Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Malenovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlín, 1949–1990 Gottwaldov
První zpráva: 1874
1874 - zal. SDH, 1891 - Sokol a 1920 - FDTJ. Všechny tyto spolky hrály též ODi.

1921 - postavena tělocvična FDTJ.

1937 - ji zakoupila DJ Tyl a adaptovala na potřeby ODi. Týž rok 8 her ve 14 představeních.

1944 - zemřela hlavní osobnost souboru Josef Špička. Soubor však až do zákazu divadel uvedl 18 představení. Poté byly jeho prostory zabrány jako skladiště pneumatik pro firmu Baťa.

1945-1951 - obnovena činnost. V DS Tyl zahájil svou hereckou dráhu Ilja Prachař (*1924, český herec, 1959-1990 člen Divadla na Vinohradech, role ve filmech i v televizi, autor div. hry Hádajú sa o rozumné).

1946 - DS Orla 7 představení, vlastní jeviště.

60. - léta DS ZK Svit.

1966 - DDS ZDŠ Princezna Myška (Suk).
1987 - DDS při LŠU (po roce 2000 ZUŠ.)

1988 - Soubor (komedie pantomima) ZK ROH ZPS.

1995 - taneční divadlo Netopýr

2002 - DS Na dřevo.LOUTKOVÉ DIVADLO
1908-1910 první LS, provozovatelem místní občan Gerlich. Hrálo se v hostinci Na Plockově (nyní Na Přístavě) a používalo se skládací jeviště. I v okolních vesnicích. Často historické hry, Noc na Karlštejně, Oldřich a Božena, Pražské posvícení, Mikuláš Zrinský ad.
Zaniklo před 2. svět. v.

1946 LS Sokola, vybudovali ji J. Moškoř a K. Volák (nejprve umístěna v malé místnosti hospodářského úřadu, později v turistické ubytovně v sokolovně), hrávalo se každou neděli. 1951-1954 vzhledem k reorganizaci Sokola LS nehrál.

1954 LS OB, opět ved. J. Moškoř, ale pouze rok. Vl. Průša budoval LS celkem 3x.
1953 přenosná scéna v Tylově divadle.
1956-1957 divadélko v bývalých lázních.
1957-1959 budování divadélka Na klášteře,
1960 zah. Bezhlavý rytíř. Spolupráce s DS ZK Svit.
1969 konec činnosti scény i LD.

1952 zal. maňáskový soubor ZK Obnova, ved. J. Moškoř.

1947 LS Orla a LS Junák, ale patrně jen rok.
Bibliografie:
AS 1970, č. 12, 2. s. obálky.

AS 2002, č. 2, s. 31, A.B.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s.199.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 56.

JURÁK, Miloslav: Luhačovické klasobraní. AS 1970, č. 9, s. 2-3.

KUSLOVÁ,Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 1998 - 2000. Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 474 – 475.

STEHLÍKOVÁ, Hana: Uherský Brod, cimbál a dětské divadlo. AS 1970, č. 8, s. 23.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.247, kART.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, OKS 1988, s. 44-48.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. Rok 1946.

fond OKS č. 18.
Pamětní kniha městečka Malenovic.
Archivy:
Státní okresní archiv Zlín:
Fond OKS č. 18, 70, Evidence souborů 1987, Pamětní kniha městečka Malenovic.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Související Přehlídky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':