Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 77
Rok: 2007
Začátek: 3.8.2007
Konec: 11.8.2007
77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje pořádá NIPOS-ARTAMA Praha a město Hronov.

Spolupořadatelé:
Amatérská divadelní asociace
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Svaz českých divadelních ochotníků
České středisko AITA/IATA
Volné sdružení východočeských divadelníků
Společnost Amatérské divadlo a svět
Česká sekce Unima
Klub přátel umění v České republice.

Výběr inscenací 77. JH byl nově vymezen propozicemi a organizačním řádem tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro utváření programové skladby festivalu. Šlo především o omezení nominací z klíčových celostátních druhových přehlídek na jednu, neurčování pořadí doporučovaných inscenací, zachování statutu nominace pro soubory z Loutkářské Chrudimi i pro následný ročník JH, možnost zařazení výjimečné inscenace přinášející inspiraci, a to bez ohledu na statut souboru, svěření doplňkového (HronOff) programu plně do pravomoci KIS Hronov. Nově byla také ustavena funkce programového ředitele JH (PhDr. Milan Strotzer), vymezeny jeho povinnosti a kompetence.
Aby bylo možné realizovat hlavní program v daném rozsahu, bylo zapotřebí získat další hrací prostor. To se díky KIS Hronov a jeho ředitelce Marcele Kollertové podařilo. K stávajícím hracím prostorům přibyl sál někdejšího hotelu Slavie, který jeho současný majitel v období od posledního JH částečně adaptoval na prodejní prostory. Protože nastal další příliv seminaristů, bylo nutné zmnožit počet představení v prostorách s omezeným počtem diváků oproti Jiráskovu divadlu a sálu Josefa Čapka s plným obsazením (při hraní na kukátku). Takže se některé inscenace hrály dvakrát, některé třikrát, některé čtyřikrát, některé šestkrát a jedna dokonce dvanáctkrát. Proto přibyla další základní divácká řada. Možnost zhlédnout všechna představení byla zajištěna prostupnými diváckými řadami vstupenek A, B a C, přičemž každá z nich měla čtyři mutace (A1, A1 , A2, A2 atd.). Programové schéma (zmnožení představení v hracích prostorách s menší kapacitou, řetězení vystoupení v hracích dnech etc.), které bylo uplatněno v minulých dvou ročnících festivalu, se na 77. JH stalo nezbytností.

Inscenační výsledky, které na 77. JH soubory předvedly, byly vesměs na velice dobré úrovni, byť se neobjevila špičková inscenace srovnatelná s těmi, které přinesl např. 75. ročník JH (Doma, Stuhl – Gang). Nicméně nejméně třetina inscenací hronovského hlavního programu vykazovala výjimečné kvality a prokázala i z hlediska kontextu přesahujícího jednu divadelní sezonu vysokou úroveň divadelní invence a tvořivosti. Mezi prvními je třeba jmenovat soubor V.A.D. Kladno a jeho Tajemný VAD v Karpatech, soubor Tragaču, tragaču ZUŠ V. Ambrose z Prostějova s inscenací lidové poezie Tragaču, tragaču, Rádobydivadlo Klapý s inscenací Shafferovy hry Equus, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary s inscenací Čerokí, soubor Antonín D.S. Praha s původní hrou Dítě!, pražský soubor Krvik totr s kabaretem Produkt, soubor Disk z Trnavy a jeho inscenaci Geniální epocha podle Schulze, Divadlo (bez záruky) Praha s inscenací Titanic orchestra a Malou scénu Zlín se Schwabovým Lidumorem.
Výrazný posun k nebývalé převaze původních her a vlastních dramatizací literárních předloh, jejichž autory byli členové souborů, který se naplno projevil v předchozím ročníku festivalu, byl charakteristický i pro 77. JH.
V hlavním programu bylo uvedeno 26 inscenací od 25 souborů v 80 představeních. Z toho z hlediska druhového 12 inscenací činoherního (hereckého) divadla, 4 loutkového divadla, 4 tzv. divadla poezie, 2 inscenace kabaretního typu, 2 činoherního divadla pro děti, 1 pohybového divadla, 1 produkce divadla improvizace. Z hlediska dramaturgického: 10 vlastních dramatizací literárních předloh, z toho 2 čerpající z poezie, 9 původních autorských her či scénářů, 2 hry ze současné anglické dramatiky, 1 ze současné české dramatiky, po jedné hře ze současné rakouské, bulharské a americké dramatiky, 1 hra (hauptakce) barokní dramatiky. Z hlediska podílu komediálních a vážných žánrů byla dramaturgie hlavního programu v rovnováze.
Celkově bylo v hlavním a tzv. doprovodném programu uvedeno 47 inscenací a produkcí od 45 divadelních kolektivů ve 114 představeních. Byly to nejvyšší počty, jakých kdy bylo v zatímní historii JH dosaženo. Překonány však byly hned ročníkem následujícím.
Mohutného rozsahu nabyl i doprovodný program.Vystoupilo v něm více jak 30 hudebních aj. kolektivů.

Také Klub nejen mladých divadelníků zaznamenal rekordní počty zájemců. Do 15 tematických seminářů a dílen (16. možnost skýtala zúčastnit se coby kmenový posluchač PC) se přihlásilo 430 osob. Kapacitní možnosti nedovolily tak velkému množství divadelníků vyhovět. Ve finále bylo zapojeno v práci Klubu (nejen) mladých divadelníků 306 seminaristů v 15 tematických seminářích a dílnách. Největší zájem byl o seminář K (jako Komunikace) Daniely Fischerové. Hlásilo se do něj na preferenčním místě nejméně 64 seminaristů (poslední došlé přihlášky již nebyly evidovány), což je tak na tři samostatné semináře.
Nejpočetnější věkovou skupinou K(n)MD byly seminaristé ve věku od 17 do 25 let (asi 62 %), 18, 6 % tvořili posluchači od 26 do 35 let, 13,6 % byli starší 36 let, a to takřka v celém spektru let narození až po ročník 1941. Rozpětí mezi nejmladším a nejstarším seminaristou bylo 51 let. Poměr mužů a žen byl obligátní 1:2. Vůbec poprvé se do K(n)MD přihlásilo 43 % účastníků, opakovaně 57 %. K pravidelným návštěvám PC se navíc hlásilo 38 % seminaristů.
Příležitostí pro všechny účastníky JH nad rámec základních seminářů a dílen byl obnovený diskuzní klub, umožňující spontánní výměnu názorů na představení. Konal se od soboty 4. 8. do pátku 10. 8. včetně, vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu. Organizační a odborné zázemí v diskuzním klubu zajišťovali chvályhodně MgA. Jan Šotkovský, dramaturg Městského divadla v Brně, a Jitka Páleníková, studentka bohemistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Navzdory pozdním hodinám se obnovení diskuzního klubu ukázalo jako žádoucí a přínosné. Průměrně se jej zúčastňovalo po sedm dnů 40 zájemců. Ve středu 8. 8. byla zaznamenána rekordní návštěva 75 osob.
Problémový club se uskutečnil v intencích minulého ročníku jako nadstavbová vzdělávací instituce JH mající výrazný poznávací a inspirativní charakter. Průměrně jej navštěvovalo 63 posluchačů. Nechyběla možnost zúčastňovat se Rozborového semináře SČDO, kterou využívalo v průměru 20 návštěvníků JH.

Na půdě JH se uskutečnila schůzka zástupců Divadelního ústavu, NIPOS Praha a občanských sdružení sdružených v Matici českých divadelníků, věnujících se amatérskému divadlu s celostátní působností.
Milan Strotzer
Účast souborů:
Za představením v závorce uvedeno odkud inscenace postoupila.

Praha, DS Krvik Totr, Petr Jediný Novotný & Tomáš Kout: Produkt, r. Petr Jediný Novotný a Tomáš Kout. (Šrámkův Písek)

Praha, Antonín D.S., Martin J. Švejda: Dítě! (hra ze života), r. Martin J. Švejda. (Šrámkův Písek)

Černošice, Divadlo Samé vody, Kolektiv souboru: Čekání na Alberta. (Náchodská prima sezóna)

Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, Hana Franková: Čerokí, r. Hana Franková. (Popelka Rakovník)

Vsetín, LS Bublanina, Kateřina Davidová: Začarovaný les, r. Kateřina Davidová. (Loutkářská Chrudim 2007)

Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Helmut Kuhl: Harila, r. Akram Staněk. (Šrámkův Písek)

Kladno, V.A.D., Lupinec & Co. podle Julese Verna: Tajemný VAD v Karpatech. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Klapý, Rádobydivadlo, Liz Fullerová: Liz a Betty, r. Ladislav Valeš. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Žlutice, DS Žlutičan, Jaromír Břehový: Rejžák z Prahy, r. Jaromír Břehový. (KDP Vysoké n. Jiz.)

Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, Kdyby bylo nebe, r. Hana Franková a Jan Hnilička. (Wolkerův Prostějov)

Turnov, Loutkářský soubor Čmukaři, Pavel Traub a Čmukaři: Zvyřátka za to nemůžou, r. kolektiv souboru. (Loutkářská Chrudim 2007)

Chorvatsko, Záhřeb, Divadlo mladých, P. Charlton: Vlčí chlapec.

Klapý, Rádobydivadlo, Peter Shaffer: Equus, r. Jaroslav Kodeš. (Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč)

Plzeň, Soubor Evrybáby, Evrybáby: Osmá sedí u stolu, pojídá mou mrtvolu, r. Roman Černík a Evrybáby. (Šrámkův Písek)

Brno, DS Cyranovy boty, Věra Bělehrádková a Jitka Semotamová: Druhá strana dveří, r. Věra Bělehrádková a Jitka Semotamová. (Otevřeno Kolín)

Brno, Voiceband.cz, Christian Morgenstern: Jsi proklat, majiteli, r. Zdeněk Šturma. (Wolkrův Prostějov)

Veselí nad Moravou, ZUŠ, ved. Vítězslava Trávníčková / Hana Doskočilová: Stínové divadlo pro krásnou Lin. (Dětská scéna Trutnov)

Zlín, Malá scéna, Werner Schwab: Lidumor aneb Má játra beze smyslu, r. Jan Leflík. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Praha, Divadelní soubor Ty-já-tr, Luděk Horký, Martin Písařík: Pověsti pro štěstí, r. Luděk Horký. (Popelka Rakovník)

Prostějov, Tragaču, Tragaču při ZUŠ, kolektiv souboru: Tragaču, Tragaču... Lidová poezie o lásce... (Náchodská Prima sezóna)

Mladá Boleslav, Divadýlko na dlani, Karel Steigerwald: A tak tě prosím, kníže...(Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč).

Slovenská republika, Trnava, Divadelní skupina Disk, Dušan Vicen, Vladi Janček a kol. Disku: Geniální epocha podle Schulze, r. Dušan Vicen. (Soubor dopúoručila AITA/IATA)

Praha, Divadlo (bez záruky), Christo Bojčev: Titanic orchestra, r. David Slížek. (Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč)

Kuks, Geisslers Hofkomedianten, Anonym: Amor tyran, r. Petr Hašek. (KDP Vysoké nad Jizerou)

Svitavy, LS "C", Daniil Charms: Fialový vítr, r. Karel Šefrna (Loutkářská Chrudim)

Slavičín, SemTamFór, Ray Cooney: 1+1=3 (Jeden a Jedna jsou tři), r. Jan Julínak. (Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč).
Lektoři:
CÍSAŘ, Jan, prof. PhDr., CSc.
CHRISTOV, Petr, Mgr., Ph.D.
ŠTEFKO, Vladimír, Doc., PhDr., CSc.
ZEMANČÍKOVÁ, Alena, Mgr.
ZAVARSKÝ, Ján, Doc., Mgr.
ZBORNÍK, František, PaedDr.
ŠOTKOVSKÝ, Jan, MgA.
MATÁSEK, Lukáš, Mgr.
ŠPIRIT, Václav
KOTISOVÁ, Marie
ZAJÍC, Vladimír, Mgr.
OCHRYMČUKOVÁ, Eva, Mgr.
KODEŠ, Jaroslav, Mgr
SZYMIKOVÁ, Regina
FISCHEROVÁ, Daniela
SCHEJBAL, Milan, Mgr.
SCHEJBALOVÁ, Pavlína, Mgr.
HECHT, Michal
VOSTÁREK, Karel, Mgr.
KOUBKOVÁ, Jana
FENG-YŰN, Song
ŽIŽKA, Tomáš
PURKRÁBEK, Pavel, Mgr.
Paralelní akce:
PC (jako Problémový club) Příležitost pro všechny nad rámec základních seminářů a dílen - ROZPRAVY A DISPUTACE
Lektoři:
Prof. PhDr. Jan Císař, Csc., vedoucí lektor PC, divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha

Mgr. Petr Christov, Ph.D., divadelní vědec, vedoucí katedry divadelní vědy FF UK Praha

Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, publicista a pedagog katedry divadelní vědy VŠMU v Bratislavě

Mgr. Alena Zemančíková, dramaturgyně, autorka divadelních her, fejetonů a povídek, pracuje v Českém rozhlase

Prof. Mgr. Ján Zavarský, scénograf, umělecký šéf Divadla Jána Palárika v Trnavě, pedagog VŠMU v Bratislavě a JAMU v Brně

Moderátor: PaedDr. František Zborník, ředitel NIPOS Praha, režisér a herec, autor divadelních her a próz

DK (jako Diskusní klub) Příležitost pro všechny nad rámec základních seminářů a dílen OOO (odborně organizační opora): MgA. Jan Šotkovský, dramaturg Městkého
divadla v Brně - VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ FÓRUM - SPONTÁNNÍ VÝMĚNA NÁZORŮ NA PŘEDSTAVENÍ JH

A (jako Autorské právo)
Lektor: Mgr. Lukáš Matásek, vedoucí divadelního oddělení DILIA
AUTORSKÉ PRÁVO V AMATÉRSKÉM DIVADLE

ABC (jako Abeceda)
Lektor: Václav Špirit, současným povoláním sociální pedagog, režisér divadelního souboru Gut & Edel v německém Lörrachu
DIVADELNÍ ABECEDA PRO ZAČÍNAJÍCÍ DIVADELNÍKY

DRH (jako Dramaturgie - Režie - Herectví)
Lektoři: Marie Kotisová, režisérka, původně působila v pražském divadle Na okraji, později vedla karlovarský soubor Jen tak a Mgr. Vladimír Zajíc, dramaturg, původně ve Východočeském loutkovém divadle DRAK v Hradci Králové, nyní ve svobodném povolání
OD SLOVA K JEVIŠTNÍMU TVARU

G (jako Genesis)
Lektorka: Mgr. Eva Ochrymčuková, absolventka JAMU Brno obor dramatická výchova, učí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na PedF v Brně
CO LZE NA SCÉNĚ VYJÁDŘIT BEZE SLOV

H (jako Herecký trénink)
Lektor: Filip Krenus, chorvatský herec, překladatel a lektor seminářů na univerzitě v Osijeku, člen Actor‘s Studia divadla EXIT
OD IMAGINÁRNÍCH STIMULACÍ K AUTENTICKÝM REAKCÍM

I (jako Iniciace mluvy)
Lektor: Mgr. Jaroslav Kodeš, režisér Českého rozhlasu v Praze
UČME SE MLUVIT

J (jako Jevištní řeč)
Lektorka: Mgr. Regina Szymiková, pedagožka hlasové a mluvní výchovy DAMU a Státní konzervatoře v Praze
PRAKTICKÁ DECHOVÁ, ARTIKULAČNÍ, HLASOVÁ A REZONANČNÍ CVIČENÍ

K (jako Komunikace)
Lektorka: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička a pedagožka nonverbální komunikace
TAJNÁ ŘEČ LIDSKÉHO TĚLA

KPR (jako Kurz praktické režie )
Lektoři: Mgr. Milan Schejbal, režisér a dramaturg, umělecký šéf Divadla A. Dvořáka v Příbrami a pedagog DAMU Praha a Mgr. Pavlína Schejbalová, dramaturgyně
DLOUHODOBÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

L (jako Legenda)
Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog
NON-VERBAL WORKSHOP - MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ DÍLNA

M (jako Maska)
Lektor: Mgr. Karel Vostárek, výtvarník, scénograf, herec, režisér a pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU Praha
ODKRÝVÁNÍ SKRYTÉHO

N (jako Nestyďte se nestydět)
Lektorka: Jana Koubková, zpěvačka, skladatelka, moderátorka, publicistka a pedagožka, která už léta patří k předním osobnostem českého jazzu
NAHLÍŽENÍ NA VĚCI OSOBITÝM POHLEDEM

O (jako Odjinud)
Lektorky: Feng-yűn Song, zpěvačka a performerka čínského původu
NEJEN O ZPĚVU A POHYBU

P (jako Prostor)
Lektor: Tomáš Žižka, scénograf, pedagog KALD DAMU v Praze, režisér, iniciátor a realizátor projektů site specific
SOUHRA S PŘÍBĚHEM PROSTORU

S (jako Scénografie)
Lektor: Mgr. Pavel Purkrábek, scénograf, nyní ve svobodném povolání
FUNGUJÍCÍ SCÉNOGRAFICKÉ ŘEŠENÍ INSCENACE

Doprovodný program:
Hronov, DS Jiráskova divadla, William Shakespeare: Veselé paničky windsorské aneb Na každého dojde, r. Miroslav Lelek.

Vztyčení festivalové vlajky, divadelní průvod do parku A.Jiráska s doprovodem Hobitů z polské Bielawy a Koletovy hornické hudby ze Rtyně v Podrkonoší.

Večerní setkání účastníků přehlídky v Parku A. Jiráska.

Polsko, Teatr Žiwy Bielawa: Ohňové divadlo.

Divadelní postavy - výstava obrazů z paličkované krajky

Putovní výstavaq fotografií: Kladské pomezi bez hranic (včetně grafik malíře J. City).

Slavnostní vernisáž výstavy: Zlatý tyl.

Slavnostní zahájení 77. Jiráskova Hronova za doprovodu dechového orchestru mladých ZUŠ Hronov a pěveckého sboru Brumbambule ZUŠ Hronov.

Promenádní kioncert dechového orchestru mladých ZUŠ Hronov pod vedením pana Miloše Meiera.

AFRAH - taneční vystoupení skupiny orientálních tanců.

Klášterec nad Orlicí, Sdružení KLAS: Bistro aneb Nesmrtelní.

Vavřinecký den 2007 - Průvod s otcem Vavřincem od hotelové školy.

Koletova hornická hudba - koncert dechové hudby ze Rtyně v Podkrkonoší.

Divadlo VOSTO5: Stand´artní kabaret.

Ostrava, Divadlo Bez střechy, Dědictví.

Festivalový Big band - vystoupení orchestru se zpěváky.

6 NACHODNÍKU - koncert šansonové kapely

Praha, Malé divadlo: Pohádka o Růžence.

Praha, Malé divadlo: Pohádka o kohoutkovi a slepičce.

Divadlo Kufr, Tančíček Adušiadáši.

SWING SEXTET - koncert hudební kapely

Červený Kostelec, DS při MKS: Nejstarší řemeslo.

Panoptikum Maxe Fische

Dechová Metujak - promenádní koncert

Komorní a pěvecký koncert - Musica Per Quattro

Slaveňáci - koncert country skiupiny

Evropa tančí a zpívá - taneční maratón polské mládeže z Bielawy.

Koncert sólistů kulturního sboru MOKIUS z Bielawy

ERÁTO - poetické hudební vystoupení polského souboru z Bielawy

H-Kvinten ZUŠ Hronov - swingové melodie

Romeo a Julia v proměnách času - Láska v hudbě a tanci, ZUŠ Hronov.

Kralupy nad Vltavou, DS Scéna: NASETO?!

Rock FEST - koncert rockových kapel

SR, Pezinok, Karpatskí pastieri - koncert

Klub nejen mladých divadelníků (KnMD).
Rozborový seminář
Problémový club (PC)
Bibliografie:
77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla - propozice. d´ARTAMAn 2006, č. 6, s.2-7.

77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla - Programová brožura 2007, 63 s.

77. Jiráskův Hronov - Festival amatérského divadla - Zpravodaj
č. 1-9. Vydává organizační štáb, šéfreredaktorka Zuzana Vojtíšková.

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

Brno, Cyranovy boty, Druhá strana dveří, 2007
Brno, Studio Dům, Sny, 2007
Brno, Voiceband.cz, Jsi proklat, majiteli, 2007
Černošice, Divadlo Samé vody, Čekání na Alberta, 2007
Červený Kostelec, DS při MKS, Nejstarší řemeslo, JH 2007
Chorvatsko, Záhřeb, Divadlo mladých, Vlčí chlapec, 2007
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Harila, 2007
Hronov, CP 77. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, organizátoři Klubu (nejen) mladých divadelníků, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, organizátoři Klubu (nejen) mladých divadelníků, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, DS Jiráskova divadla, Veselé paničky windsorské, 2007
Hronov, Jiráskův Hronov - 2007, ročník 77., lektoři Problémového clubu (PC)
JH 2007, Franková Hana, Karlovy Vary - Studio Divadla Dagmar
JH 2007, Kollertová Marcela - Hronov - ředitelka festivalu
JH 2007, Seminář - A
JH 2007, Seminář - I
JH 2007, Seminář - L
JH 2007, vítání souborů
JH 2007, Witting Franz-Josef - Německo - viceprezident BDAT
JH 2007, Závěr festivalu - ohňostroj
JH 2007, Diskuzní klub
JH 2007, Hancock Christjohn - Austrálie - režisér
JH 2007, Křtění skript - Světlo a zvuk
JH 2007, Lurie, Smejkalová
JH 2007, Přípravný štáb
JH 2007, René Levínský alias Kuhl Helmut - Německo - autor
JH 2007, Seminář - S
JH 2007, Seminář - ABC
JH 2007, Seminář - DRH
JH 2007, Seminář - H
JH 2007, Seminář - J
JH 2007, Seminář - K
JH 2007, Seminář - KPR
JH 2007, Seminář - N
JH 2007, Seminář - O
JH 2007, Seminář - P
JH 2007, Šotkovský Jan - lektor semináře
JH 2007, zahájení festivalu
Karlovy Vary, Dagmar a ped. škola, Kdyby bylo nebe, 2007
Karlovy Vary, Dagmar a Pedagogická škola, Čerokí, 2007
Kladno, V.A.D., Tajemný VAD v Karpatech, 2007
Klapý, Rádobydivadlo, Equus, 2007
Klapý, Rádobydivadlo, Equus, 2007
Klapý, Rádobydivadlo, Liz a Betty, 2007
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Amor tyran, 2007
Mirka Císařová, JH 2007
Mladá Boleslav, Divadýlko na dlani, A tak tě prosím, kníže, Jiráskův Hronov, 2007
Ostrava, Divadlo Bez střechy, Dědictví, JH 2007
Plzeň, Evrybáby, Osmá sedí u stolu a pojídá mou mrtvolu, 2007
Praha, Krvik Totr, Produkt, 2007
Praha-Holešovice ,Ty-já-tr, Pověsti pro štěstí, Jiráskův Hronov 2007
Praha-Karlín, Divadlo (bez záruky), Titanic orchestra, 2007
Praha-Malá Strana, Antonín, Dítě, 2007
Prostějov, Tragaču, Tragaču ZUŠ, Tragaču, 2007
Šiková Hana, Plzeň, Zlatý odznak J. K.Tyla udělen na JH 2007
Slavičín, SemTamFór, 1 a 1 = 3, 2007
Slovensko, Trnava, Disk, Geniální epocha podle Schulze, 2007
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, 2007
Ústí nad Labem, Panoptikum Maxe Fische, Pouliční divadlo, JH 2007
Valenta, Jiří, Praha, spolutvůrce projektu Dějiny českého amatérského divadla, Zlatý odznak J. K. Tyla, JH 2007
Vernisáž výstavy SČDO, nositelé odznaku J. K. Tyla, JH 2007
Veselí nad Moravou, ZUŠ, Stínové divadlo pro krásnou Lin, 2007
Vsetín, Bublanina, Začarovaný les, 2007
Zlín, Malá scéna, Lidumor aneb Má játra beze smyslu, CP Jiráskův Hronov 2007
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2007


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Karlovy Vary, Dagmar a ped. škola, Kdyby bylo nebe, 2007
Ústí nad Labem, Panoptikum Maxe Fische, Pouliční divadlo, JH 2007
Turnov, Čmukaři, Zvyřátka za to nemůžou, 2007
JH 2007, Seminář - KPR
Klapý, Rádobydivadlo, Liz a Betty, 2007
JH 2007, Seminář - L
Slavičín, SemTamFór, 1 a 1 = 3, 2007
JH 2007, Seminář - S
JH 2007, Seminář - J
Veselí nad Moravou, ZUŠ, Stínové divadlo pro krásnou Lin, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Praha, Krvik Totr, Produkt, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, organizátoři Klubu (nejen) mladých divadelníků, 2007
Vsetín, Bublanina, Začarovaný les, 2007
JH 2007, Křtění skript - Světlo a zvuk
Praha-Karlín, Divadlo (bez záruky), Titanic orchestra, 2007
JH 2007, Kollertová Marcela - Hronov - ředitelka festivalu
Zlín, Malá scéna, Lidumor aneb Má játra beze smyslu, CP Jiráskův Hronov 2007
Valenta, Jiří, Praha, spolutvůrce projektu Dějiny českého amatérského divadla, Zlatý odznak J. K. Tyla, JH 2007
Praha-Malá Strana, Antonín, Dítě, 2007
Červený Kostelec, DS při MKS, Nejstarší řemeslo, JH 2007
Brno, Voiceband.cz, Jsi proklat, majiteli, 2007
JH 2007, Seminář - H
Praha-Holešovice ,Ty-já-tr, Pověsti pro štěstí, Jiráskův Hronov 2007
JH 2007, Seminář - O
Kladno, V.A.D., Tajemný VAD v Karpatech, 2007
JH 2007, Seminář - A
Hronov, DS Jiráskova divadla, Veselé paničky windsorské, 2007
JH 2007, Seminář - N
JH 2007, Seminář - ABC
Brno, Studio Dům, Sny, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Plzeň, Evrybáby, Osmá sedí u stolu a pojídá mou mrtvolu, 2007
Hronov, Jiráskův Hronov - 2007, ročník 77., lektoři Problémového clubu (PC)
Chorvatsko, Záhřeb, Divadlo mladých, Vlčí chlapec, 2007
JH 2007, Přípravný štáb
Klapý, Rádobydivadlo, Equus, 2007
JH 2007, Franková Hana, Karlovy Vary - Studio Divadla Dagmar
Svitavy, C, Fialový vítr, 2007
Šiková Hana, Plzeň, Zlatý odznak J. K.Tyla udělen na JH 2007
Mladá Boleslav, Divadýlko na dlani, A tak tě prosím, kníže, Jiráskův Hronov, 2007
Ostrava, Divadlo Bez střechy, Dědictví, JH 2007
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Harila, 2007
JH 2007, Seminář - P
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Amor tyran, 2007
JH 2007, Seminář - K
Brno, Cyranovy boty, Druhá strana dveří, 2007
JH 2007, Seminář - DRH
JH 2007, zahájení festivalu
JH 2007, Seminář - I
JH 2007, Diskuzní klub
Karlovy Vary, Dagmar a Pedagogická škola, Čerokí, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, organizátoři Klubu (nejen) mladých divadelníků, 2007
Slovensko, Trnava, Disk, Geniální epocha podle Schulze, 2007
JH 2007, Závěr festivalu - ohňostroj
Prostějov, Tragaču, Tragaču ZUŠ, Tragaču, 2007
JH 2007, Šotkovský Jan - lektor semináře
Černošice, Divadlo Samé vody, Čekání na Alberta, 2007
JH 2007, vítání souborů
Žlutice, Žlutičan, Rejžák z Prahy, 2007
Vernisáž výstavy SČDO, nositelé odznaku J. K. Tyla, JH 2007


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.