Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Pojmy: Loutkové divadlo obecně

Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.

Související Texty

Související Bibliografie

Související Přílohy

Související Obrázky

 LD Sokola Libeň: Tři scénické výjevy z inscenace Pomněnek,1939.
Bábková knižnica 2, tit. strana, sv. 2, 1948
Bábková knižnica, tit. strana, Žilina 1947
Bábkové hry, tit. strana, Slovenské ústredie ĹUT, Martin, 1953, sv.14.
Beroun, Loutkové divadlo ZK Královodvorských cementáren, evidence souborů, 1985
Beroun, Nižbor, okresní loutkářská přehlídka - plakát s programem,1988
Beroun, okresní loutkářská přehlídka - plakát s programem,1989
Beroun, okresní soutěž aktivity LS O putovní pohár Jana Ziky, hodnocení loutk. souborů, 1987-88
Beroun, okresní soutěž O putovní pohár Jana Ziky, hodnocení loutk. souborů, 1985-86
Beroun, okresní soutěž O putovní pohár Jana Ziky, soutěžní řád, s. 2, 1985
Beroun, okresní soutěž O putovní pohár Jana Ziky, soutěžní řád, s. 2, 1985
Beroun, okresní soutěž O putovní pohár Jana Ziky, soutěžní řád, s.1, 1985
Beroun, Sekce pro práci s loutkou při mateřských školách, evidence souboru, 1985
Bibliotéka uměleckých maňásků 2, tit, strana, Čs. kompas, 1948, sv.6
Bibliotéka uměleckých maňásků, tit. strana, sv.6
BLECHA, Jaroslav, PhDr., asi 2015
Bohumír Koubek - karikatura Rudolfa Zezuly
České loutkové divadlo, tit, strana, sv. 2
Československé svérázné loutkové hry, tit, strana, Brno, Alešova loutková scéna , sv.1
Český Těšín, České loutkové divadlo - historie a současnost, výstava,  pozvánka 2010
Chrudim, Loutkářské Chrudimi k sedmdesátinám, přední strana obálky almanachu, 2021
Chrudim, Loutkářské Chrudimi k sedmdesátinám, zadní strana obálky almanachu, 2021
Čína, Charbin, LD čs. konzulátu, 1935.jpg
ČR a Norsko, Divadlo ANPU a Theater Innlandet, Na východ od slunce, CP Loutkářská Chrudim 2015
ČR, Collegium Marianum & Buchty a loutky, Calisto, CP Loutkářská Chrudim 2015
Dětská knihovna, tit, strana, Praha-Karlín, Borecký, sv. 27.
Dětská scéna, tit. strana, Praha, Neubert 1948, sv. 51
Dětské divadélko KVETA, tit. strana, sv.1.
Dětské divadélko, tit. strana, Praha, SDTJ 1922, sv.1.
Dětské loutkové divadlo pro školu a dům, tit. strana, Praha-Karlín, Storch, pořádá Ludmila Tesařová, sv.12.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 1, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 2, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadélko, tit. strana, sv.1.
Divadelní hry pro mládež 1, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4..
Divadelní hry pro mládež 2, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4.
Divadelní hry pro mládež 3, tit., strana, Praha, Máj, sv. 63..
Divadelní sborník mládeže 1, tit, strana, Praha, Švejdová, sv. 292.
Divadelní sborník mládeže 2, tit. strana, Praha, Švejda 1925, sv. 10.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 212.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 251.
Divadla pro děti s loutkami 2, tit. strana, sv. 3.
Divadlo s loutkami 1, Praha, Storch, sv. 1, tit. strana, kresba Mik. Aleš.
Dubská, Alice / Jaklová, Lenka / Blecha, Jaroslav – na křtu knihy o loutkáři J. J. Brátovi ve Studnici u Náchoda, 2011
Edice loutkových her, Bábková knižnica 2, tit, strana, sv. 2, 1948
Edícia bábkových hier 1, tit. strana, Slovensko
Edícia bábkových hier 2, tit. strana, Slovensko
Gašparkovo divadlo, tit, strana, sv. 42-43. Slovensko
Horeckého loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2.
Hořovice, 13.loutkářské Hořovice, hodnocení, 1974,
Hořovice, 15. loutkářské Hořovice, program, 1976
Hořovice, 15. loutkářské Hořovice, program, 2. s., 1976
Hořovice, 27. loutkářské Hořovice - plakát s programem, 1988
Hořovice, 27. loutkářské Hořovice, hodnocení poroty, 1988
Hořovice, 27. loutkářské Hořovice, hodnocení poroty, s.2, 1988
Hořovice, 27. loutkářské Hořovice, KP, pozvánka s programem, 1988
Hořovice, 27. loutkářské Hořovice, Programová brožura, tit. strana, 1988
Hořovice, 28. loutkářské Hořovice, pozvánka s programem, 1989
Hořovice, Dětský loutkářský soubor SK Hořovice, evidence souborů, 1985
Hořovice, Loutkářské Hořovice 87, Programová brožura, tit. strana, 1987
Hořovice, Loutkářské Hořovice 87, zpráva o průběhu, 1987
Hořovice, loutkářský soubor Malé scény Společenského klubu, rozbor činnosti 1972
Hořovice, loutkářský soubor Malé scény Společenského klubu, rozbor činnosti, s. 2, 1972
Hořovice, LS Malá scéna, inf. o souboru, 1985
Hostomice, Z kufru, Baráčníci, loutkářský soubor, evidence souborů, 1985
Hradec Králové, Drak, Malá mořská víla, FEMAD 1999
Hradec Králové, Drak, Prodaná nevěsta, FEMAD 1989
Hry dobrých autorů pro divadla loutková a dětská, tit, strana, řídí Bohumil Schweigstill, Praha, Storch, sv. 1.
Hry měsíčníku Loutkáře, tit. strana, sv.1.
Hry pro loutková divadla, tit. strana, sv. IX. - 91
Hry pro loutky 2, tit. strana
Hry pro loutky a maňásky, tit. strana, Umění lidu, sv.1.
Hry pro loutky, tit, strana, Praha, Orbis, sv. 2.
Hry pro mládež, tit, strana, Praha, Orbis
Island, Bruduheimar – World of Puppets, Metamorphosis, CP Loutkářská Chrudim 2015
Kašpárkova knihovnička, tit. strana, Holešov, F.J. Balatka, sv. 6. Rkp. dedikace Vaška Sojky-Sokolova Dr. J. Malíkovi, 1937
Kašpárkův zpravodaj, tit. strana, č. 9
KIKI, tit. strana, Brno, Pravá ruka, sv. 4.
Kladno, Áčko, LS MěKS, program, 1987
Klatovská dětská knižnice, tit. strana, Klatovy, kresba Kašpárka V. Cinybulk
Knihovna českých loutkářů 1 - hry pro loutky na drátku, sv.11, tit, strana
Knihovna českých loutkářů 1, tit, strana, sv. 221, kresba VN
Knihovna českých loutkářů 2, tit, strana, Choceň, knihtiskárna Loutkáře, nakl. Dr. J. Veselý, sv. 208.
Knihovna českých loutkářů 3, tit, strana, sv. 121, Choceň, knihtiskárna Loutkáře
Knihovna českých loutkářů 4, tit, strana, sv. 55,
Knihovna českých loutkářů 5, tit. strana, sv. 17, Praha, Vilímek
Knihovna lidových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, hra Ladislava Nováka Matěj Kopecký
Knihovna loutkářů dělnických tělocvičných jednot, tit. strana, sv. 3.
Knihovna loutkového divadla na Kr. Vinohradech, tit. strana, sv. 1.
Knihovna loutkových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, sv. 2.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 124.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 57.
Knihovna vybraných loutkových her 1, tit, strana, Sv. 82.
Knihovna vybraných loutkových her 2, tit, strana, Sv.1. Praha-Smíchov, Vaněk a Votava.
Knihovna vzdělání lidu, tit. strana, sv. 7, Pardubice, 1924
Knihovna vzorných loutkových her 1, tit, strana, sv. 1, vyd. Český svaz přátel loutkového divadla.poř. PhDr. J. Veselý
Knihovna vzorných loutkových her 2, tit, strana, sv. 33.
Knihovnička ústř. spolku pro zájmy škol mateřských, tit, strana, Praha, sv.2..
Knižnica bábkového divadla, tit, strana, sv. 2, Bratislava, Štátne nakladatelstvo
Knižnice sokolských loutkářů 1, tit. strana, sv. 1.,
Knižnice sokolských loutkářů 2, tit. strana, sv. 1., kresba OB
Komárov, Pešík, loutkářský soubor Kulturního domu ROH Buzuluk, evidence souborů, 1985
Komedie a hry Matěje Kopeckého, sv.2, tit. strana, Praha, Storch
Koubek, Bohumír, loutkář, 2011
Kutná Hora, loutkářský kurs, účastníci, 1930
Kvapky,lútkové hry tit, strana, sv. 1, Česká Třebová
Kytice z českých her pro loutkové divadlo, tit, strana, sv. 1, kresba V. K. Klicpery
Liberec, Naivní divadlo, Alibaba a čtyřicet loupežníků, FEMAD 1996
Liberec, Naivní divadlo, Bezhlavý rytíř, FEMAD 1994
Liberec, Naivní divadlo, Jak chodil Kuba za Markytou, FEMAD 1991
Liberec, Naivní divadlo, Třetí gong, CP Loutkářská Chrudim 2015
Lidové hry českého jeviště 1, tit. strana, Divadelní a hudební knihkupectví
Lidové hry českého jeviště 2, tit. strana, sv. 183, Praha, Rosendorf
Liteň, Divadélko na špejchaře, LD, evidence souborů, 1985
Liteň, LD Na špejcharu, inf. o činnosti, 1985
Louny, budova loutkového divadla, arch.Bába, 1920, foto
Louny, proscenium LD, hlediště
Lout. hry Čtyřlístku, tit. strana, sv.1, Praha, Rebcovo nakladatelství
loutkáři.cz – Medailony českých a slovenských loutkářů, obálka publikace NIPOS, 2020
Loutkárna, logo
Loutkářova vitrinka, tit, strana, sv.1.
Loutkařovy vybrane hry, repertoir Loutkové scény města Teplice-Šanov, tit. strana, sv. 1
Loutkářské edice, Radovo, Štorchovo, Dětské loutkové (Štorch)
Loutkové a maňáskové hry pro mateřské školy a rodiny, tit, strana, sv. 1, Praha, Čs.kompas
Loutkové dětské divadlo, edice Veselosti, tit, strana, sv. 31, Praha-Vyšehrad, J. Heřman-Zefi
Loutkové divadlo, tit, strana.
Loutkové hry Českého ráje, tit. strana. Vydáno ke krajinské loutkářské výstavě v Turnově v červnu 1933
Loutkové hry Knižnice osvěta, tit. strana, sv. 1.
Loutkové hry malého čtenáře, tit, strana, sv.1, Praha, Vilímek
Loutkové hry našich dětí, tit. strana, sv. 1, Praha, Český abstinentní svaz, kresba Lander
Loutkové hry pro malé divadélko, tit. strana, sv. 2, 1947, Zábřeh na Moravě, J. Posmýka
Loutkové hry, tit. strana, sv. 6, Nové Město na Moravě, Bohdan Böhm, 1888
Lútkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Turčanský sv. Martin, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1929
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 1, tit. strana, kresba
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 2, tit, strana
Malého Petra loutkové divadlo, tit, strana
Malovice, Comtinuo, Den osmý, CP Loutkářská Chrudim 2015
Malovice, Continuo, Caravan Obscura, CP Loutkářská Chrudim 2015
Malý loutkář, tit. strana, sv. 2, kresba MK
Matěje Kopeckého komedie a hry, tit, strana, Praha, Storch
Matěje Kopeckého vybrané komedie, tit, strana, sv.1, Písek, Jaroslav Burian
Miletín, rkp. vstupního textu Kašpárka
Mladá Boleslav, Informace o loutkářském souboru DK AZNP, 1985
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 1, tit, strana, 1904, sv. 8.
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 2, tit, strana
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Národní loutkové divadlo, sv. 27, tit. strana,Telč, Emil Šolc 1909
Národní loutkové divadlo, sv. 3, tit. strana, Pardubice, Společná knihtiskárna, asi 1925
Národní loutkové divadlo, sv.1, tit, strana, Praha-Karlín, Šolc 1912
Národní muzeum, výstava Zašlé časy života v maringotkách, 2009
Naše hry, repertoir Kašpárkovy říše v Olomouci-Hejčíně, tit. strana, 1946-1949
Nitra,Tyjátr, Don Šajn aneb Marnotratný syn, CP Loutkářská Chrudim 2015
Nižbor, Beroun, Okresní přehlídka loutkářských souborů, program, 1975
Nižbor, LD Sklárny Bohemia, evidence souborů, 1985
Nové loutkové hry, tit. strana, Praha, ÚKVČ 1975
Obrázek U fotografa, loutka v ruce, asi přelom století v neurčeném časopise
Opava, Opal, výjev z insc. O moři, 1998
Ostrava, Divadlo loutek, Kryštof Kolumbus, FEMAD 1997
Pezinok, PIKI, RozKrávka, CP Loutkářská Chrudim 2015
Pilnáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, .1928-1934
Plzeň, Alfa, ChaChaCha, CP Loutkářská Chrudim 2015
Plzeň, Alfa, Milenci z bedny, FEMAD 1991
Plzeň, Alfa, Pohádky ovčí babičky, CP Loutkářská Chrudim 2015
Plzeň, Alfa, Prcek Tom a Dlouhán Tom, FEMAD 1996
Plzeň, Alfa, Prcek Tom a Dlouhán Tom, FEMAD 1996
Plzeň, LD Střípek, O Uladinovi a krásné Omně, FEMAD 1992
Plzeň, LS V Boudě, Don Šajn, FEMAD Poděbrady 1989
Poděbrady, Sokol, Tyršovo LD, dopis Josefa Skupy 1935, vzpomínka na první vystoupení na zájezdě 1930
Poděbrady, Sokol, Tyršovo LD, Hold loutek Tyršovi – Tyršova výstava, 1932
Poděbrady, Sokol, Tyršovo LD, Hold loutek Tyršovi, seskupení loutek, 1932
Poděbrady, Sokol, Tyršovo LD, Oldřich a Božena, 1932
Pohádkové chvilky Mařenky a Milky, tit. strana, sv. 1, Ostroměřská továrna kávovin
Pohádky Samouka, tit. strana, 1945
Praha 10, 3. Festival loutek, plakát, 1964
Praha, Buchty a loutky, Norská pohádka, CP Loutkářská Chrudim 2015
Praha, Divadlo bratří Formanů, Barokní opera, FEMAD 1995
Praha, Klika, Výjev z insc. Jenovéfa, 1987
Praha, Loutkové divadlo Jiskra 1913–2018, Almanach k 105 letům činnosti, 2018
Praha, Loutkové divadlo Jiskra, Almanach k 95 letům činnosti, 2008
Praha, Přelet nad loutkářským hnízdem, plakát, 1997
Příbram, LD Uranové doly, inf. o souboru, 1985
Příloha časopisu Loutkář, tit, strana, roč. 20, Praha, Vilímek
Příloha Našich loutek, tit. strana, Praha-Žižkov, Münzberg 1924
Provazník Jaroslav, publikace Děti a loutky, obálka
Radovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2, Praha, Springer.1936
Rakovník, LD Před branou, inf. o souboru, 1985
Rolničky, tit, strana, sv. 2, Praha-Karlín, Zora
Rozmnožené rukopisy bábkových hier, tit. strana, sv. 2, Matica slovenská
Roztoky u Prahy, KP dětských loutkářských souborů, plakát, 1989
Sadská, LS Kohoutek, text Evy Sommerové o souboru, s. 1, 1985
Sadská, LS Kohoutek, text Evy Sommerové, s. 2, 1985
Sborník Alešova loutkového divadla, tit. strana, sv. 1, 1916
Slovenské lútkové hry, tit, strana, sv.1., vyd. Jindřich Veselý, Praha
Sokol, Tyršovo LD, Spejbl a Hurvínek, obrázek s věnováním od Josefa Skupy, 1935
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, řada II., sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 31, Praha, Storch 1927
Storchovo národní loutkové divadlo, sv. 1, tit strana, Praha-Karlín, Storch, před 1890
Švábova 2haléřová knihovna pro mládež, tit. strana, sv. 3, 1917
Švábova knihovna, tit, strana, řada II, č. 50, Praha-Malá Strana, Josef Šváb
Švábovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Praha-Malá Strana, Šváb
Švábovy dětské besedy, tit. strana, č. 1 a 2, Praha-Malá Strana, Šváb
Svitavy, C, Bystrouška, liška, FEMAD 1999
Svobodova loutková knihovna, tit. strana, 1937
SYRINX, tit, strana, sv. 84, Praha, Springer 1919
Tábor, Výstava 1929 , 6.
Třebíč, KP Třebíčské loutkářské jaro, plakát, 2015
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, 1939
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, 1940
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, asi 1940
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, asi 1973
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, asi 2009
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, asi 2010
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, asi 2010
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, asi 2010
Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, asi 2011
Umělecké snahy, tit. strana, sv. 81, Praha, Kočí,
Urbánkova divadelná knižnica pre mládež, tit. strana, sv. 19, Trnava, F. Urbánek
Václav Barth - karikatura Rudolfa Zezuly
Vitáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, r.1934 , sv.1
Vyzkoušené hry pro Alšovy loutky, tit. strana, sv. 3, poř. K. Kobrle a Dr. J. Veselý, 1916
Žamberk, LDO ZUŠ, Za časů ušatých čepic, FEMAD 1991
Žamberk, LDO ZUŠ, Za časů ušatých čepic, FEMAD 1991
Záznam o loutkovém divadle
Zdravotnické maňáskové hry, tit. strana, okolo r.1960
Zdravotnickoosvětové scénky, tit, strana, r.1962 , 1. řada sv.1-40, 2. řada 1-30


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.