Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zlín, 1949–1990 Gottwaldov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1869
1949–1990 název města Gottwaldov.
----------
1869 Přičiněním několika studentů a hmotnou podporou několika měšťanů, Mikuláše Kašpárka a p. Sousedíka, ve Zlíně zřízeno stálé ochotnické divadlo. Bylo velmi pěkně upraveno. Opona představovala město Zlín, nad kterým se ve sluneční záři vznášelo heslo Matice lidu "Osvětou k svobodě". Po pravé straně opony stála socha krále Jiřího, po levé krále Otakara.

1869 - první představení ochotníků Divotvorný klobouk.

1879 studenti.

1898 založen Sokol, 1899 - v září - ustaven Divadelní odbor.

1911 Jednota Cyrilometodějská a Skupina křesťansko-sociálního dělnictva

1921-1922 SDO Šubert.

1923 žactvo Sokola v nové sokolovně.

1923, 1928, 1946 Orel v orlovně.

1925-1938 žákyně a žáci škol, řídili Jos. a Jarmila Klabanovi. 1935 uč. praktikantka M. Vybíralová, hráli na školním nádvoří.

1928-1952 LD Sokola. Trvalé působiště nejprve v malém, později ve velkém sále sokolovny.

1929-1930 Pěvecko-hudební spolek Dvořák.

1931 - Dramatický odbor Sokola Zlín sehrál v neděli 19.dubna 1931 v sokolovně chorvatskou veselohru o 3 jednáních "Liják" od Petara Petroviče. Režie Otto Hamele za pomoci člena Zemského divadla v Brně Františka Šlégra j.h., který vytvořil hlavní roli Stojana Mariče. Dále hráli Hamelová, Šťastná, Půlpytlová, Švarcová, Tausová, Hamele a Šiška.
České slovo 21.4.1931.

1933-1940 LD firmy Baťa v Tržnici. Též autoři B. Schweigstill, Fr. Čech, O. Šeller, J. Průcha, Ch. Habersbergerová, L. Tesařová, K. Driml.

1937-1947 menší scéna také Orel, LS, Jos. Císař s Fr. Kučerou dali do provozu objevené rodinné divadélko a h. pro děti v orlovně. Ved. J. Císař.

1938-1945 LS Radost na začátku okupace zal. uč. Vl. Matoušek . Od zal. stálá spolupráce manželů Kotzmannových, uč. J. Oppová, fotograf F. Mikeš, uč. J. Jochman.
Hlavní představitelé loutkářství Lad. Vonderka, Mir. Štěpán, Jos. Šimáček, Fr. Průša a K. Volák.

1940-1943 Divadlo mladých při Mládeži NS, r. Jar. Ondráček.

1940 putovní LD NS, zájezdy do okolí.

1940 ve zlínské Jinojazyčné měšťanské škole pořádána Loutkářská škola (kurz) Loutkářského soustředění, účast přes 100 osob, přednášky Fr. Čech, J. Malík, Ant. Srnec.

1942-1944 DS Klubu absolventů Baťovy školy, r. J. Šimáček, r. např. G. Mědílek, M. Frnka. Hráli buď v sále Velkého kina ve Zlíně, anebo v budově Komorního kina Zlín-Díly.

1944-1948 LS Mládí,
Činní Průša, Štěpán, Toufal, Volák, Vonderka a další.

1946 Loutkářství aktivnější rozvoj.

Loutkářské kursy 1947-1948 (ing. Fr. Čech).
1948 - 14. 3. - loutkářský kurz pro soubory okresu, konal se ve škola Na Dílech, která byla sídlem LS Mládí při ORO.
1949 ustanovena kraj. loutkářská subkomise KNV, kraj. loutkářským referentem Břetislav Langer z Otrokovic. Úspěšné loutkářské besedy. Dalším způsobem oživení LD kraj. loutkářské festivaly (říjen 1954 Slavičín, 1955 Prštné, 1956 Gottwaldov, 1957 Otrokovice, 1958 Rožnov, 1959 Vsetín a 1960 Napajedla). Iniciativa KPS pro loutky za podpory kraj. odboru LUT, přispěl k ní tehdejší metodik S. Vlček.

1946-1956 LS Dětská radost, zal. Rud. Křivánek (do Zlína se přistěhoval 1936 z Břeclavi, kde účinkoval v divadle Radost).
S několika přáteli vybudoval první scénu v hostinci U Jašů na Vršavě.
Druhá scéna v aule školy na Zálešné.
1949 nová scéna v dřevěné klubovně Na Požáře, vedle přehrady.

1948 LS Šidlo ZK Svit ZPS Rudý říjen. Vznikl z některých členů Mládí a studentů umělecko-průmyslové školy. Zal. V. Kábrt. O Jankovi - účast na LCH 1951, jako první a v té době jediný amatérský soubor, hrající spodovými loutkami.

1948 LD Sokol Botostroj, ved. J. Calaba, stavba maňáskového i marionetového jeviště.

1949 DS ZK ROH Svit, později DK Svit. Od poč. spolupracovali s profes. r. zejména z Divadla pracujících.Spoluzakladatel Jan Libíček (1931-1974, h., mj. MDOP, Divadlo Na zábradlí Praha).

1950-1952 LS Bartošových škol.

1950-1962 LS Svit ZK Svit ZPS Rudý říjen navázal na sokolský soubor, ved. K. Starostka.
1952 první hra Míček Flíček, ještě na staré scéně v sokolovně.

1952 Maňásková scéna II, Morysův dům, ved. Mráčková.

195x Loutková scéna Obeciny III spojena s místní organizací KSČ. Ved. Fr. Fillová.

V 1. pol. 50. let Maňásková scéna Družba (později Pionýr).

1954 Maňásková scéna Krajské knihovny h. od 1954 v kraj. knihovně. Vedoucí K. Starostka.

195x-1968 LS ZK Distribuce (též RK Obchod obuví), ved. Štěp. Kotolán.

1956-196x LS GUL pod postupným ved. Z. Hradské, B. Langera, J. Roháčka a D. Pelíškové.

1958 DS SZK stavbařů.

1958 Maňáskový kroužek Závodní průmyslové školy pletařské zal. 1958. Ved. Fr. Průša.

50. a 60. léta rozvoj loutkářské činnosti narušila. Loutkařské sály zabírány pro jiné účely. Úplné vymizení malých scének z měst a okolí. Skončila Dětská radost, LS Orla, scéna na Pasekách, LD v sokolovně, Pionýr v Myslivně, mládežnický soubor v Mladcové a scénka v sokolovně v Prštném. Nově okr. loutkářské festivaly, opětovný rozvoj loutkářství, zásluhy Věra Šimková, OKS.

1959 Maňásková scéna OÚNZ Poliklinika, ved. Jungman.

1960 Maňáskový kroužek Domova Marie Majerové zal. Emilií Jiroutkovou.

1960 Maňáskový kroužek 7. Osmiletky, vedoucí učitelka Lud. Bublíková, soutěžní představení.

1962 Reflektor.

1963 Divadélko z pruhů.

1964 Divadlo poezie

1962 DDS ODPM Čaroděj Och na festivalu v Bylnici.

1963 recitační Studio.

1965 Loutkářský kroužek 11. ZŠ Malenovic-sídliště. Ved. Boh. Hrubá.

1966-1968 LS Sluníčko DDM v ODPM, ved. Č. Zapletal.

1967 DS SPŠ kožařské, ved. prof. Kohoutka.

1969 vznik DS Malá scéna LDO LŠU (později ZUŠ Zlín).

196x - LS učitelek MŠ okr. Gottwaldov, pozdější název Korálky.

1969-1983 - vznik loutkářské činnosti na mateřských školách v okrese.Organizátorkou M. Fuksová.

1972 - konalo se několik školení v oboru uměleckého přednesu

V pol. 70. let Divadlo poezie OKS a knihovna

1978 - ve Zlíně probíhal Festival ZUČ, v jehož rámci se uskutečnil okresní festival vesnických souborů ve Hvozdné, školení mladých herců pod vedením A.Navrátila a školení divadelní režie (S. Skopal).

1985 - kraj. přehlídka divadel LŠU, první místa obsadily malenovická a zlínská LŠU, celostátní seminář uč. literárně dramatických oborů LŠU, utorské divadlo Experiment Dracula.

1986 - prof. Kohoutek byl oceněn OKS za dlouholeté vedení studentského divadla.

1987 - SSM Jednoty.

1988 - Vznik Klubu přátel divadla jako psolečného projektu OKS a Divadla pracujících.

1989 - přehlídka DS Zlaté slunce.

1993 - Výbuch.

1996-1997 - Mandragora.

Od 1996 Amatérské studio T, 2001 jako Studio T, ved. L. Sýkorová.

1999 - Zazády Malé scény.

2004 - Dočasná divadelní společnost profesionálních amatérů.

2006 - divadlo Mangragora. Účast na Malém světě divadel ve Fryštáku. Od 24.8. se ve Zlíně-Malenovicích koná třídenní multižánrový festival HRAnDĚNÍ.

2007 - Netopýr, ved. Kristýna Černá.

.
1973-1983 - LS 3. ZŠ Gottwaldov-Díly, iniciátory vzniku Jan a Olga Roháčkovi. Spolupracovali s I. Žaludkovou.

V 70. letech v LŠU pokus o navázání na LS GUL.

1983-1993 OPS, LS.

1996 LS MOS Radost.


Účast souborů na významných přehlídkách
1957 JH - DO ZK Svit, Gorkij: Vassa Železnovová
1960 JH - DO ZK Svit, Hikmet: Damoklův meč
1961 JH - DO ZK Svit, Figueiredo: Liška a hrozny
1963 JH - DO ZK Svit, Hrubín: Křišťálová noc
1970 JH - DO ZK Svit, Hamilton: Plynové lampy
1977 JH - DO ZK Svit, Ostrovskij: Kdo hledá, najde
1977 JH, FEMAD - Malá scéna LŠU a PKO, Bařinka: Smrt na hrušce
1978 FEMAD, 1979 JH - Malá scéna LŠU a PKO, Gozzi: Král jelenem
1979 FEMAD - Malá scéna LŠU a PKO, Shakespeare: Romeo a Julie
1980 JH - Malá scéna LŠU a PKO, Bortík: O kuruckéj vojne
1981 JH - Malá scéna LŠU a PKO, Arbuzov: Irkutská historie
1983 JH - Malá scéna LŠU a PKO, Calábek: Krásná Františka
1984 FEMAD - Malá scéna LŠU a PKO, Brecht: Výjimka a pravidlo
1998 DT - Malá scéna, Vostrý: Tři v tom
2002 DT - Malá scéna, Lorca: Dům doni Alby

1958 ŠP - DO ZK Svit, Zvířátka a hastrnan
1997 ŠP - Za zády malé scény,Genet: Služky
1979 KDL - Malá scéna, Mikulka - Navrátil: O chechtavém mravenci
1986 KDL - Malá scéna, Mikulka: Hastrmaní princeznička

1996 Popelka - Divadlo Opona, Mrazík
1997 Popelka - Malá scéna ZUŠ, Pěkný: Havrane z kamene; Dabadie - Savary: Mušketýři ze IV.B

1963 WP - Studio, Šotola: Lidé
Zahraniční reprezentace
DS ZK ROH n. p. ZPS a Rudý Říjen: 1973 Maďarsko, Budapešť, Mezinárodní festival; 1974 Belgie, Gent, hostování v Královském divadle; 1976 SRN, Wolfsburg, II. evropský festival; 1977 Belgie, Gent.
Malá scéna: 1976 Maďarsko, Györ; 1978 NDR, Budyšín; 1978 Anglie, Greenwich, Mezinárodní festival mladých lidí. Též další vlastní zahraniční kontakty.

1951 LCH - ZK Svit, Němcová - Kábrt: O Jankovi
1962 LCH - ZK Svit, Grzegorz: Sambo a lev
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. (jako Gottwaldov), s. 149, 153, 182, 191, 198, 203, 205, 207, 224, 226, 227, 265, 301, 309, 360, 379, 380, 40, obr. s. 302: Carlo Gozzi: Král jelenem, Malá scéna LŠU a PKO Gottwaldov (Zlín), režie Antonín Navrátil, 1979.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998. 312 s. kART., s. 123; s. 123.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 3. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993. 280 s. kART., s. 108, 110-111;

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4.. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998. 312 s. kART., s. 122;

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999., s. 259;

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994. 254 s.

HOŘEC, Petr - NYTROVÁ, Olga: Jak slavívali a slaví slavní. Praha, Knižní klub 1999. 208 s.
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 55-57.

KUSLOVÁ, Hana: Zpracovala místopis okresu. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 706-710.

PADESÁT let Lidové školy umění v Gottwaldově. Přehled inscenací 1973-1982. Gottwaldov, LŠU 1983.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s., SUA Sokol, ka 183. Kopie kART.

SRBA, B.: Loutková scéna MOS Radost Zlín. Divadelní revue 1996, č. 2, s. 67.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, OKS 1988.

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 7, s. 2 (LS Radost); 1940, č. 1, s. 2 (LD NS); 1943, č. 7, s. 2 (LS Radost); 1946 (Mládí); 1948, 1. 9., s. 6 (LD Sokol Botostroj); 1949, č. 11, s. 4 (LS Šídlo); 1950 (LS Svit); 1950, č. 9, s. 5 ( LS Bartošových škol).

10 LET Malé scény PKO a LŠU v Gottwaldově. Redakce A. Navrátil. 1969-1979. Gottwaldov, PKO a LŠU 1979. 60 s., fotografie. SA Milan Strotzer.
20 LET divadelního souboru Malá scéna OKS a LŠU Gottwaldov. Gottwaldov, OKS 1989. 64 s., foto. SA Milan Strotzer.

30 LET Malé scény ZUŠ Zlín. Připravili: Hana Kuslová, Vladimír Komora, Zdeněk Handl. Zlín, ZŠU 1999. 63 s.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 50702: Budova městského divadla, čp. 4091.

Zlín, Státní okresní archiv:
Fond OKS: Rozbory činnosti OKS, přehledy souborů a kroužků; Kronika měšťanské školy chlapecké Jana Amosa Komenského ve Zlíně; Kronika národní školy ve Zlíně; Pamětní kniha města Zlína.
Praha, Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 51, 354. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, s. 12. kART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok.1946.

Valašský deník, 24.08.2006

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Zlín, Městské divadlo, budova
Zlín, Městské divadlo, opona, hlediště
Zlín, sokolovna, postavená a otevřená 1921


Mapa - Zlín, 1949–1990 Gottwaldov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zlín, sokolovna, postavená a otevřená 1921
Zlín, Městské divadlo, budova
Zlín, Městské divadlo, opona, hlediště


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.