Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 47
Rok: 1977
Začátek: 6.8.1977
Konec: 13.8.1977
Národní přehlídka amatérských divadelních souborů
Účast souborů:
Sázava, Divadelní soubor ZK ROH Sklárny Kavalier, Alois Jirásek. Maryla, r. Čestmír Kovář

Rakovník, Divadelní soubor Tyl Městského kulturního střediska, Boris Vasiljev: ... a jitra jsou zde tichá, r. Josef Kettner. Hlavní cena přehlídky.

Gottwaldov, Divadelní soubor ZK ROH n. p. Svit, ZPS a Rudý říjen, A. N. Ostrovskij: Kdo hledá, najde, r. Jan Honsa

Gottwaldov, Malá scéna Lidové školy umění a PKO, Jaroslav Bařinka: Smrt na hrušce, r. Antonín Navrátil

Praha, Divadelní soubor Máj Ústředního kulturního domu železničářů, Grigorij Gorin. Zapomeňte na Hérostrata, r. Jiří Beneš

Vysoká Libeň, Divadlo mladých JZD, Oldřich Daněk: Válka vypukne po přestávce, r. Miloš Švarc, Vladimír Dědek

Kojetín, Divadelní soubor Hanácká scéna Osvětové besedy, Jan Jílek: Silvestr, r. Karel Novák

Praha 4, Divadelní soubor Bráník Obvodního kulturního domu, Julius Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj, r. Vlastimil Fišar

Spišská Nová Ves, Divadelní soubor Hviezdoslav při Podtatranském divadle, Ján Solovič: Zlatý déšť, r. Josef Prážmári
Lektoři:
MIHULA, Richard, předseda
PAVEL, Zdeněk, arch.
ŠINDELÁŘ, Jaroslav
ŠTĚPÁNEK, František , doc. dr.
TRAPL, Vojtěch prof. dr.
ZMATLÍK, Ivan
Paralelní akce:
KMD pracoval ve Velkém Dřevíči. Lektoři: Antonín Bašta, Jarmila Krásová, František Laurin a Soňa Pavelková. Zúčastnilo se ho téměř 40 posluchačů.
Diskusní kluby byly realizovány ve skupinách: pro porotce, režiséry, výtvarníky, dramaturgii a dramatiku, zahraniční účastníky. Byly vedeny členy ústřední poroty.
V rámci JH se uskutečnilo pracovní soustředění Scénografické školy SČDO. Jejími lektory byli dr. Věra Ptáčková, dr. Sylva Šimáčková, Jarmila Konečná, arch. Zdeněk Pavel, doc. dr. Jan Císař, CSc., arch. Antonín Vorel a prof. Oldřich Šimáček.
Osobnosti:
MIHULA, Richard, předseda
PAVEL, Zdeněk, arch.
ŠINDELÁŘ, Jaroslav
ŠTĚPÁNEK, František , doc. dr.
TRAPL, Vojtěch prof. dr.
ZMATLÍK, Ivan
Bibliografie:
47. JIRÁSKŮV Hronov 6. – 13. 6. 1977. Bibliografie k 47. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 210 - 214.

47. JIRÁSKŮV Hronov. Národní přehlídka amatérských divadelních souborů. Red. a úvod MAREK, Milan. Hronov, Přípravný výbor 1977. 47 s.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/77, s. 95.

CIMICKÁ, Dagmar: Divadlo inspirativní a osobité. Zemědělské noviny, 13. 8. 1977, s. 2.

CÍSAŘ, Jan: Kam dál po Hronovu? Amatérská scéna, roč.14 (Ochotnické divadlo 24), č.10, říjen 1977, s. 1 - 3, 3 foto. Zhodnocení.

CÍSAŘ, Jan: Potřebnost práce ochotníků. Rudé právo, 10. 8. 1977, s. 5.

HROUDA, Vladimír: Otázky režie a scénografie. Rudé právo, 26. 8. 1977, s. 5.

JIRÁSKŮV Hronov, zpravodaj národní přehlídky amatérských divadelních souborů. Č. 1-10. Red. MAREK, Milan - SLOVÁKOVÁ, Eva.

GASPAROVIČOVÁ, Alena. Hronov, Přípravný výbor 47. JH 1977.

KREJČOVÁ, Marie: Jaký byl Jiráskův Hronov. Práce, 19. 8. 1977, s. 6.

MAREK, Vlastimil: Zápas o kvalitu ochotnického divadla, o jasné názorové stanovisko (1961 - 1980). In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 40 - 58.

SLAVÍKOVÁ, Svatava: Festival obrazem ochotnického divadelnictví. Rovnost, 11. 8. 1977.

SLAVÍKOVÁ, Svatava: Ohlédnutí za 47. Jiráskovým Hronovem. Rovnost, 23. 8. 1977, příl. s. 5.

SOCHOROVSKÁ, Valerie: Otazníky nad ama-térským divadlem. Mladá fronta, 19. 8. 1977, s. 4.

VAVŘIČKA, Josef: Hronov čtyřicátý sedmý. Pochodeň, 28. 6. 1977.

VESELÁ, Milena: Mekka amatérského divadla - Hronov. Tvorba 1977, č. 32, s. 2.

VESELÁ, Milena: O Jiráskově Hronovu a nejen o něm. Tvorba 1977, č. 37, s. 9.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov 1977, Ka 38, i. č. 121

Související Přehlídky

Související Obrázky

47,JH, programový plakát, 1977.
47. JH 1977, Praha-Braník, DS Braník, OKD 4,  Julius Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj
47. JH, Praha, DS Máj ÚKDŽ, Grigorij Gorin. Zapomeňte na Hérostrata, 1977
47. JH, Praha-Braník, DS Braník, OKD 4, Julius Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj
47. Jiráskův Hronov, Antonín Bašta vedl Klub mladých divadelníků, 1977
47.JH, Praha, Divadelní soubor Máj Ústředního kulturního domu železničářů, Grigorij Gorin. Zapomeňte na Hérostrata, 1977
47.JH, Rakovník, Divadelní soubor Tyl Městského kulturního střediska, Boris Vasiljev: ... a jitra jsou zde tichá
47.JH, Sázava, Divadelní soubor ZK ROH Sklárny Kavalier, Alois Jirásek. Maryla
47.JH, Sázava, Divadelní soubor ZK ROH Sklárny Kavalier, Alois Jirásek. Maryla
Diváci na Jiráskově Hronově, 1977
DS Vlast Braník, Obvodního kulturního domu Praha 4, Kdež jest, Ábele, bratr tvůj?, Jiráskův Hronov 1977
DS Vlast Braník, Obvodního kulturního domu Praha 4, Kdež jest, Ábele, bratr tvůj?, Jiráskův Hronov 1977, účast NP Svitavy.
Gottwaldov, Malá scéna LŠU a PKO, Smrt na hrušce, Jiráskův Hronov 1977
Gottwaldov, Malá scéna LŠU a PKO, Smrt na hrušce, Jiráskův Hronov 1977
Gottwaldov/Zlín, Divadelní soubor ZK ROH n. p. Svit, ZPS a Rudý říjen, A. N. Ostrovskij: Kdo hledá, najde, 47. Jiráskův Hronov 1977
Gottwaldov/Zlín, Malá scéna LŠU,  Jaroslav Bařinka, Petr Botík: Smrť na hrušce, 47. Jiráskův Hronov 1977
Gotwaldov/Zlín, DS ZK ROH, A. N. Ostrovskij: Kdo hledá, najde, Jiráskův Hronov 1977.
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1977
Hronov, 47. JH, Olga Lichardová, Láďa Lhota před JD, 1977
Hronov, JH 1977, beseda o dramaturgii,  prof. AMU Karel Martínek a doc. dr. Jan Císař
Hronov, JH 1977, kluby, večírek s programem v Dřevíči
Hronov, Jiráskův Hronov - plakát, 1977
Hronov, NP 47. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1977
Hronov, svatba na JH, 1977, Eliška Ejemová, Zdeněk Peroutka
Hronov, svatba na JH, 1977, Eliška Ejemová, Zdeněk Peroutka
Obecenstvo JH 1977
Praha 4, Braník, Jiráskův Hronov 1977
Praha, Máj, Zapomeňte na Hérostrata, Jiráskův Hronov 1977
Praha-Braník, DS Braník, Kdež jest, Ábele, bratr tvůj, 1977
Praha-Vinohrady, Máj, Zapoměňte na Hérostrata
Praha-Vinohrady, Máj, Zapomeňte na Herostrata, JH 1977
Rakovník, DS Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, ...a jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, A  jitra jsou zde tichá, 1977
Rakovník, Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Vysoká Libeň, Divadlomladých, Válka vypukne o přestávce, 1977
Zlín,  Svit, Kdo hledá najde, 1977
Zlín, 1949–1990 Gottwaldov: Svit / DK
Zlín, Malá scéna LŠU, Smrt na hrušce, 1977


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, Jiráskův Hronov - plakát, 1977
Gottwaldov, Malá scéna LŠU a PKO, Smrt na hrušce, Jiráskův Hronov 1977
Hronov, JH 1977, beseda o dramaturgii,  prof. AMU Karel Martínek a doc. dr. Jan Císař
Hronov, JH 1977, kluby, večírek s programem v Dřevíči
Obecenstvo JH 1977
Praha-Braník, DS Braník, Kdež jest, Ábele, bratr tvůj, 1977
Praha-Vinohrady, Máj, Zapoměňte na Hérostrata
Rakovník, DS Tyl, A jitra jsou zde tichá, 1977
Vysoká Libeň, Divadlomladých, Válka vypukne o přestávce, 1977
Zlín,  Svit, Kdo hledá najde, 1977
Zlín, Malá scéna LŠU, Smrt na hrušce, 1977


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.