Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Chrudim, Muzeum loutkářských kultur

Rok založení: 1972
Skupina organizací:
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bylo otevřeno 2.července 1972. Sídlí v nádherném renesančním domě, který postavil chrudimský měšťan Matěj Mydlář v letech 1573 - 1576 a k němuž Matějův syn Daniel přistavěl věžičku ve tvaru minaretu. Dům byl na náklady městských orgánů v šedesátých letech zrenovován.
Vznikem muzea byla naplněna dávná myšlenka o založení muzea dokumentujícího loutkářské kultury celého světa, která se prvně objevila už v roce 1929 při ustavujícím sjezdu mezinárodní loutkářské organizace UNIMA v Praze. Muzeum loutkářských kultur shromažďuje, eviduje a široké veřejnosti zpřístupňuje doklady o vývoji českého i světového loutkového divadla. Základem sbírkového fondu muzea se stala soukromá sbírka Dr. Jana Malíka (1904 - 1980), dlouholetého bývalého generálního sekretáře UNIMA, a dary národních center UNIMA. Tyto sbírky jsou postupně rozšiřovány a doplňovány.
2007 muzeum vlastnilo přes 41.000 inventárních čísel sbírkových předmětů (z toho přes osm tisíc loutek) z více než sedmdesáti zemí celého světa. Kromě loutek shromažďuje archívní materiály (programy, plakáty, dokumenty, fotografie, novinové výstřižky apod.), výtvarná díla s loutkářskou tematikou i výtvarná díla loutkářských osobností, scénické návrhy a makety, zvukové záznamy, filmy i videozáznamy zajímavých inscenací či festivalů. Rozsáhlá je knihovna, obsahující šestnáct tisíc svazků.
Kromě stálých expozic instaluje muzeum ve svých prostorách každý rok několik výstav. Pořádá také řadu výstav mimo své prostory v České republice i v zahraničí a snaží se tak přispívat k propagaci loutkového divadla jako jednoho z možných prostředků etické a estetické výchovy dětského i dospělého diváka.

2013
Magický svět loutek
Nová autorská stálá expozice Marie a Pavla Jiráskových v chrudimském Muzeu loutkářských kultur představuje přehled toho nejvýznamnějšího ze zdejších sbírek.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi otevřelo na počátku března 2013 novou stálou expozici "magický svět loutek" představující ve třech patrech Mydlářovského domu pohled do dějin českého loutkářství, doplněný také o reprezentaci zdejší mimořádné sbírky orientálního loutkářství. Přehledná až minimalistická výstavní architektura Marie Jiráskové, založená na barevném členění jednotlivých pater, střídmém a zároveň výstižném výběru exponátů a světelné atmosféře šerosvitu, vycházející z podstaty divadelního prostředí, posiluje vnímání vystavených loutek i dalších exponátů také ve smyslu divadelních artefaktů. Precizní instalace a aranžmá loutek, provedené historičkami zdejšího muzea, vytváří v technicky čisté a dokonalé architektuře realizované firmou Revyko Inter dojem skutečných divadelních příběhů.
Koncepce výstavy společně s kurátorským výběrem exponátů Pavla a Marie Jiráskových je inspirována věhlasnými meziválečnými československými loutkářskými výstavami organizovanými Jindřichem Veselým v Praze a některými předválečnými funkcionalistickými výstavními designy pozdějšího zakladatele muzea Jana Malíka. Kurátorský výběr je založen na výkladu dějin českého loutkářství od roku 1850 do roku 1950, doplněném o starší asijské loutkářství, přičemž současně je tato interpretace promyšleně ilustrována nejzajímavějšími a nejcennějšími artefakty ze sbírek.
Expozice se otevírá v „modrém“ přízemí možnostem krátkodobých výstav, v současné době jde „Kašpárky celého světa“, tedy výběr loutek smíchové kultury.
Zelené první patro představuje počátky tradice českého loutkářství, zejména historii divadelních představení kočovných lidových loutkářů 19. století, kteří jako živnostníci putovali se svými koňskými povozy „vostaváky“ českým venkovem. V pečlivém výběru jsou zde představeny původní řezbované marionety, reprezentující různé řezbářské rukopisy i technologie: mirotickou dílnu Mikoláše Sichrovského, novopackou dílnu Suchardů, dílny z Kutné Hory i Příbrami. Dominantou je skládací loutkové divadlo Josefa Kočky malované na plátně a zadní prospekty z Majznerova divadla. V přilehlých malých sálech jsou předvedeny varietní a trikové loutky a půvabné naivní řezby loutek prvních loutkových ochotnických souborů.
Příběh loutkových scén pokračuje ve druhém červeném patře, kde jsou představeny vynikající artefakty z dob největšího vzmachu českého loutkářství, z časů uměleckých loutkových scén z první poloviny 20. století. Hlavní sál je věnován českým umělcům, jejich loutkám a návrhům. Mezi nimi jsou i avantgardisté, kteří proslavili české loutkářství i v zahraničí: Anna Suchardová- Brichová, Jiří Kroha, Josef Skupa, Jiří Trnka či Jaroslav Šváb.
Malé sály jsou věnovány scénám a zejména loutkám rodinného a spolkového divadla, přičemž je zde reprezentován jejich výběrový přehled od rakousko-uherských „dupaček“, přes věhlasnou produkci firem A. Münzberga, J. Krále a Modrého a Žandy, až po funkcionalistické soustružené loutky Rudolfa Kubíčka či Bohumila Šippicha. Raritou se stává přehled vývoje stylizace loutkových hlav na točnách.
Vyvrcholením expozice je ve třetím černém patře světelná expozice asijských stínových loutek, instalovaných v prosvícených panelech, evokující autentickou loutkovou stínohru. V malých sálech expozici orientu doplňují ukázky nejrůznějších technologických typů spodových loutek, marionet a obrazů z různých oblastí Asie.
Marie a Pavel Jiráskovi, kteří jsou známi jako soukromí sběratelé loutek s dlouhodobou výstavní činností, jsou také loutkářskými historiky. Z jejich autorské dílny vyšlo na dvě desítky výstav u nás i v zahraničí (včetně prestižních projektů, jakým byla „Česká loutka“ na Pražském hradě) a také několik publikací, například oceněná kniha Loutka a moderna. Ke spolupráci s Muzeem loutkářských kultur byli přizváni na základě nejen těchto zkušeností, ale také na základě detailní znalosti zdejší sbírky právě z těchto předcházejících projektů.

„Magický svět loutek“. Po nutné odmlce otevíráme s nadšením 22. června 2020 v 17 hodin muzeum v plné kráse i včetně všech heren a interaktivních částí. Vernisáž se bude konat na slunečných terasách s bublinkami i živou hudbou. Co nového v expozici uvidíte? Videoukázky s loutkami, filmové loutky, vietnamské vodní loutky, interaktivní projekci s ukázkami loutkářského umění z celého světa, pokojíček s poslechem historických audionahrávek nebo pohádkovou studnu, která vydá odpovědi i na ty nejzapeklitější otázky.

Související Texty

Související Pojmy

Související Obrázky

Bábková knižnica 2, tit. strana, sv. 2, 1948
Bábková knižnica, tit. strana, Žilina 1947
Bábkové hry, tit. strana, Slovenské ústredie ĹUT, Martin, 1953, sv.14.
Bartoš, Svatopluk, opona, rodinné loutkové divadlo, barevný tisk 1947
Bibliotéka uměleckých maňásků 2, tit, strana, Čs. kompas, 1948, sv.6
Bibliotéka uměleckých maňásků, tit. strana, sv.6
České loutkové divadlo, tit, strana, sv. 2
Československé svérázné loutkové hry, tit, strana, Brno, Alešova loutková scéna , sv.1
Chrudim, Muzeum loutkářských kultur, logo
Dětská knihovna, tit, strana, Praha-Karlín, Borecký,  sv. 27.
Dětská scéna, tit. strana, Praha, Neubert 1948, sv. 51
Dětské divadélko KVETA, tit. strana, sv.1.
Dětské divadélko, tit. strana, Praha, SDTJ 1922, sv.1.
Dětské loutkové divadlo pro školu a dům, tit. strana, Praha-Karlín, Storch, pořádá Ludmila Tesařová, sv.12.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 1, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 2, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadélko, tit. strana, sv.1.
Divadelní hry pro mládež 1, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4..
Divadelní hry pro mládež 2, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4.
Divadelní hry pro mládež 3, tit., strana, Praha, Máj, sv. 63..
Divadelní sborník mládeže 1, tit, strana, Praha, Švejdová, sv. 292.
Divadelní sborník mládeže 2, tit. strana, Praha, Švejda 1925, sv. 10.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 212.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 251.
Divadla pro děti s loutkami 2, tit. strana, sv. 3.
Divadlo s loutkami 1, Praha, Storch,  sv. 1,  tit. strana, kresba Mik. Aleš.
Edice loutkových her, Bábková knižnica 2, tit, strana, sv. 2, 1948
Edícia bábkových hier 1, tit. strana, Slovensko
Edícia bábkových hier 2, tit. strana, Slovensko
Gašparkovo divadlo, tit, strana, sv. 42-43. Slovensko
Horeckého loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2.
Hry dobrých autorů pro divadla loutková a dětská, tit, strana, řídí Bohumil Schweigstill, Praha, Storch, sv. 1.
Hry měsíčníku Loutkáře, tit. strana, sv.1.
Hry pro loutková divadla, tit. strana, sv. IX. - 91
Hry pro loutky 2, tit. strana
Hry pro loutky a maňásky, tit. strana, Umění lidu, sv.1.
Hry pro loutky, tit, strana, Praha, Orbis, sv. 2.
Hry pro mládež, tit, strana, Praha, Orbis
Kašpárkova knihovnička, tit. strana, Holešov, F.J. Balatka, sv. 6. Rkp. dedikace Vaška Sojky-Sokolova  Dr. J. Malíkovi, 1937
Kašpárkův zpravodaj, tit. strana, č. 9
KIKI, tit. strana, Brno, Pravá ruka, sv. 4.
Klatovská dětská knižnice, tit. strana, Klatovy, kresba Kašpárka V. Cinybulk
Knihovna českých loutkářů 1 - hry pro loutky na drátku, sv.11, tit, strana
Knihovna českých loutkářů 1, tit, strana, sv. 221, kresba VN
Knihovna českých loutkářů 2, tit, strana, Choceň, knihtiskárna Loutkáře, nakl. Dr. J. Veselý, sv. 208.
Knihovna českých loutkářů 3, tit, strana, sv. 121, Choceň, knihtiskárna Loutkáře
Knihovna českých loutkářů 4, tit, strana, sv. 55,
Knihovna českých loutkářů 5, tit. strana, sv. 17, Praha, Vilímek
Knihovna lidových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, hra Ladislava Nováka Matěj Kopecký
Knihovna loutkářů dělnických tělocvičných jednot, tit. strana, sv. 3.
Knihovna loutkového divadla na Kr. Vinohradech, tit. strana, sv. 1.
Knihovna loutkových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, sv. 2.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 124.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 57.
Knihovna vybraných loutkových her 1, tit, strana, Sv. 82.
Knihovna vybraných loutkových her 2, tit, strana, Sv.1. Praha-Smíchov, Vaněk a Votava.
Knihovna vzdělání lidu, tit. strana, sv. 7,  Pardubice, 1924
Knihovna vzorných loutkových her 1, tit, strana, sv. 1, vyd. Český svaz přátel loutkového divadla.poř. PhDr. J. Veselý
Knihovna vzorných loutkových her 2, tit, strana, sv. 33.
Knihovnička ústř. spolku pro zájmy škol mateřských, tit, strana, Praha, sv.2..
Knižnica bábkového divadla, tit, strana, sv. 2, Bratislava, Štátne nakladatelstvo
Knižnice sokolských loutkářů 1, tit. strana, sv. 1.,
Knižnice sokolských loutkářů 2, tit. strana, sv. 1., kresba OB
Komedie a hry Matěje Kopeckého, sv.2, tit. strana, Praha, Storch
Kvapky,lútkové hry tit, strana, sv. 1, Česká Třebová
Kytice z českých her pro loutkové divadlo, tit, strana, sv. 1, kresba V. K. Klicpery
Lidové hry českého jeviště 1, tit. strana, Divadelní a hudební knihkupectví
Lidové hry českého jeviště 2, tit. strana, sv. 183, Praha, Rosendorf
Lout. hry Čtyřlístku, tit. strana, sv.1, Praha, Rebcovo nakladatelství
Loutkářova vitrinka, tit, strana, sv.1.
Loutkařovy vybrane hry, repertoir Loutkové scény města Teplice-Šanov, tit. strana, sv. 1
Loutkové a maňáskové hry pro mateřské školy a rodiny, tit, strana, sv. 1, Praha, Čs.kompas
Loutkové dětské divadlo, edice Veselosti, tit, strana, sv. 31, Praha-Vyšehrad, J. Heřman-Zefi
Loutkové divadlo, tit, strana.
Loutkové hry Českého ráje, tit. strana. Vydáno ke krajinské loutkářské výstavě v Turnově v červnu 1933
Loutkové hry Knižnice osvěta, tit. strana, sv. 1.
Loutkové hry malého čtenáře, tit, strana, sv.1, Praha, Vilímek
Loutkové hry našich dětí, tit. strana, sv. 1, Praha, Český abstinentní svaz, kresba Lander
Loutkové hry pro malé divadélko, tit. strana, sv. 2, 1947, Zábřeh na Moravě, J. Posmýka
Loutkové hry, tit. strana, sv. 6, Nové Město na Moravě, Bohdan Böhm, 1888
Lútkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Turčanský sv. Martin, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1929
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 1, tit. strana, kresba
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 2, tit, strana
Malého Petra loutkové divadlo, tit, strana
Malý loutkář, tit. strana, sv. 2, kresba MK
Matěje Kopeckého komedie a hry, tit, strana, Praha, Storch
Matěje Kopeckého vybrané komedie, tit, strana, sv.1,  Písek, Jaroslav Burian
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 1, tit, strana, 1904, sv. 8.
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 2, tit, strana
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Národní loutkové divadlo, sv. 27, tit. strana,Telč, Emil Šolc 1909
Národní loutkové divadlo, sv. 3, tit. strana, Pardubice, Společná knihtiskárna, asi 1925
Národní loutkové divadlo, sv.1, tit, strana, Praha-Karlín, Šolc 1912
Naše hry, repertoir Kašpárkovy říše v Olomouci-Hejčíně,  tit. strana, 1946-1949
Nové loutkové hry, tit. strana, Praha, ÚKVČ 1975
Opony putujících loutkářů / Kočka Josef / Boška Jan , Libuše věštící, 192x, pro knihu upravil MT
Opony putujících loutkářů / Majzner Vilém / a. sám loutkář / Libušina věštba, před 1934, dvoustranná - pro knihu upravil MT
Opony putujících loutkářů / Majzner Vilém / autorem sám loutkář, Alegorie umění, 1934, dvoustranná, pro knihu upravil MT
Oslavy 80. výročí UNIMA v Chrudimi a v Praze, zahraniční hosté a členové předsednictva UNIMA , 2009
Pilnáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, .1928-1934
Pohádkové chvilky Mařenky a Milky, tit. strana, sv. 1, Ostroměřská továrna kávovin
Pohádky Samouka, tit. strana, 1945
Příloha časopisu Loutkář, tit, strana, roč. 20, Praha, Vilímek
Příloha Našich loutek, tit. strana, Praha-Žižkov, Münzberg 1924
Radovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2, Praha, Springer.1936
Rolničky, tit, strana, sv. 2, Praha-Karlín, Zora
Rozmnožené rukopisy bábkových hier, tit. strana, sv. 2, Matica slovenská
Sborník Alešova loutkového divadla, tit. strana, sv. 1, 1916
Slovenské lútkové hry, tit, strana, sv.1., vyd. Jindřich Veselý, Praha
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, řada II., sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 31, Praha, Storch 1927
Storchovo národní loutkové divadlo, sv. 1,  tit strana, Praha-Karlín, Storch, před 1890
Švábova 2haléřová knihovna pro mládež, tit. strana, sv. 3,  1917
Švábova knihovna, tit, strana, řada II, č. 50, Praha-Malá Strana, Josef Šváb
Švábovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Praha-Malá Strana, Šváb
Švábovy dětské besedy, tit. strana, č. 1 a 2,  Praha-Malá Strana, Šváb
Svobodova loutková knihovna, tit. strana, 1937
SYRINX, tit, strana, sv. 84, Praha, Springer 1919
Umělecké snahy, tit. strana, sv. 81, Praha, Kočí,
Urbánkova divadelná knižnica pre mládež, tit. strana, sv. 19, Trnava, F. Urbánek
Vitáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, r.1934 , sv.1
Vyzkoušené hry pro Alšovy loutky, tit. strana, sv. 3, poř. K. Kobrle a Dr. J. Veselý, 1916
Zdravotnické maňáskové hry, tit. strana, okolo r.1960
Zdravotnickoosvětové scénky, tit, strana, r.1962 , 1. řada sv.1-40, 2. řada 1-30


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrudim, Muzeum loutkářských kultur, logo
Opony putujících loutkářů / Kočka Josef / Boška Jan , Libuše věštící, 192x, pro knihu upravil MT
Opony putujících loutkářů / Majzner Vilém / autorem sám loutkář, Alegorie umění, 1934, dvoustranná, pro knihu upravil MT


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.