Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lidové divadlo / ZK Vigona / SK ROH / JKP ROH

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1946
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1998
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1945 činnost zahájil nový Ochotnický spolek, Stroupežnický: Naši furianti.
1946 sloučení všech dosavadních OS v Lidové divadlo, člen ÚMDOČ.
1946 zahajovacím představením Langer: Velbloud uchem jehly.
Součástí DS brzy tzv. Kulturní úderky, agitační pořady, pásma, často ve spolupráci s folklorním souborem.
1947 Lidové divadlo nájemcem budovy divadla.
1948 v zemské soutěži ÚMDOČ na 2. místě: J. K. Tyl: Kutnohorští havíři

Od 1949 Lidové divadlo součástí ZK n. p. Vigona.

1949 - Kutnohorští havíři, členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1949 - JH - Spolek divadelních ochotníků Lidové divadlo, Tyl: Kutnohorští havíři, Jirásek: Filosofská historie, r. M. Votavová, K. Vinkler.
1950 -SDO Lidové divadlo, Jirásek-Vinkler: Psohlavci. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 2. místo soutěže.

1950 LD "vstoupilo jako celek do ZK ROH Vigona. Pro navázání skutečné součinnosti dělníků s dosavadním hereckým souborem bude provedeno sbratřovací veseloherní představení, které bude mezi zaměstnanci (Vigony) propagovat myšlenku divadelní." (Zprávy ÚMDOČ dle Rovnosti 14. 9. 1950.)
1952 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Olbracht - Vrchlická: Anna proletářka
Od 1953 rekonstrukce budovy divadla.
1955 divadlo otevřeno, prostor pro 750 diváků.
Téhož roku zahájilo Lidové divadlo společně s Pěveckým sdružením Dalibor 1. divadelní Národní přehlídku (NP) Fidlovačkou.
Na repertoáru především česká klasická hra, současná tvorba,
1958 autorské divadlo - Kareš, Maršálek, Marcilis, Medřík, insc. Raketou na Mars, 20 000 mil pod mořem, plus minus 1, 5 m, dramatizace Kytice (Kareš), Tajemný hrad Svojanov (B. Březovský), Ženichové (jako muzikál, úprava Kareš), Poznamenaný (Kareš).

1953 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Mdivani: Koho tlačí bota.
1955 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka

1956 mimo soutěž zahajovali II. národní přehlídku divadelních souborů LUT ve Svitavách.

1958 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Jirásek: Vojnarka
1958 JH - Lidové divadlo ZK ROH Vigona, Goodrichová - Hackett: Deník Anny Frankové
1959 JH - Lidové divadlo JKP, Kareš - Maršálek - Marcilis: 20 000 mil pod mořem
1962 JH - Lidové divadlo JKP, Brecht: Kavkazský křídový kruh

Největší úspěchy na přelomu 50. a 60. let, za inscenační čin po další desetiletí považován
1958 Deník Anny Frankové, režie Kareš, v hlavní roli Naďa Truhlíčková a např.
1962 Kavkazský křídový kruh za ojediněle zdařilou ins. Brechta na ochotnickém jevišti, s několika výjimečnými h. výkony, JH, dále Léto (Šrámek).

Iniciovali zakládání ochotnických souborů v okolních obcích (Svitavy-Lány, Lačnov, Březová, Moravská Chrastová, Opatov v Čechách, Radiměř, Vendolí).
Spolupráce se soubory jedenáctiletky a gymnázia.
Ve Vigoně též Studio mladých Lidového divadla.
V soutěži v místě 1959 insc. Vodníka, Svatebních košil, Balada o námořníkovi.
1959 Ústřední přehlídka div. her pro děti a mládež.
Lidové divadlo ZK ROH Vigona (později JKP) organizovalo či se účastnilo přehlídek (NP Svitavy 1955-1958, NP RSDH 1973-1989),
10x účast na JH.

1961 - soubor JKP, Petr Karvaš: Půlnoční mše, r. Jiří Kareš. Účast na I. OP městských a vesnických souborů, Polička, Litomyšl, Boršov.
1962 - B. Březovský: Nebezpečný věk, Martin Růžek j. h., Bertolt Brecht: Kavkazský křídový kruh, r. Jiří Kareš. Účast na III. Divadelní festival, Jaroměř.
1964 - A. Casona: Jitřní paní - realita se v inscenaci občas ztrácela pod baladičností a mystikou - účast na Jarních dnech kultury v Lounech.
1966 - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Kareš. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1966 - 12. listopadu v rámci oslav 20. výročí založení Lidového divadla ve Svitavách proběhl I. sjezd členů, herců a přátel Lidového divadla, v rámci oslav 20 let trvání souboru, uvedena hra T. Williamse: Léto a dým; Stroupežnický: Naši furianti, režie Kareš, výprava Ant. Vorel, představení tří hereckých generací.
1967 L. Pirandello: Džbán, účast na mezinárodním festivalu amatérského divadla v Palermu.
1969 - Jiří Kareš: Poznamenaný. Účast na Divadelní máj, Krnov.

1969 - 1974 Repertoár a ocenění viz Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Lidové divadlo JKP ROH, nositel krajské ceny V. K. Klicpery,

1971 Lidové divadlo oslavilo 25 let činnosti, v květnu uspořádalo textilácký divadelní festival a v červnu přehlídku Lidové divadlo dětem. Připravilo k vydání almanach.

1971 Jiří Kareš–Ivan Olbracht: Kupředu, soudruzi! Účast na Divadelní máj, Krnov.
1972 - Konstantin Simonov: Ruská otázka. Účast NP Svitavy. Cena Východočeského KNV.
1972 - Ivan Bukovčan: Než kohout zazpívá. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1973 - A. Vampilov: Červnové loučení. Účast NP Svitavy.
1976 - Alexandr Vampilov: Starší syn. Účast OP, NP Svitavy.
1978 - Lidové divadlo, W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské. Účast na Klicperův Chlumec.
1979 - Boris Lavreněv: Jedenačtyřicátý. Účast NP Svitavy.

1981 - A. N. Ostrovskij: Pozdní láska, r. Jiří Kareš. Účast NP Svitavy.
1984 - V. Rasputin: Žij a pamatuj. Účast NP Svitavy.
1985 - Boris Vasiljev: … a zbylo jen ticho. Účast NP Svitavy. Účast na Divadelní máj, Krnov.

1988 Lidové divadlo - divadelní soubor SK ROH (JKP ROH) Svitavy, 6 - 120 členů, vedoucí Jiří Kareš.

1993 Lidové divadlo, vedoucí Jiří Kareš.
Spolupráce s profesionálními herci či výtvarníky (Höger, Růžek, A. Vorel ad.).
Ze souboru vyšli profesionální herci J. Hlaváčková, M. Marcilisová, J. Rumpík.

Do 1998 750 představení, z toho 150 premiér, režie J. Kareš, M. Votavová (též dramaturgie). V Československu vystoupili na 160 místech, 7x hostovali v cizině (Itálie, Rakousko, Anglie, Belgie, Bulharsko). Řada ocenění.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 205.

ČERNÝ, František (člen souboru): Sdělit divákům důležité myšlenky. (Vzpomínky na rozvoj ochotnického divadla ve Svitavách po r. 1945.) Pochodeň 29. 12. 1983, s. 4.

KAREŠ, Jiří: Divadelní Svitavy (Historie a činnost Lidového divadla Svitavy). Nové Svitavsko 1983, č. 36, s. 5; č. 38, s. 5.

KAREŠ, Jiří: Divadelní život ve Svitavách od roku 1945. In: Vlastivědný sborník okresu Svitavy 1982–1983.

KAREŠ, Jiří (?): S ochotnickým divadlem až do Afriky. Amatérská scéna 1968, č. 1, s. 5.

ONDRÁK, Antonín: Odjížděl jsem se závistí. Amatérská scéna 1966, č. 8. s. 9.

PRŮŠA, Petr: Jak vzniká kruh. Amatérská scéna 1967, č. 3, s. 4.

SOCHOROVSKÁ, Valeria: Listy z deníku Lidového divadla ve Svitavách. Praha, Práce, Edice Život v klubech 1961. 90 s. kART, KK.

SVITAVY jubilují. Amatérská scéna 1971, č. 3, s. 24.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Jarní dny kultury v Lounech. Amatérská scéna 1964, č. 8, s. 20-21.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 10-11, s. 231.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141

Praha, Nipos, DČAD, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 3 evid. karty v kART.)

Praha, Všeodborový archiv ČMKOS:
Fond ÚRO: Sloha Lidová umělecká tvořivost, část 6, fotosbírka Josef Hanka

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 6

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

22.JH, Svitavy, Závodní klub ROH Vigona, Ivan Olbracht – Eva Vrchlická: Anna proletářka
28.JH, Svitavy, Lidové divadlo závodního klubu ROH Vigona, Francess Goodrichová – Albert Hacket: Deník Anny Frankové,
38.JH. Svitavy, Lidové divadlo JKP, Alois Jirásek: Jan Hus
Aktiv smíšených uměleckých skupin 1956, Svitavy, Vigona, estráda
Aktiv smíšených uměleckých skupin 1956, Svitavy, Vigona, estráda
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
JH 1953, Svitavy, Lidové divadlo, Koho tlačí bota
JH 1953, Svitavy, Lidové divadlo, Koho tlačí bota
JH 1953, Svitavy, Lidové divadlo, Koho tlačí bota
JH 1953, Svitavy, Lidové divadlo, Koho tlačí bota
Jiří Kareš, předseda a režisér Lidového divadla Svitavy, 1969
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Polička, Litomyšl, Boršov, OP městských a vesnických divadelních souborů - plakát, 1961
Polička, Ochotníci, M. D. Rettigová, Svitavy, Lidové divadlo, Filosofská historie - plakát, 1949
Polička, OP městských a vesnických divadelních souborů - plakát, 1961
Polička, OP městských a vesnických divadelních souborů - program, 1961
Polička, Tyl, M. D. Rettigová, Svitavy, Lidové divadlo, Gymnázium, Filosofská hostorie, 1949
Svitavy, IV. Národní přehlídka LUT - plakát, 1958
Svitavy, Lidové divadlo, Anna Proletářka, 1952
Svitavy, Lidové divadlo, Deník Anny Frankové, 1958
Svitavy, Lidové divadlo, Kavkazský křídový kruh, 1962
Svitavy, Lidové divadlo, Kavkazský křídový kruh, 1962
Svitavy, Lidové divadlo, Kavkazský křídový kruh, 1962
Svitavy, Lidové divadlo, Kutnohorští havíři, 195x, scéna ze hry
Svitavy, Lidové divadlo, Moje teta, tvoje teta
Svitavy, Lidové divadlo, Moje teta, tvoje teta.
Svitavy, Lidové divadlo, Naši furianti, 1967
Svitavy, Lidové divadlo, Nebezpečný věk - plakát, 1962
Svitavy, Národní přehlídka divadelních souborů - program, 1956
Svitavy, Národní přehlídka divadelních souborů - program, 1956
Svitavy, Vigona, Deník Anny Frankové - plakát, 1958
Svitavy, Vigona, Deník Anny Frankové, 1958
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Vorel, Antonín, výstava Scénografie sovětských her, Festival ruských a sovětských div. her, 1976
Vorel, Antonín, výstava Scénografie sovětských her, Národní festival ruských a sovětských div. her Svitavy, 1976


Mapa působení souboru - Lidové divadlo / ZK Vigona / SK ROH / JKP ROH

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Polička, Tyl, M. D. Rettigová, Svitavy, Lidové divadlo, Gymnázium, Filosofská hostorie, 1949
Jiří Kareš, předseda a režisér Lidového divadla Svitavy, 1969
JH 1953, Svitavy, Lidové divadlo, Koho tlačí bota
Svitavy, Lidové divadlo, Anna Proletářka, 1952
Svitavy, Lidové divadlo, Deník Anny Frankové, 1958
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty
Svitavy, Lidové divadlo, Kavkazský křídový kruh, 1962
Svitavy, Lidové divadlo, Kutnohorští havíři, 195x, scéna ze hry
Svitavy, Lidové divadlo, Naši furianti, 1967


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.