Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 50
Rok: 1980
Začátek: 1.8.1980
Konec: 9.8.1980
Celostátní přehlídka amatérských divadelních souborů.
Účast souborů:
Hronov, Dramatický odbor ZK ROH, Alois Jirásek: Lucerna, r. Josef Vavřička

Svitavy, Spojené divadelní soubory okresu Svitavy, Alois Jirásek: Jan Hus (Husitský odkaz A. Jiráska I. díl) , r. Jiří Kareš

Meziměstí, Divadelní soubor J. K. Tyl ZK ROH ČSD, Alois Jirásek: Jan Roháč (Husitský odkaz A. Jiráska II. díl) , r. Miloslav Hladík

Zeleneč, Z – divadlo, Divadelný súbor pri DO SZM, Nikolaj Vasilievič Gogol: Mŕtvé duše, r. Jozef Bednárik

Brno V, Dělnické divadlo při Obvodním kulturním a vzdělávacím středisku, Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon, r. Pavel Rimský

Česká Třebová, Studio 02 ZK ROH Perla 02, Milan Calábek: Hra o životě a smrti doktora Jana Fausta, r. Alexandr Gregar

Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Michail Bulgakov: Puškin, r. Slávka Trčková

Bratislava, Divadelný súbor ZK ROH Chemických závodů J. Dimitrova, Ľubomír Feldek: Jánošík podľa Vivaldiho, r. Dušan Kaprálik

Bratislava, Štúdio Ludus pri LŠU Bratislava, Bertolt Brecht: Maloměšťákova svadba, r. Peter Kuba

Čelákovice, Divadelní soubor Tyl kulturního klubu pracujících, Jiří Hubač: Ikarův pád, r. Josef Kettner

Ústí nad Labem, Malé divadlo, soubor ZK ROH Severočeských tukových závodů, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, r. Rudolf Felzmann

Brno, Divadlo X městského kulturního střediska S. K. Neumanna, Boris Hála: Pustina, r. Zdeněk Turba

Gottwaldov, Malá scéna Lidové školy umění a PKO, Petr Bortik: O kuruckej vojne, r. Antonín Navrátil, Cena za režii (A. Navrátil) a čestné uznání

Martin, Divadelný súbor pri Dome kultúry ROH ZŤS, Molière: Oklamaný manžel, r. Ľubomír Vajdička
Lektoři:
CÍSAŘ, Jan Císař, doc,.dr. CSc.
MIKOLA, Marian , doc. dr.
ŠTEFKO, Vladimír, dr.
MÍKA, Zdeněk
KRET, Anton, dr.
FIXA, Jaroslav
ŠTĚPÁNEK, František, doc. dr.
Paralelní akce:
KMD pracoval ve Velkém Dřevíči. Lektoři: Antonín Bašta, František Laurin a Ivan Vyskočil. Poprvé byl otevřen druhý ročník KMD, jehož posluchači byli absolventi předchozích běhů či jiných srovnatelných školení. Zúčastnilo se ho bezmála 60 posluchačů. Do programu KMD byla zařazena 3 studijní představení, konaná v Rokytníku u Hronova a semináře doc. dr. Jana Císaře, CSc.
Diskusní kluby byly realizovány ve 2 skupinách za vedení členů ústřední poroty: Samostatný diskusní klub byl organizován pro zahraniční účastníky.
KP JH uskutečnil přednášku prof. dr. Jaroslavy Janáčkové na téma Jiráskův život.
Bibliografie:
50. JIRÁSKŮV Hronov 1. – 9. 8. 1980. Bibliografie k 50. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 223 - 229.

50. JIRÁSKŮV Hronov. Celostátní přehlídka amatérských divadelních souborů. Programová brožura. Red. MAREK, Milan. Hronov, Řídící výbor 1980. 64 s.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/80, s. 95 - 96.

CIKÁNEK, Milan: Marginálie k Hronovu ´80. AS 1980, č. 10, s. 6.

CIMICKÁ, Dagmar: Jiráskův Hronov mezinárodně. Zemědělské noviny, 13. 8. 1980, s. 2.

CÍSAŘ, Jan: Nedorozumění. Amatérská scéna, roč.17 (Ochotnické divadlo 27), č. 6, červen 1980, s. 9. Odpověď na článek P. Rímského (Pomoc profesionálů amtérům a kritéria JH, otištěn na předchozí straně), v němž autor obsáhle polemizuje s hodnocením 49. ročníku Jiráskova Hronova, které napsal Jan Císař (Hronov mnohostranný, Amatérská scéna č. 10/1979, s. 2 - 3).

CÍSAŘ, Jan: Hronovská tříšť. Amatérská scéna, roč.17 (Ochotnické divadlo 27), č. 10, říjen 1980, s. 1 - 5, 7 fot. Referát o Jiráskově Hronově.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 80 aneb Profesionálové a amatéři I. Amatérská scéna, roč.17 (Ochotnické divadlo 27), č. 11, listopad 1980, s. 2 - 3.
O spolupráci profesionálních a amatérských divadelníků, doloženo na příkladu dvou ocenění Jiráskova Hronova pro J. Bednárika a A. Navrátila.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 80 aneb Amatéři a současná hra II. Poznámky o divadle. Amatérská scéna, roč. 17 (Ochotnické divadlo 27), č. 12, prosinec 1980, s. 2 - 3. Zamyšlení nad úrovní dramatických textů, inscenovaných na Jiráskově Hronově.

CÍSAŘ, Jan: Současnost herectví. III. Po Hronově 1980. Amatérská scéna, roč. 18 (Ochotnické divadlo 28), č. 1, leden 1981, s. 6 - 7. Zamyšlení nad herectvím amatérských souborů na Jiráskově Hronově.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 1980 aneb Režiséři a herci IV. Poznámky o divadle. Amatérská scéna, roč.18 (Ochotnické divadlo 28), č. 2, únor 1981, s. 4 - 5. Zamyšlení nad vztahem režiséra a herce, jak jej ukázal Jiráskův Hronov.

CÍSAŘ, Jan: Obecné a jedinečné. V. Po Hronově 1980. Amatérská scéna, roč.18 (Ochotnické divadlo 28), č. 3, březen 1981, s. 3 - 4. Zamyšlení nad vztahem režiséra a herce, jak jej ukázal Jiráskův Hronov.

CÍSAŘ, Jan: Zápas o diváka. VI. Po Hronově 1980. Amatérská scéna, roč.18 (Ochotnické divadlo 28), č. 4, duben 1981, s. 8 - 9. Zamyšlení. Doloženo na případě Její pastorkyně malého divadla z Ústí nad Labem v režii R. Felzmanna.

CÍSAŘ, Jan: O věcech praktických. VII. Po Hronově 1980. Amatérská scéna, roč.18 (Ochotnické divadlo 28), č. 5, květen 1981, s. 8 - 9. amyšlení nad praktickým uplatněním teoretických úvah v předchozích šesti dílech o Jiráskově Hronově 1980.

CO PRO mne znamená Jiráskův Hronov. AS 1980, č. 8, s. 12-13.

JIRÁSKŮV Hronov, zpravodaj 50. Jiráskova Hronova, celostátní přehlídky amatérských divadelních souborů. Č. 1-10. Red. MAREK, Milan - POŠÍVAL, Zdeněk - ŽARNOVICKÝ, M. - BEDNÁŘ, Ivan. Hronov, Řídící výbor 50. JH 1980.

KÜHNELOVÁ, Jana: Jubilejní - padesátý Jiráskův Hronov. 16. 8. 1980, s. 5.

MAREK, Vlastimil: Zápas o kvalitu ochotnického divadla, o jasné názorové stanovisko (1961 - 1980). In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 40 - 58.

MELOUNEK, Pavel: Úkoly divadelních ochotníků. Zemědělské noviny, 9. 8. 1980, s. 52.

OKTÁBEC, Viktor: Jubilejní 50. Jiráskův Hronov. AS 1980, č. 6, s. 1.

OKTÁBEC, Viktor: Mezi 50. a 51. Jiráskovým Hronovem. AS 1980, č. 12, s. 3.

RICHTER, Luděk: Čtyři jubilejní - jak jsem je zažil… Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 43 - 44.

RÍMSKÝ, Pavel: Pomoc profesionálů amatérům a kritéria JH. Amatérská scéna, roč. 17 (Ochotnické divadlo 27), č. 6, červen 1980, s. 8 - 9. Autor obsáhle polemizuje s hodnocením 49. ročníku Jiráskova Hronova, které napsal Jan Císař (Hronov mnohostranný, Amatérská scéna č. 10/1979, s. 2 - 3). Na stejné straně následuje odpověď J. Císaře.

RÍMSKÝ, Pavel: Pomoc profesionálů amatérům a kritéria JH. AS 1980, č. 10, s. 6.

SKOKANOVÁ, Eliška: Na amatérských jevištích nastupuje mládí. Pochodeň, 15. 8. 1980, s. 5.

ŠOLÍN, Vladimír: Dílo to budiž požehnáno aneb Jak to začalo. Svobodné slovo, 12. 8. 1980, s. 11.

VAVROUŠEK, Václav: Součást socialistické kultury. Pochodeň, 3. 8. 1980, s. 1.

VAVŘIČKA, Josef: Festival Jiráskových her v Hronově. AS 1980, č. 5, s. 24.

ZIMA, Václav: Zamyšlení po Hronovu. AS 1980, č. 11, s. 11.

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

50,JH, Meziměstí, Divadelní soubor J. K. Tyl ZK ROH ČSD, Alois Jirásek: Jan Roháč (Husitský odkaz A. Jiráska II. díl) , r. Miloslav Hladík
50. JH, Bratislava, Divadelný súbor ZK ROH Chemických závodů J. Dimitrova, Ľubomír Feldek: Jánošík podľa Vivaldiho
50.JH, Bratislava, Divadelný súbor ZK ROH Chemických závodů J. Dimitrova, Ľubomír Feldek: Jánošík podľa Vivaldiho
50.JH, Gottwaldov, Malá scéna Lidové školy umění a PKO, Petr Botík: O kurúckej vojne
50.JH, Martin, Divadelný súbor pri Dome kultúry ROH ZŤS, Molière: Oklamaný manžel, r. Ľubomír Vajdička
50.JH, Meziměstí, Divadelní soubor J. K. Tyl ZK ROH ČSD, Alois Jirásek: Jan Roháč (Husitský odkaz A. Jiráska II. díl) , r. Miloslav Hladík
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, 1980
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, Jiráskův Hronov 1980
ETZLER, Miroslav, Ostrava - na Jiráskově Hronovu 1980
František Filipovský jako host JH 1980
Gottwaldov, Malá scéna Lidové školy umění a PKO, Petr Botík: O kurúckej vojne, 50. JH 1980
Hronov, CP 50. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1980
Hronov, Jiráskův Hronov 1980, útrata ve znamení 50. JH
JH 1980
JH 1980
Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Puškin, 50. JH, 1980
Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Puškin, 50. JH, 1980
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Její pastorkyňa, 1980
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Její pastorkyňa, 1980
Vítání souboru Tyl z Čelákovic na schodech divadla, JH 1980
Známka Jiráskův Hronov 1930-1980


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
JH 1980
Známka Jiráskův Hronov 1930-1980
František Filipovský jako host JH 1980
Čelákovice, Tyl, Ikarův pád, 1980
JH 1980
Vítání souboru Tyl z Čelákovic na schodech divadla, JH 1980


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.