Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / OKD 4 / Braník-Vlast /OB / Braník

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1871
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
Spolek založen 1870, začalo se hrát 1871 (Táborský).
1871-1950 SDO v Braníku,
Činnost zahájili hrou J. K. Tyla Paní Marjánka, matka pluku v hostinci Na Kovárně.
Zakladateli K. Zima, Fr. Šercl, K. Attl, Ant. Kohout, R. Linhart.
1878 21 premiér.
Do 1881 83 představení.
1871-1890 pořádal představení společně se Sokolem,
1878 společně s pěveckou školou Lukešova a 1884 společně s pěv. Školou Pivodovou Prodaná nevěsta.
1880 k 10. jubileu Strakonický dudák.
80. léta 19. století velký rozkvět pod vedením režiséra K. Kašpara. Zřízeno i nové jeviště, pořádány přednášky, zábavní večírky, akademie, vzrostl počet představení.

1881 zde uspořádali první sjezd 1. župní jednoty českých div. ochotníků pro okresy Smíchov, Zbraslav, Královské Vinohrady. Slavnostní představení Pražský žid (Kolár).
1883 ve spolupráci s dalšími ochotnickými spolky (mj. Ruch z Košíř) braničtí ochotníci uspořádali velkou zahradní divadelní slavnost, při níž spolek Kolár ze Smíchova sehrál frašku Pan farář a jeho kostelník . Akce měla velký ohlas.

1885 k výročí Noc na Karlštejně (Vrchlický).
Když v roce úřady zakázaly spolku oslavit 25. výročí založení, to do spolku přivedlo mnoho nových členů a všichni společně pak spláceli dluhy pořádáním zábav a večírků
SDO hrál v hostinci Na kovárně, od 1890 U Přemysla, od 1911 U kotvy (později Lidový dům), pak U Štorků až do 1925.

1890 k jubileu Vojnarka (Jirásek).
1896 Polský žid (Erckman-Chatriane)

Koncem 19. stol. se zpěváckým spolkem i operní produkce.
1896 c. k. okr. hejtmanství zakázalo uvedení hry Otec (Jirásek), jíž chtěl SDO oslavit 25. výročí trvání.
1870-1907 spolek sehrál 233 div. kusů – 32% původních her, 68% překladů,
1895-1910 79 div. kusů – 76% původních, 24 % cizích.

1900 - J.K. Tyl: Strakonický dudák.
1903 - Otto Faster: Krásná Lída.
1906 zahájili sezonu na svém spolkovém jevišti Vojnarkou, poté mj. Poklad (H. Pleskač); 18. 11. - Staří blázni, dle Štolbovy povídky napsal J. L. Turnovský.
1907 - 49 činných členů, sehráno 10 představení, uspořádána letní zahradní slavnost a mikulášská. Režisér Fr. Jetel přijat za člena ÚMDOČ. 20. 10. - A. Lokay: Vosí hnízdo. Z voleb: předsedou Václav Šercl, místopředseda Frant. Černý, režisér Václav Zavadil.

1910 40 činných členů (cca 50%řemeslníků a živnostníků a 50 % dělníků)
zasloužilí členové: Jos. Novotný, Václav Šercl, V. Zavadil aj.

1910 z nesouladu mezi členy vznikl konkurenční DS Oliva. Ve 20. letech se spolek Oliva dobrovolně rozpustil, členové opět do jednotného SDO.

Cca kolem 1910 inscenace her pro děti.
Po 1911 zřízen ochotnický orchestr, dirigentem inž. Lad. Kyndl.

1912 - 10. letní slavnost SDO; na zahájení podzimní sezony A. Jirásek: Lucerna, režie Zavadil; - 20. 10.- Jos. Skružný: Venouš Dolejš, lidová hra, režie Malík; - 27. 10. - akademie k poctě Vrchlického.


1914-1918 - během první světové války se prakticky nehrálo.


Po 1918 (též po 1911) vedli spolek Fr. Černý (Dlaždič), K. Poustecký (plynárenský zřízenec), V. Zavadil (zahradník), nově Ant. Koubek (důstojník z povol.), který připravoval a stavěl scénu;
mj. při spolku zřízen pěvecký sbor (ten zahajoval i končil slavnost k 40 výročí ÚMDOČ a sjezd čs. ochotnictva v Praha na Smíchově).

1921 v hostinci U kotvy i U Přemysla zřízeny biografy, ochotníci se stěhovali s archivem a knihovnou do nového sídla U Štarků, kde zřízeno nové malé jeviště zvané „satýrek“, na němž pořádány kabaretní večírky apod. V létě hráli v přírodním divadle v Krči a v zimě i v Hodkovičkách.

1924 položení základního kamene k vlastní divadelní budově spolku. Slavnosti se zúčastnil K. Želenský. SDO divadlo postavil v podstatě svépomocí podle plánů V. Šindeláře, ozdoba průčelí sochař Březa. Hlediště pro 700 diváků, rozměry jeviště 7 x 11 m.
1925 otevřeli nové divadlo Našimi furianty a slavnostním shromážděním, rež. V. Černoušek. Potýkali se s finančními problémy, které řešili zvaním souborů z okolí a velkým počtem premiér - až 4 měsíčně. Přírůstek členů, hráli každý týden, také zájezdy.
Ustavil se i operetní soubor, který tvořili profesionálové z operetních scén (režie, dramaturgie, náročné role) spolu s vybranými členy SDO Braník či pro operetu zdatnými hosty z jiných ochotnických souborů, kteří občas vystupovali i na profesionálních scénách (např. Fr. Smažík).
1926 Slavnost 55letého trvání SDO v Braníku.
1926 Bílý lev. (Na Seině a na Vltavě.) Vlastenecká národní revue se zpěvy a tanci ve 2 odděleních.

1927 Váženým návštěvníkům divadla v Braníku….(Oznámení o "skandálu" kolem chystané premiéry hry On a jeho sestra.)
1927 I. koncert hudebního odboru SDO a peveckého sboru Zlíchov k narozeninám TGM.
1927 - říjen - A. Bach a A. Arnold: Hrdina v plavkách, režie Jan Dlesk, hráli M. Mašková, El. Nováková, M. Lehovcová, Jar. Nepimach, V. Černoušek, Lad. Franta, K. Kašpar, M. Langrová. Jan Vachuda, M. Křepelková, Lad. Tatzauer, Jan Dlesk.

1928 Rudolf Bernauer a Rudolf Oesterreicher: Rajská zahrada, režie Jan Dlesk, scéna K. Poustecký, hráli mj. J. Hofman. Ant. Šolc, Fr. Švec, Rud. Kolyšan, Jos. Bublová, K. Doubek, M. Lehovcová, H. Švejdová, J. Adamičková, K. Čedíková, Jos. Douda, V. Jankovský, Jos. Ouběnický, Lad. Tazauer, Jan Königsmark, K. Barták, St. Švejda. Ant. Kuchař.
1928 - březen 4. - dle A. Jiráska A. Fencl: Psohlavci, režie V. Černoušek, scéna K. Poustecký, Laminger - V. Černoušek, Kozina Fr. Kodet, jeho žena Hančí J. Dvořáková. Na počest narozenin TGM.
1928 Honzo, nedej se! Glorifikace české naivnosti, revue se zpěvy a tanci o 20 obr. Napsal Karel Hašler.
1928 Letní slavnost: Divadlem ke svobodě. Herrmann: Vdyvky Nanynky Kulichovy, režie Alois Vyplel.
1929 Čapek: Loupežník.
1929 - červen - Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, režie Václav Forejt, slavnostní představení k ukončení sezony 1928/29, hráno 2x, v sobotu odpol. pro děti, v neděli večer pro dospělé. //Plakát je doložením hypotézy, že cedule SDO neměly vždy označení spolku v záhlaví, bylo uvedeno pouze Divadlo Braník, i když inscenace byla dílem SDO (jako v tomto případě). V závěru plakátu totiž SDO děkuje svým příznivcům a obecenstvu za hojnou účast při divadelních i nedivadelních podnicích.//


1930 52 premiér, klasika, dobové hry, operety, pohádky pro děti. Představení i v Lesním divadle v Krči.
1931 Jubilejní slavnosti (60. výročí vzniku spolku), odpoledne pohádka pro děti Kašpárek u krále hor, večer Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.
1931 Pagnol: Abeceda úspěchu.

1935 počátkem prosince funkci vedoucího režiséra Divadla Braník převzal "známý herec a režisér" Josef Lukáš. Uvedl se hrou Kamila Nováka Bouřlivé mládí (Lucka).
1936 - říjen - A. J. Urban: Vyučování lásce, režie V. Černoušek, scéna J. Švejda
1938-1945 krize, v divadle skladiště německé armády, přesto soubor pořádal koncerty z českých písní, též
1942 premiéra hry člena DS V. Černouška Přehrada v Divadle na Slupi. Pro nezaplacení dluhů budova divadla dána do konkurzu, ale k likvidaci nedošlo.

1945 německou armádou zdevastované Branické divadlo brigádnicky členy opraveno, provoz zah. Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.V tu dobu zde několik samostatných skupin původního SDO.
1946 mj. Lucerna, Princezna Pampeliška, Léto, Vlci (R. Rolland).

1948 se s SDO spojil DS Máchova družina.

1952 se opět spojený SDO připojil nejdříve k ZV ROH pivovaru Braník.

Potom v 50. a počátkem 60. let Divadelní soubor Osvětové besedy.
V 50. letech hrál až 14x ročně.
Tradičně spolupráce s profesionálními herci (Vojta, Pešek, Beníšková, Voska, Klepáčová ad.). Začínali tu herci E. Klepáčová, J. Krampol a J. Satoranský.

1960 - W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské, režie Jiří Juna, návrh scény P. Mařík, scéna V. Svoboda, M. Čížek, P. Chmelík.
1960 - Vítězslav Nezval: Manon Lescaut, režie Jaroslav Duchoň, hudba k představení Petr Doubravský.
-----------------------------------------------------------------------
Z vyznání Jaroslava Satoranského, pozdějšího herce Divadla na Vinohradech: Já jsem Braničák. A protože v téhle povltavské čtvrti byl odjakživa silný ochotnický soubor, přičichl jsem k herectví už jako dítě. Především proto, že tatínek, maminka i sestra v branickém divadle působili… Jednou napadlo pana Kočího, který v Braníku režíroval, že bych mohl hrát “hloupého Honzu”. Byl to vlastně můj první životní seriál. Těch pohádek, v nichž vystupoval tandem Kašpárek - Honza, byla dlouhá řada a já v nich hrál s Vláďou Hammerlem, který ztělesňoval Kašpárka. AS 1986, č. 4, s. 16.
--------------------------------------------------------------------
Od 1963 jako divadelní soubor Obvodního kulturního domu (DS OKD) v Praze 4.

Divadelní budovu používala i Československá televize, pro činnost ochotníků vyhrazeno pouze 21 dní v roce.
Přes to se spolek nerozpadl, hlavně díky věrným členům, jako byli Jiří Juna, Alois Vyplel, Karel Posířil, Růžena Švejdová, Václav Svoboda, Josef Douda, František Chmelík a další.
1971 ke 100. výročí DS Únos Sabinek.

Při zkouškách hry Jegor Bulyčev a ti druzí požádal režisér hry Václav Kasal o spolupráci herce a režiséra Vinohradského divadla Vlastimila Fišara (1926-1991). Jeho spolupráce se souborem ovlivnila novou aktivitu branického souboru.
1975 divadlo vráceno OKD. Podnět k větší aktivitě, interiér modernizován. Rekonstrukce ještě nebyla dokončena, když se
26. 4. 1975 se divadlo opět otevřelo pro veřejnost hrou Maxima Gorkého Jegor Bulyčev a ti druzí, účast na pražské přehlídce DS. Další hry zde vzniklé byly: O veselém hrobaři, Vodník Mařenka, Pohádka o beranicích, Dezentýři.

K 1. 7. 1975 s původním branickým soubor spojen soubor Vlast z Pankráce - jako soubor Braník-Vlast. soubor přešel na základě doporučení OKD Praha 4 do Branického divadla, které se rekonstruovalo. Členové souboru pomáhali při dokončovacích pracích společně se členy branického souboru a společně pak nastudovali hru "Jegor Bulyčov a ti druzí" pod názvem "Braník-Vlast".
Spolupráce obou souborů nesplnila očekávání, a tak soubor Vlast přešel v r. 1976 pod KD Zavadilka v Praze 6.

Braník pokračoval samostatně -
Soubor působil pod názvem DS Braník, OKD 4.

V 2. polovině 70. let snaha o vyšší uměleckou náročnost, spolupráce s Vlast. Fišarem, hercem Vinohradského divadla (pod jeho vedením i účast na JH).


1977 Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj?, režie Vlastimil Fišar, významní herci Karla Klimtová, M. Čížek, J. Nebeský, účast na JH.

1979 - Jiří a Jarmila Bauerovi; K. Čapek: Adam stvořitel. Účast na NP - O pohárek SČDO, Hlinsko - Jiří Bauer 1. místo v mužské kategorii.

80. léta místní spolek jako Braník, zřizovatel OKD v Praze 4, působil při OKST Brumlovka, ved. Jana Hrubá, Karla Klimtová (organizační ved.).

1984 - V. Eliášková: O pohár útěchy, režie Zd. Pošíval jh., scénografie V. Keller, hudební spolupráce K. Vavřínek. Účast na Pražské přehlídce celovečerních her.
1986 - J. Lada, A. Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. J. Kettner j. h. Účast na 14. pražská přehlídka tvorby pro děti.

Po 1991 opět jako SDO v Braníku, navázal na spolek vzniklý 1871.
Uplatnil nárok na vrácení budovy, ale ta zůstala v majetku obce. Na základě konkurzu vítězem Společnost Laeticia, která budovu opravila. Stagiona pro soubory, zdejší ochotníci především pohádky pro děti, účast na CP Popelka Rakovník.

1995 - na motivy O. Daňka: Z dob dávno minulých. Účast na Pražské přehlídce celovečerních her.
1995 - Kut - Daněk: Z DOB DÁVNO MINULÝCH ANEB JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1996 - Josef Lada, Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak.
1998 - Vratislav Marek: Princezna ze mlejna.
Bibliografie:
ALMANACH k 110. výročí založení spolku divadelních ochotníků v Braníku. K vydání připravil J. Nebeský, P. Mařík a M. Novotná. Praha, OKD Praha 4, 1981. 55 s., obr. kART; kDÚ; MKd S 12057.

BEZOUŠKA,Bohumil: Jak jsem proskotačil život. Praha, Lunarion 1993. 349 s.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 107, 121(ob.), 135, 188.

DIVADLO Braník. AS 1966, č. 1, s. 24.

DOPIS Václava Černouška o dějinách branického spolku (dle Turnovského v pozůstalosti V. Š. Táborského). KMd.

LÍSTEK z dějin ochotnického divadla. Amatérská scéna 1972, č. 6, s. 7-8.

NOVÁK, Vojta: Úspěšná Manon v Branickém divadle. Ochotnické divadlo 1960, č. 6, s. 134.

PAMĚTNÍ spis 1871-1931 vydaný k 60letému jubileu Spolku divadelních ochotníků v Praze-Braníku, Praha, s. a. MKd GD 2518.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Spolek divadelních ochotníků v Bráníku, 1871-1951 (začlenil se do ROH, pivovar Bráník) [PS246]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

SMRČEK, Ota: Slovník amatérských divadelních souborů v Praze. Rkp. pro MČAD 1998. PC ART.

SMRČKOVÁ, Lenka: Sto dvacet pět let divadla v Braníku. AS 1996, č. 4, s. 20-21.

ŠERÝCH, Bohuše: Prkna slávy. In: Kniha o Praze 4. Praha, MILPO 1996, s. 109-110.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 58-62.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.


Československé divadlo 1925, č. 12, s. 189.
Československé divadlo 1931, č. 9, s. 141.
Denní Telegraf, 30. 3. 1996 (1996 uplynulo 125 let od prvního divadelního představení spolku vlastenců v Praze-Braníku.)

Divadelní listy 1883, č. 22, s. 191.
Divadelní listy 1902-3, č. 11, s. 200.

Divadlo 1906/07, č. 1, s. 31; č. 3, s. 84; č. 16., s. 380.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 13, s. 313.


OD 1956, č. 10, s.235 (Spolek divadelních ochotníků Braník - 85.výročí, dokumentace. 1 s.).
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/77/18/1901, SDO.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/8440/1933, SDO (změna).

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-6-A-275 C 20118; DNM P-6-A-275 C 20141; DNM P-6-A-275 C 20118; DNM P-6-A-275 C 20162; DNM P-6-A-275 C 20165; DNM P-6-A-275 C 20164; DNM P-6-A-275 C 20163; DNM P-6-A-275 C 20185; DNM P-6-A-275 C 20187;

-------
Soubor plakátů Divadla Braník 1911-1940 a 1946-1960
(převážně inscenace SDO Braník) P-6-A-275; C 20.001-20.959
mj. obsahuje:
1926 Slavnost 55letého trvání SDO v Braníku. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.062;
program C 20.068
1926 Bílý lev. Div. odd. Národního muzea: C 20.063

1927 Oznámení o skandálu kolem chystané premiéry hry On a jeho sestra.) Div. odd. Národního muzea: C 20.961
1928 Honzo, nedej se! Div. odd. Národního muzea:C 157
1928 Divadlem ke svobodě. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.187
1929 Čapek: Loupežník. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.225
1931 60.výročí vzniku spolku. Div. odd. Národního muzea: C 20.421
1931 Pagnol: Abeceda úspěchu. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.440
Zkoumal a zpracoval Jiří Valenta 2002
-------------------------

Související Organizace

Související Obrázky

47. JH 1977, Praha-Braník, DS Braník, OKD 4,  Julius Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj
47. JH, Praha-Braník, DS Braník, OKD 4, Julius Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj
Braník, SDO, František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, 17. listopadu 1929
Cyril Kotyšan, herec, režisér a scénograf SDO Braník, 20.-40. léta 20. stol.
DS Vlast Braník, Obvodního kulturního domu Praha 4, Kdež jest, Ábele, bratr tvůj?, Jiráskův Hronov 1977
Hlediště Divadla Spolku divadelních ochotníků v Praze-Braníku, otevřeného 1925.
Praha 4, Braník, Jiráskův Hronov 1977
Praha 4, Braník, Jiráskův Hronov 1977
Praha 4, Braník, Jiráskův Hronov 1977
Praha, Soutěž osvětových rad - plakát, 1949
Praha-Braník,  Divadlo Braník, Dítě cirku - plakát, 1929
Praha-Braník, Brabčák ševce Andrýska, Divadlo Braník- plakát, 1928
Praha-Braník, Bráník, Byl jednou jeden drak,  1977
Praha-Braník, Braník, Jegor Bulyčov a jiní, 1975
Praha-Braník, Braník, Jegor Bulyčov a jiní, 1975
Praha-Braník, Divadlo Braník - Divadlo Bráník - plakát, 1929(?)
Praha-Braník, Divadlo Braník, Černé oči - Obrácení Ferdyše Pištory - plakát, 1929
Praha-Braník, Divadlo Braník, Čertíčku vyskoč! - plakát, 1929
Praha-Braník, Divadlo Braník, Chudý komediant - plakát, 1928
Praha-Braník, Divadlo Braník, Irčin románek - plakát, 1927
Praha-Braník, Divadlo Braník, Jak Rezka přišla do rodiny - plakát, 1928
Praha-Braník, Divadlo Braník, Jak se Vám to líbí? - plakát, 1927
Praha-Braník, Divadlo Braník, Je veliká láska na světě? - plakát, 1927
Praha-Braník, Divadlo Braník, Když jsem ještě poupě byla... - plakát, 1927
Praha-Braník, Divadlo Braník, Když všechno blázní! - plakát, 1927
Praha-Braník, Divadlo Braník, Kouzlo májové noci - plakát, 1928
Praha-Braník, Divadlo Bráník, Krajánku, vrať se... - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1932
Praha-Braník, Divadlo Braník, Krásná Lída - plakát, 1928
Praha-Braník, Divadlo Braník, Loupežník - plakát, 1929
Praha-Braník, Divadlo Braník, M. D. Rettigová - plakát, 1928
Praha-Braník, Divadlo Braník, Maryša - plakát, 1927
Praha-Braník, Divadlo Braník, Max & Moritz - plakát, 1929
Praha-Braník, Divadlo Braník, Městská rada na námluvách - plakát, 1927
Praha-Braník, Divadlo Braník, Milostpánova komorná - plakát, 1930
Praha-Braník, Divadlo Braník, Mlynář a jeho dítě - plakát, 1928
Praha-Braník, Divadlo Braník, Muži nestárnou - plakát, 1929
Praha-Braník, Divadlo Braník, Na Kozlanském klepáči - plakát, 1928
Praha-Braník, Divadlo Braník, Princezna Pampeliška - plakát, 1929
Praha-Braník, Kašpárek lékařem, Divadlo Braník - plakát, 1928
Praha-Braník, OB, kulturní pořady říjen - plakát, 1960
Praha-Braník, Psohlavci, Divadlo Braník - plakát, 1928
Praha-Braník, Rajská zahrada, Divadlo Braník - plakát, 1928
Praha-Braník, Rajská zahrada, Divadlo Braník - plakát, 1928
Praha-Braník, SDO - hudební odbor,  Divadlo Braník, I. koncert - plakát, ??
Praha-Braník, SDO - logo připomínající rok založení spolku - 1871
Praha-Braník, SDO - sehrál na obj. Jednoty slovanských žen v Praze, Král Svatopluk - plakát, 1933
Praha-Braník, SDO,  Divadlo Braník, Anna Kareninová - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO,  Divadlo Braník, Hrdina v plavkách - plakát, 1927
Praha-Braník, SDO,  Laurencia - plakát, 1937
Praha-Braník, SDO, 1871-1926 padesátépáté výročí - program, 1926
Praha-Braník, SDO, 1871-1926 padesátépáté výročí - program, 1926
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Aj, aj, aj..! - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Bouřlivé mládí - plakát, 1935
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Černé oči, proč pláčete..., - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Chci moderní ženu za každou cenu - Strašidelná tetička - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Čokoládová princezna - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Danton - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Divadlem k svobodě (Letní slavnost) - plakát, 1928
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Drahomíra a její synové - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Dvě ukolébavky - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Husopaska - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, II. ochotnický karneval - plakát, 1927
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Jano - cigán - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Její pastorkyňa - plakát, 1927
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Letní slavnost - Lidová veselice - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Lucerna - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Majitel hutí - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Mlynář a jeho dítě - Páter Vojtěch - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Modche a Rézi - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Moje nejlepší dívenka - plakát, 1929
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Morálka paní Dulské - plakát, 1930
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Na valdštejnské šachtě - plakát, 1927
Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník, Náš pan farář - plakát, 1927
Praha-Braník, SDO, Fidlovačka - plakát, 1926
Praha-Braník, SDO, Šedesát let SDO v Braníku 1871 - 1931 - pozvánka, s. 2 a 3, 1931
Praha-Braník, SDO, Šedesát let SDO v Braníku 1871 - 1931 - pozvánka, titulní strana, 1931
Praha-Braník, SDO, Vyučování lásce - plakát, 1936
Praha-Braník, SDO, Ženich pro čertici, 1991
Praha-Braník, Spolek div. ochotníků - zadní strana plakátu - koncept dopisu, 1928
Praha-Braník, Spolek divadelních ochotníků, u Přemysla, Letní slavnost - plakát, 1912
Praha-Braník: Vlast, Byl jednou jeden drak, vpravo Lad. Lhota, 1996
Praha-Nové Město, Měšťanská beseda, Dnes v osm, Praha-Braník, SDO, Kašpárek to myslí vždycky dobře - plakát, 1949
SDO, František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, r. Václav Jankovský
Vratislav Marek: Princezna ze mlejna, 1998


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Braník, SDO - logo připomínající rok založení spolku - 1871
Praha-Braník, Divadlo Braník - Divadlo Bráník - plakát, 1929(?)
Praha-Braník, Spolek divadelních ochotníků, u Přemysla, Letní slavnost - plakát, 1912
Hlediště Divadla Spolku divadelních ochotníků v Praze-Braníku, otevřeného 1925.
Braník, SDO, František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, 17. listopadu 1929
Praha-Braník, Braník, Jegor Bulyčov a jiní, 1975
Praha-Braník, Braník, Jegor Bulyčov a jiní, 1975
47. JH 1977, Praha-Braník, DS Braník, OKD 4,  Julius Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj
47. JH, Praha-Braník, DS Braník, OKD 4, Julius Edlis: Kdež jest, Ábele, bratr tvůj
DS Vlast Braník, Obvodního kulturního domu Praha 4, Kdež jest, Ábele, bratr tvůj?, Jiráskův Hronov 1977
Praha 4, Braník, Jiráskův Hronov 1977
Praha 4, Braník, Jiráskův Hronov 1977
Praha 4, Braník, Jiráskův Hronov 1977
Praha-Braník, Bráník, Byl jednou jeden drak,  1977
Praha-Braník, SDO, Ženich pro čertici, 1991
Praha-Braník: Vlast, Byl jednou jeden drak, vpravo Lad. Lhota, 1996
Vratislav Marek: Princezna ze mlejna, 1998


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.