Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ZÍBRT, Čeněk

Datum narození: 12.19.1864
Místo narození: Kostelec nad Vltavou
Datum úmrtí: 14.2.1932
Místo úmrtí: Praha
Bibliografie:
Výběr z bibliografie Čeňka Zíbrta

• "Honza Kolohnát z Přelouče. Zpěvohry od Václava Thama a Jana N. Štěpánka", ČESKÝ LID XXV, str. 201—217, 306—320
• "Hra žebračí, z Polské řečí do češtiny přeložena 1619", ČESKÝ LID XX, str. 364—366
• "Jos. Kubínové Kunovićové Václavka, hra dramatická", ČČM 1911, str. 381—382
• "Lidová hra staročeská: Esther", ČESKÝ LID XXIII, str. 277—296, 353—368
• "Lidové divadlo o Libuši a o dívčí válce z r. 1816", Divadlo 1913—4, č. 1
• "Slovenská komedia J. Palkoviče »Dva buchy a tři šuchy« na jevišti v Praze 1842", ČESKÝ LID XXV, str. 241—252
• "Staročeské divadlo o čarovných housličkách T. Mouřenína z r. 1604 v Kazani", Nár. Politika 1914, č. 109
• "Tři neznámé kratochvilné divadelní hry lidové ze stol. XVI.", ČESKÝ LID XVIII, str. 306—325
• "Mojžíš. Lidová hra divadelní v Podkrkonoší", Nár. Listy 1917, č. 77—78
• "České divadlo loutkové", ČESKÝ LID XV, str. 96
• "Staročeské vyobrazení loutky r. 1588", Loutkář XIII, str. 3—4
• "K dějinám divadla českého", ČESKÝ LID XVI, str. 412—423; ČESKÝ LID XVIII, str. 30—35
• "První české divadlo v Praze", Světozor 1918, č. 15—17
• "První česká divadelní společnost pro venkov 1849", Divadlo V, 1907, str. 314—316
• "Z dějin českého divadla na začátku XIX. stol. Herci a kuplety", Divadlo VI, str. 238—240
• "Vánoční divadla staročeská a lidová", ČESKÝ LID XXIV, str. 126
• "Řehoř Hrubý z Jelení († 1514) o užitku i škodě divadel", Divadlo. Rozhledy po světě divadelním V, č. 6, str. 138—142
• "Život lidu českého na divadle 1785", ČESKÝ LID XX, str. 99—105, 177—186
• "Divadelní památky v bibliothece Musea Českého", Světozor 1911, str. 87
• "Palacký na divadle u Braunerů", Nár. Politika 1925, č. 208
• "Hry jesličkové a tříkrálové", ČESKÝ LID XXIV, str. 124
• "Lidově hry vánoční pastýřské a tříkrálové", ČESKÝ LID XXVI, str. 128


Literatura.

kb: Čeněk Zíbrt, in lexikon české literatury 4/2, Praha 2008, s. 1730-1736
Archivy:
LA PNP, fond Zíbrt(výpis):
Korespondence přijatá
Ústřední matice divadelního ochotnictva československého – Praha 2 1917 – 1926
Rukopisy vlastní:
Dějiny českého divadla do začátku XIX. stol. Fragment přednášky, rkp., 118 ll
pracovní materiály k dějinám divadla, rkp., 27 ll
Fotografie:
Strohschneider Jaroslav: ochotnické představení Jiráskova dramatu Otec v provedení besedy Motýl v Praze (1925), 6 ks, příloha: popiska, 1 list
Komedie o Mojžíšovi. Fragment opisu lidové divadelní hry (chybí 1. list), rkp., 113 ll
Lidová hra vánoční z okolí Jilemnice. Fragment opisu, rkp., 3 ll strojop., 1 list
Lidové divadlo o Libuši a o dívčí válce z roku 1816. Fragment opisu, rkp., 36 ll
opis nezjištěné pašijové divadelní hry /Vysoké nad Jizerou?/, rkp., 24 ll
Bělohlávek Václav: Jak se pantátové r. 1734 obveselovali. Materiálová studie o divadelní hře, rkp., 6 ll
Hýbl Jan: „…vající vydržeti, a následovně…“. Fragment článku o počátcích českého obrozenského divadla na přelomu 18. a 19. století. Opis rukou Haštala Mosteckého, rkp., 13 ll
Hýsek Miloslav: Prameny selských her Vodseďálkových. Studie, rkp., 3 ll
Mazura Karel: Lidožroutská z pohoří orlického. Článek o divadelní hře, rkp., 1 list, příloha: text divadelní hry a notový záznam, rkp., 34 ll

Související Obrázky

Zíbrt, České divadlo loutkové, Český lid 1906, s. 100
Zíbrt, České divadlo loutkové, Český lid 1906, s. 96
Zíbrt, České divadlo loutkové, Český lid 1906, s. 97
Zíbrt, České divadlo loutkové, Český lid 1906, s. 98.
Zíbrt, České divadlo loutkové, Český lid 1906, s. 99.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':