Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MATOUŠEK, Vladimír, LD Břeclav, Zlín, Brno

Datum narození: 22.6.1900
Místo narození: Hrubá Vrbka u Hodonína
Datum úmrtí: 30.10.1977
Místo úmrtí: Hradec Králové
Byl synem venkovského kantora, v duchu rodinné tradice se také stal učitelem.
Již za studii na učitelském ústavu v Hodoníně se stal členem loutkářského souboru R. Livory, autora proscénia a dekorací k památným Dekoracím českých umělců.
Loutkovému divadlu se věnoval od roku 1922 i jako učitel menšinové školy v Břeclavi.
1927 založil při Městském osvětovém svazu v Břeclavi loutkovou scénu, která zahájila svoji činnost inscenací hry J. Kopence Dlouhý, Široký a Bystrozraký. První léta se scéna svou činností nelišila od průměru tehdejších amatérských scén. Matoušek se postupně učil od nejlepších českých loutkářů a zajímal se také o vývoj loutkářství ve světě i o vývoj divadla jako celku.
Již v roce 1929 připravil se souborem loutkovou revue pro dospělé Kde je ta naše písnička česká, kterou naznačoval, že hledá nové formy loutkového divadla.
V roce 1930 se mu podařilo realizovat projekt velké scény, která svým technickým vybavením odpovídala jeho představám. Seskupil kolem divadla řadu spolupracovníků, patřili k ním např. hudební skladatel V. Ambros, výtvarník F. Mikeš, řezbář B. Tichý, s nimiž se pokusil o nové inscenační výboje.
Proměnu inscenačního stylu signalizovalo několik inscenací, mj. Molièrovy Směšné preciózky, Klicperův Rohovín Čtverrohý a zejména Kvapilova Princezna Pampeliška. Plně představil své záměry 1934 v inscenaci Erbenových Svatebních košil a
1935 Thakurova Poštovního úřadu. Ovlivněn českou divadelní avantgardou, zejména E. F. Burianem, se snažil prokázat možnosti loutkového divadla v tlumočení lyricko-poetických textů především prostřednictvím detailně propracovaného zvukového a světelného plánu těchto inscenací. Již dříve často využíval jazzovu hudbu v provedení studentského jazzového souborů, v těchto inscenacích však měla zásadní důležitost původní scénická hudba V. Ambrose a voice-bandová recitace mužského a ženského sboru. Na výsledku inscenací se podílela práce se světlem, které svou barvou (sympatické modré světlo proti nesympatickému hrozivému červenému světlu ve Svatebních košilích) i intenzitou výrazně dotvářelo jejich konečné vyznění. Matouškova dramaturgická a režijní práce měla mimořádní divácký ohlas. Břeclavská Radost se stala ohniskem inscenačních výbojů nejen moravských loutkářů, pozornost k ní obraceli loutkáři celé republiky, kteří se nespokojovali
s dosavadním popisně realistickým stylem dřívějších let. Obsazením Břeclavi po mnichovské dohodě loutkové divadlo v Břeclavi zaniklo.
Matoušek obnovil svůj program v nově založené scéně Radost ve Zlíně, kde zopakoval řadu břeclavských inscenací. Vedle několika dřívějších spolupracovníků se do práce v souboru zapojili i studenti a pedagogové Baťovy škola umění v čele s V. Makovským.
1941 mělo velký ohlas uvedení pásma veršů A. Sovy, S. K. Neumanna, F. Halase a K. Biebla s moravskými lidovými písněmi Zpěvy domova.
Scéna se stal významným centrem kulturních aktivit celého regionu.
Po válce byl Matoušek povolán do Brna, kde byl z podnětu Fr. Tenčíka, vedoucího oboru estetiky Výzkumného ústavu pedagogického, pověřen vybudováním experimentální loutkové scény tohoto ústavu.
1947 byla otevřena brněnská Radost pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou Matoušek jako režisér symbolicky navázal na svou činnost v Břeclavi a Zlíně. Během dvou sezón vybudoval velmi dobrý soubor s členů ústavu a studentů konzervatoře.
1949 se divadlo profesionalizovalo a stalo se jedním z nejlépe připravených divadel vznikající sítě statutárních loutkových divadel.
V. Matoušek divadlo vedl do roku 1954, kdy odešel do penze.
Jeho zájem o loutkové divadlo trval i nadále a v roce
1958 byl povolán připravit otevření profesionálního loutkového divadla v Hradci Králové.
1959 zahájilo Východočeské loutkové divadlo, budoucí loutkové divadlo Drak, hrou K. Drimla Kouzelné pantoflíčky v Matouškově režii. V této etapě své loutkářské činnosti V. Matoušek dokázal využít nejen všechny své dřívější zkušenosti jako režisér, ale především tím, že perspektivně budoval soubor a poskytl nastupující generaci mladých režisérů (mj. J. Středovi, M. Vildmanovi) optimální podmínky k tvůrčí činnosti.
1965 definitivně odešel z divadla a svou ředitelskou funkci předal J. Dvořákovi.
Bibliografie:
Autorské práce:

MATOUŠEK, Vladimír: Loutky ve veřejné péči osvětové, Loutková scéna 1, 1940/41, s. 34

MATOUŠEK, Vladimír: Problém repertoáru, Loutkář 23, 1936/37, s.70-72

MATOUŠEK, Vladimír: Realismus a formalismus v loutkách, Československý loutkář 2, 1952, s. 132.

Životopisné:

ad.[ A. DUBSKÁ]: Loutkové divadlo Radost Břeclav. Heslo in Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. Praha, DÚ 2000, s. 247-248.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 145, 146, 149, 227, 380.

DUBSKÁ, Alice: Dvě století českého loutkářství. Praha, DAMU 2004, s. 226-227.

DVOŘÁK, J.: V. M. – 75. Československý loutkář 1975, s. 153-154.

J. K.: Čtvrtá vlna Vladimíra Matouška. Československý loutkář, 1960, s. 155.

KOL.: Tři Radosti moravského loutkáře Vladimíra Matouška, 2011

KOTRČOVÁ, Milena - ZIKA, Jaroslav - MATOUŠEK, Mirko: Historie a současnost loutkářství v Břeclavi. Břeclav 1984

MALÍK, Jan: Čtvero pomníčků Vladimíru Matouškovi, Československý loutkář 1978, s. 9n.

REČKA, A.: K pětileté činnosti loutkové scény Radost ve Zlíně. Zlín 1943

bs [B. SRBA]: Loutková scéna Radost Zlín.Heslo in Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů, 2000, s. 239-240.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':