Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Svitavy

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Svitavy
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1904
1639 div. činnost řádu jezuitů. Za převažujícího německého osídlení město především v 18. až 19. stol. střediskem provozování německých vánočních a tříkrálových her.

1904 sociální demokracie vybudovala Dělnický dům na Haltergasse (Elysium).

Novodobá div. budova byla původně hostincem.
1915 přestavěna na biograf.
1920 zrušen a budova přestavěna na divadlo.
1953 rekonstrukce budovy divadla.
1955 otevření, prostor pro 750 diváků.


1922 Divadelní odbor Národní jednota.

1938-1945 město anektováno k Německu.

Ve 40. letech 20. stol. LD v rodinách, hospodách, později v závodních klubech, školách. Převážně marionety.

1945 Čapkova scéna.
1945-1998 nový OS, který spojil všechny DS v Lidové divadlo,

1947 Kulturní úderky.
1948 zah. LS v dívčí obecné škole v ul. R. Kloudy.
1949 zal. LS Pionýr, ved. O. Blažek.

1950 LD KSČ.
Zač. 50. let zal. Jitřenka, vůdčí osobnosti O. Blažek, po něm Jar. Sobotka a J. Veselý.
1970 let se rozdělili na Pablízek a C.

Spolupráce jedenáctiletky a gymnázia, ved. uč. M. Votavová, uč. M. Štrych.

1970-1990 Pablízek.
1971 - v květnu u příležitosti XIV. sjezdu KSČ a 50. výročí vzniku KSČ byl ve Svitavách uspořádán II. divadelní textilácký festival. Svitavské Lidové divadlo se na něm představilo dramatizací Anny proletářky v úpravě Jiřího Kareše pod názvem Kupředu, soudruzi.

1970 (C) zakladatelem a vůdčí osobností divadla C (Céčka) K. Šefrna.
1972-1975 NP DRRK pořádaná PO SSM ve spolupráci s ÚDLUT/ÚKVČ. Další ročníky se konaly v Příbrami (viz Příbram).
1976 Dětský soubor.
1979 vznik LS Cis, ved. M. Šefrna.

1989 OSS.

1990 navázání na tradici kočovných loutkářů, s vozíkem po Vysočině pod názvem Vozejk.
1990 LS Dlask.
1990 nový LS mladých Cukrnebudem, r. J. Vykydalová.
1992 zal. ve Středisku kulturních služeb Dramatická školička pro děti 6-18 let, ved. J. Mandlová roz. Vykydalová.

Zahraniční reprezentace
C Svitavy
1978 Estonsko, Tallin;
1979 Francie, Gourger, Mezinárodní loutkový festival;
1981 Maďarsko, Békéscaba, Mezinárodní festival loutkového divadla;
1982 Portugalsko, Porto, Mezinárodní festival Fazer a festa;
1985 Německo, Lingen, Mezinárodní loutkový festival;
1987 NDR, Frankfurt nad Odrou;
1989 Rakousko, Leibnitz, Anima;
1991 Rakousko, Gleisdorf, 34. Mezinárodní divadelní dny;
1992 Německo, Walkertshofen, Festival malých divadel s mezinárodní účastí;
1996 Rakousko, Bad Radkersburg, Festival; 1996 Slovensko, Martin, Scénická žatva;
1998 Německo, Fridrichshafen, Theatertage am See; 1999 Maroko, Al Jadida, III. Ročník Světového festivalu amatérského divadla AITA/IATA v Africe;
1999 Francie, Saint Louis, Festival Theatra.

1949 JH - Spolek divadelních ochotníků Lidové divadlo, Tyl: Kutnohorští havíři
1952 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Olbracht - Vrchlická: Anna proletářka
1953 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Mdivani: Koho tlačí bota.
1955 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Tyl: Fidlovačka
1958 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Jirásek: Vojnarka
1958 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Goodrichová - Hackett: Deník Anny Frankové
1959 JH - Lidové divadlo JKP, Kareš - Maršálek - Marcilis: 20 000 mil pod mořem
1962 JH - Lidové divadlo JKP, Brecht: Kavkazský křídový kruh
1966 JH - Lidové divadlo JKP, Stroupežnický: Naši furianti
1968 JH - Lidové divadlo JKP, Jirásek: Jan Hus
1971 JH - Recitační studio OOD, Kudeříková: Zlomky života
1972 NP RSDH - Lidové divadlo JKP, Simonov: Ruská otázka
1972 NP RSDH - Malé divadlo Jitřenka soubor C, Gernětová - Gurevičová: Kačátko
1973 NP RSDH - Malé divadlo Jitřenka soubor C, Švarc: Mořský car
1973 NP RSDH - Lidové divadlo JKP, Vampilov: Červnové loučení
1975 ŠP - JKP Svitavy, Zazděná slečna
1976 NP RSDH - JKP Svitavy, Vampilov: Starší syn
1976 NP RSDH - Recitační studio OKS, Čechov: Medvěd-Námluvy
1979 NP RSDH - Lidové divadlo JKP, Lavreněv: Jedenačtyřicátý
1980 JH - Spojené divadelní soubory okresu a Pěvecké sdružení Dalibor, Jirásek Jan Hus
1981 NP RSDH - Spojené divadelní soubory okresu a Pěvecké sdružení Dalibor, Ostrovskij: Pozdní láska
1984 NP RSDH - Spojené divadelní soubory okresu a Pěvecké sdružení Dalibor, Rasputin: Žij a pamatuj
1985 NP RSDH - Spojené divadelní soubory okresu a Pěvecké sdružení Dalibor, Vasiljev: A zbylo jen ticho
1986 FEMAD - LS C, Beneš-Buchlovan - Čapek - Šefrna: Pohoda
1988 FEMAD - LS C, Lear - Šefrnovi: Edward; Wolker - Šefrna: . . . jako pel ?
1989 JH - LS C, Lear -Šefrnovi: Edward
1990 ŠP - C Svitavy, Shakespeare - Beneš-Buchlovan - Šefrna: Hamlet
1991 JH - C Svitavy, Trnka: Zahrada
1992 JH - LS C, Prévert: Trakař aneb Velké vynálezy
1999 FEMAD - Dramatická školička SKS, Šefrna: Světlovská balada
1999 FEMAD - LS C, Těsnohlídek: Bystrouška, liška
2000 DST - Dramatická školička, Procházková - Mandlová: Středa nám chutná
2001 ŠP - Dramatická školička, Kliment - Šefrna - Mandlová: Strom
2002 JH - LS C, Mareš - Šefrna: Slon

1969 WP - Recitační studio OOD, Šiktanc: Adam a Eva
1970 WP - Recitační studio OKS, Holub: Ačkoli
1970 WP - Recitační studio středoškoláků, Jeptiškou nebudu - ze Zpěvů sladké Francie
1972 WP - Recitační studio OKS, Tuwim: Jak tesákem do hlav, tak slovem do krve
1973 WP - Recitační studio OKS, Wolker: Zrání
1975 WP - Recitační studio OKS, Bednář: Nezapomenutelný čas
1976 WP - Recitační studio OKS, Chlebnikov: Já a Rusko
1978 WP - Recitační studio OKS, Bataille, Votavová - Fochler: Vánoční země
1983 WP - Recitační studio OKS, Žáček: Malá lyrická inventura
1984 WP - Studio mladých Lidového divadla JKP, Písně žáků darebáků (středověká poezie)
1988 WP - C, Wolker: Jako pel?
1990 WP - Vši, Zoščenko - Jouye: Obrázky z časů dávno minulých
2002 WP – Docela malé divadlo, Morgenstern: Šibeniční písně
Bibliografie:
ALMANACH Národní přehlídky ruských a sovětských divadelních her 1987. Svitavy.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů., č. 996: Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů 1972-1975; č. 997: Přehlídka ruských a sovětských divadelních her;

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998., 357 obr. v textu., s. 238, 325, 326, 327, 328, 329, 333, 334, 337, 338, 340; obr. s. 337: Klasická maňásková komedie Ruka L. E. Durantyho souboru C Svitavy, 1984; s. 337: Edward, scénář s využitím textů Edwarda Leara, soubor C Svitavy, napsali Karel a Blanka Šefrnovi, r. a hudba Karel Šefrna, 1986; s. 360: Insc. Bystrouška, liška souboru C Svitavy, r. Karel Šefrna, na snímku Blanka Šefrnová, 1997.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998357 obr. v textu., s. 106, 175, 191, 197, 198, 200, 205, 209, 215, 216, 241, 246, 256, 259, 264, 289, 298, 300, 309, 310, 312, 318, 321, 355, 356, 359, 365, 387, 395, 396, 397, 403, 404; obr. s. 187: I. Olbracht-E. Vrchlická: Anna Proletářka, Lidové divadlo Svitavy, 1952; s. 198: F. Goodrichová - A. Hackett: Deník Anny Frankové, Lidové divadlo ZK ROH Vigona Svitavy, v roli Anny Naďa Truhličková, 1958; s. 210: B. Brecht: Kavkazský křídový kruh, Lidové divadlo Svitavy, 1962; s. 220: Jiří Kareš, předseda a r. Lidového divadla Svitavy, člen prvního výboru Svazu českých divadelních ochotníků z roku 1969;

ČERNÝ, František: Sdělit divákům důležité myšlenky. (Vzpomínky na rozvoj ochotnického divadla ve Svitavách po r. 1945.) Pochodeň 29. 12. 1983, s. 4.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I., s. 166,351.

DIVADELNÍ HROMADA, 1992- 2001. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. , č. XXXI, s. 51.

EXNAROVÁ, Alena: Dva dny v Jesličkách. LS “C” (Penzion Grillparzer). LS Tlupatlapa Dramatické školičky (Strom). Hromada 2001, č. XXXI, s. 21-22.

EXNAROVÁ, Alena: Hra s loutkou a s věcí.(C Svitavy.) In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 34-36.

FRANZE, Luboš: O jeho práci. Hromada 1993, č. IX, s. 266.

GRMELOVÁ, Marie: O její práci: Hromada 1996, č. 13, s. 387; 2000, č. 28, s. 45.

HÖGER, Karel: Z hercova zápisníku. Praha, Melantrich 1979, s. 318.

HOLEC, Josef: Ohlédnutí za historií souboru J. K. Tyla. Nové Svitavsko 1983, č. 41, s. 7; č. 42, s. 5.

HULEC, Vladimír: Šrámkův Písek. Dramatická školička.

HULEC, Vladimír: Úpice 2001. LS Tlupatlapa Dramatické školičky. Strom lidožrout (A. Kliment). Hromada 2001, č. XXXI, s. 18.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla.s. 282.

KAREŠ, Jiří: Soubor informací o amatérském divadle ze 17 míst okresu Svitavy. Rkp. pro MČAD 1998-2000. kART. 9. 1 s. kART; Petr Mohr. Rkp. 2000. 5 s. kART.

KAREŠ, Jiří: Divadelní Svitavy (Historie a činnost Lidového divadla Svitavy). Nové Svitavsko 1983, č. 36, s. 5; č. 38, s. 5.

KAREŠ, Jiří: Divadelní život ve Svitavách od roku 1945. In: Vlastivědný sborník okresu Svitavy 1982–1983.

LUŇÁKOVÁ, Blanka: LS Tlupatlapa Dramatické školičky. Strom. In: A jak v Chrudimi dopadly naše soubory? 50.
Loutkářská Chrudim. Hromada 2001, č. XXXI, s. 60.

MERTA, Jan: Blanka Šefrnová. Hromada 2001, č. XXX, s. 54.

MLK Chrudim: LS C: Dvouruční maňásci a obluda z insc. K. Šefrny: Obluda aneb Jak to bylo, když začalo pršet, r. K. Šefrna, v. J. Doležal, 1981 L 5534 - kapitán Pipifor, L 5535 - kapitán Fox Johns, L 5536 - velký Korzár, L 5537 - Puding pirát, L 5538 - Rum pirát, L 5539 - Kotva pirát, L 5540 – Konoval, mrtvý pirát, L 5541 - krčmářka, L 5542 - obluda. Spodové loutky ze hry M. Mašatové: S drakem není legrace, r. K. Šefrna, v. K. Šefrna, Radoušová, 1977 L 3262 - královna, 13263 - princezna, L 3264 - princ, L 3265 - generál, L 3266 - venkovanka, L 3267 - venkovanka. Spodové loutky z insc. F. Navary: Zazděná slečna, r. K. Šefrna, 1976 L 2895 - král, L 2896 - Adélka královská dcera, L 2897 - kníže Izmaíl.

MOHR, Petr; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 4 s. kART. Zde též soupis pramenů a informací v tisku.

MOHR, Petr: Céčko 1970-2000. Svitavy, Středisko kulturních služeb 2000.129 s.

MOHR, Petr: Zpráva o cestě svitavského Céčka do Francie. Hromada 2001, č. XXXII, s. 53-54.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 517- 521.

MOCKOVÁ, Hana. O její práci. Hromada 2000, č. 28, s. 45.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, KANT 2016, s. 176.

PRŮŠA, Petr: Festival ruských a sovětských her. Národní přehlídka amatérského divadla 1973. Texty o autorech a jejich hrách. Svitavy, Řídící výbor 1973. 52 s. kDÚ.

PŘIKRYLOVÁ, Anna: O její práci: Hromada 1992, č. 6, s. 165; 1996, č. 21, s. 22.

RICHTER, Luděk: “C” Svitavy. Penzion Grillparzer. In: A jak v Chrudimi dopadly naše soubory? 50. Loutkářská Chrudim. Hromada 2001, č. XXXI, s. 60.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (Jitřenka/Malé divadlo Svitavy, C Svitavy, Blanka Šefrnová, Karel Šefrna, Jana Mandlová). Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 78, 93-94, 151, 167-168.

SOCHOROVSKÁ, Valeria: Listy z deníku Lidového divadla ve Svitavách. Praha, Práce, Edice Život v klubech 1961. 90 s. kART, KK.

ŠEFRNA, Karel; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1998. 1 s. kART;

ŠEFRNA, Karel: O jeho práci: Hromada 1992, č. 6, s. 164; 1994, č. 10, s. 301; 1999, č. 25, s. 45.

ŠEFRNOVÁ, Eva: O její práci: Hromada 1993, č. 7, s. 201; 1996, č. 15, s. 25.

VOTAVOVÁ, Marie: Svitavské recitační soubory. Edice Umělecký přednes. Praha, ÚDLUT 1967. 40 s.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 5, s. 6; 1949, č. 9, s. 5; 1950, č. 4, s 3.

------------------

http://www.svitavy.cz/cs/m-534-1961-1989/, excp. 11.3.2014
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, nezpracováno
Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, 1975 - 1990, ka 20
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1986, Ka 55, i. č. 147

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 6
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Plány a hodnocení, Ka 1, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Metodické materiály, Ka 4, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Programy a metodika, Ka 5, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Programy a metodika, Ka 6, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Programy a metodika, Ka 9, nezpracováno

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Národní divadelní přehlídky, 1957, místa, termíny
Svitavy, Festival ruských a sovětských divadelních her 1981


Mapa - Svitavy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.