Databáze českého amatérského divadla

Soubory: C (Céčko), LD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1970
Působení: 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Loutkářský soubor C (Céčko) Svitavy

1970 bylo založeno Céčko jako jeden z následníků Malého divadla, resp. Jitřenky. Zakladatelská sestava: Karel Šefrna, Eva Šefrnová, Anna Přikrylová, Marie Šimková, Josef Vít Šimek, Jaroslav Tabery, Jan Říha, Pavel Fochler, Jaroslav Stružinský.
Působilo při JKP.
(1972 - ještě užit název Svitavy, Malé divadlo Jitřenka, soubor “C”.)
Vůdčí osobností byl od začátku Karel Šefrna, dalšími osobnostmi pak jeho sestra Anna Přikrylová,
1970-81 Jaroslav Tabery,
1982-89 Petr Svojanovský,
od začátku 1979 Blanka Šefrnová a brzy poté Karel Tóth a od konce 80. let Jana Vykydalová-Mandlová.
1993 vedoucí Anna Přikrylová.

Soubor o 2-15 hrajících (v 90. letech nejčastěji 4 či 7) hrával především tyčkovými loutkami, později maňásky, javajkami, marionetami, panáčky i předměty.
Od 2. poloviny 80. let době častým adresátem dospělý,
hrávají však i pro děti - kdysi i více než 100x ročně, dnes tu a tam.
Původně téměř pravidelně 1 inscenace ročně, po 2000 již ne tak pravidelně.

1971 - Libuše Martínková: Poklad v kapli, hudba a režie K. Šefrana, výprava K. Šefrna a Jan Veselý
1972 - N. Gernětová–O. Gurevičová: Kačátko. Účast NP Svitavy. M. Mašatová: S drakem není legrace, A. Mikulka-J. Linhard: O pokažené válce, účast na 11. Třebíčském loutkářském jaru.
1973 - J. Švarc: Mořský car. Účast NP Svitavy.
1975 - F. Navara: ZAZDĚNÁ SLEČNA (Eva Šefrnová: první představení souboru, v němž na jevišti účinkovaly společně loutky i lidé) - na Šrámkově Písku ČU za nápadité spojení práce herecké s loutkou a rekvizitou. Ůčast na ObP Čechova Olomouc.
1979 - Lesní balada, výtvarnice B. Pešová, hráli Karel Šefrna a B. Pešová, Soutěž individuálních výstupů s loutkou v Praze, postup na NP LCH.

1979 - A. Mikulka, Dvanáct usmívajících se ježibab, jako doprovodný program uvedeno na Jč KP Skupovy Strakonice.
1981 - Obluda aneb Jak to bylo, když začalo pršet. Účast KP.
1981 - O. Wilde: Šťastný princ.
1981 - J. Břenek: HADRFOUS. Ůčast na ObP Čechova Olomouc.
1983 - Josef Kainar: Zlatovláska, režie, výprava a hudba Karel Šefrna, Účast Turnovský drahokam, KP v České Třebové, cena za inscenaci doporučení na NP LCH.
1984 - Duranty: Ruka, r. Karel Šefrna, KP XI. Loutkářská Česká Třebová.
1985 - Duranty: Ruka, inspirativní představení KP Skupovy Strakonice.
1985 - Blanka Šefrnová a kol.: Pohoda, inspirativní představení KP Skupovy Strakonice.
1985 - Josef Kainar: Zlatovláska, inspirativní představení KP Skupovy Strakonice.
1985 - B. B. Buchlovan, K. Čapek: Pohoda, r. Karel Šefrna, Účast na KP Inspirace, Letohrad., KP v České Třebové, návrh na postup na NP LCH.
1986 - B. B. Buchlovan, K. Čapek: Pohoda. Účast na CP ŠP, 3. Divadelní Chodovraty.
1986 - J. Kainar: Zlatovláska. Účast na KP Inspirace, Letohrad.
1987 - Edward Lear (Kniha třesků a plesků) a Karel a Blanka Šefrnovi: Edward, r. Karel Šefrna, výprava kolektiv, hudba a její realizace Karel Šefrna a kolektiv, Účast na Rampa, Praha. Účast na KP v Lomnici nad Popelkou, KP Inspirace, Letohrad, NP LCH. Cena Čs. loutkáře za rok
1988 - Jiří Wolker - Karel Šefrna: ...Jako pel? KP Skupovy Strakonice - inspirativní představení. KP Lomnice nad Popelkou, návrh na NP LCH jako host přehlídky. Účast na KP Inspirace, Letohrad. Účast na Rampa, Praha. Účast na KP loutky, Hradec Králové.
1988 - Jacques Prévert a Karel Šefrna: Žirafí opera. POSED.
1988 - E. Lear: Edward, r. Karel Šefrna. Dopis do XXX. století. Účast na přehlídce AUDIMAFOR.
1989 - Edward Lear – Karel Šefrna: Edward, r. Karel Šefrna. Účast NP JH - nesoutěžní.
1989 - O. Hejná, J. Žáček: Moře. KP Lomnická rolnička, doporučení do širšího výběru na NP LCH. Účast na KP Inspirace, Ústí nad Orlicí.

1990 - William Shakespeare: Sen noci svatojánské, dramatizace a režie Jitka Zelená, která hrála s Pavlou Svobodovou,(PVC je Pravá Větev "C", tedy Pavla Svobodová a Jitka Zelená, OP Svitavy, Cena za režii, dramaturgii a výtvarnou složku, KP v Lomnici nad Popelkou,Cena Jitce Zelené za autorský a režijní podíl na inscenaci. Cena Pavle Svobodové za mimořádný herecký výkon. Nominace na NP LCH. NP LCH. Účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky. Účast na Rampa, Praha.

1990 - William Shakespeare: Sen noci svatojánské II. hrála Pavla Svobodová, etuda navazující na předchozí představení, OP Svitavy, Cena Pavle Svobodové za herecký výkon. Účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky.

1990 - W. Shakespeare - B. Buchlovan - K. Šefrna: Hamlet, r. K. Šefrna. OP Svitavy, cena Karlu Šefrnovi cena za tvůrčí čin - přepis Hamleta pro loutkové divadlo, KP v Lomnici nad Popelkou, Cena za inscenaci. Cena Karlu Šefrnovi za chov. Nominace na NP LCH. Účast na přehlídce AUDIMAFOR, Inspirativní představení KP LD Písek. Účast na KP Inspirace, Ústí nad Orlicí NP LCH. Účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky. Účast na Rampa, Praha.

1991 - J. Prévert: Trakař aneb Velké vynálezy. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové. Účast na KP Lomnická rolnička - návrh postupu na NP Loutkářská Chrudim. Účast na ObP Čechova Olomouc.
1993 - J. Prévert: Trakař aneb Velké vynálezy. Faustování.

1992 - K. Šefrna, M. Cervantes: Tak trochu… Účast na KP Inspirace, Hradec Králové. Účast na KP Lomnická rolnička - přímý postup na Loutkářskou Chrudim. Účast na NP Divadelní Třebíč - host přehlídky.
1995 - M. Cervantes - K. Šefrna: Don Kichot - tak trochu, Kopřiva Kopřivnice.
1995 - Carl Sandburg: Bláhové pohádky. Režie a hudba Karel Šefrna. Účast na CP FEMAD Libice n. C.
1997 - R. Těsnohlídek - K. Šefrna - J. Mandlová: Bystrouška, liška, r. Karel Šefrna, KP Východočeská krajová přehlídka LSM. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXVII. Symposion, Třebechovice 1998 se z vážných důvodů odkládá.

2000 ve svitavském muzeu výstava k 30. výročí existence souboru.Vydána knížka - kronika Petra Mohra: Céčko 1970-2000.

2001 - John Irving: Penzion Grillparzerr. Karel a Bl. Šefrovi. Účast na NP LCH Chrudim.
2002 - Antonín Mareš v úpravě Petra Mohra a Blanky a Karla Šefrnových a souboru C: Slon, r. Karel Šefrna. Účast ObP loutky, Hradec Králové - doporučení do širšího výběru do programu LCH a Faustování.
2004 - Slon. Účast Tyjátr na trati, Semilský paroháč.
2007 - Daniil Charms, výběr textů a koncepce všichni zúčastnění: Fialový vítr, r. Karel Šefrna a ostatní. Účast ObP loutky, Hradec Králové - doporučení do širšího výběru na 1. místě na LCH. Účast NP JH. Účast MP Přelet, Praha.
2008 - Hana Voříšková a Karel Šefrna: AŽ OVEČKY PŘEJDOU. NP LCH, první cena ve III. kategorii, cena Karlu Šefrnovi za hudbu, cena Haně Voříškové za scénografii, Účast MP Přelet, Praha.
2009 - Myši patří do nebe. Účast na NP Loutkářská CHrudim.
2012 - Rodinné divadlo souboru C, Karel Šefrna velmi volně podle Karla Jaromíra Erbena: PTÁK OHNIVÁK, LIŠKA RYŠKA A MY, r. Karel Šefrna. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové, cena souboru za muzikálně rodinnou interpretaci - doporučení na CP Loutkářská Chrudim. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy - doprovodný program. Účast na CP Loutkářská Chrudim, cena souboru za inscenaci - doporučení v 1. pořadí na NP JH. Účast na CP Jiráskův Hronov. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.
2014 - LS Céčko, Vědci. Účast na KP Svitavský Fanda - host přehlídky. Účast na CP Jiráskův Hronov - host přehlídky.
2014 - Karel Šefrnapodle M. Pally: Vědci, r. Karel Šefrna. Účast na CP Loutkářská Chrudim - inspirativní program.

2014 - 2. srpna, při zahájení 84. Jiráskova Hronova, byla poprvé udělena Cena jiráskova Hronova za přínos českému amatérskému divadlu svitavskému souboru C. Přebíral ji jeho zakladatel a hlavní hybatel Karel Šefrna. (Za 44 1et existence prošla Céčkem zhruba stovka lidí, na Loutkářské Chrudimi hrál sedmadvacetkrát a posbíral zde třicet šest cen.)

2015 - na motivy života a díla Edwarda Leara: Cesta do Brna. Účast na Ejhle, loutka, Žamberk.

2016 - Cesta do Brna. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy - inspirativní doplňkový program.

2017 - Matěj Šefrna: HOTEL, r. Matěj Šefrna. Divadelní hra s muzikou a loutkami, které jsou podobné jen sami sobě. Napsal Matěj Šefrna. Režie a hudba: Karel Šefrna. Hraje a zpívá: Céčko ze Svitavy (Karel Šefrna, Kristýna Dušková, Michal Kadlec, Pavla Šefrnová, Jan Mazák, Matěj Šefrna, Jirka Hájek a Tomáš Mohr Premiéra 9.12.2017 na přehlídce POSED - nostalgický. Účast na KP Svitavský dýchánek 2018 - Cena za inscenaci s doporučením k postupu na Loutkářskou Chrudim 2018. Účast na CP Loutkářská Chrudim 2018 - cena souboru za inscenaci - doporučení na CP Jiráskův Hronov 2018. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy 2018 - host přehlídky.

2018 - v rámci Dočasně pevného spolku Svitavy: S Jindrou (Věnováno vzpomínce na výtvarníka, divadelníka a muzikanta Jindřicha Pevného.) Účast na CP Šrámkův Písek 2019.
Bibliografie:
77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla - Programová brožura 2007, 63 s.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 196; 2001, s. 176.

BALOGH, Géza překlad Tatiana Dimitrová: Přelet zletilých. Loutkář 2008, č. 6, s. 280 - 282.

BLECHA, Jaroslav: Přelet nad loutkářským hnízdem mýma očima. Loutkář 2008, č. 6, s. 276 - 277.

CÍSAŘ, Jan: První vlaštovka. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnickédivadlo 36), č. 7, 1990, s.17. Referát o přehlídce AUDIMAFOR (AUtorské DIvadlo MAlých FOrem) v Kostelci nad Orlicí (17.-18.3.).

CÍSAŘ, Jan: Dvě Chrudimi. Československý loutkář 1986, č. 9, s.194-201.

DOTŘELOVÁ, H. Oblastní přehlídky individuálních výstupů s loutkou, Čs. loutkář 1979, č. 6, s. 135 - 136.

ETLÍK, Jaroslav. Divadelní Chodovraty. Čs. loutkář 1986, č. 7, s. 152 - 153.

EXNAROVÁ, Alena. XI. Loutkářská Česká Třebová. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 125.

EXNAROVÁ, Alena. Česká Třebová. Čs. loutkář 1985, č. 7, s. 152 - 153.

EXNAROVÁ, Alena: Hra s loutkou a věcí, in Hledání výrazu, České autorské divadlo v 80. letech (sestavili Šrámková Vítězslava, Vedral Jan), Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Praha, nedatováno.

EXNAROVÁ, Alena. Z krajských přehlídek - Jubilejně v České Třebové. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 152 - 153..

EXNAROVÁ, Alena. Krajská přehlídka poprvé v Lomnici nad Popelkou. Čs. loutkář 1987, č. 7, s. 152 - 154.

EXNAROVÁ, Alena: Blýsknutí na časy? Čs. loutkář 1987, č. 11, s. 242 - 251.

EXNAROVÁ, Alena. Lomnice nad Popelkou 1988. Čs. loutkář 1988, č. 7, s. 158 - 159.

EXNAROVÁ, Alena. Dobrý průměr až nadprůměr. Čs. loutkář 1989, č. 7, s. 152 - 154.

EXNAROVÁ, Alena: Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Hradec Králové – 13. – 15. 4. 2012 - Pták Ohnivák, liška Ryška a my. Deník Dětské scény, č. 0., str. 17, 8.6.2012. (viz Texty)

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Hradec Králové – Divadlo Jesličky . AS 2007, č. 3, s. 63-64.

JURKOWSKI, Henryk: Listopadové létání. Loutkář 2008, č. 6, s. 282 - 283.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27 - 30.

MALÍKOVÁ, Nina: Přelet nad loutkářským hnízdem 2005-2009 aneb Dalších pět let s přeletem. Loutkář 2010, č. 5, s. 232 – 237, foto. M. Drtina a archiv festivalu.

MRÁZEK, Jan: Přijeli jsme na návštěvu. Rozhovor s Karlem Šefrnou, klíčovou osobností souboru Céčko Svitavy, který převzal Cenu Jiráskova Hronova za přínos amatérskému divadlu. Amatérská scéna 2014, č. 4, str. 59-60.

Repertoár přeletu nad loutkářským hnízdem 2005-2009. Loutkář 2010, č. 5, s. 230 – 231

Přelet nad loutkářským hnízdem 2005-2009 výběrový seznam článkůz bibliografické databáze institut umění - Divadelního ústavu v Praze. Loutkář 2010, č. 5, s. 232 – 237.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla II. N-Ž, str. 517-521, IPOS Praha 2001, 2002.
textová příloha kazety Céčko ze Svitav: Písničky z divadla (text Karel Šefrna), Středisko kulturních služeb města Svitav, 1992

MAREŠOVÁ, Sylva. Nejen báječné divadlo. Čs. loutkář 1988, č.7, s. 146 - 147.

MERTA, Jan: Svitavské "CÉČKO" má nové divadlo. AS 1998, č. 3, s. Foto: Svitavy: V páté knoflíkové dírce.

MOHR, Petr: Cenu festivalu JIráskův Hronov získává Céčko Svitavy. Divadelní hromada 2014, LXX, podzim-zima, s. 36.

MOHR, Petr: Svitavy 90 aneb Postoupili všichni! Čs. loutkář 1990, č. 6, s. 140 - 141.

MOHR, Petr: Céčko 1970-200. Středisko kulturních služeb města Svitav, 2000.

NOVÁK Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.129 - 130.

MOHR, Petr. Zpráva o POSEDU 1988. Čs. loutkář 1989, č. 4, s. 84.

MOHR, Petr: Haj hou!. Loutkář 1990, č. 7, s. 147 - 149.

ŠEFRNOVÁ, Blanka. Myslit na budoucnost. Čs. loutkář 1989, č. 4, s. 85.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

PAVLOVSKÝ, Petr: Finis coronat opus. Loutkář 2008, č. 6, s. 277 - 279.

POKORNÝ, Jiří: Změna je život. Čs. loutkář 1990, č. 7, s. 149. - 150.

-psl-: SAL NA 57. LCH finále VIII. Přehlídky individuálních výstupů s loutkou. Loutkář 2008, č. 4, s. 181.

RICHTER, Luděk: O progresívní divadlo. Loutkář 1981, č. 8-9, s. 203-204.

RICHTER, Luděk: Pohled přes hranice oborů, in Hledání výrazu, České autorské divadlo v 80. letech (sestavili Šrámková Vítězslava, Vedral Jan), Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Praha, nedatováno.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí.

RICHTER, Luděk: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Penzion Grillparzer. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 180. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Penzion Grillparzer, kterou na Loutkářské Chrudimi uvedl soubor Céčko Svitavy.

RICHTER, Luděk: C Svitavy aneb Fenomén, který přináší radost a inspiraci. In: Divadla svítící do tmy II. Praha, NIPOS 2007, s. 56-83.

RICHTER, Luděk: Soutěž individuálních výstupů s loutkou po dvaceti letech. Loutkář 2008, č. 5, s. 234 - 235.

SOPROVÁ, Jana: Od baroka k postmoderně (CP Loutkářská Chrudim 2012) - Pták Ohnivák, liška Ryška a my. AS 4/2012, s. 26-32. (viz Texty)

TURBA (ČECHÁČEK), Zdeněk: Inventura a co dál? AS 1986, č. 8, s. 7-8.

VAŠÍČEK, Pavel: Loutkové divadlo v letech 1970-1989, in Cesty českého amatérského divadla, IPOS Praha 1988, str. 323-350

WASCHKOVÁ, CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

ZAJÍC, Vladimír. Východočeská krajová přehlídka loutkářských souborů. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 18 - 19.

ZÁRUBA, Petr: Loutkářský soubor Na židli Turnov: Patnáct Turnovských drahokamů. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV.

ZBORNÍK, František: O tichu a úsměvech na jedné krajské přehlídce. Čs loutkář 1988, č. 8, s.186. - 187.

ZPRAVODAJ XIX. Šrámkova Písku 1.-7.6.1975.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Audimafor: Účty a výhledy. AS 1988, č. 5, s. 5.VÝZNAMNĚJŠÍ ČASOPISECKÉ ČLÁNKY:
Císař Jan: Nestoři a kandrdasové – Sága. Divadelní hromada 1993, č. 6, SVČDO Hradec Králové
Císař Jan: Rozhovory o amatérismu 20. Moji milí Svitavští. Československý loutkář 1980, č.10, str. 230
Císař Jan: Rozhovory o amatérismu 21. Tvořivost a umění. Československý loutkář 1980, č.11, str. 253
Dvořák Jan: Svitaváci aneb loutkářský soubor C Malého divadla JKP Svitavy. Československý loutkář 1976, č.8-9, str. 196-197
Merta Jan: Blanka Šefrnová. Hromada 2001, č. 30, str. 54
Novák Jan: MUDr. Karel Šetrná. Československý loutkář 1984, č.1, str. 15
Richter Luděk: C Svitavy. ČTVRTletník 2000, str. 4-6, DDD Praha 2000
Šefrnová Blanka: Anna Přikrylová. Československý loutkář 1988, č.1, str. 19
Šefrna Karel, Hromada 1994, č. 10, str. 301, 1999, č. 25, str. 45
Šefrnová Eva, Hromada 1993, č. 7, str. 201, 1996, č. 15, str. 25

TEXTY HER:
Bystrouška, liška - Rudolf Těsnohlídek, Karel Šefrna, Jana Mandlová - ČTVRTletník DDD 2000, (zkrácený a komentovaný text) - Loutkář 2002, č. 1, str. 38-41
Goluxové - na motivy Jamese Thurbera Karel Šefrna - ČTVRTletník DIVADLO PRO DĚTI, léto 2004
Havrane z kamene - Jana Mandlová dle Tomáše Pěkného - ČTVRTzimník 2004
Lesní balada - Alois Mikulka, Karel Šefrna - in Dejte mi jitrnici (sest. P. Slunečko), DILIA Praha 1981
Nevymřeme po přeslici - Karel Šefrna - in Dejte mi jitrnici (sest. P. Slunečko), DILIA Praha 1981
O princezně a dědečkovi, se kterým byla legrace - Karel Šefrna, in Netrhejte růže (sest. P. Slunečko), DILIA Praha 1978
Pohoda - Karel Šefrna (zkrácený a komentovaný text) - Československý loutkář 1986, č.3, str. 70
Zvoneček a zvon - Ilja Hurník, Karel Šefrna (komentovaný text a srovnání s výchozí předlohou) - in Richter Luděk: Literatura, divadlo a my, ÚKVČ Praha a KKS Hradec Králové, 1985, str. 89

ZVUKOVÉ ZÁZNAMY:
Céčko ze Svitav: Písničky z divadla, Středisko kulturních služeb města Svitav, 1992 - magnetofonová kazeta
Céčko ze Svitav: Písničky z divadla 2., Středisko kulturních služeb města Svitav, 1998 - magnetofonová kazeta, CD

TURBA (ČECHÁČEK), Zdeněk: Inventura a co dál? AS 1986, č. 8, s. 7-8.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

KOLOUCHOVÁ, Lucie: Pestrý semilský podzim (2004). Internet.

Videozáznam představení Bláhové pohádky na FEMAD 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Muzeum loutkářských kultur, Chrudim:
Dvoun~ční maňásci a obluda z inscenace K. Šefrny: Obluda, aneb Jak to bylo, když začalo pršet Režie a hudba: K.Šefrna, výprava: J.Doležal, premiéra: 1981
L 5534-kapitán Pipifor, L 5535-kapitán Fox Johns, L 5536-velký Korzár, L 5537-Puding pirát, L 5538-Rum pirát, L 5539-Kotva pirát“ L 5540-Konoval mrtvý pirát, L 5541-krčmářka, L 5542-obluda
Spodové loutky ze hry M.Mašatové: S drakem není legrace Režie: K.Šefrna, výprava: K.Šefrna,Radoušová,premiéra: 1977
L 3262-královna, 13263- princezna, L 3264-princ, L 3265-generál, L 3266-venkovanka, L 3267-venkovanka Spodové loutky z inscenace F.Navary: Zazděná slečna
Režie,návrh a hudba: K.Šefrna, premiéra 1976
L 2895- král, L 2896-Adélka královská dcera, L 2897-kníže Izmaíl ,

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Choceň, Voříšková Hana a spřátelené soubory, Putování, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 1991
Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 2002
Chrudim, Loutkářská Chrudim, program, 1988
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 6, 1992
Praha, Artama, Vykřičník, duben 1992
Rampa, říjen 1987 - plakát
Šefrna Karel, Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Šefrna Karel, Svitavy, C, Slon, 2002
Svitavy, C, Trakař aneb Velké vynálezy, LCH 1991
Svitavy, C-Malé divadlo JKP, Káčátko aneb Rádi děláme dobrých skutků, LCH 1972
Svitavy, Blanka Šolcová a Marie Grmelová, Žížala, LCH 1985
Svitavy, C (Céčko), ...Jako pel, 1988
Svitavy, C (Céčko), 1989
Svitavy, C (Céčko), Edward, 1987
Svitavy, C (Céčko), Pták Ohnivák, liška Ryška a my, CP Jiráskův Hronov 2012
Svitavy, C (Céčko), Pták Ohnivák, liška Ryška a my, CP Loutkářská Chrudim 2012
Svitavy, C , Tak trochu... , LCH 1992
Svitavy, C SK ROH, Moře, 1989
Svitavy, C – Malé divadlo JKP – Dvanáct usmívajících se ježibab, LCH 1979
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Ruka, LCH 1984
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Muzikantské pohádky, LCH 1980
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Obluda aneb Jak to bylo, když začalo pršet, LCH 1981
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Poklad v kapli, LCH 1971
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, S drakem není legrace, LCH 1977
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, S drakem není legrace, LCH 1977
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Šťastný princ, LCH 1980
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Zazděná slečna, LCH 1976
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Zazděná slečna, LCH 1976
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Zlatovláska, LCH 1983
Svitavy, C – Malé divadlo SKP, Pohoda, LCH 1985
Svitavy, C – Malé divadlo SKP, Pohoda, LCH 1985
Svitavy, C, Bystrouška, liška, 1998
Svitavy, C, Hamlét, 1990
Svitavy, C, V páté knoflíkové dírce, 1994
Svitavy, C, Anna Přikrylová - Bystrouška, liška, 1999
Svitavy, C, Anna Přikrylová - Ostrov splněných přání, LCH 1973
Svitavy, C, Bláhové pohádky, LCH 1995
Svitavy, C, Blanka Šefrnová
Svitavy, C, Bystrouška Liška, 1997
Svitavy, C, Bystrouška, liška, 1997
Svitavy, C, Bystrouška, liška, 1998
Svitavy, C, Bystrouška, liška, LCH 1998
Svitavy, C, časopis Amatérská scéna, obálka 2007
Svitavy, C, Edward, 1986
Svitavy, C, Edward, 1987
Svitavy, C, Edward, 1987
Svitavy, C, Edward, 1988
Svitavy, C, Edward, scénář s využitím textů Ed. Leara Karel a Blanka Šefrnovi, režie a hudba K. Šefrna, 1987
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, C, Hamlet, loutka
Svitavy, C, Jako pel, WP 1988
Svitavy, C, Jako pel, WP 1988
Svitavy, C, K. Šefrna podle N. Gernětové a T. Gurevičové: Kačátko, 1971
Svitavy, C, Karel Šefrna v Bláhových pohádkách, LCH 1995
Svitavy, C, Lesní balada, 1979
Svitavy, C, na snímku Karel Šefrna, patrně insc. Carl Sandburg - Šefrnovi: Bláhové pohádky, 1995
Svitavy, C, O smutném kominíčkovi, 1980
Svitavy, C, Obálka publikace vydané k 30. výročí trvání .
Svitavy, C, Ostrov splněných přání, LCH 1973
Svitavy, C, Penzion Grillparzer, LCH 2001
Svitavy, C, Poklad v kapli, 1971
Svitavy, C, R. Těsnohlídek - K. Šefrna, J. Mandlová: Bystrouška, liška, na snímku Jana Mandlová a Karel Tóth, 1997
Svitavy, C, Ruka, 1984
Svitavy, C, Šefrna Karel - portrét 2006
Svitavy, C, ŠEFRNOVÁ, Blanka s loutkou v Bláhových pohádkách, 1995
Svitavy, C, Slon, 2002
Svitavy, C, Slon, 2002
Svitavy, C, Slon, JH 2002
Svitavy, C, Slon, JH 2002
Svitavy, C, Slon, LCH 2002
Svitavy, C, Šťastný princ, 1980
Svitavy, C, Trakař aneb Velké vynálezy, 1991
Svitavy, C, V páté knoflíkové dírce, LCH 1994
Svitavy, C, Vědci, CP Jiráskův Hronov 2014
Svitavy, C, Vědci, CP Jiráskův Hronov 2014
Svitavy, C, Vědci, CP Loutkářská Chrudim 2014
Svitavy, C, WP 1991
Svitavy, C, Zazděná slečna, 1976
Svitavy, C, Žirafí opera, 1988
Svitavy, C, Zlatovláska, 1983
Svitavy, C, Zlatovláska, na snímku Blanka Šefrnová, 1983
Svitavy, C-Malé divadlo JKP, Dvanáct usmívajících se ježibab, LCH 1979
Svitavy, C-Malé divadlo JKP, Ostrov splněných přání, LCH 1973
Svitavy, C-Malé divadlo JKP, Ostrov splněných přání, LCH 1973
Svitavy, Céčko, Fialový vítr, 2007
Svitavy, Divadlo C Sdruž. klubu odborů, Sen noci svatojánské, LCH 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Hamlet, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Sen noci svatojánské, 1990
Svitavy, Dočasně pevný spolek, S Jindrou, CP Šrámkův Písek 2019
Svitavy, Dočasně pevný spolek, S Jindrou, CP Šrámkův Písek 2019
Svitavy, Dočasně pevný spolek, S Jindrou, CP Šrámkův Písek 2019
Svitavy, LD, Zazděná slečna, 1976
Svitavy, loutkářský soubor C, Edward, JH 1989
Svitavy, Malé divadlo C, Zlatovláska, 1983
Svitavy, Soubor C, Hotel, Loutkářská Chrudim 2018
Svitavy, Soubor C, Hotel, Loutkářská Chrudim 2018
Svitavy, Studio „C“, Pohoda, 1985
Svitavy, „C“ Malé divadlo, Ruka, 1984
Svitavy, „C“ rodící se představení na základě textů Jiřího Wolkera, POSED 1987
Svitavy, „C“, ... Jako pel?, 1988
Svitavy, „C“, Až ovečky přejdou, Chrudim Přehlídky individuálních výstupů s loutkou 2008
Svitavy, „C“, Karel Šefrna a Hana Voříšková: Až ovečky přejdou, Chrudim Přehlídky individuálních výstupů s loutkou 2008
Svitavy, „C“, Karel Šefrna na loutkářském bazaru, LCH 1986
Svitavy, „C“, Pohoda, 1985
Svitavy, „C“, Pohoda, 1985
Svitavy, „C“, Pohoda, 1985
Svitavy, „C“, Pohoda, LCH 1985
Svitavy, „C“, Ruka, 1984
Svitavy, „C“, Ruka, 1984
Svitavy, „C“, Ruka, 1984
Svitavy, „C“, Zlatovláska, 1983


Mapa působení souboru - C (Céčko), LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Svitavy, C, Šefrna Karel - portrét 2006
Svitavy, C, Poklad v kapli, 1971
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Poklad v kapli, LCH 1971
Svitavy, C-Malé divadlo JKP, Káčátko aneb Rádi děláme dobrých skutků, LCH 1972
Svitavy, C-Malé divadlo JKP, Ostrov splněných přání, LCH 1973
Svitavy, C, Anna Přikrylová - Ostrov splněných přání, LCH 1973
Svitavy, C, Zazděná slečna, 1976
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Zazděná slečna, LCH 1976
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, S drakem není legrace, LCH 1977
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, S drakem není legrace, LCH 1977
Svitavy, C-Malé divadlo JKP, Dvanáct usmívajících se ježibab, LCH 1979
Svitavy, C – Malé divadlo JKP – Dvanáct usmívajících se ježibab, LCH 1979
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Muzikantské pohádky, LCH 1980
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Šťastný princ, LCH 1980
Svitavy, C – Malé divadlo JKP, Obluda aneb Jak to bylo, když začalo pršet, LCH 1981
Svitavy, C, Zlatovláska, na snímku Blanka Šefrnová, 1983
Svitavy, C, Zlatovláska, 1983
Svitavy, C – Malé divadlo SKP, Pohoda, LCH 1985
Svitavy, C – Malé divadlo SKP, Pohoda, LCH 1985
Svitavy, C, Ruka, 1984
Svitavy, „C“, Ruka, 1984
Svitavy, C, Edward, 1986
Svitavy, C, Edward, scénář s využitím textů Ed. Leara Karel a Blanka Šefrnovi, režie a hudba K. Šefrna, 1987
Svitavy, „C“, ... Jako pel?, 1988
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Sen noci svatojánské, 1990
Svitavy, C, Hamlét, 1990
Svitavy, C, Trakař aneb Velké vynálezy, 1991
Svitavy, C , Tak trochu... , LCH 1992
Svitavy, C, V páté knoflíkové dírce, 1994
Svitavy, C, Karel Šefrna v Bláhových pohádkách, LCH 1995
Svitavy, C, Bláhové pohádky, LCH 1995
Svitavy, C, Bystrouška Liška, 1997
Svitavy, C, Bystrouška, liška, 1997
Svitavy, C, Bystrouška, liška, 1998
Svitavy, C, Bystrouška, liška, LCH 1998
Svitavy, C, Obálka publikace vydané k 30. výročí trvání .
Svitavy, C, Penzion Grillparzer, LCH 2001
Svitavy, C, Slon, 2002
Svitavy, C, Slon, JH 2002
Svitavy, C, Slon, JH 2002
Svitavy, C, Slon, LCH 2002
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Svitavy, „C“, Karel Šefrna a Hana Voříšková: Až ovečky přejdou, Chrudim Přehlídky individuálních výstupů s loutkou 2008
Svitavy, C (Céčko), Pták Ohnivák, liška Ryška a my, CP Loutkářská Chrudim 2012
Svitavy, C (Céčko), Pták Ohnivák, liška Ryška a my, CP Jiráskův Hronov 2012
Svitavy, C, Vědci, CP Loutkářská Chrudim 2014
Svitavy, C, Vědci, CP Jiráskův Hronov 2014
Svitavy, C, Vědci, CP Jiráskův Hronov 2014
Svitavy, Soubor C, Hotel, Loutkářská Chrudim 2018
Svitavy, Soubor C, Hotel, Loutkářská Chrudim 2018
Svitavy, Dočasně pevný spolek, S Jindrou, CP Šrámkův Písek 2019