Databáze českého amatérského divadla

Texty: Třeboň, Spolek třeboňského loutkového divadla, KOTIL, Augustin: Loutkové divadlo Třeboň. Třeboňský svět 2012, č. 3, s. 11. - 12.

Loutkové divadlo Třeboň

Augustin Kotil

Loutkoherectví v Třeboni má dlouholetou tradici (od roku 1924). Stálou scénu v bývalém klášterním refektáři, která byla s drobnými přestávkami využívaná od padesátých let minulého století, loutkové divadlo definitivně opustilo v roce 2009. Potřeba zajistit novou stálou scénu vyústila do situace, kdy byly zadány a následně zpracovány ověřovací studie na 4 lokality – 1. v bývalé výměníkové stanici na sídlišti Hliník, 2. v půdním prostoru městského úřadu – v bývalých kasárnách, 3.v Krčínově dvorku a 4. ve výstavním sálu ve staré radnici. Po projednání v orgánech města byla zvolená lokalita výstavní sál, především z důvodu těsné návaznosti na historické jádro města, na divadlo J. K. Tyla, na kinosál, a také díky víceúčelovému řešení celého komplexu a možnosti napojení sálu i na kulturní komplex Beseda.
Název stavební akce je sice Loutkové divadlo, ale je trochu zavádějící a nejedná se pouze o stavbu loutkového divadla. Cílem tohoto textu je představit občanům a návštěvníkům města tuto stavební akci. Předmětem projektu jsou stavební úpravy výstavního sálu a úprava jeho využití i pro loutkové divadlo či malou komorní scénu. Součástí projektu je hlavně dostavba do dvora, která zajišťuje bezbariérové zpřístupnění výstavního sálu, loutkového divadla a divadla J. K. Tyla v Třeboni. Touto dostavbou dojde k propojení obou divadelních sálů podél zdi kinosálu. Nově vzniklý vestibul bude přístupný nejenom z nádvoří, ale i z kinokavárny.
Výstavní sál se nachází v objektu staré radnice, pozemky a objekty na něm jsou ve vlastnictví stavebníka. Návrh předpokládá víceúčelové využití těchto prostor při jasném vymezení ploch a komunikací pro jednotlivé zájmové skupiny osob. Hlavním objektem je vestavba do dvora, která má hlavě funkci vstupní haly s plochami určenými pro odbavení návštěvníků (šatny). Ve vstupní hale jsou i nové vertikální komunikace – kruhové schodiště a výtah. Z této vstupní haly, která může fungovat i jako výstavní plocha, bude bezbariérově přístupný výstavní sál se všemi formami svého využití, kinokavárna a v neposlední řadě i hlavní podlaží se sálem divadla J. K. Tyla.V patře bude i možnost instalace divadelní techniky pro venkovní scénu, jejíž jeviště je navrženo v protilehlém rohu (severovýchodním) stávajícího dvora.
Loutkoherecké prostory, které zahrnují v přízemí a patře plochy pro dílnu, hygienické zázemí a v půdním prostoru pak sklad kulis a loutek, mají samostatný vstup (současný vstup do výstavního sálu) z průjezdu a vůbec zde nedojde ke křížení provozů. Hlavní část jeviště bude umístěna v 1. nadzemním patře v místech dnešního vstupního prostoru s pokladnou do výstavního sálu. To bude sloužit jak pro loutkové divadlo, tak pro komorní činohru a nebo koncerty. Jako loutkoherecká konstrukce bude využita již hotová ocelová konstrukce z roku 2009 a bude pojíždět po podiu po ocelových válečcích. Tak bude umožněna variabilita celého hereckého prostoru. Pro manipulaci s kulisami a loutkami bude v plochém stropu nad loutkohereckým jevištěm zřízen nový otvor umožňující bezproblémovou manipulaci s kulisami a s dostatečnou výškou stropu při hraní s loutkami z ocelové konstrukce. V místě opony (portál mezi dnešním vstupem do výstavního sálu a samotným sálem) bude uzávěr s patřičnou požární odolností oddělující zázemí loutkoherců a výstavního sálu i akusticky. Díky tomu spolková činnost loutkářů může probíhat paralelně s výstavou nebo jinou činností ve výstavním sále. Samotný výstavní sál zůstává dispozičně i konstrukčně nezměněn. Ve stávající neckovité klenbě budou rehabilitovány otvory v minulosti sloužící pro přirozené větrání. Bude zde instalována vzduchotechnika umožňující komfortní pobyt pro účinkující i pro diváky či návštěvníky. Drobné stavební úpravy zahrnují zřízení hlavní vstupu do sálu v místě dnešního okna směrem do nádvoří divadla J. K. Tyla, únikového východu na schodiště z promítací kabiny a nový průchod kolem podia loutkoherců. Hlavní konstrukcí v divadelním sále bude teleskopické hlediště s kapacitou 90 diváků. Tato tribuna bude ve složené stavu tvořit jakousi skříň – plochy možno využít pro výstavní činnost. V rozloženém stavu může být orientovaná na východ – pro sledování loutkové scény nebo ji bude možno otočit o 180 stupňů, v této poloze bude sloužit pro sledování menších koncertů, autorské čtení apod. (prostor pod dnešním balkonem). Balkon v hlavním sále bude využit jako stanoviště pro zvukaře a osvětlovače a bude přístupný po stávajících historických schodech.
Bourání se dotkne stávajícího vstupu do divadla J. K. Tyla a vstupních prostor tohoto objektu. Celá prosklená hliníková konstrukce bude odstraněna, a to včetně podesty (již byla odbourána během prosince 2011). Stejně tak budou odstraněny stávající vyrovnávající schody ve dvoře a vyrovnávající rampa pro vozíčkáře včetně zídek. V přízemí se bourací práce dotknou vybourání tří schodišťových ramen v místech nově vzniklé části šatny. Ta vznikne v prostorách pravého bočního schodiště vedoucího od únikového východu z kina k šatnám herců. Šatna bude využívaná jako druhá pro divadlo J. K. Tyla a zároveň pro loutkové divadlo a výstavní sál. Probourání otvorů pod stávajícím hlavním schodištěm v divadle J. K. Tyla z této nové šatny do prostor současné šatny dojde k jejich propojení a zvětšení. Dále budou přebourány stávající dveřní otvory do kinosálu v návaznosti na řešení únikových cest. U obvodové stěny kinosálu, která bude nově vnitřní stěnou, bude ubourán náběh na obvodové stěně kinosálu cca 2,0 m nad terén. Pro propojení nově budované vestavby s kinokavárnou bude vybouráno stávající okno a nahrazeno dveřmi. Ve druhém nadzemním podlaží dojde k vybourání několika nových otvorů ve stávajícím zdivu. Jedná se o místa, kde budou nově osazované dveře nebo zde budou stávající okna nahrazena dveřmi. Ty umožní vstup do divadla z nově vzniklého vestibulu.

Základní údaje o stavbě
Zastavěná plocha: rekonstruovaná část 345 m2
přístavba schodiště 135 m2
letní scéna s hledištěm 105 m2
Začátek výstavby: XII. 2011
Předpokládaný konec výstavby: V. 2012

Hygienická zázemí budou ponechána stávající, pro běžný provoz ve výstavním sále se předpokládá využívání stávajících hygienických, nedávno rekonstruovaných zařízení v divadle J. K.Tyla.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':