Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MACHKOVÁ, Eva, Prof., Praha

Datum narození: 12.3.1931
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 9.10.2023
Místo úmrtí: Praha
Významná odbornice, zakladatelská osobnost v oblasti české dramatické výchovy / tvořivé dramatiky (dále DV).

2002 - Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti dětských uměleckých aktivit.

Jako odborná metodická pracovnice ÚKVČ (předtím do 1970 ÚDLUT) vybudovala její teoretickou i odborně-organizační a publicistickou (časopis, vydávání publikací) základnu, vychovala řadu odborníků – teoretiků, metodiků i praktiků – vedoucích souborů a učitelů LŠU/ZUŠ.
Založila národní přehlídky dětského divadla (Žďár nad Sázavou, Kaplické divadelní léto), národní přehlídky dětského přednesu / dětské recitace a recitačních kolektivů (Svitavy, Příbram, Mělník), národní přehlídku dospělých amatérů hrajících pro děti (Kralupy nad Vltavou, Ostrava-Poruba, Stráž).
1964-1974 koncipovala a redigovala v ÚDLUT a poté v ÚKVČ časopis (cyklostylovaný) Dramatická výchova.
1977-1979 dlouhodobý kurz dramatické výchovy ÚKVČ pořádaný ve vzdělávacím středisku Solenice koncepčně a organizačně připravila, též zde působila jako odborný pedagog.
Podílela se na koncepci a výuce DV v několika krajských Lidových konzervatořích, pořádaných KKS.
Působila v redakčních radách Amatérské scény, Loutkáře, Tvořivé dramatiky.
Působila v českých střediscích mezinárodních organizací AITA/IATA, ASSITEJ, UNIMA.
Zasloužila se o založení studijního oboru dramatická výchova na DAMU:
1990 přijala DAMU první skupinu posluchačů dálkového studia dramatické výchovy, konalo se v rámci Katedry alternativního a loutkového divadla, v rámci tohoto studia učila.
1992 byla založena samostatná katedra, kterou vedla do roku 1995.
2014 jmenována profesorkou pro obor: dramatická umění – dramatická výchova

Přehlídky:
1961-1968 JH pracovní účast

1972-1988 Národní přehlídky dětského přednesu Svitavy, Příbram, Mělník – odborná příprava a realizace

Národní přehlídky dětských divadelních a loutkářských souborů - odborná příprava a realizace
1971-1973 Žďár nad Sázavou (tři pokusné ročníky)
1974-1988 Kaplické divadelní léto

Národní přehlídky dospělých hrajících pro děti (bienále) - odborná příprava a realizace
1971 Kralupy nad Vltavou
1973 – 1983 Ostrava-Poruba
1987 Stráž pod Ralskem

1981-1988 Loutkářská Chrudim - odborná příprava a realizace

účast v porotách řady krajských a okresních přehlídek, i přehlídek mezinárodních

1991 – 1994 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo
2000 – 2003 člen odborné rady ARTAMA pro dětské divadlo, přednes a dramatickou výchovu
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE - připravil Jaroslav Provazník

Uveřejněno: Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 15-23:

Knihy, publikace a texty rozmnožené jako separáty (Studie, články ad. viz Texty)

1963
Máte rádi divadlo? (Praha: Orbis)

1970
Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte (Praha: ÚDLUT)

1971
Čtvrtý sešit inspirace. Ze zahraničních pramenů I (Praha: ÚDLUT) [Z knihy Chilver, Peter Improvizované drama vybrala, přeložila a upravila Eva Machková]

Práca s deťmi (Bratislava: Osvetový ústav)

1975
A gyermeknevelés munkája (Bratislava: Osvetový ústav)

Veřejné vystoupení a poetika jevištního projevu dětí. K mezinárodnímu symposiu (Praha: ÚKVČ)

1977
”Básník chce asi čtenářům říci...” (Praha: ÚKVČ)

1978
Dramatická výchova dětí (Cyklus přednášek a seminářů) (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Sypal, Jaromír]

Dramatické hry a improvizace. Pro potřebu kulturně výchovných zařízení Středočeského kraje (Praha: SKKS)

1980
Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte. Metodický materiál pro potřeby dětského divadla (Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě)

Základy dramatické výchovy (Praha: SPN)

1981
Dramatické hry a improvizácie (Bratislava: Osvetový ústav, ed. Záujmová umelecká činnosť)

Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru. Metodický list pro krajské metodiky, poroty a vedoucí souborů zařazených v krajích do užšího výběru na KDL (Praha: divadelní oddělení ÚKVČ)

K problematice práce porot dětského přednesu. Metodický list pro obor dětský přednes (Praha: ÚKVČ) [Spoluautorka: Vítězslava Šrámková]

Slovníček uměleckého přednesu s přílohou Umělecký přednes a jeho agitačně výchovné působení (Praha: SKKS) [Spoluautoři: Musilová, Daniela-Hůrková-Novotná, Jiřina-Halada, Vladimír-Hraše, Jiří]

1982
Kapitoly z praxe dramatické výchovy (Ostrava: Krajské kulturní středisko Ostrava) [Spoluautorky: Magerová, Eva-Mašatová, Milada]

1983
Dramatika pro děti (Ústí nad Labem: Krajské kulturní středisko v Ústí nad Labem)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. Metodický materiál (Praha: OKS Praha-západ)

1984
Dramatikus játékok és improvizációk. Dramatické hry a improvizace (Bratislava: Osvetový ústav)

1985
Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí. Učební osnovy dvouletého kurzu (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Halada, Vladimír-Magerová, Eva-Sokol, František-Provazník, Jaroslav-Josková, Zdena-Richter, Luděk-Urbanová, Alena-Mašatová, Milada]

1986
Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru. Metodický list (Ústí nad Labem: KKS)

Psychologické metody výchovy k tvořivosti (členka autorského kolektivu pod vedením Jaroslava Hlavsy) (Praha: SPN) [Spoluautoři: Hlavsa, Jaroslav-Havlínová, Miluše-Klicperová, Martina-Bakalář, Eduard-Halík, Tomáš-Holeyšovský-Chaloupka, Otakar-Viewegh, Josef]

1987
Dospělí dětem (Praha: DIlia)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - I. díl. Metodický materiál (Znojmo: OKS Znojmo)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - II. díl. Metodický materiál (Znojmo: OKS Znojmo)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - III. díl. Metodický materiál (Znojmo: OKS Znojmo)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - IV. díl. Metodický materiál (Znojmo: OKS Znojmo)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací (Praha: RMS FMEP při Institutu elektrotechnického průmyslu)

1988
K problematice práce porot dětského přednesu. Metodický list pro obor dětský přednes (Praha: ÚKVČ) [spoluautorka: Šrámková, Vítězslava]

Mezi skutečností a snem (Ostrava: KDPM)

1990
O sani s mnoha hlavami. Dramaturgie a dramatika dětského divadla (Praha: Pražské kulturní středisko, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 8)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací (Praha: Institut přípravy mládeže hutnictví, strojírenství a elektrotechniky)

Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací (Praha: SKKS)

1991
Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy (Praha: ARTAMA-STD)

Perníková dramaturgie (Olomouc: Okresní kulturní středisko v Olomouci)

1992
Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole (Praha: IPOS-ARTAMA-STD) [Spoluautorky: Opravilová, Eva-Černá, Irena-Jirsová, Zuzana-Haklová, Jitka-Svobodová, Eva-Gregorová, Vlasta]

Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací (Praha-Ústí nad Orlicí: IPOS-ARTAMA-OÚ Ústí nad Orlicí-SKS Ústí nad Orlicí-IMPULS Hradec Králové)

Zásobník dramatických hier, cvičení a mprovizácií (Bratislava: Národné osvetové centrum)

1993
Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací (Praha-Ústí nad Orlicí: IPOS-ARTAMA-OÚ Ústí nad Orlicí-SKS Ústí nad Orlicí-IMPULS Hradec Králové)

Struktura výchovné dramatiky a příprava učitele (Úvod do studia výchovné dramatiky) (Praha: katedra výchovné dramatiky DAMU)

1996
Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu (Praha: DAMU)

1998
Úvod do studia dramatické výchovy (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

1999
Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací (Praha: IPOS-ARTAMA) - 8. upravené a rozšířené vyd.

2000
Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti (Praha: DAMU-katedra výchovné dramatiky)

Vývoj české dramatické výchovy v datech [materiál pro konferenci Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa] (Praha: katedra výchovné dramatiky DAMU) [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

Poznámka: Bibliografii sestavil Jaroslav Provazník pro TD
Soubor životopisných článků (Jar. Provazník, Eva Hanžlíková, Eva Polzerová, Zuzana Jirsová) a bibliografie. Tvořivá dramatika 2001, č.1, s. 1-14.
-------------------------
2007
MACHKOVÁ, Eva: Paraple Praha aneb Složitá cesta k osvobození loutky, s. 96-121. In: DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých / autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS, 2007, s. 96-121.

---------------
O Evě Machkové

JIRSOVÁ, Zuzana: Na návštěvě u Evy Machkové. AS 2006, č. 1, s. 27-29.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Habilitační práce. Rkp. Praha, DAMU, Katedra výchovné dramatiky 2005, s. 64.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. (O E. Machkové.) Praha, vyd. AMU 2008, s. 63-64.

AS 2001/1, s. 21-rozhovor

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

Machková Eva
Machková Eva - dětské foto
Machková Eva, Sypal Jaroslav
Machková, Eva, obálka publikace Mezi skutečností a snem, 2013
Machková, Eva, parte, 2023
MACHKOVÁ, Eva, portrét,
Machková, Johnová, 2007
Milada Mašatová, Zdena Josková, Machková Eva
Obálka publikace: MACHKOVÁ, Eva a kol.: Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole
Obálka publikace: MACHKOVÁ, Eva: Drama v anglické škole
Obálka publikace: MACHKOVÁ, Eva: Inspirace pro dětskou dramaturgii
Obálka publikace: MACHKOVÁ, Eva: Metodika dramatické výchovy
Obálka publikace:Eva Machková: Úvod do studia dramatické výchovy
Porota 6. národní přehlídky v Ostravě-Porubě, 1981.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
MACHKOVÁ, Eva, portrét,
Obálka publikace: MACHKOVÁ, Eva: Inspirace pro dětskou dramaturgii
Machková, Johnová, 2007
Obálka publikace: MACHKOVÁ, Eva a kol.: Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.