Databáze českého amatérského divadla

Texty: Svitavy, Excerpce pro MČAD 1998-2002

SVITAVY o.Svitavy
CČAD s. 106,175,191,197,198, 200, 205, 209, 215, 216, 238, 241, 246, 256, 259, 264, 289,
298, 300, 309, 310, 312, 318, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 333, 334, 337, 338, 340, 355, 356, 359, 365, 387, 395, 396, 397, 403, 404
Obr.CČAD s.187: I. Olbracht - E. Vrchlická: Anna Proletářka, Lidové divadlo Svitavy,1952 .
Obr.CČAD s.198: F. Goodrichová - A. Hackett: Deník Anny Frankové, Lidové divadlo ZK ROH Vigona Svitavy, v roli Anny Naďa Truhličková,1958.
Obr.CČAD s.210: B. Brecht: Kavkazský křídový kruh, Lidové divadlo Svitavy,1962.
Obr.CČAD s.220: Jiří Kareš, předseda a režisér Lidového divadla Svitavy, člen prvního výboru Svazu českých divadelních ochotníků z roku 1969.
Obr.CČAD s.337: Klasická maňásková komedie Ruka L. E. Durantyho souboru C Svitavy, 1984.
Obr.CČAD s.337: Edward, scénář s využitím textů Edwarda Leara, soubor C Svitavy, napsali Karel a Blanka Šefrnovi, režie a hudba Karel Šefrna, 1986.
Obr.CČAD s.360: Inscenace Bystrouška, liška souboru C Svitavy, režie Karel Šefrna, na snímku Blanka Šefrnová, 1997.
Národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů 1972 - 1975 viz BČAD č. 996
Přehlídka ruských a sovětských divadelních her viz BČAD č.997

1639: divadelní činnost řádu jezuitů (?).
DČD I., s. 166, 350
Divadelní budova byla původně hostincem.
1915 byla přestavěna na biograf.
1920 byl biograf zrušen a budova byla přestavěna na divadlo. Od
1947 byl nájemcem budovy Spolek divadelních ochotníků "Lidová scéna".
Javorin s. 282
1945 zahájil nový OS Našimi furianty. 1946 sloučení všech dosavadních OS
v Lidové divadlo. Na repertoáru česká klasická hra, současní autoři i vlastní tvorba. Od 1949 součást ZK n.p. Vigona. Rekonstrukce budovy divadla. Iniciovali zakládání OS v okolních obcích /Svitavy-Lány, Lačnov, Březová, Moravská Chrastová, Opatov v Čechách, Radiměř, Vendolí. Reprezentace souboru na přehlídkách včetně XXIV.JH s Vojnarkou. Spolupráce s profesionálními herci /Höger, Růžek, ale i z Brna, Pardubic a Hradce Králové. Ze souboru vyšli profesionální herci Jana Hlaváčková, Milena Marcilisová, Jiří Rumpík, Spolupracovali s organizací přehlídek /např.17národních přehlídek Ruských a sovětských divadelních her/, Do 1998 provedli 750 představení, z toho 150 premiér. Režisér Jiří Kareš. V Československu vystoupil na 160 místech, 7x hostoval v cizině /Sicilie, Rakousko, Anglie, Belgie, Bulharsko. Získali řadu ocenění. Ve 40. Letech 20.st. se v místě hrálo loutkové divadlo, v hospodách, v závodních klubech, rodinách, školách. Převážně marionety. Začátkem 50. Let zal. Jitřenka. Hráli každou neděli, i spodovými loutkami. Repertoár: pohádky a hry Obrazcovova divadla. Tvořili si vlastní loutky. Začátkem 60. Let mladí utvořili Malé divadlo, repertoár současné hry. Pravidelná účast na LCH. Počátkem 70. Let se rozdělili na Pablízek a Céčko. První hrál pro nejmenší, druhý byl autorským divadlem s výraznou hudební složkou. Patřil mezi nejprogresívnější scény v republice /hostování v Německu, Francii, Rakousku, Portugalsku, Estonsku/. Ceny na LCH a v zahraničí. Přelom 70. A 80. Let vznik dalšího souboru MAK a souboru CIS. V 90. letech vznik profesionální scény Divadlo Josef, později Hudební divadlo V polovině 90. let Dramatická školička, zde několik souborů. /JM/
KAREŠ, Jiří. Rkp. 1 str. kART.
ŠEFRNA, Karel:Zpráva pro Místopis. 1998. 1 str. Rkp. KART.
KAREŠ, Jiří: Divadelní život ve Svitavách od roku 1945 / Vlastivědný sborník okresu Svitavy 1982 – 1983/.
SOCHOROVSKÁ, Valeria: Listy z deníku Lidového divadla ve Svitavách. Praha, Práce 1961. 90 s. Ed. Život v klubech. kART KK
HÖGER, Karel: Z hercova zápisníku. /vydal?,rok?/.Almanach NP RSDH 1987. Svitavy. /vydal?, rok?/.
FESTIVAL ruských a sovětských her. Národní přehllídka amatérského divadla 1973. Texty o autorech a jejich hrách Petr Průša. /Svitavy/, Řídící výbor 1973. 52 s. kDÚ
KAREŠ, Jiří: Deset let svitavské Vigony. Výtah z výročního projevu vedoucího souboru. Ochotnické divadlo 1956, r. 2, č. 12, s. 268. kART
A. K.: Z dějin ochotnického hnutí. Nové divadlo. Ochotnické divadlo 1955, r. 1, č. 7, s. 147 - 148. NK ( O divadle Vigona)
LHOTA, Ladislav. Čtyřicet let Lidového divadla. Amatérská scéna 1986, r. 23, č. 10, s. 15. kART
ÚMDOČ 1922: O.d.o. ÚMDOČ 1923: Div.o.Nár.Jednoty
Adresář 93: LS “C”, LS CIS, LS Dlask (PVC), Lidové divadlo, LS MaK, LS Pablízek, DS Studio mladých
VOTAVOVÁ, Marie: Svitavské recitační soubory. Ed.Umělecký přednes. Praha, ÚDLUT 1967. 40 s.
DS Jedenáctiletky.
Mládežnický soubor Vigona, později SAKO. Lidové divadlo. OD 1957/4, s.75.
DS JSŠ Timur a jeho parta. OD 1958/3, s.66.
1957 Strakonický dudák.OD 1958/4, s.92.
DS ZK Vigona 1.místo na JH 1958 s Deníkem Anny Frankové. OD 1958/7, s. 150 - 151. OD 1958/7, s.153. OD 1958/8, s.181- 2. OD 1958/9, s.194-5.
DS ZK Vigona 20 tisíc mil pod mořem. Třetí přání.Ve Vigoně též DK jedenáctiletky. Nastudoval Zrada po Bílé hoře /J.Mikula/, Účast v soutěžích. V soutěži v místě 1959 inscenace Erbena Vodník, Svatební košile, Wolkra Baladu o námořníkovi.
OD 1959/5, s.103 OD 1959/6, s.140. OD 1959/8, s.179. OD 1959/8, s.180. OD 1959/8, s.182.
OD 1959/8, s.189. OD 1959/9, s.198. OD 1959/10, s.219. OD 1959/10, s.222. OD 1959/11, s.250.
Ústřední přehlídka divadelních her pro děti a mládež.
OD 1959/7, s.150 - 152..OD 1959/9, s.198.OD 1959/9, s.207. OD 1959/11, s.256.
1.krajský festival celovečerních her. OD 1959/11, s.256.

1949 JH: Spolek divadelních ochotníků -Lidové divadlo: Tyl: Kutnohorští havíři
1952 JH: ZK ROH Vigona: Olbracht - Vrchlická: Anna proletářka
1955 JH: Lidové divadlo ZK ROH Vigona: Tyl: Fidlovačka
1958 JH: Goodrichová -Hackett: Deník Anny Frankové
1959 JH: Kareš-Maršálek-Marcilis: 20 000 mil pod mořem
1962 JH: Lidové divadlo JKP: Brecht: Kavkazský křídový kruh
1966 JH: Stroupežnický: Naši furianti
1968 JH: Jirásek: Jan Hus
1971 JH: Recitační studio OOD: Kudeříková: Zlomky života
1980 JH: Spojené divadelní soubory okresu: Jirásek Jan Hus
1986 FEMAD: LS C: Buchlovan - Čapek, Šefrna: Pohoda
1988 FEMAD: Lear, Šefrnovi: Edward
Wolker, Šefrna: ...jako pel ?
1989 JH: Lear, Šefrnovi: Edward
1990 FEMAD: Shakespeare, Zelená, Svobodová, Buchlovan, Šefrna:Sen noci svatojánské I. II., Hamlet
LS Cukrnebudem: Trnka: Zahrada
1991 JH: Trnka: Zahrada
1992 JH: LS C Prévert: Trakař aneb Velké vynálezy
1994 FEMAD: Suchdolčan: V páté knoflíkové dírce
1995 FEMAD: Sandburg: Bláhové pohádky
WP 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1978, 1983: Recitační studio OD (OKS)
WP 1984: Studio mladých Lidového divadla
WP 1988: Soubor C
WP 1990: Vši - OKM

Loutkové divadlo:
LCH 1962, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984,1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998:Jitřenka - JKP, pozd.Soubor C Malého divadla, pozd. SK ROH, pozd. C
EXNAROVÁ, Alena: Hra s loutkou a s věcí. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 34 - 36. SvItavy

LCH 1976: Pablízek Jednotného klubu pracujících
LCH 1983: Soubor CIS Malého divadla JKP
LCH 1989, 1992: LS MAK, SK ROH
LCH 1990: LS Cukrnebudem OKS
LCH 1990: Dlask
LCH 1993, 1995, 1998: Hudební divadlo
LCH 1999: Dramatická školička
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':