Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Chrudim, Loutkářská Chrudim

Přehlídka: Chrudim, Loutkářská Chrudim
Ročník: 39
Rok: 1990
Začátek: 4.7.1990
Konec: 10.7.1990
Národní přehlídka amatérského loutkářství
Účast souborů:
Hlavní program:
Svitavy, Cukrnebudem OKS, Jiří Trnka: Zahrada, r. Jana Vykydalová, scéna soubor.

Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, William Shakespeare: Hamlet, r. a scéna K. Šefrna. Cena.

Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, William Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. a scéna Jitka Zelená.

Praha, Divadlo Klika PKO, lidové koledy: Hra vánoční aneb Nad Betlémem vyšla hvězda, r. soubor, scéna Jana Dvořáčková. Cena.

Plzeň, Divadlo v Boudě DK odborů: Iva Peřinová: Poslechněte, jak bývalo…, r. Jiří Fiala, scéna Ivan Nesveda. Cena.

Svitavy, DS Dlask Sdruženého klubu odborů, Jitka Zelená r.: Zmrzlinář, scéna soubor.

Brno, Jitřenka LD ZK Zbrojovka, Eva Černá: Cirkus pro dva a jednoho klauna, r. Mirka Baxová, scéna Zdeněk Juřena.

Cvikov, Klubíčko SKP, Oldřich Augusta: Muzikanti, r. Miroslav Zachariáš, scéna Jana Vedejová, Jana Schützová.

Praha 8, MŠ Korycanská, na motivy lidové pohádky: O Budulínkovi, r. a scéna Jitka Chybná, Luďka Rychterová.

Klatovy, Duo Jen tak, Daniel Hevier: Čmáranice a Čmáranina.

Louny, Stálé LD DK odborů Elektroporcelán, Ladislav Dvorský: Ruce vzhůru, r. M. Raška, scéna M. Raška, Ant. Hluštík, Alena Rašková a soubor.

Prostějov, Starost LD ZV odborové org. Gala Krasice, lidový text starých loutkářů: Marcelino a Boroneli, vlašští loupežníci na moři, r. Tomáš Zelený, scéna Miloš Kovařík, Šárka Zelená.

Opava, Z vody LD MDK PB Opava, Karel Vostárek, Václav Koubek: Hra na Palečka, r. Václav Koubek, scéna Zuzana Slováková.

Inspirativní hosté:
Amatérští:
Bratislava–Rača, Šuplík OB, Anatol France, Hán Kovaľ a Šuplík: Ostrov Tučňáků, r. J. Kovaľ.

Profesionální:
Liberec, Naivní divadlo, Pavel Šrut na motivy her českých lidových loutkářů: Posvícení v Hudlicích, r. Pavel Polák, scéna Pavel Kalfus.

Olomouc, Pavel Konečný, Hans Arp: Na jedné noze.

Doplňkový program – amatérské divadlo:
Lidová konzervatoř VČ KKS: Kocour Mikeš.

Divadelní pouť:
Chrudim, Ahoj: , lidová hra: Pohádkový Kašpárek, r. Libor Štumpf, scéna soubor.

Klatovy, Brouk, Alois Mikulka a soubor: Marnost nad marnost, r. H. Švejdová, L. Jindřichová.

Blučina, Dětský loutkářský soubor, František Hrubín, Josef Kainar, Jiří Kahoun, Daniel Hevier, Eduard Vavruška: O třech ušatých bratrech ( a jiné pohádky), r. Hana Kratochvílová, scéna H. Kratochvílová a soubor.

Praha, Esence: Sindibád

Hradec Králové, Had, Jiří Polehňa r. a scéna:Podivuhodné příběhy doktora Fausta.

Ratíškovice, Kuk, Jiří Jaroš: Kašpárkův kouzelný mlýnek, r. Dobromila Babičková, scéna Ludmila Kovaříková.

Hradec Králové, Loutkářská třída Lidové konzervatoře VČ, Kocour Mikeš.

Olomouc, LŠU Žerotín, Božena Němcová, lidové texty: O Smolíčkovi – O malém štěňátku, které nemohlo usnout, r. a scéna Milada Mašatová.

Blučina, Skupina 1 1, Jak si pejsek šlapal na jazyk.

Praha, Solenická Sorbona – specializační studium ÚKVČ Praha: Ukázky z práce.

Plzeň, Střípek OŠM, Věra Provazníková, Ivana Faitlová: O zlatém copánku, r. a scéna Dagmar Jandová a kol.

Hradec Králové, Jesličky - Vendelín, Jiří Polehňa: O rytíři Bruncvíkovi.

Vsetín, VHS Kohoutek, Matěj Šefrna scéna: Klíč od království.

Vsetín, Vždycky jinak: Sněhurka – Zlatovláska – Karkulka.
Lektoři:
SOKOL, František (předseda), Naivní divadlo Liberec
BORNA, Jan, Drak Hradec Králové
POLEDNOVÁ, Vlasta, Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
VAŠÍČEK, Pavel DAMU Praha
WEISSOVÁ, Daniela, Čmukaři Modřišice
PROVAZNÍK, Jaroslav (tajemník), ÚKVČ Praha.
Paralelní akce:
Semináře:
Autorsko–dramatizátorský seminář – Milada Mašatová, LŠU Olomouc a Luděk Richter, režisér, Praha
Dramatická výchova s nejmenšími dětmi – Nina Petrasová, Helena Švandová, MŠ Praha 6
Dramatická výchova s nejmenšími dětmi – Dana Haaseová, Vlasta Gregarová, Irena Černá, MŠ Praha
Technika a kultura mluvy pro loutkáře – Šárka Štembergová, Recika Praha
Výtvarno a režie – Jaroslav Milfajt, Radost Brno

Přednáška
Čínské loutkové divadlo – Zlata Černá

Besedy:
UNIMA
Budoucnost amatérského loutkářství

Výstavy:
Amatérští výtvarníci okresu Chrudim
Ilustrace Luďka Vimra
Loutky Moravské ústředny Unanaov
Bibliografie:
39. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 1990 - Národní přehlídka amatérského loutkářství. Programová brožura. Údaje o účinkujících souborech. Chrudim, Organizační štáb 39. LCH. Nestr.

CHRUDIM, Loutkářská Chrudim 1990, 6.7.1990 - 10.7.1990: Třicátá devátá Loutkářská Chrudim. Loutkář, roč. 40, č. 11, 6.11.1990, s. 241, 1 fot. - nepodepsáno. Zpráva o oceněních, udělených na festivalu Loutkářská Chrudim1990.

CHRUDIM, Loutkářská Chrudim 1990, 6.7.1990 - 10.7.1990: Z chrudimských seminářů. Loutkář, roč. 40, č. 11, 6.11.1990, s. 241, 6 fot. Fotoreportáž ze seminářů na festivalu Loutkářská Chrudim 1990. Hra vánoční aneb Nad Betlémem vyšla hvězdaChrudim, Divadlo Klika Praha, 8.7.1990.

Z CHRUDIMSKÉ divadelní pouti. Loutkář, roč.40, č.11, 6.11.1990, s.264, 4 fot. Fotoreportáž z chrudimské divadelní pouti.

MALÍKOVÁ, Nina: Loutkářská Chrudim po devětatřicáté. Loutkářské festivaly - tentokrát nostalgicky. Zprávy Divadelního ústavu, září 1990, s. 23-25. Referát. (Chrudim, Loutkářská Chrudim 1990, 6.7.1990 - 10.7.1990).

PROVAZNÍK, Jaroslav: Chrudim už není sama. Loutkář, roč. 40, č. 3, 8.3.1990, s. 49. Článek vítá (a uvádí základní informace) trojici nových
amatérských loutkářských festivalů.

PROVAZNÍK, Jaroslav - EIS (rozmlouval): Dvě otázky Jaroslavu Provazníkovi, pracovníku divadelního oddělení ÚKVČ. Tvar, roč. 1 (Kmen číslo 34, ročník 3), č. 25, 23.8.1990, s. 2. Rozhovor o amatérském loutkářství, letošní Loutkářské Chrudimi.

RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Vydává: Dobré divadlo dětem a IPOS. Praha 2001, 209 s. kART. Obr.: Prostějov, Marcelino a Boroneli, vlašští loupežníci na moři, s. 139; Svitavy: Hamlet, s. 139.

ROLEČKOVÁ, Eva: Chrudim a ty další. Divadelní přehlídky 1990.Loutkář, roč.40, č. 11, 6.11.1990, s. 241, 1 foto. Článek se stručně zamýšlí nad loutkářskými přehlídkami v roce1990. Východiskem porovnávání je Loutkářská Chrudim, které se podrobně věnují další autoři v témže čísle časopisu.

SLUNEČKO, Petr: Faktická poznámka. Loutkář, roč.40, č.9, 5.9.1990, s.211. Autor se poněkud nejasně vyslovuje k polemice (z let 1985/86) o změně statutu festivalu Čechova Olomouc jsa popuzen článkem Evy Machkové na toto téma (Chrudim už není sama, Loutkář 1990/3).

VAŠÍČEK, Pavel: Díky Bohu je v českém divadle možné takřka vše...čili 39. Loutkářská Chrudim očima porotce. Loutkář, roč. 40, č. 11, 6.11.1990, s. 242-243, 1 foto. Recenze jsou součástí obsáhlého referátu, který se zabývá všemi inscenacemi festivalu. (Marcelino a Boroneli Chrudim, Loutkové divadlo Starost Prostějov, 6.7.1990 -10.7.1990, režie: Tomáš Zelený - autor odmítá inscenaci jako pouhý neumělý pokus o recesi na úkor naivní lidové hry i loutkového divadla jako takového);
s. 243-244, 2 foto - Inscenace slučuje dva Shakespearovy texty: Sen noci svatojánské a Hamleta. Recenze vysoce oceňuje především hamletovskou část, která tradiční látku invenčně kombinuje s klasickými loutkovými figurami Škrholy a Kašpárka. (SHAKESPEARE, William: Pan William Chrudim, Céčko Svitavy, 7.7.1990, režie, úprava: Karel Šefrna);
s. 244-246, 1 foto - recenze inscenace Jitřenky Brno;
s. 246, 1 foto - autor se pozastavuje nad tím, že opavská inscenace je pouhou kopií pražského nastudování a vzhledem k tomu, že jeden ze dvou účinkujících je profesionální herec, má zato, že by se ani neměla amatérské přehlídky zúčastňovat. (VOSTÁREK, Karel: Hra na Palečka Chrudim, Z vody Opava, 8.7.1990, režie: Václav Koubek);
s. 246-247, 2 foto. Hra vánoční aneb Nad Betlémem vyšla hvězda Chrudim, Divadlo Klika Praha, 8.7.1990 - recenze oceňuje stylovost a poetičnost inscenace sestavené jako"divadelní klip" ke známým koledám;
s. 247-248, 4 foto - recenze hodnotí místy problematický posun inscenace od Trnkovy naivní "klukovskosti" k interpretaci odpovídající sedmnáctiletým hercům. (TRNKA, Jiří: Zahrada Chrudim, Cukrnebudem Svitavy, 8.7.1990, scénář, režie: Jitka Vykydalová);
s. 249, 2 foto - stručná recenze konstatuje, že inscenace Dlasku Svitavy Zmrzlinář je nevýbojně lyrická a krotce protibyrokratická satira;
s. 249-250, 1 foto - stručná recenze konstatuje, že soubor Klubíčko Cvikov nedokázal divadelně povznést slabou předlohu na motivy pohádky Zvířátka a Petrovští;
s. 251-252, 3 foto - recenze oceňuje zdatné a divadelně (zvláště výtvarně) vynalézavé zpracování kramářských písní. (PEŘINOVÁ, Iva: Poslechněte, jak bývalo...Chrudim, Loutkářská Chrudim 1990, 10.7.1990, V boudě Plzeň, režie: J. Fiala, výprava: Ivan Nesveda);
s. 253, 2 foto - recenze stručně konstatuje polovičatost a nenápaditost pokusu o parodii kovbojky v podání SLD Elektroporcelán Louny.

Z CHRUDIMSKÉ divadelní pouti. Loutkář, roč. 40, č. 11, 6.11.1990, s. 264, 4 foto. Fotoreportáž z chrudimské divadelní pouti.
Archivy:
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 1, 1990

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990, Ka 47, i. č. 127

Související Soubory

Související Pojmy

Související Obrázky

Brno, Jitřenka LD ZK Zbrojovka, Cirkus pro dva a jednoho klauna, 1990
Chrudim, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce, výstava k 60. LCH v Galerii Divadle Karla Pippicha, 2011
Chrudim, LCH 1990 - plakát
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 1, 1990
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 1, 1990
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 1, 1990
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 1, 1990
Cvikov, Klubíčko SKP, Muzikanti, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Loutkářská třída Lidové konzervatoře VČ, Kocour Mikeš, 1990
Hradec Králové, Vendelín, O rytíři Bruncvíkovi, 1990
Klatovy, Duo Jen tak, Čmáranice a Čmáranina, 1990
LCH 1990, z chrudimské divadelní pouti
LCH 1990, z chrudimské divadelní pouti, diváci
LCH 1990, z chrudimských seminářů
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Solenická Sorbona lektor Jan Dvořák
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída A – Technika a kultura mluvy pro loutkáře lektorka Šárka Štembergová
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída B – Výchova k herectví a k loutkoherectví lektorka Mirka Vydrová
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída C – Výtvarno a režie lektor Jaroslav Milfajt
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída E – Dramatická výchova s nejmenšími lektorky Vlasta Gregorová, Irena Černá a Dana Haaseová
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída F – Autorsko-dramatizátorská lektoři Milada Mašatová a Luděk Richter
Louny, Stálé LD DK odborů Elektroporcelán, Ruce vzhůru, 1990
Opava, Z vody LD MDK PB Opava, Hra na Palečka, 1990
Opava, Z vody LD MDK PB, Hra na Palečka, LCH 1990
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, O zlatém copánku, 1990
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě DK, Poslechněte, jak bývalo…, 1990
Praha-Čimelice, MŠ Korycanská, O Budulínkovi, 1990
Praha-Holešovice, Bubny, Divadlo Klika PKO, Hra vánoční aneb Nad Betlémem vyšla hvězda,1990
Prostějov, Starost LD ZV odborové org. Gala Krasice, Marcelino a Boroneli, vlašští loupežníci na moři, 1990
Svitavy, Cukrnebudem OKS, Zahrada, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Hamlet, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Sen noci svatojánské, 1990


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Solenická Sorbona lektor Jan Dvořák
Chrudim, LCH 1990 - plakát
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Chrudim, Loutkářská Chrudim, 1990
Chrudim, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce, výstava k 60. LCH v Galerii Divadle Karla Pippicha, 2011
Brno, Jitřenka LD ZK Zbrojovka, Cirkus pro dva a jednoho klauna, 1990
Cvikov, Klubíčko SKP, Muzikanti, 1990
Hradec Králové, Loutkářská třída Lidové konzervatoře VČ, Kocour Mikeš, 1990
Hradec Králové, Vendelín, O rytíři Bruncvíkovi, 1990
Klatovy, Duo Jen tak, Čmáranice a Čmáranina, 1990
Louny, Stálé LD DK odborů Elektroporcelán, Ruce vzhůru, 1990
Opava, Z vody LD MDK PB Opava, Hra na Palečka, 1990
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě DK, Poslechněte, jak bývalo…, 1990
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, O zlatém copánku, 1990
Praha-Čimelice, MŠ Korycanská, O Budulínkovi, 1990
Praha-Holešovice, Bubny, Divadlo Klika PKO, Hra vánoční aneb Nad Betlémem vyšla hvězda,1990
Prostějov, Starost LD ZV odborové org. Gala Krasice, Marcelino a Boroneli, vlašští loupežníci na moři, 1990
Svitavy, Cukrnebudem OKS, Zahrada, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Hamlet, 1990
Svitavy, Divadlo C Sdruženého klubu odborů, Sen noci svatojánské, 1990


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.