Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klubíčko, LD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1949
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1949 - 7. 5.1949 - založena Loutková scéna Cvikov, (později) Klubíčko,
pořízeny pořízeny 50 cm velké marionety od řezbáře Miloše Siňora, který patrně soubor vedl.
Soubor měl k dispozici asi 60 loutek, dodnes se uchovalo 5 marionet.
O činnosti se nezachovaly téměř žádné zprávy,
později hrál pod hlavičkou Spojeného klubu pracujících a jeho vedoucím byl František Tříska.

1971 oživení činnosti, název Klubíčko, zřizovatelem Klub pracujících ROH.
Vedoucím souboru Jan Roubíček, vůdčí osobností Miroslav Zachariáš,
do 1991 prakticky monopolním režisérem a dramaturgem.
V 70. letech příchod režiséra Miroslava Zachariáše, pod jehož vedením dosahovalo Klubíčko nemalých úspěchů daleko za hranicemi tehdejšího českolipského okresu.
2020 - od roku 2020 je vedoucím souboru Radek Kalina (informace od pana Kaliny.


Brzy spolupráce s I. Anthonem, E. Kubíkovou a profesionálním Krajským LD (později) Naivním divadlem v Liberci. Účast v soutěžích i na LCH.
Marionety, rozdělená interpretace.
Od 1975 Klubíčko Klubu pracujících ROH, účast na krajských přehlídkách v Žatci a Lounech,
1975 – Anna Chloupková: Kouzlo mlhavého závoje, režie Miroslav Zachariáš
1976 – Milada Marková: Tanec s čertem, r. Zachariáš
1977 – Fr. Čech: Pohádka naruby, r. Zachariáš
1977 – Mir. Zachariáš: Perníková pohádka, r. Zachariáš
1978 – Josef Kopta: Kašpárek a kouzelný proutek, r. Zachariáš
1978 – Tarozska, Zábranský, Urbanová: Putování hastrmana Matěje Smolky, r. Zachariáš
1979 – Mir. Zachariáš: O perníkovém dědkovi, KP Žatecké hrátky na nitích.
1980 – Fr. Langer: O čem král doma nevěděl, r. Zachariáš, -„-
1980 – Ivan Anthon: Perníkové narozeniny, 1981 LCH.

Od 1983 Klubíčko organizátorem přehlídky Cvikovské dny loutek.

1983 LCH - Klubíčko KP ROH, Anthon: Perníkový sněhulák, r. M. Zachariáš, výprava Richard Lander, hudba K. Reichelt, únanovské loutky, KP v Žatci. - postup na LCH, I. KP LS ROH v Ústí nad Labem.
1984 F. Langer: O vodnikovi Pivodovi, I. FLS v Ústí nad Labem, KP v Žatci.
1985 Oldřich Augusta a Pavel Polák: Dlouhý, široký, Bystrozraký, (playback), KP LD v Lounech.
Soubor hrál od počátku s marionetami, od roku 1986 však zkoušel hrát i s jinými loutkami. Například typu „ manekýn“ či „javajka“. Stále se však nejvíce drží marionet.
1986 Čertoviny, Litvínovský festival loutek.
1987 Alois Mikulka: Šášulda a sluníčko, KP v Lounech.
1988 Klubíčko - Loutkářský soubor SKP ROH Cvikov, 18 členů, vedoucí Jan Roubíček.
1989 L. Moszcynski a J. Wilkowski v úpravě Ladislava Dvorského: Giňola, KP Louny, Litvínovský festival loutek.
1990 - Oldřich Augusta: Muzikanti, KP Louny, návrh na postup do širšího výběru na NP LCH a na Litvínovský festival loutek, NP LCH, První národní přehlídka v Litvínově.

V roce 1990 však činnost souboru skončila. Většina loutkářů se vydala na dráhu soukromých podnikatelů...

1999 na jaře chtěl cvikovský Městský úřad opuštěné a chátrající prostory cvikovské loutkárny zrušit a pronajmout ke komerčním účelům.
To se však loutkářům nelíbilo, a rozhodli se proto k návratu na jeviště. Začátky nebyly jednoduché - vše bylo nutné uklidit, opravit nebo nově pořídit. Ale vše se podařilo.

20. listopadu 1999 vystoupilo Klubíčko opět na svém jevišti s obnovenou premiérou pohádky Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula.
12.2.2000 Pavel Polák: Čertoviny, režie: Miroslav Zachariáš.
29.4.2000 Alois Mikulka: Šášulda a Sluníčko, úprava textu M. Zachariáš, režie Joľka Stehlíková.
13.1.2001 Oldřich Augusta: Muzikanti, režie Zachariáš.
12.5.2001 Z. Maszcynski - J. Wilkowski: O Ševci Giňolovi,
překlad, úprava a texty písní: L. Dvorský, režie Zachariáš.

2001 a 2002 soubor opustilo několik zkušených harcovníků, mezi nimi i Mirek Zachariáš, více než jen dramaturg a režisér v jedné osobě.
I bez něj se členové souboru rozhodli nastudovat hru Švec Dratvička. Premiéra na Cvikovských dnech loutek, obnovené nesoutěžní přehlídce, se víc než vydařila -
25.11.2001 Klubíčko, Marie Kownacká: Švec Dratvička, do češtiny převedl básník Kamil Bednář, režie Tomáš Janovský. 2002 KP Louny, nominace na Loutkářskou Chrudim 2002.

23.11.2002 Ivan Anthon: Perníkový sněhulák, režie Pavel Stehlík
29.11.2003 Iva Peřinová: Pohádky na draka, úprava textu a režie M. Zachariáš. 2004 KP Louny, doporučeno na LCH do otevřeného programu. - "Pohádka hraná dobře zvládnutými marionetami, ve výpravné dekoraci na které byla vidět spolupráce s profesionálním výtvarníkem. Slušný zpěv, jevištní řeč a využití jevištního prostoru." (AS)
2003 - Čertoviny. Účast na ObP Festival loutkářů, Litoměřice.
2004 - Účast na ObP Festival loutkářů, Litoměřice.
2005 - Vladislav Vančura, Pavel Polák: Kubula a Kuba Kubikula. Účast Turnovský drahokam.
2006 - P. Polák a kolektiv: Čertoviny. Účast Raškovy Louny, LCH.
2007 - L. Hoszcynski, J. Wilkowski v úpravě P. Poláka: Giňol. Účast KP Louny. Doporučení na LCH. Účast LCH.
2007 - Švec Dratvička. Účast Turnovský drahokam. Cena dětského diváka.
2008 - V. Cinybulk: Na slovíčko, Kašpárku!, úprava M. Zachariáš, účast KP Louny. Účast na ObP Festival loutkářů, Litoměřice.
2008 - Loutkářské letnice - Rakovník
2009 - Oldřich Augusta: Brémští muzikanti, KP Louny.
2009 - P. Grym v úpravě M. Zachariáše: Honza a drak. Cvikovské dny loutek.
2010 - P. Grym v úpravě M. Zachariáše: Honza a drak, r. Mirek Zachariáš. Účast na KP Turnovský drahokam - nesoutěžní program. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny.
2012 - Čertův švagr, dramatizace i režie Monika Bláhová, členka souboru. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - cena Radek Kalina za roli Petra.
2013 - Zubejda, princezna Solimánská. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - cena Karlovi Stehlíkovi za roli Bázima a Radkovi Baštovi za roli Šahrimana.
2014 - Klubíčko, Marie Kownacká: Švec Dratvička. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - cena Karlu Stehlíkovi za interpretaci postavy ševce Dratvičky - doporučení na CP Loutkářská Chrudim.
2015 - LS Klubíčko, Milena Marková: TANEC S ČERTEM. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - cena Radkovi Kalinovi za roli čerta.

V čele souboru stojí manželé Pavel a Josefína Stehlíkovi.
Miroslav Zachariáš sice v roce 2001 ze souboru odešel, ale ne nadlouho. Jako režisér se do Klubíčka stále vrací.

2016 - na motivy Františka Langera upravil Miroslav Zachariáš: O vodníku Pivodovi. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny.

2017 - Miroslav Zachariáš: Strašidla ze Strašilberku. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny - diplom za komplexní herecký výkon Radku Kalinovi v roli Jardy Kadeřábka.

2018 - Pohádky na draka. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny.

2019 - Muzikanti. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny.

2019 - O silném Honzovi, premiéra Cvikovské dny Loutek.

2021 - filmový projekt Kašpárkovo toulání ve spolupráci s DS NOPOĎ Nový Bor, premiéra Kino Nový Bor 11.9.2021, režie Radek Kalina, scénář Lucie Kroupová.

2021 - Na slovíčko Kašpárku, režie Radek Kalina. Cvikovské dny loutek. Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny 2022 - individuální ocenění Radek Kalina za roli Dvořana.

2022 - Lucie Kroupová: Kouzelné žezlo, režie Radek Kalina. Premiéra na XXX. Cvikovské dny loutek 2022. KOUZELNÉ ŽEZLO. Účast na KP Turnovský drahokam 2023.

2023 - Cvikovské dny loutek, uvedeny dvě premiéry:
- Rudolf Krause: Bajaja, r. Radek Kalina.
- Lucie Kroupová: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, dramaturgie a režie Radek Kalina.
(Informaci zaslal vedoucí LS Klubíčko Cvikov Radek Kalina.
Účast na KP Soutěž loutkářů, Louny 2024 - obě inscenace,
Bibliografie:
ANTHON, Ivan. I. FLS ROH, aneb V Ústí znovu od jedničky. Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 164.

Cvikovské dny loutek. Nesoutěžní přehlídka amatérských loutkářských souborů – Cvikov – 2004. Zpravodaj města Cvikova 2005, č. 2.

ČsL 1981, č 12, s. 284. LS Klubíčko: Perníkové narozeniny (Anthon)

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam po sedmnácté. (internet)

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam podvacáté. Loutkář 2010, č. 3, s. 120 - 121. (foto I. Mičkal)

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2005 - mírný optimizmus. Amatérská scéna 2005, č. 4.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. 20. krajová přehlídka amatérských loutkářů Louny 11.-12.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 60-61.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Turnovský drahokam 17.-18.3.2007. AS 2007, č. 3, s. 60.

FILCÍK, Štěpán: Co bylo na letošních krajských přehlídkách k „ochutnání“, tedy k vidění. AS 2004, č. 3, s. 56 - 64.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Krajová přehlídka Louny. AS 2007, č. 3, s. 59.-60.

FILCÍK, Štěpán: Vyrovnané, ale nekulminující Louny. Loutkář 2009, č. 2, s. 083-084.

FILCÍK, Štěpán: Louny tradičně klidné a pohodové. Loutkář 2010, č. 3. s. 137 -138, foto Štěpán Filcík.

HANŽLÍKOVÁ, Eva. Otazníky nad Litvínovským festivalem. Čs. loutkář 1989, č. 9, s. 212.

HANŽLÍKOVÁ, Eva: Národní přehlídka v Litvínově. Loutkář 1990, č. 9, s. 210-211.

(hrou) K Žateckým hrátkám na nitích. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 129.

KASKA, František: 56. Loutkářská Chrudim aneb Málo nového pod sluncem. AS 2007, č.4, s. 13-20.

MACHKOVÁ, Eva. Louny 1987. Čs. loutkář 1987, č. 7, s.154 - 155.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 22.

PAVEL, Tomáš : Tradiční i inspirativní Louny. Loutkář 2008, č. 3, s. 128-129.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Loutkářské Louny poprvé. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.127 - 128.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Louny ´89. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 177 - 179

PROVAZNÍK, Jaroslav: Instituce a dobrá vůle už nestačí. Na okraj krajské přehlídky v Lounech. Loutkář, 1990, č. 7, s. 150-151.

PSL: SČDO SAL, Ze souborů, Loutkář 2010, č. 1, s. 7.

-psl-: Loutkářské letnice. Loutkář 2008, č. 4, s. 181.

Po pětadvacáté v Litvínově - Ze života souborů. Čs. loutkář 1986, č. 5, s. 116

RICHTER, Luděk: Mapování amatérských krajů VIII – Liberecký kraj, Loutkář 2013, č. 5/, str. 36-40.

rL. Hrátky na nitích v Žatci. Čs. loutkář 1980, č. 2, s. 43.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Exnarová, Alena: Turnovský drahokam, 20.–21. 3. 2010. (Viz texty)

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Filcík, Štěpán: Krajová přehlídka amatérských loutkářů Louny, 27. – 28. 3. 2010. (Viz texty)

STEHLÍKOVÁ, Josefína. XVII. Cvikovské dny loutek. Rolnička 1 leden - duben 2010 s. 8.

th. Z krajských přehlídek - Žatecké hrátky na nitích. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 147 - 148.

(th). I. Krajská přehlídka loutkářských souborů ROH v Ústí nad Labem. Čs. loutkář 1983, č.10, s. 238.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související www odkazy

Související Obrázky

Chrudim, Loutkářská Chrudim - program, 2002
Cvikov, Klubíčko SKP, Giňola, 1989
Cvikov, Klubíčko SKP, Muzikanti, 1990
Cvikov, Klubíčko, Čertoviny
Cvikov, Klubíčko, Čertoviny, 2006
Cvikov, Klubíčko, Čertoviny, LCH 2006
Cvikov, Klubíčko, Dlouhý, Široký, Bystrozraký, 1985
Cvikov, Klubíčko, Giňol, 2007
Cvikov, Klubíčko, Giňol, LCH 2007
Cvikov, Klubíčko, Honza a drak, Louny Soutěž loutkářů 2010
Cvikov, Klubíčko, Kubula a Kuba Kubikula, 2005
Cvikov, Klubíčko, Muzikanti
Cvikov, Klubíčko, Na slovíčko Kašpárku, 2008
Cvikov, Klubíčko, Na slovíčko, Kašpárku, 2008
Cvikov, Klubíčko, Švec Dratvička, 2007
Cvikov, LS Klubíčko, Giňola, 1989
Cvikov, LS Klubíčko, Kouzelné žezlo, 2022


Mapa působení souboru - Klubíčko, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Cvikov, Klubíčko SKP, Giňola, 1989
Cvikov, Klubíčko, Kubula a Kuba Kubikula, 2005
Cvikov, Klubíčko, Čertoviny, 2006
Cvikov, Klubíčko, Čertoviny, LCH 2006
Cvikov, Klubíčko, Giňol, 2007
Cvikov, Klubíčko, Giňol, LCH 2007
Cvikov, Klubíčko, Švec Dratvička, 2007
Cvikov, Klubíčko, Na slovíčko Kašpárku, 2008
Cvikov, Klubíčko, Na slovíčko, Kašpárku, 2008
Cvikov, Klubíčko, Honza a drak, Louny Soutěž loutkářů 2010
Cvikov, LS Klubíčko, Kouzelné žezlo, 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.