Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Chrudim

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Chrudim, okres
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1801
ODi koncem 18. stol. německy v soukromých domech.
1801 historický špitální kostel sv. Jana Křtitele přestavěn na divadlo,
1801 otevřeno veselohrou Das Epigramm (Kotzebue), Kaballe und Liebe, sehranou společností ochotníků německy, divadlo o rok později znovu upraveno.
"Náleží tedy chrudimské divadlo ochotnické zajisté v řadu nejstarších divadel na českém venkově..., lavic kostelních použito za sedadla pro obecenstvo, kazatelny za loži, kruchty za galerii, kazatelna sloužila jako lóže pro úředníky krajského hejtmanství."

1818 Jan Nepomuk Štěpánek: Jaroslav a Božena

1835 vybaveno sedadly. Hráli ochotníci a německé kočující společnosti.
"Zpočátku se ale i zde hrávalo jen německy, ačkoli Bohumír Jan Dlabač v Krátkém vypsání Českého království z roku 1818 říká, že ve městě ´naveskrz česká řeč panuje´. ( V tu dobu, na samém počátku národního obrození hrávali leckde německy i Češi, hlavně příslušníci inteligence, osobnosti místní honorace odchované německými školami.)" (Černý)
Pozvolna přibývalo českých her, takže 1845 Květy informovaly, že
od 1839 se zde hrálo osm českých her. Čestným ředitelem 1838-1841 magistrátní rada Jos. Schlauf.

1839 sehráno první české ochotnické představení.
České hry se ale častěji hrály v hostinci U arcivévody Štěpána na Riegrově náměstí /zbořeno 1879/, v domě čp.136-I a od 1822 na Střelnici.

1841 nastoupil nový ředitel divadla,spisovatel Ant. Rybička Skutečský, české hry v městském divadle si vynutil.
1843 , 1. 5., uvedli chrudimští ochotníci Škroupova Dráteníka jako první zpěvoherní představení místních ochotníků.
1848-1851 se německy nehrálo.
1850 při velkém požáru ve městě vyhořelo i divadlo.
1850-1860 se hrálo opět i německy.

1852-1853 postaveno nové divadlo,
1854 otevřeno operou Alessandro Stradella (Flotow), jh. dirigoval Fr. Škroup, který složil Chrudimskou ouverturu, předehru k otevření divadla, vystoupili v ní i 2 místní pěvci, herci a kulturní činitelé Josef Klimeš (1812-1900, později dlouholetý starosta města) a advokát Emanuel Pippich (1812-1886, otec Karla Pippicha, do Chrudimi přišel 1853, založil muzeum a zpěvácký spolek Slavoj) .

Od 1854 ochotnické divadlo hráno především česky.

Nové divadlo v Chrudimi otevřeno představením zpěvohry "Stradella", které se ještě třikrát opakovalo vždy při přeplněném domě. Později se dvakrát dávalo české představení "Husité před Naumburkem"(26.3.1854) a potom také dvakrát "Er muss aufs Land". Poslední divadelní představení bylo 21.září 1854 "Hohe Brücke und tiefer Graben" a "Miller und Müller". Lumír 28.9.1854.

6.1.1855 - uvedena česky veselohra "Statek Lhota" v překladu Lomnického. Nová dekorace ve druhém jednání - selská světnice - jest od pana Antonína Jaicha, malíře pražského Stavovského divadla vyvedena. "Statek Lhota" bude v neděli opakován. Lumír 13.1.1855.

29.3.1855 - hráli ochotníci česky "Dobré jitro" od V.Klicpery a "Pan Čapek" v překladu Dr. Riegera. Lumír 5.4.1855.

1855 - v pondělí velikonoční budou ochotníci provozovati Tylovu činohru "Paličova dcera" a k oslavení nových krajských úřadů připravují zpěvohru "Marta". Od počátku listopadu do konce března hráli Chrudimští ochotníci pětkrát německy a třikrát česky. Lumír 7.4.1855.

1856 založen Zpěvácký spolek Slavoj, kromě rozvoje hudebního života a koncertů uváděla i ohcotnická nastudování zpěvoher a oper.
1857 opera Alessandro Stradella uvedena znovu.
1858 3x za Škroupova dirigování provedena Donitzettiho Lucie z Lammermooru
Významný pro rozvoj zdejšího divadelnictví byl příchod dr. Emanuela Pippicha 1853 a 1874 dr. Karla Pippicha (dramatik, herec, zpěvák), který stál u vzniku hudební a div. slávy města.
1855 Zöllnerova div. společnost, členem Tyl.
Od 1861 ochotníci hráli pouze česky.

1865 Katoličtí tovaryši.
1865 - Beseda chrudimská uvedla IIInerovu operu Kvas krále Vondry XXVI. v rámci silvestrovské merendy.
1867 uvedena opera Lucia z Lammermorů (Donizetti), dále fraška Pan Herkules od G. Hellyho, Generál a profesor od Raupacha. V srpnu čtyři představení herců pražského Prozatímního divadla
1868 Po delší době uvedeny hry: Veselohra (Jeřábek) a opakován Pan Herkules.
1869 Mládež chrudimská.

1873 Ressel.
1875 rozšířeno divadlo.
1876 Akademikové.
1878 Studenti.
1879 - 5. 10. - město oslavilo památku J. N. Štěpánka (umřel 1844), místního rodáka, dramatika a překladatele, který byl 1812-1824 režisérem českých představení ve Stavovském divadle. Na rodném domě zasazena pamětní deska, večer ochotníci sehráli hru Čech a Němec. (Moravská orlice 30. 9. 1879).

1881 za účasti B. Smetany poprvé mimo Prahu ukázky z Libuše.
1882 Pištěkova společnost a ochotníci s hudebníky zde poprvé premiérovali Starého ženicha (Bendl).
Po vyhlášení samostatného státu se v ODi aktivně prosazovala řada sdružení, např.
DrO DTJ.
1882 Sokol.
Spolek akademiků chrudimských.
1883 (a rovněž v jiných letech) chrudimští studenti aktivní jako ochotníci, pořádali mj. kultuirě- zábavní akce, při nichž hráli divadlo, kupř. veselohru Průvodce po Čechách (E. P.) v hl. rolích Kratochvílová, Filípek, Hajnovský, Kozlanský.
Jednota střelecká.

19. stol. loutkářské produkce kočovní marionetáři, v 60. a 70. letech 19. stol. v místě vystupoval oblíbený loutkář J. N. Lašťovka. Od 1864 zde působil Alois Gallat (1827-1901), humorista a autor populárních loutkových parodií, mj. Rytíř Šnofonius a princezna Mordulína. Jeho mladší bratr Jaroslav (1855-1932), rovněž autor loutkových her (většinu napsal 1907), je v kruhu přátel předváděl, (výrobcem loutek místní V. Her). Pokusil se podnítit v Chrudimi vznik stálého LD.

1884 Ústřední matice školská.
1884 Dívčí škola.
1888 Veselí ptáci.
1888 Spolek paní a dívek.

1890 Spolek českých spisovatelů-belletristů Máj.
1892 Krejcarový spolek.
1893 Spolek pro výzdobu děkalského schámu Páně.
1894 Svornost.
1897 Vzdělávací beseda Karel Havlíček Borovský.
1898 Spolek národního dělnictva.

1900 Řemeslnická beseda.
1900 Českoslovanská obchodnická beseda.
1900 Karel Havlíček Borovský.
1900 U Taperu.
1903 Ústřední matice školská LD.
1907 Jednota státních zřízenců.
1908 Ústav chudých.
1908 Spolek českých vysloužilců, později Žižka.

1911 Spolek pro zbudování nového divadla.
1913 Národní socialisté.
1913 Volné ochotnické sdružení.
1913 Katolické spolky.
1913 Svaz českoslovanských textiláků.
1913 Českoslovanští obuvníci.
1913 Typografická beseda.
1913 Učednická Besídka.
1914 Dobrovolný a podpůrný sbor ochránců města.
1914 Hromada pomocníků při společenstvu různých živností.
1914 Volné sdružení národní mládeže socialistické.
1915 Kacafírek LS.
1917 Červený kříž.
1917 Záložní nemocnice.
1918 Sociální demokracie, mládež.
1918 Strana socialistická / Národně socialistická.
1919 Fotbalový klub.
1919 Státní učitelský ústav.

Ve 20. letech LD Dělnického domu /DTJ.
1920 Divadelní odbor Sokola.
1920 Hospodářská škola.
1921 Jednota českých střelců.
1921 Poštovní a telegrafní zřízenci.
1921 Strana lidová.
1921 Orel.
1922 Žižka.
1922 Strana živnostensko-obchodnická středostavovská.
1922 Obec legionářská.
1923 Jednota československých vysloužilců.
1923 Místní osvětová komise.
1923 Majáles.
1923 Komunistická strana Československa.
1923 Strojmistři a úředníci.
1923 Textilní dělníci.
1923 FDTJ.
1923 Klicpera.
1923 Církev československá.
1924 Pivovarští zaměstnanci.
1924 Pěvecká škola Marie Kuchynkové.
1924 Sdružení peněžního úřednictva.
1924 Svaz zahradníků.
1924 Státní koedukační ústav učitelský.
1924 Absolventi zahradnické školy.
1925 Prahnízdo Kosů.
1925 Říha, zahradníci.
1925 Váleční poškozenci.
1925 Stolní společnost.
1926 I. obecná škola dívčí.
1926 Měšťanská škola dívčí.
1926 Zahradnická škola.
1926 Škola pro zpracování dřeva.
1926 Škola pro ženská povolání.
1929 Sokol, LD.

1931 Svaz mládeže.
1933 zal. Mladá scéna.
1933 Městský osvětový sbor.
1934 otevřeno Městské divadlo dr. Karla Pippicha (Smetanova Libuše v nastudování chrudimských ochotníků s orchestrem Chrudimské filharmonie, též Lucerna).
1934 Svaz italské domobrany.
1936 ustaven SDO.
1937 DO při Sdružení mladé generace Československo živnostensko obchodnické strany středostavovské.
1938 Katolická mládež.
1938 Obchodní akademie.
1938 Pěvecké sdružení Smetana.

1940 Mládež Národního souručenství.
1941 Spolek pro postavení Katolického domu.
1943 Operní soubor prof. J. Masopusta.
1946 Pedagogia.
1946 Jednota slovanských žen.
1946 Okresní rada osvětová.
1948 Gymnázium reálné.

1950 Loutková scéna .
1950 Okresní národní výbor, LD.
Od 1951 národní a celostátní přehlídka Loutkářská Chrudim (LCH, viz Přehlídky).
1951 DS ZK ROH Transporta.
1951 DS Elite.
1951 ČSLA Julius Fučík.
1954 Kolektiv satiry.
1954 Mír LS.
1954 ODPM, LS
1955 DS ZK Eva.
195x Komorní scéna.

1960 JKP, LD.
1960 Po ustavení JKP sloučení DS Eva a Elite.
1964 ZDŠ Husova ul. / Dr. Václava peška.
1966 Poradní sbor při Okresním osvětovém domě.
1967 ustavení DS JKP.

198x ZUŠ.
198x Vláček, LS.
V 2. pol. 80. let LS učitelek MŠ.
1987 Štěpánek, SKP.

199x ZŠ / Bakterie / Bez nás(vu) / Zvyřátka
199x Panenka, LS.
1992 DS J. N. Štěpánka.
1993 Námořníkovo Loutkové divadlo.

2000 4. ZŠ.
2000 Bez nás(vu) ZŠ Dr. Malíka.
2001 Dětský divadelní soubor DDM Chrudim.
LS Vláček.
LS Ahoj.
DLS ODPM.
LS Panenka.
LS učitelek MŠ.
2006 - Kozlíčci.
2006 do předloňska byla pro loutkářské soubory Pardubicka určena přehlídka v Hradci Králové. Letos se pro ně již podruhé konala krajská přehlídka v Chrudimi. Konala se ve dnech 25. a 26.3. se na malé scéně tamního Divadla Karla Pippicha.
Bibliografie:
ADÁMEK, Vladimír: Pokus o kusé svědectví. In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. Sborník, ed. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s. 117-124.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 173a 174; 2003, s. 168 a 169.

AMATÉRSKÉ loutkářství v roce 2005 – mírný optimizmus. KP Pardubického kraje. AS 2005, č. 3, s. 59-60.

BABORÁKOVÁ, Marcela: Nová éra ochotnického divadla, Budovatel 1983, č. 47, s. 6.

BABORÁKOVÁ, Marcela: Úspěchy i prohry. Tradice a historie divadelních spolků a souborů v Chrudimi. Budovatel 1983, č. 46, s. 6.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, číslo záznamu 1431, s. 153-157, obr. s. 153: 10 let Loutkářských Chrudimí, obálka publikace; s. 155: 28. loutkářská Chrudim, plakát; s. 157: 41. loutkářská Chrudim, plakát.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. 3.

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

BUDIL, Vendelín: Z mých ředitelských vzpomínek. Praha 1920.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 45, 47, 51, 59, 62, 68, 70, 72, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 135, 184, 190, 224, LCH 229; obr. s. 48: Opona Městského divadla v Chrudimi, J. Kokeš, konec 40. let 19. stol.; s. 71: Plakát k opeře C. Kreutzera Nocleh v Granadě, Chrudim 1868; s. 77: Karel Pippich, dramatik, zpěvák a deklamátor, organizátor divadelního života v Chrudimi, jeden z prvních předsedů ÚMDOČ; s. 171: Studentské představení Shakespearova Snu noci svatojánské v Pippichově divadle v Chrudimi, asi 1943.obr. s. 229: J. K. Tyl: Bankrotář, LS Chrudim, z představení, které 1. července 1950 zahajovalo mezinárodní loutkářský sjezd v Chrudimi.

CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo 2002,s. 24-28.

ČERNÝ, František: Osvícený klášterní lékař. In: Dvě století Městského divadla v Broumově. Město Broumov 2000, s. 11 (dole).

ČESKOSLOVENSKÝ hudební slovník II, s. 308, Karel Pippich. Praha, Státní hudební vyd. 1965.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. . 290.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 176, 178, 194, 454, 455, 457, 459.

DĚTSKÁ SCÉNA 2007, KP Dětská scéna, Divadlo Jesličky, Hradec Králové – 2007. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 45-50.

DIVADELNÍ Chrudim. Památník vydaný k otevření Městského divadla Karla Pippicha v Chrudimi. 1801-1934. 170 s. Chrudim 1934. KK, DNM: T 3128.

DIVADLO v Chrudimi. In: Chrudimsko a Nasavrcko III, seš. 25, 26. Uspořádal J. Alexa. (Chrudim?) 1912.

DODATEK k památníku Divadelní Chrudim. 42 s. DNM: T 990.

DUBSKÁ, Alice zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DVOŘÁK, Radovan: Dějiny ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto, Městská lidová knihovna 1976, s. 9.

EVA znovuzrozena. ČsL 1954, s. 41.

EXNAROVÁ, Alena: O její práci: Hromada 1991, č. III, s. 66; 1997, č. 18, s. 27.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. 2. Krajová přehlídka pardubického kraje, Chrudim 25.-26.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 62-63.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Chrudim, kraj Pardubický. AS 2007, č. 3, s. 61-62.

GREGAR, Saša - DEJL, Jaroslav - ŠEFRNOVÁ, Blanka: Regionální přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA - 2002. Deník Dětské scény Trutnov, 2002/0.

GREGAR, Alexandr: Ústecká dětská scéna - tentokrát regionální. AS 1998, č. 3, s. 20-21.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 20, 22.

HRNČÍŘ, Bořek (B.H.): Z činnosti našich souborů, ČsL 1954, s. 41.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 71.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

KAŠPAROVÁ, Alena zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L.NUCLEUS HK 2005, s. 62-66,191.

KOBZA, Zdeněk: Na prahu nového divadla. Proslov při otevření městského divadla 1934. Soukromý tisk 1934. DNM: T 8952/20.

KONEC starého divadla chrudimského. Podepsáno sl-. In: Lidové noviny 1929, č. 113. KK.

KUPFOVÁ, Zdenka (Z podkladů předsedkyně poroty Mgr Anny Kučerové): Krajská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Padubického kraje – Holice. Deník Dětské scény 2004, č. 0, s. 11–12.

KYSELOVÁ, Vlasta: Doplňující údaje k místům pro MČAD. Rkp. 1998, 5 s. Viz Místa/Okresy/Chrudim/Texty.

LANDER, Richard: Vzpomínka na Chrudim. In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. Sborník, ed. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s. 137-138.

LONGINOVÁ, Martina, Mgr.: Ohlédnutí za krajskou přehlídkou dětského divadla Dětská scéna v Chrudimi. 1. dubna 2006. Deník dětské scény 2006/0.

MALÍNSKÁ, Eva: Dějiny chrudimského divadla. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1996. Viz texty.

MěÚ Chrudim, odbor školství a kultury zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 297- 300.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 395, 569.

NĚMEČEK, Aleš:Amatérské divadlo na Chrudimsku (regionální studie pro MČAD) 1998, Rkp. 3 s. Viz Místa/Okresy/Chrudim/Texty

NOHELOVÁ, Mirka: Ohlédnutí za Čechovou Olomoucí. AS 1998, č. 1, s. 6-7.

NOVOTNÁ, Alexandra: O její práci: Hromada 1997, č. 17, s. 23.

NOVOTNÝ, Václav: O jeho práci: Hromada 1994, č. X, s. 301.

OZORÁKOVÁ, Jaroslava: Dobrá tradice v Chrudimi. Budovatel 1983, č. 3, s. 6.

P.: Z Chrudimi, Česká Thalia 1, 1867, s. 86

PACHOBRADSKÝ, Ferdinand: Staré divadlo v Chrudimi. In: Divadelní Chrudim, Chrudim 1934, s. 40-46.

PORT, Jan: Chrudim. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118.

pp.: Z Chrudimi, Česká Thalia 1, 1867, s. 142-3, 159

pp.: Z Chrudimi, Česká Thalia 2, 1868, s. 94

Programová brožura KP VI. Zlom vaz Česká Třebová, 2006.

PŘEROV. Loutkářské letnice 2004. AS 2004, č. 4, s. 38 Zprávičky. (Loutkář, č. 3, 2004),

RICHTER, Luděk: O progresívní divadlo. Loutkář 1981, č. 8-9, s. 203-204.

RICHTER, Luděk : 50 loutkářských Chrudimí, Dobré divadlo dětem a IPOS Praha 2001, s.35 - 37. kART.

Rolnička 2/2004.

SCHÜTZ, Otto: Prameny k historii stálého loutkového divadla v Chrudimi. Strojopis. MLK.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SOUKUPOVÁ, Eva: Kulturní poměry Chrudimě a její hudební život v průběhu 19. a na počátku 20. století. In: Kulturní Chrudim minulosti a současnosti. Sborník, ed. Jarmila Doubravová. Chrudim 1999, s. 73.

SPALOVÁ, Olga: Sága rodu Budilova. Sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí. Praha, Odeon 1978, s. 67.

STEHNO, Jiří, výtvarník: O jeho práci. čLS 1948, č. 8, s. 130.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po 1. v Ústí nad Orlicí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s.16-18.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po III. aneb Do třetice všeho dobrého. AS 2003, č. 2, s. 22–25. Foto.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Dětské divadlo v Pardubicích - 6.4.2005
Internet (viz texty).

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 341-348.

TUNYS, Ladislav: Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raoula Schránila. Praha, Ametyst 1998, s. 131.

TŮMOVÁ, Vendula: O její práci: Hromada 1997, č. 18, s. 26.

VALENTA, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 90,91

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 27.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 171, 177.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III.), s. 141.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. ), s. 507.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II.), s. 225.

VÝCHODOČESKÁ přehlídka amatérského činoherního divadla 2008. Programová brožura. Červený Kostelec , MěKS Červený Kostelec, IMPULS, VSVD 2008, s. 38.

ZÁRUBA, Petr, Loutkářský soubor Na židli Turnov: Patnáct Turnovských drahokamů. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV.

ZLOM VAZ - po VII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát (viz texty).

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 145-147.

ŽEMLA, Václav: Sto let od premiéry Bendlova Starého ženicha v Chrudimi. Hudební rozhledy 1983, č. 3, s. 137.
Chrudimské noviny č. 31/1883 - K. Pippich o hrách chrudimských div. ochotníků.

Thalie 1898-9, č. 4, s. 31.
Divadelní listy 1883, č. 29, s. 246.

Loutkář 2003, č. 2.
Loutkář, č.2, 2006
Archivy:
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 11047, 11046, 709, 1277, 8276/1, 1383, 1382, 1302, 1938, 1939, 1398, 1303, 1302, 1309, 1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1301, 1307, 5845, 5848, 9479, 8755, 1273, 1276, 8274/1, 8274/2, 8205, 5864, 1938-II-27, 702, 1300, 1308, 1296, 15201/1, 13222, 703, 708, 440, 5773, 5774, 7931, 7777/5, 6957, 6960, 8487/6, 9237/b, 1249, 1253, 1265, FN08393, FN07654, Fot0339, Fot0367, Fot0374a, Fot0374b, Fot0374c, Fot0374d, Fot0588a, Fot0588b, Fot0588d, Fot0588dd, Fot0588e, Fot0588f, Fot0588g, Fot0588ch, Fot0588r, Fot1544a, Fot1544b, Fot1544c, Fot1544d, Fot1544e, Fot1544f, Fot1544g, Fot1544h, Fot1544i, Fot1544j, Fot1544k, Fot1544l, Fot1544m, Fot1544n, Fot1610-a, Fot1610-b, Fot1612a, Fot1612b, Fot1612c, Fot1612d, Fot1612e, Fot1612f, Fot1614a, Fot1614b, Fot1614c, Fot1614d, Fot1614e, Fot1614f, Fot1664a, Fot1664b, Fot1665a, Fot1665b, Fot1666, Fot1667a, Fot1667b, Fot1667c, Fot1667d, Fot1668, Fot1669, Fot1674a, Fot1674b, Fot1674c, Fot1674d, Fot1681r, Fot1689, Fot1693, Fot1694, Fot1696, Fot2534, Fot415, Fot377

Chrudim, Státní okresní archiv:
SDO, Chrudim, 1835-1928. Ev. č. pomůcky 134/14.
Spolek pro zbudování nového městského divadla v Chrudimi, 1907-1945. Ev. č. pomůcky 134/57
Okresní úřad, i.č 1279 ukl.č. 589
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Chrudim, Prahnízdo kosů, inv. č. 1 - 7, č. knihy 1 - 7
Chrudim, Slavoj, inv. č. 1 - 6
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959
Okresní úřad I, 1916 - 1917, i. č. 11339
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 960
Okresní úřad, u. č. 812, i.č. 9587
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 814, i.č. 9604

Pardubice, Státní okresní archiv: Sbírka plakátů

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 4 karty.)

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky Spolky 1911, i. č. 360/3649/1911, Spolek pro zbudování nového městského divadla.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/8683/1935, SDO.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/6552/1937, DO při Sdružení mladé generace Československo živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/10191/1939, Spolek pro zbudování nového městského divadla.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/1688/1938, Div. klub.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/462/1941, Spolek pro zbudování nového městského divadla.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3800/1942, Div. klub.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1787/1943, Div. ochotníci.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/ 4192/1933, SDO Mladá scéna (zal.).

Praha, Národní muzeum, Divadelní oddělení:
T 1515/9: Pozvánka na slavnost otevření Městského divadla Karla Pippicha, 1934. T 481/49: Akcie na přestavbu městského divadla, 1884. T 10.739: František Škroup: Chrudimská ouvertura. Předehra k otevření městského divadla v Chrudimi, 1854.

Praha, Památník národního písemnictví:
Pippich, Karel, JUDr.: In: Literární A, zprac. J. Wagner. Praha 1966. Edice i. č. 170.

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 36797/6-773: Budova divadla, čp. 6.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5
Poznámka:
Rodné město dramatika J. N. Štěpánka (1783-1844).

Související Texty

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Budova divadla 1889-1897.
Chrudim (okr. Chrudim): Chrudim, opona, Krok a jeho dcery – Kaša, Teta, Libuša, Jan Kokeš, před rokem 1854, muzeum Chrudim
Chrudim , budova starého divadla 1929
Chrudim,  LCH 1957 - plakát
Chrudim,  LCH 1973 - plakát
Chrudim,  LCH 1974 - plakát
Chrudim, A. Gallat, portrét
Chrudim, A. Rybička-Skutečský, portrét
Chrudim, Alois Gallat, portrét v ozdobném rámu
Chrudim, budova divadla před 1874
Chrudim, budova starého divadla
Chrudim, Divadelní Chrudim, Almanach, 1934, deska
Chrudim, Divadelní Chrudim, Památník vydaný k otevření Pippichova divadla, 1934
Chrudim, Divadelní ochotníci, Jaroslav a Blažena, slavnostní zahájení představení, 1818
Chrudim, Divadelní ochotníci, Jaroslav a Blažena, slavnostní zahájení představení, 1818
Chrudim, Divadelní ochotníci, Jaroslav a Blažena, slavnostní zahájení představení, 1818
Chrudim, Divadelní ochotníci, Kaballe und Liebe, plakát, 1801
Chrudim, Divadlo Karla Pippicha, 2016 zavěšena  restaurovaná opona Jana Kokeše (1854)
Chrudim, Divadlo Karla Pippicha, Otevření budovy, 1934
Chrudim, herečka sl. Marie Křikavová, 1890
Chrudim, hlediště starého divadla
Chrudim, Josef Klimeš, portrét
Chrudim, LCH 1975 - plakát
Chrudim, LCH 1976 - plakát
Chrudim, LCH 1977 - plakát
Chrudim, LCH 1979 - plakát
Chrudim, LCH 1981 - plakát
Chrudim, LCH 1982 - plakát
Chrudim, LCH 1984 - plakát
Chrudim, LCH 2001 - plakát
Chrudim, Loutkářské Chrudimi k sedmdesátinám, přední strana obálky almanachu, 2021
Chrudim, Loutkářské Chrudimi k sedmdesátinám, zadní strana obálky almanachu, 2021
Chrudim, Loutkové divadlo dámského odboru Ústřední matice školské, proscénium s oponou s pohádkovým motivem autorky Berty Liebscherové, asi 1903
Chrudim, Loutkové divadlo, autory manželé Liebscherovi, líc opony, s.a.
Chrudim, Máj,1919
Chrudim, Měšťanská beseda, Masopustní švanda, 1877, pozvánka
Chrudim, Měšťanská beseda, Masopustní švanda, 1877, pozvánka, předpisy pro účastníky
Chrudim, Měšťanská beseda, Silvestrovský večer, 1895
Chrudim, Měšťanská beseda, Silvestrovský večer, 1895
Chrudim, Městské divadlo, arch.Freiwald
Chrudim, Ochotníci, Osamělí lidé, 1895
Chrudim, Ochotníci, právní postavení ochotníků, 1886
Chrudim, Ochotníci, Zkouška - Vetřelkyně - Krasojezdkyně, 1894
Chrudim, odznak k otevření Pippichova divadla s portrétem, 1934
Chrudim, plán starého divadla, 1852, arch Schmoranz
Chrudim, SDO, hostování japonského divadla - plakát, 1914
Chrudim, SDO, kresba ze zkoušky souboru, Libuše, 1934
Chrudim, SDO, Libuše, 1934, zah. divadla,
Chrudim, SDO, Libuše, 1934, zah.divadla, účinkující
Chrudim, SDO, Lucerna, 1934, zah.divadla
Chrudim, složení divadelní komise, 1948
Chrudim, Soutěž tvořivosti - plakát, 1948
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, plán sedadel v divadle, 1856
Chrudim, Spolek pro zbudování divadla, otevření Divadla Karla Pippicha - plakát, 1934
Chrudim, Spolek pro zbudování divadla, otevření Divadla Karla Pippicha, 1934
Chrudim, Spolek pro zbudování divadla, otevření Divadla Karla Pippicha, 1934
Chrudim, staré divadlo
Chrudim, staré divadlo, opona, ornament s květinami, Frant.Urban, s. a., pouze foto, neexistuje
Chrudim, stavba divadla, dlužní úpis
Chrudim, tablo, 1882, k prem. Starého ženicha, Bendl, od V. Budila
Chrudim, Výstava u příležitosti otevření divadla - plakát, 2004
Chrudim: Opona Městského divadla v Chrudimi, J. Kokeš, konec 40. let 19. stol., čb foto
Chrudin, LCH 1983 - plakát
FELT, Josef, portrét, organizátor LCH
Gallat, Jaroslav, Chrudim, jako český humorista na pohlednici, 1900
Gallet Alois, Chrudim
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
KADEŘÁVEK, Jiří, portrét, organizátor LCH
Karel Pippich, dramatik, zpěvák a deklamátor, organizátor divadelního života v Chrudimi, jeden z prvních předsedů ÚMDOČ
Logo 50. Loutkářská Chrudim
NOVÝ, Bohumír, portrét, organizátor LCH
Obálka programové brožury: 28.Loutkářská Chrudim
Obálka programové brožury: 41.Loutkářská Chrudim
Obálka publikace 10 let Loutkářských Chrudimí
Obálka publikace: Loutkářská Chrudim 25 let
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pippich Karel, foto, portrét
Pippich, K, Chrudim, rukopis.
PIPPICH, Karel
Pippich, Karel, JUDr., Chrudim, portrét
Plakár LCH, autor Jan Hlína
Plakát k opeře K. Kreulzera Nocleh v Granadě
Plakát LCH 1954, autor Jaroslav Šváb
Plakát LCH 1959, autor Jaroslav Šváb
Plakát LCH 1972, autor Osvald Špelina
Plakát LCH, autor František Kopenec
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jan Hlína
Plakát LCH, autor Jaroslav Sůra
Plakát LCH, autor Jaroslav Sůra
Plakát LCH, autor Jaroslav Sůra
Plakát LCH, autor Jaroslav Sůra
Plakát LCH, autor Jaroslav Sůra
Plakát LCH, autor Jaroslav Sůra
Plakát LCH, autor Jaroslav Zelenka
Plakát LCH, autor Kamila Skopová
Plakát LCH, autor Kamila Skopová
Plakát LCH, autor Kamila Skopová
Plakát LCH, autor Kamila Skopová
Plakát LCH, autor Miloslav Jágr
Plakát LCH, autor nezjištěn
Plakát LCH, autor nezjištěn
Plakát LCH, autor neznámý
Plakát LCH, autor neznámý
Plakát LCH, autor neznámý
Plakát LCH, autor neznámý
Plakát LCH, autor Zdeněk Juřena
Plakát LCH, autor Zdeněk Juřena
Pohled na město
Štěpánek, J.N., lit.  A. Machka
Štěpánek, J.N., rytina desky, Chrudim


Mapa - Chrudim

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrudim, Ochotníci, právní postavení ochotníků, 1886
Štěpánek, J.N., lit.  A. Machka
Chrudim, budova starého divadla
PIPPICH, Karel
Chrudim, Ochotníci, Osamělí lidé, 1895
Chrudim, Divadlo Karla Pippicha, 2016 zavěšena  restaurovaná opona Jana Kokeše (1854)
Chrudim, Josef Klimeš, portrét
Chrudim, LCH 1975 - plakát
Chrudim, Ochotníci, Zkouška - Vetřelkyně - Krasojezdkyně, 1894
Gallet Alois, Chrudim
Chrudim, A. Rybička-Skutečský, portrét
Karel Pippich, dramatik, zpěvák a deklamátor, organizátor divadelního života v Chrudimi, jeden z prvních předsedů ÚMDOČ
Chrudim: Opona Městského divadla v Chrudimi, J. Kokeš, konec 40. let 19. stol., čb foto
Budova divadla 1889-1897.
Chrudim, Městské divadlo, arch.Freiwald
Plakát LCH, autor Zdeněk Juřena


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.