, D vedených lektory FEMAD.
Skupina dětí reflektující nepřímými metodami jednotlivá divadelní představení vedená psycholožkou PhDr. Ivanou Veltrubskou a Mgr. Jaroslavem Kodešem. Výstupy ze skupiny dětí byly zprostředkovávány dospělým účastníkům FEMAD při společných setkáních diskusních skupin.
Bibliografie:
BERANOVÁ, Zuzana: Co jsme dlužni dětem. FEMAD 1990 - 18. tvůrčí dílna mladého amatérského divadla nebyla jen pozvánkou na dva zářijové víkendy. A Report, 27. 9. 1990.

FEMAD. Tvůrčí dílna mladého amatérského divadla, Libice nad Cidlinou 1990. XVIII. ročník. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Střediskové kulturní zařízení 1990. 56 s.
Hradec Králové, Strakonický dudák, s. 12.
Rumburk, O zlém draku Mračounovi, s. 17.
České Budějovice, Dobrodružství kocourka Modroočka, s. 20.
Zliv, Pohádka o Zemičce - Zvoničce, s. 23.
Liberec, Kolíbá se velryba, s. 26.
Písek, Labyrint světa a ráj srdce, s. 29.
Olomouc-Žerotín, O princezničce na bále, s. 33.
Ostrava, Nevyplazuj jazyk na lva aneb…, s. 35.
Svitavy, Zahrada, s. 38.
Svitavy, Hamlet, s. 40.
Hradec Králové, O rytíři Bruncvíkovi aneb…, s. 43.
Znojmo, Strakatá komedie, s. 45.
Vsetín, Klíč od království, s. 48.
Hradec Králové, Zlatovláska, s. 51.
Praha, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, s. 53.
PK: Všem amatérským loutkářským souborům!. 40 loutkářská Chrudim je na obzoru!. Loutkář, roč. 41, č. 4, 10.4.1991, s. 88. Výzva amatérským loutkářům, aby se hlásili do výběrových kol 40. ročníku Loutkářské Chrudimi.

FEMAD '90. Loutkář, roč. 41, č. 1, 9.1.1991, s. 1, 2 fot. Fotografie ze dvou inscenacací festivalu FEMAD `90, divadla Hudradlo a královohradeckého Draku.

STROTZER, Milan: FEMAD - na prahu proměny. FEMAD 1990. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Střediskové kulturní zařízení 1990. 56 s.

SCHEJBAL, Milan: FEMAD nabírá nový kurs. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 12, 1990, s. 4-5, 1 foto. Referát o festivalu, který se konal 14.-16.9. a 21.-23.9. v Libici nad Cidlinou a byl letos cele věnován divadlu pro děti.

SLUNEČKO, Petr: Koutek SČDO-SAL. Loutkář 11/91. Loutkář, roč. 41, č.11, 6.11.1991, s. 259 - podepsáno psl. Několik kratších zpráv z ochotnického divadla: hodnocení organizačního podílu SČDO SAL na Loutkářské Chrudimi 1991 a o besedě, na které členové SČDO řešili problémy své organizace, mj. malý zájem o účast na pražské oblastní přehlídce amatérských loutkářů.

URBANOVÁ, Alena: Bez alternativy. Amatérská scéna, roč. 28 (Ochotnické divadlo 37), č. 2, 1991, s. 18 - 19. Referát o FEMADu v Libici nad Cidlinou v září.

URBANOVÁ, Alena: Skvělé obecenstvo. Loutkář, roč. 41, č. 1, 9.1.1991, s. 10 - 11, 2 fot. Referát z festivalu divadla pro děti a mládež FEMAD `90 stručně hodnotí pět nejzajímavějších inscenací a jejich ohlas u dětského publika.

Související Obrázky

Libice nad Cidlinou, 18. CP FEMAD, programová brožura, 1990
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, festival a tvůrčí dílna divadla pro děti a mládež, 1990
Ostrava, Dividlo, Nevyplazuj jazyk na lva, program k inscenaci (1. str.), 1989
Ostrava, Dividlo, Nevyplazuj jazyk na lva, program k inscenaci (2. str.), 1989
Rumburk, Hraničář, O zlém draku Mračounovi, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Hamlet, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Sen noci svatojánské, 1990
Vsetín, Soubor V.H.S. při divadle Kohútek, Klíč od království
Zliv, HUDRADLO, DDS, Pohádka o zemičce Zvoničce, 1990
Znojmo, Rotunda, Strakatá komedie, Čapoun Jíří, 1990


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Libice nad Cidlinou, 18. CP FEMAD, programová brožura, 1990
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, festival a tvůrčí dílna divadla pro děti a mládež, 1990
Rumburk, Hraničář, O zlém draku Mračounovi, 1990
Zliv, HUDRADLO, DDS, Pohádka o zemičce Zvoničce, 1990
Ostrava, Dividlo, Nevyplazuj jazyk na lva, program k inscenaci (1. str.), 1989
Ostrava, Dividlo, Nevyplazuj jazyk na lva, program k inscenaci (2. str.), 1989
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Sen noci svatojánské, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Hamlet, 1990
Znojmo, Rotunda, Strakatá komedie, Čapoun Jíří, 1990
Vsetín, Soubor V.H.S. při divadle Kohútek, Klíč od království


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.