Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 19
Rok: 1949
Začátek: 6.8.1949
Konec: 22.8.1949
Celostátní soutěž lidové tvořivosti

19. ročník JH v roce 1949 se uskutečnil pod vedením Ústředí lidové tvořivosti. Trval 16 dnů. Vedle souborů ÚMDOČ se jej zúčastnily soubory Matice slovenské, ROH, ČSM, Československé obce sokolské, Svazu československého hasičstva, Loutkářského soustředění a soubory armádní. V programu se díky tomu sešly poprvé v historii JH divadelní soubory druhově různorodé, ba i kolektivy z jiných oborů zájmové umělecké tvořivosti.
19. ročník JH lze označit za přelomový, a to nejméně v tom, že se jeho programová skladba rozevřela nad rámec tradičně chápaného ochotnického činoherního divadla, v rozšíření spektra vzdělávacích akcí a konečně, bohužel, i v tom, že se stal prostředkem prosazování vládnoucí ideologie.
STROTZER, Milan: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hronov, občanské sdružení Kruh 2000, s. 35 - 57.

Kdo měl nejen oči, ale i mysl a srdce otevřené, ten už ví, že devatenáctou soutěží vešla do Jiráskových Hronovů nová doba, že sem zavanul nový duch, že se tu objevili noví lidé a nová práce - že sem vtrhlo mládí, že sem vstoupilo naše vojsko jako armáda kultury, že sem poprvé vešla hasičská jednota jako nositel výchovy nejmenších vesnic, že sem zavítali poprvé naši loutkáři, jejichž dřevěnými a plátěnými herci promlouval vždy náš člověk nejsmělejší řečí, jaká mohla být slyšena, že sem konečně poprvé vkročily nové kulturní útvary zocelené dělnické osvěty české i slovenské.
A. M. Brousil
1. cena Záv. klub ROH - Chronotechna Šternberk - Patra Brusiče Karhana, Káňa
2. cena SDO Symposion Třebechovice p. Or. - - Matka, Gorkij
3. cena Městské div. sdružení Levice - Volá vás Tajmyr, Isajev-Galič,.
Účast souborů:
Rakovník, Divadelní ochotnická jednota Tyl, Felix Bělohlávek: Ohnivec, r. kolektiv

Soubory Československého svazu mládeže, Pásmo vítězných souborů ze soutěže tvořivosti mládeže.

Benešov, Svatopluk Čech, Fráňa Šrámek: Plačící satyr, r. Stanislav Dvořák.

Svitavy, Spolek divadelních ochotníků Lidové divadlo, Josef Kajetán Tyl: Kutnohorští havíři, r. M. Votavová

Levice, Mestské divadelné sdruženie Moms, K. Isajev – A. Galič: Volá vás Tajmyr, r. Oto Neumeister

Praha II, Dramatický odbor Pražské besedy, bratři Turové – L. Šejnin: Konfrontace, r. Karel Freytag

Praha – Žižkov, Divadelní odbor T. J. Sokol, Alois Jirásek: Lucerna, r. Otakar Procházka

Soubory Československého svazu mládeže, Rok na vsi (pásmo)

Beroun, Divadelní kroužek vojenského útvaru 8927, Arnaud d’Usseau – James Gow: Hluboké kořeny, r. M. Hýbl

Třebechovice pod Orebem, Spolek divadelních ochotníků Sympozion, Maxim Gorkij: Matka, r. kolektiv

Olomouc – Hejčín, Loutkové divadlo Kašpárkova říše, Vojtěch Cynibulk: Ostrov splněných přání, r. František Štěrba

Praha XII, Maňáskový soubor Divadla umělecké výchovy, Fraška o kádi, r. Erik Kolár

Praha XII, Maňáskový soubor Divadla umělecké výchovy, G. Gradov: Směšná práce, r. Libuše Tittelbachová

Praha, Soubor pražských klubů ROH, František Spitzer: Tovaryš Martin, r. Jan Martinec

Púchov, Závodný klub ROH Makyta, Valentin Katajev: Zázrak v pustatine, r. L. Molitor

Chrast u Chrudimě, Divadelní odbor hasičského sboru, Emil František Burian: Krčma na břehu, r. V. Vrba

Trebišov, Závodný klub ROH Cukrovar, Peter Karvaš: Bašta, r. Kavečanský – Gábor

Ústí nad Labem: Divadelní scéna Severotuk, Vojtěch Cach: DS 70 nevyjíždí, r. Václav Zeman

Fiľakovo, Jánošíkova tanečná skupina, Detvianské ľudové tance a hajduchy

Šternberk, Závodní klub ROH, divadelní odbor, Chronotechna, Vašek Káňa: Parta brusiče Karhana, r. Stejskal
Lektoři:
Kubr, František, předseda pracovního výboru
Paralelní akce:
Divadelní výstava – Makety, scénické návrhy, kostýmy, kroje, fotografie
Člověk dělá šaty – přehlídky divadelních kostýmů
Tato radikální proměna se promítla i do vzdělávací části JH. Byla uskutečněna šestnáctidenní Ústřední škola lidové tvořivosti. Vedle divadelních disciplín byly do jejích osnov zařazeny kapitoly k otázkám světového názoru a dějin dělnického hnutí. „Práce školy byla úzce spojována s praktickou činností posluchačů, kteří byli povinni absolvovat vedle přednášek také všechny veřejné diskuse o uvedených představeních. Veřejná konfrontace inscenačních výsledků s diváky byla organizována po každém představení. K jejím účastníkům patřili členové souborů, divadelní odborníci, ale také autoři uvedených her. Většina diskusních příspěvků nesla dobovou pečeť, mnohé z nich měly jen málo společného s atmosférou jednotlivých inscenací…Mnoho názorů vyslovovaných v tehdejších hronovských diskusích bylo zjevnou redukcí problémů divadelní práce.“ / 5 Škola měla na 50 posluchačů, lektory byli Jan Malík, Jan Kopecký a Jiří Sequens. Diskusní večery moderoval František Kubr. Z každé diskuse byl pořízen písemný záznam. Pracovní program 19. JH zahrnoval také dopolední besedy s hrajícími soubory a jednotlivé přednášky. Jednou z forem vzdělávání se stala přehlídka divadelních kostýmů s názvem Člověk dělá šaty. Byla koncipována jako „pásmo scén od senátorské tógy až po dělnické modráky“. V režii Františka Němce ho realizovali členové pražských souborů a textilní dělnictvo z Jiráskova kraje.
STROTZER, Milan: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hronov, občanské sdružení Kruh 2000, s. 35 - 57.
Osobnosti:
KUBR, František
Bibliografie:
19. JIRÁSKŮV Hronov 6. – 22. 8. 1949. Bibliografie k 19. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 74 – 88.
XIX. Jiráskův Hronov 1949. Sborník celostátní soutěže lidové tvořivosti v Hronově ve dnech 6.-24. srpna 1949. Red. MACH, V. - MARTINEC, Jan - REKTORISOVÁ, Klementina - TROJAN, Josef. Praha, Ústředí lidové tvořivosti, Umění lidu 1949. 36 s., fot.
ADAM, S.: SČM - Divadlo - Škola svazáků. Mladá fronta, 25. 1. 1949, s. 4.
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/49, s. 86.
BROUSIL, Antonín Martin: V Jiráskově duchu. Zemědělské noviny, 18. 7. 1949, s. 2.
BROUSIL, Antonín Martin: XIX. Jiráskův Hronov lidové tvořivosti. Zemědělské noviny, 14. 8. 1949, s. 1-2.
Čihák, F.: Celostátní soutěž lidové tvořivosti. Obrana lidu, 7. 8. 1949, s. 6.
FERBAUER, R.: Začátek nové éry našich divadelních ochotníků. Obrana lidu, 23. 8. 1949, s. 5.
HÁJEK, Jiří: Nové perspektivy a úkoly XIX. Jiráskova Hronova. Zemědělské noviny, 7. 8. 1949, s. 5.
KOPECKÝ, Václav: Klademe si za cíl. In: XIX. Jiráskův Hronov 1949. Sborník celostátní soutěže lidové tvořivosti v Hronově ve dnech 6.-24. srpna 1949. Praha, Ústředí lidové tvořivosti, Umění lidu 1949, s. 6 – 7.
KOUŘIL, Miroslav: Jak náš lid žije a tvoří. Zpravodajství Umění lidu 1949, č. 7, s. 4.
KOVANDA, I.: Rozjásaný Hronov. Obrana lidu, 11. 8. 1949, s. 5.
KUBR, František: Nová cesta našeho divadelnictví. Budujeme 1949, č. 43, s. 9.
LEDEN, Jiří: Hronov očištěný od šosácké nepolitičnosti. Budujeme 1949, č. 32, s. 5.
MAREK, Vlastimil: Jiráskův Hronov v letech 1945 – 1949. In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 23 – 30.
MARTINEC, Jan: Ať žije Jiráskův Hronov! Osvětová práce 1949, č. 27-28, s. 13-14; č. 29-30, s. 9-10; č. 31, s. 13.
NEJEDLÝ, Zdeněk: Jiráskův Hronov. In: XIX. Jiráskův Hronov 1949. Sborník celostátní soutěže lidové tvořivosti v Hronově ve dnech 6.-24. srpna 1949. Praha, Ústředí lidové tvořivosti, Umění lidu 1949, s. 3 - 6.
Pitthard, Norbert: O skutečné divadlo lidové. Osvětová práce 1949, č. 34-35, s. 3.
POPP, Ota: Nová a slavná tvář Jiráskových Hronovů. Mladá fronta, 6. 8. 1949, s. 4.
POPP, Ota: Nový duch Jiráskových Hronovů. Mladá fronta, 26. 8. 1949, s. 4.
PROJSOVÁ, Věra: Jiráskův Hronov. Lidové noviny, 6. 8. 1949, s. 1.
REKTORISOVÁ, Klementina: Dramaturgie 19. Ji-ráskova Hronova. Lidové noviny, 27. 7. 1949, s. 3.
REKTORISOVÁ, Klementina: Repertoár XIX. Jiráskova Hronova. Lidové noviny, 24. 6. 1949.
SLIVKA, Gustav: Dny lidové tvořivosti. Svět práce 1949, č. 3, s. 10.
Šmíd, Ota: Jiráskův Hronov poprvé skutečná lidová divadelní manifestace. Pochodeň, 5. 8. 1949, s. 1.
TYLŠ, K. F.: Před novým lidovým Jiráskovým Hronovem. Práce, 28. 7. 1949, s. 5.
VÝVOJ a smysl Jiráskových Hronovů. Lidové noviny, 24. 8. 1949.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 8-9, s. 186-7.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, ka 15, č. 178-207, spolková knihovna

Praha, SÚA: Archiv IPOS/ Archiv Osvětového ústavu/ Masarykův lidovýchovný ústav
1945-1950, krabice č. 4.1949, č. 5. XIX. Jiráskův Hronov 1949, 45 listů (stran?)

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Související Obrázky

19,JH, leták s programem 2, 1949.
19.JH, leták s programem, 1949.
19.JH, programový plakát, 1949.
19.JH, výtvarný plakát, 1949.
Člověk dělá šaty, výstava na 19. JH, výběr scén, 1949
Člověk dělá šaty, výstava na 19. JH, závěr konferenciéra, 1949
Hronov, CP 19. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1949
Hronov, CP 19. Jiráskův Hronov, sborník, 1949
Hronov, JH 1949 - zpravodaj
Hronov, JH 1949 - zpravodaj
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Třebechovice pod Orebem, SDO, Jiráskův hronov, 1949
Třebechovice pod Orebem, SDO, Jiráskův hronov, 1949
Třebechovice pod Orebem, SDO, Jiráskův hronov, 1949
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), JH1949
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), matka A. Simonová, 1949


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, JH 1949 - zpravodaj
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
19.JH, programový plakát, 1949.
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), matka A. Simonová, 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Hronov, JH 1949 - zpravodaj
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), JH1949


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.