Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Symposion, SDO / DS Městského kult. střediska

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1945
Působení: 194x, 195x, 196x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1945 spojením bývalých souborů vznikl Spolek divadelních ochotníků Symposion.

Po celou dobu existence patřil k významným souborům kraje. Vznik spojen se jménem uč. Kilingra a ideově s ”renesanční" postavou St. Simona.
Od počátku činnosti Symposion přestal používat prefabrikované kulisy podle šablony a pro každou inscenaci byl vytvářen vlastní výtvarný projekt podle potřeb inscenace. Naštěstí měl vždycky k dispozici báječné výtvarníky. Zpočátku to byl Václav Šafář, později Arnošt Martinec. Ten vytvořil řadu technicky čistých scén. Postupně jich byla dlouhá řada: Jiří Pitr, František Štorek, Jana Bártová a v závěru činnosti to byl Pavel Matuška.

Režisér Jar. Souček zaháji činnost souboru Jiráskovou hrou Gero.
1946 - Sofokles: Elektra, r. St. Simon, v. K. Hladík, s insc. účast na IV, Jaroměřském div. týdnu. Účast na Klicperův Chlumec.
Jaroslav Vrchlický: Smrt Hippodamie.
1947 předsedou Rudolf Kilingr.
1947 Jve Vojnovič: Smrt matky Jugovičů. Účast na Klicperův Chlumec - cenu pro jednotlivce obdržela A. Simonová za ztvárnění postavy matky. Účast na Ochotnické jaro, Lhota pod Libčany 1948, Vítězslav Nerval: Manon Lescaut, J. K. Tyl: Strakonický dudák.
1947 - Vítězslav Nezval: Manon Lescaut. Účast na 5. Jaroměřském divadelním týdnu.
1948 - A. S. Kobylin: Svatba Krečinského, režie a scéna Václav Šafář. Účast na 6. Jaroměřském divadelním týdnu.
---------------------------------------
1947-1949 soubor vybudoval přírodní jeviště v Bědovicích u Třebechovic, kde každoročně uvedl několik historických a výpravných her.

1949 - Jiří Mahen: Jánošík, r. František Mráz. Premiéra 16.7. 1949
1950 - Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. František Mráz. Premiéra 5. 5. 1950.
1951 - Jan Drda: Hrátky s čertem, r. František Brandejský. Premiéra 16.6. 1951.
1952 - Josef Kajetán Tyl: Kutnohorští havíři, r. František Mráz. Premiéra 12. 6. 1952.
1953 - Alois Jirásek: Lucerna, r. Bedřich Mráz. Premiéra 25. 6. 1953.
1953 - Alois Jirásek: Jan Roháč, r. Rudolf Faltejsek. Premiéra 26. 9. 1953.
1954 - William. Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. manželé Simonovi. Premiéra 3. 7. 1954.
1956 - Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, r. Bedřich Mráz. Premiéra 20. 6. 1956.
1957 - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Rudolf Faltejsek. Premiéra 20. 7. 1957.
1959 - Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe, r. Bedřich Mráz. Premiéra 19. 6. 1959

V roce1965 přerušení přívodu elektrického proudu na jeviště tuto činnost ukončilo. V r..1990 podnikl soubor ojedinělý pokus o vzkříšení tradice uvedením inscenace Lucerny ( r. Průša), nakonec ji však soubor odehrál za kulturním domem v Třebechovicích.

-------------------------------------------
1948 DS Symposion členem kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, režie a scéna Václav Šafář, F. A. Šubrt: Jan Výrava.
1949 Garcia Lorca: Dům donny Bernardy. Účast na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř. Maxim Gorkij: Matka, r. kolektivní. 2. místo na 19. JH. Vybráno na Divadelní žatvu ÚMDOČ 1949 v Praze. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na II. Pardubické hry ÚMDOČ. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř. Účast na Choceňských divadelních hrách.
Častá účast a vítězství na dalších přehlídkách - mj. v Jaroměři, Chlumci nad Cidlinou, Kostelci nad Orlicí.

Přitom všechny inscenace vznikaly za krajně nevyhovujících podmínek, kdy se zkoušelo ve skladištích, dílnách i bytech, protože jeviště v sokolovně, i Dělnickém domě byla volná až den před představením po 9. večer.

50. léta jako DS Symposion ZK ZAZ, např. Ženitba, Hej, pane kapelníku, Dva andělé vystupují, Veselé paničky windsorské, Těžká Barbora.
Po 1950 vůdčí osobnosti Jar. Vik a Rud. Faltejsek. Hrálo se i v přírodním divadle na Bědovicích. Bohatá činnost.
1950 - Symposion, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 20. místo soutěže.
1951 Molière: Svatoušek (Tartuffe).
1956 - A. Gleba: Rozlitá číš. Účast na Klicperův Chlumec.
1958 Dragutin Dobričanin: Společný byt.
1959-1963 přestavba tělocvičny DTJ na KD se zázemím divadla.
1959 Friedrich Wolf: Profesor Mamlock, r. F. Jaroš.

1960 podle projektu člena DS Sympozion Arn. Martince zah. přestavba DD na moderní div. budovu.
1963 - 8. 12. - nový KD otevřen Čapkovou Matkou. Členové DS na stavbě odpracovali na 20 000 hodin zdarma. Vybudováno jeviště s 6 x 6 m hrací plochou do výše 6 metrů, s horizontem a šálami, novou oponou, 30 reflektory, s osvětlovací a zvukovou kabinou, šatnami a zkušebnou a dostatečnými sklady kostýmů, nábytku a rekvizit.
1964 Shakespeare: Večer tříkrálový, r. Rudolf Faltejsek.
1965 Čapkové: Ze života hmyzu, režie Faltejsek, účast na JH.
1965 zal. tradici každoročních ochotnických přehlídek SYMPOSION.
1965 Agatha Christi: Neočekávaný host, r. Rudolf Faltejsek.
1966 Voskovec, Werich: Nebe na zemi, r. Rudolf Faltejsek. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč.
1967 - Robert Bolt: Člověk pro každé počasí. Účast na OP vyspělých DS Symposion, Třebechovice 1967 a 1968.
1968 Člověk pro každé počasí (Bolt), po druhé repríze spolek ukončil činnost. ODi ztratilo kontinuitu a zájem mladé generace.

Činnost obnovena 1981, Veselé paničky windsorské, ročně 1 premiéra.
1981 - W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské, Falstaff - jh. Jiří Paukert (Libčany). Účast na Klicperův Chlumec.
1981 - W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1982 - Scarnicci-Tarabusi: Kaviár nebo čočka. Účast na Klicperův Chlumec.
1983 - V. K. Klicpera: Ženský boj, r. Rudolf Faltejsek, J. Paukert jh. Účast na okresní přehlídce Měsíc divadel, Klamoš 1983 Účast na OP v Lomnici n. Popelkou. Účast Meziměstské div. hry. Účast na Klicperův Chlumec.
1984 - Aristofanes: Mír, antická komedie, J. Paukert hlavní role.
1985 - J. Voskovec – J. Werich: Nebe na zemi. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na KP Divadelní Bydžov.
Valeri Petrov: Mušketýři po třiceti letech aneb Čestné mušketýrské, r. Rudolf Faltejsek
1986 - J. Voskovec – J. Werich: Nebe na zemi, Pavel Grym: Černá královna (KP kategorie A),
1987 - E. A. Longen: Můj drahý strýček aneb C. K. Polní maršálek. Účast na Klicperův Chlumec.
1988 Symposion - divadelní soubor Městského kulturního střediska Třebechovice pod Orebem, 45 členů, vedoucí Alena Füzková.
1988 - Carlo Goldoni: Poprask na laguně. Účast na Klicperův Chlumec, 1989 také Meziměstské div. hry.
1988 - E. A. Longen, C. k. polní maršálek, účast na KP VčK.
1989 - Poprask na laguně.
1989 - Pavel Dostál: Báječní muži z West Portu, r. Faltejsek. Účast na přehlídce vyspělých DS, XIX. Symposion, Třebechovice. Účast Meziměstské div. hry.
1989 - E. A. Longen, C. k. polní maršálek. Účast FRMOL, Havlíčkův Brod.

1991 - Ervín Hrych: Bedna u Slavkova. Účast na přehlídce vyspělých DS, XX. Symposion, Třebechovice. Účast na Klicperův Chlumec 1992.
1992 - V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, r. Rudolf Faltejsek. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXI. Symposion, Třebechovice.
1993 ved. Rudolf Fajtejsek.
1993 Těžkou Barborou soubor ukončil činnost.
1995 - Jan Karafiát: Broučci, r. Anna Riegerová. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXIV. Symposion, Třebechovice.
1997 - Adolf Wenig - Antonín Dvořák: Čert a Káča, r. Anna Riegerová. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXVI. Symposion, Třebechovice.
1998 - Mrazík, r. Karla Bořková. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXVII. Symposion, Třebechovice. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXVIII. Symposion, Třebechovice 1999, ale představení Marie Kubátové: Vzbouření hastrmana se z technických důvodů odkládá.
1999 - Mrazík, činnost obnovena.

2003 - Roark Bradford: ČERNOŠSKEJ PÁNBŮH, r. Rudolf Faltejsek. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXII. Symposion, Třebechovice.
2003 - Carlo Goldoni: TREPERENDY, režie Rudolf Faltejsek, invenční scéna a kostýmy Lenka Faltová. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXII. Symposion, Třebechovice. Účast Týnišťský div. podzim 2004.
2005 - J.N.Nestroye:..pořádně si zařádit, r. R. Faltejsek. Účast Erbenův Miletín, KP Červený Kostelec. Doporučení na FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXIII. Symposion, Třebechovice 2004.
2005 - Giulio Scarnicci a Renzo Tarabusi: OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNÍCH, r. Rudolf Faltejsek. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXIV. Symposion, Třebechovice - premiéra. Účast na KP Miletín 2006 - doporučení na 1. místě na NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou. Účast na Klicperův Chlumec 2006. Účast Košumberské léto 2006.
2007 - Labiche, V&W, M. Horníček: Hurá do Paříže aneb Slaměný klobouk čili Helenka je ráda vlastně Co se stane když se kůň do slaměného klobouku dá, r. Rudolf Faltejsek. Na KP v Červeném Kostelci Cena diváka, doporučení do širšího výběru na Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč, bez uvedení pořadí. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXV. Symposion, Třebechovice 2006.
2008 - William Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. Rudolf Faltejsek. Účast Erbenův Miletín.
2008 - Eugen Labiche, V&W, M. Horníček: Hurá do Paříže aneb Slaměný klobouk čili Helenka je ráda vlastně Co se stane když se kůň do slaměného klobouku dá, r. Rudolf Faltejsek. Účast na Klicperův Chlumec - cena za nejlepší mužský herecký výkon: Jaroslav Vik za roli strýčka Vézineta, ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Martin Černý za roli Charlese Fadinarda a Pavel Faltejsek za roli poručíka Taverniera. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXVIII. Symposion, Třebechovice.
2009 - William Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. Rudolf Faltejsek. Účast na KP Červený Kostelec (cena Martinu Černému za roli Klubka).

2010 - Jean-Loup Dabadie a Jérome Savary: D´Artagnan. Účast na KP Červený Kostelec.
2011 - Georges Feydeau: BROUK V HLAVĚ, r. Petr Hofmann. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Martinu Černému za roli Viktora Emanuela Champsboisy a Miroslavu Vikovi za roli Doktora Finache. Účast na Divadelní Erbenův Miletín. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXIX. Symposion, Třebechovice 2010.
2012 - Jiřina Krtičková: MAKAPHOVY DARY, r. Jiřina Krtičková. Účast na KP Červený Kostelec - cena za inscenaci, cena Jiřině Krtičkové za dramatizaci a režii a Miroslavu Vikovi za herecký výkon v roli Stařeny - doporučení na CP Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník - nominace do programu NP JH, cena Martinu Černému za herecký výkon v roli Makapha, Miroslavu Vikovi za herecký výkon v roli Stařeny a Jiřině Krtičkové za dramaturgii, dramatizaci a režii a cena divadlu za inscenaci. Viz. Texty. Účast na CP Jiráskův Hronov 2013. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha 2013. Účast na festivalu Divadelní Potštejn 2015.
2012 - podle povídky Oskara Wildea Rudolf Faltejsek: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ, r. Pavel Faltejsek. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLI. Symposion, Třebechovice 2012 - premiera.
2013 - STRAŠIDLO C., r. Pavel Faltejsek. Účast na KP Červený Kostelec.
2013 - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba, r. Petr Hofmann j. h.. Účast na Divadelní Erbenův Miletín. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLI. Symposion, Třebechovice 2012.
2013 - podle povídek Boccacciova Dekameronu: TAK TROCHU DEKAMERON, r. Jiřina Krtičková. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLII. Symposion 2013. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2014 - čestné uznání Haně Čejkové za roli Marceliny, Miloši Čejkovi za roli Giacoma a Lucii Hyksové za roli Lucety. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIII. Symposion 2014.
2015 - Miloslav Švandrlík: HODINA DUCHŮ. Dramatizace pěti Švandrlíkových povídek. Dramatizace a režie: Jiřina Krtičková. Premiéra 13. prosince 2015. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIV. Symposion, Třebechovice. Účast na KP Červený Kostelec 2016.
2016 - Alfred Jarry, přel. Prokop Voskovec: VONO TO PUDE ANEB KRÁL UBU, úprava a režie Petr Hofman. Premiéra 5. 11. 2016. Odvážná divadelní inscenace s vtipným scénářem Petra Hofmana a skvělými hereckými výkony, především ideální představitel otce Ubu Petr Hencl a výborná matka Ubu v podání Míly Doležalové. Účast na KP Orlická maska Ústí nad Orlicí 2017. Cena Lence Faltové za kostýmy, Petru Hofmannovi za úpravu a režii. Cena za inscenaci. Nominace na Divadelní Piknik Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně 2017 - nominace na CP Jiráskův Hronov 2017. Účast na CP Jiráskův Hronov 2017. Účast na Meziměstských divadelních hrách 2017,
2017 - Naďa Míková: MUŽKAŘENÍ. Prvotina mladé dramatičky. Komedie z divadelního prostředí o jedné zvláštní technice lovu. Režie: Jaroslav Pokorný, výtvarná spolupráce: Lenka Faltová, David Vojtek. Premiéra 20.5.2017. Viz. Přílohy - program. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVI. Symposion, Třebechovice.
2018 - JAK PEJSEK A KOČIČKA SLAVILI 28. ŘÍJEN. 3 pohádky Josefa Čapka. Úprava textu a režie: Drahomíra Francková. Premiéra: 27. 10. 2018. Účast na KP dospělí dětem Havlíčkův Brod 2019 - Cena souboru za připomenutí zřídka užívané techniky černého divadla v inscenaci Jak pejsek a kočička slavili 28.říjen.

2019 - Historie netradiční; Mahlíčci. Zahájení přehlídky vyspělých DS, XLVIII. Symposion, Třebechovice před Kulturním domem.

2019 - Petr Hofmann: JE TO VŮBEC REVIZOR?, dramaturgická úprava a režie Petr Hofman. (premiéra 23.11.2019) Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVIII. Symposion, Třebechovice 2019. Účast na KP Orlická maska 2020 - čestné uznání Petru Hofmanovi za vedení souboru, Lence Faltové za stylizovaný herecký výkon v roli Špitálního rady a Mirkovi Vikovi za herecký výkon v roli Osipa.

2021 - na motivy známého filmu Vladimír T. Gottwald: HOTEL MODRÁ HVĚZDA (premiéra), r. K. I. Drcha. Účast na přehlídce vyspělých DS, L. Symposion, Třebechovice 2021. Účast na KP Červený Kostelec 2022 - čestné uznání Petru Maléřovi za roli Vladimíra Rychty.

2022 - J. Kolár: Jen pro zvané. Režie Aleš Flajšman, kostýmy Lenka Faltová. Premiéra 26. 11. 2022.

2023 - Petr Hofman: Herbert, režijní vedení Petr Hofman. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí - čestné uznání Martinu Petříkovi za herecký výkon v roli Herberta, Lucii Šťastné za herecký výkon v roli Ernestýny, cena Petru Henclovi za herecký výkon v roli Gustava, Petru Hofmanovi za režijní vedení herců.

2024 - J. Kolár: Jen pro zvané. Účast na KP Červený Kostelec - cena Petru Maléřovi za herecký výkon v roli Wellmina.
Bibliografie:
II. Pardubické ochotnické hry, Formulář Rozpočet - na výdaje - viz plakát - Obrázky.

Adresář ARTAMA 1993

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti 2006. Miletín. Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 52.

CÍSAŘ, Jan: Krakonošův divadelní podzim jako přehlídka komediální zábavy. Amatérská scéna 2004, č. 6, s. 13-17.

CÍSAŘ, Jan: Komediální Červený Kostelec. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 17-21.

CÍSAŘ, Jan: Červenokostelecké táčky. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 26-28 a Divadelní HROMADA, IL. jaro 2007. Foto.

CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

CÍSAŘ, Jan: Herecký Kostelec. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 34 - 37.

DOSTÁL, Pavel: Nikdo nevue, co je revue? 2. ročník veseloherní přehlídky FRMOL, Havlíčkův Brod. Amatérská scéna 1989, č. 6, s. 7-9.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

KUDLÁČEK, Jiří: Košumberské léto 2006. Divadelní HROMADA 2006 -léto.

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, 37. ročník Týnišťského divadelního podzimu. Amatérská scéna 2004, č.6, Zprávičky, s. 46 (Rychnovský zpravodaj, č. 11, 2004).

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

PRŮŠA, Petr: Symposion 66. (Přírodní divadlo.) AS 1966, č. 9, s. 1-2.

VEDRAL, Jaroslav: Hronov jubilejní - nejubilejní. Amatérská scéna 1965, č. 10, s. 5-7.

Zprávy ÚMDOČ 1949, s. 217.

Amatérská scéna 1965, č. 10, s. 5 - foto Ze života hmyzu.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Symposion Třebechovice pod Orebem
Časový rozsah: (1853)1947-1948
Tematický popis: Stanovy 1948, korespondence 1947-1948, rukopis divadel.hry 1853. Přír.: plakáty, programy aj.
Archivní pomůcky
KABAŠTA J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ SYMPOSION TŘEBECHOVICE POD OREBEM /1853/ 1947-1948. Inventář, 1978, s. 4, ev.č. 243.
Třebechovice pod Orebem, SDO, Stanovy, ka1, i. č. 1
Třebechovice pod Orebem, SDO, Korespondence, ka1, i. č. 2
Třebechovice pod Orebem, SDO, Korespondence, ka1, i. č. 3
Třebechovice pod Orebem, SDO, Festival Symposion, přírůstek
Třebechovice pod Orebem, SDO, Jiráskův Hronov 1949, přírůstek
Třebechovice pod Orebem, SDO, Divadelní knížka, přírůstek
Třebechovice pod Orebem, SDO, Plakáty, přírůstek
Hradec Králové, Okresní úřad, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/6029/1947, SDO Symposion.

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

35. JH, Třebechovice pod Orebem, Symposion, Ze života hmyzu, J.Vik jako Lumek, 1965
35.JH, Třebechovice pod Orebem, Symposion, Ze života hmyzu, R.Faltejsek jako Tulák 1965.
DS Symposion Třebechovice pod Orebem, bři Mrštíkové: Maryša
DS Symposion Třebechovice pod Orebem, William Shakespeare: Sen noci svatojánské.
Faltejsek Rudolf, Okouzlení divadlem, 2005 obálka
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1985
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hradec Králové, Okresní národní výbor, Povolování akcí, 1950 - 1954
Hronov, Jiráskův Hronov 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, soutěž ÚMDOČ v Pardubicích, 1949
PAUKERT, Tomáš, Furianti sobě aneb Ochotnický příběh z Libčan na Hradecku, 2014, s. 91
PAUKERT, Tomáš, Furianti sobě, aneb, Ochotnický příběh z Libčan na Hradecku, 2014
Třebechovice p O, DS Symposion, Vono to pude aneb Král Ubu, CP Jiráskův Hronov 2017
Třebechovice p O, DS Symposion, Vono to pude aneb Král Ubu, CP Jiráskův Hronov 2017
Třebechovice p. O., Symposion, Hotel Modrá hvězda, KP Červený Kostelec 2022
Třebechovice p. O., Symposion, Hotel Modrá hvězda, KP Červený Kostelec 2022
Třebechovice p.O., Symposion, Herbert, KP Orlická maska 2023
Třebechovice p.O., Symposion, Herbert, KP Orlická maska 2023
Třebechovice pod Orebem, SDO Symposion, Stanovy
Třebechovice pod Orebem, SDO, Festival Symposion
Třebechovice pod Orebem, SDO, Festival Symposion
Třebechovice pod Orebem, SDO, Festival Symposion
Třebechovice pod Orebem, SDO, Jiráskův hronov, 1949
Třebechovice pod Orebem, SDO, Plakáty
Třebechovice pod Orebem, SDO, Plakáty
Třebechovice pod Orebem, SDO, Ženichové, 1840
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Báječní muži z West Portu, 1989
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2011
Třebechovice pod Orebem, Symposion, C. k. polní maršálek, FRMOL Havlíčkův Brod, 1989
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Divadelní knížka, Nebezpečné sousedství, 1853
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Hurá do Paříže, 2007
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Korespondence
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Korespondence
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Popelka Rakovník 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Popelka Rakovník 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Popelka Rakovník 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, KP Červený Kostelec 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), JH1949
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), matka A. Simonová, 1949
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Treperendy, 2004
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Treperendy, 2004
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Treperendy, 2004
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Vono to pude, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Vono to pude, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Třebechovice pod Orebem, Symposion,Treperendy, 2004
Třebechovice pod Orebem, Sympozion, Sen noci svatojánské 2009,  Rudolf Faltejsek jako Puk,
Třebechovice, Symposion, Hodina Duchů, KP Červený Kostelec 2012
Třebechovice, Symposion, Hodina Duchů, KP Červený Kostelec 2012
Třebechovice, Symposion, Hurá do Paříže
Třebechovice, Symposion, Hurá do Paříže, 2006
Třebechovice, Symposion, Hurá do Paříže, 2007
Třebechovice, Symposion, logo
Třebechovice, Symposion, Otcové se rodí ve skříních, 2006
Třebechovice, Symposion, Pořádně si zařádit, 2006
Třebechovice, Symposion, Sen noci svatojánské, 2008
Třebechovice, Symposion, Treperendy
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Val u Dobrušky, Festival Divadelní pohoda  2013 - plakát
Vik Jaroslav,  Zlatý odznak J. K. Tyla, 2015


Mapa působení souboru - Symposion, SDO / DS Městského kult. střediska

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebechovice, Symposion, logo
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), JH1949
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Matka (Gorkij), matka A. Simonová, 1949
35.JH, Třebechovice pod Orebem, Symposion, Ze života hmyzu, R.Faltejsek jako Tulák 1965.
35. JH, Třebechovice pod Orebem, Symposion, Ze života hmyzu, J.Vik jako Lumek, 1965
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Báječní muži z West Portu, 1989
Třebechovice pod Orebem, Symposion,Treperendy, 2004
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Treperendy, 2004
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Treperendy, 2004
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Treperendy, 2004
Třebechovice, Symposion, Treperendy
Třebechovice, Symposion, Otcové se rodí ve skříních, 2006
Třebechovice, Symposion, Pořádně si zařádit, 2006
Třebechovice, Symposion, Hurá do Paříže, 2006
Třebechovice, Symposion, Hurá do Paříže, 2007
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Hurá do Paříže, 2007
Třebechovice, Symposion, Hurá do Paříže
Třebechovice, Symposion, Sen noci svatojánské, 2008
Třebechovice pod Orebem, Sympozion, Sen noci svatojánské 2009,  Rudolf Faltejsek jako Puk,
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2011
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, KP Červený Kostelec 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Popelka Rakovník 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Popelka Rakovník 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Popelka Rakovník 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebechovice, Symposion, Hodina Duchů, KP Červený Kostelec 2012
Třebechovice, Symposion, Hodina Duchů, KP Červený Kostelec 2012
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Vono to pude, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Vono to pude, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Třebechovice p O, DS Symposion, Vono to pude aneb Král Ubu, CP Jiráskův Hronov 2017
Třebechovice p O, DS Symposion, Vono to pude aneb Král Ubu, CP Jiráskův Hronov 2017
Třebechovice p. O., Symposion, Hotel Modrá hvězda, KP Červený Kostelec 2022
Třebechovice p. O., Symposion, Hotel Modrá hvězda, KP Červený Kostelec 2022
Třebechovice p.O., Symposion, Herbert, KP Orlická maska 2023
Třebechovice p.O., Symposion, Herbert, KP Orlická maska 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.