Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Třebechovice pod Orebem / nad Dědinou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1802
1655 na Tři krále přišli do Náchoda lidé z Třebechovic, aby tu po domech chodili s “komedií”, ale představitelé města jim to nepovolili. Město s velmi starou a bohatou div. tradicí, s výraznými pokusy hudebními, patrně i vlivem Jana Theobalda Helda.
Významnou osobností ODi i hudební skladatel (také herec a organizátor) Jan Branžovský (1790-1840(?).

1802-1904 ODi. Z popudu knihaře Fr. Janka ODi v 50. letech 19. st. obnoveno zakoupením kulis a zadní stěny jeviště, instalováno v hostinci U hroznu zvaném Starý rathauz po zbourání zdi.
V nynější Třídě Čs. legií zakoupil Jos. Baše dům, který přestavěl na hostinec, po úpravě vybavení v sále ODi.
Nová opona městského tajemníka, vlastence K. Probošta.

1806 i náboženská představení (Tři králové).

1862 Ochotníci.

Za 1. republiky řada souborů, mnohdy se stejnými herci.

Ve 20. letech 20. stol. pravidelně hrálo i LD Orla.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1945 obnovilo ved. Oldř. Beránek, h. v malém sále sokolovny:.

192x Orel.

1922-1931 Dělnický OS.

1923 DrKr studujících.

Po 1927 DO Lidové strany, DO FDTJ, DO SDH.

1933-1945 Za německé okupace SDO Tyl.

1935 JDO.

1945 spojením souborů vznikl DS Symposion. Vznik spojen se jménem uč. Kilingra a ideově s ”renesanční" postavou St. Simona.
Po 1950 vůdčí osobnosti Jar. Vik a Rud. Faltejsek. Hrálo se i v přírodním divadle na Bědovicích.

1959-1963 přestavba tělocvičny DTJ na KD se zázemím divadla.
1963 nový KD otevřen.

1965 zal. tradici každoročních ochotnických přehlídek SYMPOSION.

Dětské divadlo hráli skauti, za okupace.

1959 zal. Malý Symposion, r. E. Metzl, r. Zd. Veverka.

1979-1985 DDS MěKS, r. Ota Pelant.

2001 DS ZŠ Dobrodružná plavba, účast na kraj. přehlíce.

1949 JH - SDO Symposion, Gorkij: Matka

1965 JH - SDO Symposion, Čapkové: Ze života hmyzu
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III. (Třebechovice nad Dědinou); Ron

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 184, 214.

ČERNÁ, Květuše: O její práci. Hromada 2000, č. 28, s. 45.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, obr. s. 291: Česká města, v nichž se v 30. a 40. letech 19. stol. hrálo české ochotnické divadlo.

DĚJINY ochotnického spolku až do roku 1887. Staré Třebechovice 1938, č.23, s. 16.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.

Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1994.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

FALTEJSEK, Rudolf: Divadlo v Třebechovicích. Rkp. kART.

FALTEJSEK, Rudolf : O jeho práci. Hromada 1991, č. 3, s. 65; 1991, č. 5, s. 133; 1997, č. 19, s. 22.

HRAŠE, J. K.: Dějiny Náchoda, 1620-1740. Náchod 1994, s. 316.

KOLEŠ, Vilém: Třebechovice v době obrozenské. Vznik Ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny až do r. 1887. Staré Třebechovice 1938, č. 29, 30; 1940, č. 31, 33. KK.

KONEČNÁ, Dagmar: Dějiny ochotnického divadla v Třebechovicích pod Orebem.

MERTA, Jan: Čarodějný bál Dagmar Jandové. Symposion Třebechovice. Hromada 2001, č. 31, s. 37.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.559-560.

NEZNÁMÉ lidové zpěvohry Jana Branžovského z doby obrozenecké. Hudební rozhledy 1958, č. 7, 8, 9, s. 274-275, 327-328, 368-369.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské soubory se sešly v Jesličkách. DS ZŠ, Dobrodružná plavba. Hromada 2001, č. 31, s. 28-29.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 98.

STO let našeho Ochotnického divadla. Staré Třebechovice 1931, č. 14-17.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART

Zprávy Loutkářského soustředění 1945, 1947.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1886-1951, reg. č. 590-617. Spolky divadelní, skupinový inventář 1867-1987; Opis plakátu Omylové světem vládnou, 1869. In: Faltejsek: Divadlo v Třebechovicích. kART. Stanovy SDO, 1885. Plné znění In: Faltejsek: Divadlo v Třebechovicích, kART;

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/5435/1931, Dělnický spolek ochotníků (výmaz).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/26, SDO 1885.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/261/177, SDO 1896, 1897.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1724/1944, SDO (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/6901/1933, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/2361/1934, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1979/1935, JDO.

SA Rudolf Faltejsek, Hradec Králové: Protokol divadelních ochotníků 1886-1896. (Stanovy, seznam členů, zápisy ze schůzí.); Kniha jednací (pokladní) 1889-1902.

SDO Symposion 1947-1948. Ev. č. pomůcky 243.

Třebechovice pod Orebem, Městské kulturní středisko
Místa vzniku fondu Třebechovice pod Orebem
Časový rozsah: 1975-1992
Metráž: 0,22 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Třebechovice pod Orebem
Tematický popis: Korespondence 1991-1992, plány a hodnocení činnosti 1975-1990, divadelní festival Symposion 1975-1992 aj.
Archivní pomůcky: nejsou

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Faltejsek Rudolf, Okouzlení divadlem, 2005 obálka
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Třebechovice pod Orebem, Sokol, sokolovna, 1924


Mapa - Třebechovice pod Orebem / nad Dědinou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Faltejsek Rudolf, Okouzlení divadlem, 2005 obálka