Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Malé divadlo, Setuza / Svobodná divadelní scéna, ZK Severotuk

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1945
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1999
Působení: 194x, 197x, 198x, 199x
1945 založen soubor Svobodná divadelní scéna, hrál na různých místech, iniciátorem a spoluzakladatelem Václav Zeman.

1946 Dr. Edmond Konrád: Skřivan a smršť. Účast na přehlídce IV. Cyklus ochotnických her v Hořicích.
1947 Olga Barenyi: Zámek Miyajima, r. V. Zeman, účast na 6. cyklu ochotnických her v Hořicích - ÚMDOČ.

Od 1948 pod ZV ROH STZ jako Divadelní scéna Severotuk.
První úspěšné inscenace na malém jevišti společenského sálu STZ, šatnou pro herce přilehlá zasedací síň.
1949 - V. Cach: DS 70 nevyjíždí, účast na JH.
Režiséry V. Zeman, L. Antony, V. Trubl, V. Sahula, F. Friedl, B. Kneprová.
Do konce 50. let např. insc. Meteor (Karvaš), Kutnohorští havíři, Sen noci svatojánské, Duchcovský viadukt, Jan Roháč z Dubé (h. v Městském divadle), Tvrdohlavá žena, Pozdní láska, Morálka paní Dulské, Fr. Šrámek: Léto, Legenda o lásce, Poslední dějství, Matka a syn (A. Mikula, h. Městského divadla), r. E. Čejchanová (významná herečka DS) ad. Několikrát účast na národních přehlídkách.

1950 - DS Severotuk, J.Skalka: Kozí mléko. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 11. místo soutěže.

1959 při DS i kolektiv Divadla poezie, dramaturgie a režie M. Moravec, postupně na domácí scéně 23 premiér DP, aktivní E. Čejchanová, V. Sahula, Z. Jelínek, B. Kneprová, P. Frič, H. Krausová, působili tu i členové Krajského klubu UP (viz dále) ad., pravidelné Večery přátel poezie. Aktivní i mimo Malé divadlo, spolupráce s Klubem přátel poezie, knihovnou, při vernisážích výstav.

1960 - DrO Severočeských tukových závodů - Mikula: Matka a syn, režie E. Čejchanová.


1959 - V a W a Ježek: Balada z hadrů. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1960 - L.Aškenázy: Ukradený měsíc (Dětské představení) Účast III. LDL.
1961 - L. Stroupežnický: Naši furianti. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1962 - L. N. Tolstoj: Anna Karenina, účast V. LDL.
1962 - V a W a Ježek: Kat a blázen. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1963 - F. Rostand: Polibek Roxany, účast VI. LDL.
1963 - L. N. Tolstoj: Anna Kareninová. Účast na ObP Červencový festival, Chabařovice.
1964 - Klára Fehérová: TY A JÁ. Účast VII. LDL
1967 A. de Stefani: Jako ta myš.
Od 1962 soubor uváděl též tvorbu pro děti, pohádky, klauniády, veselá pásma, též pohádky autorů z řad členů DS, např. F. Říhy, též r. a ved. DS, Zb. Jelínka, O. Starého. Některé insc. až přes 40 repríz. H. především mladí a zač. členové DS. V té době i kabaretní skupina, verše, písně, oblíbené postavy Ťip a Ťop.

Od 1965 soubor působil jako Malé divadlo Setuza.

Činohra Malého divadla 60. léta Anna Kareninová, Obecní hrdina (Manzari), Raubíř a jeho dítě (Pavlíček), Malajský šíp (Pagnol), Nebožtík Nasredin (Kainar).

1965 - F. S. Inclán: Julie umírá každou noc. Účast VIII. LDL - 2. cena za insc., F. Říha za režii, 1. cena V. Sahula ze nejlepší muž. her. výkon v roli G. Arniche.
1966 - Marcel Pagnol: Malajský šíp. Účast IX. LDL, ObP Červencový festival, Chabařovice.
1967 - Alex. di Stefano: Jako ta myš. Účast X. LDL, ObP Červencový festival, Chabařovice.
1968 - Alois Jirásek: Vojnarka. Účast XI. LDL, Červencový festival, Chabařovice. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1968 - O. Starý: Špinavá princezna. Účast XI. LDL.
1969 - O. Starý: Pekelný mariáš. Účast XII. LDL.
1969 - F. Hrubín: Oldřich a Božena, jh. Karel Höger (ND). Účast KP Žatec, XII. LDL.

1970 - J. de la Forsterie: Výslech po italsku. Účast XIII. LDL.
1970 - pohádka Strašidelný mlýn. Účast KP Žatec, XIII. LDL. 1972 - Maxim Gorkij: Vassa Železnovová - úroveň od JH vzrostla, na inscenaci se stále pracovalo. Účast XV. LDL.
1971 Vassa Železnovová, r. L. Antony, ocenění na JH.
1972 rozšíření DS o skupinu pantomimy, ved. J. Zemánek, ocenění na CP pantomimy v Litvínově, insc. Adis a Begba, Aproximace, Pokušení dr. Fausta.
1973 Elektro, má lásko!, první režie Rud. Felzmanna (v té době ved. ZK ROH STZ, od 1982 profes. r. v Mostě, 1990-2002 ředitel Městského divadla v Děčíně), který z Malého divadla vytvořil jeden z předních českých amatérských DS 70. a 80. let. Velkou předností práce se slovem. Další r. např. 1974 insc. poezie Jan houslista (Hora), Divadlo na jarmarku (H. Sachs).
1973 - V W: Balada z hadrů. Účast XVI. LDL.
1974 - László Gyurkó: Elektro, má lásko!, r. Rudolf Felzmann, účast na KP Žatec. Účast XV. LDL, účast XVII. LKL. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice 1975.
1975 - Jan Hus (Tyl, Felzmann), inscenace nesměla na JH, protože byla politickým divadlem o intelektuálovi, jenž nezradil své ideály.
1976 - J. K. Tyl: Jan Hus, r. Rudolf Felzmann. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.
1976 - Radoslav Lošťák: Chůze po kamení, r. Rudolf Felzmann. Účast KP Žatec - cena za inscenaci. Účast na XIX. LDL. Účast na Festivalu divadelních souborů, Kralupy nad Vltavou. 1977 - KP ves. Frýdlant.
1977 A. P. Čechov: Racek, r. Rudolf Felzmann, účast na KP Žatec.
1977 - Carlo Goldoni: Náměstíčko. Účast na XX. LDL - 3. cena.
1978 - Henrik Ibsen: Peer Gynt, r. Rudolf Felzmann, kostýmy P. Horák (h. a recitátor, od té doby výrazný tvůrce návrhů kostýmů - tvořených za pomoci členů přímo v souboru - pro většinu z F. 21 režií), KP Žatec. Účast na přehlídce v Bruntálu. Účast na Divadelní máj, Krnov - cena držitel Putovního poháru a štítu města Krnova, plaketu a čestné uznání vítězi divadelního máje, cena Rudolfu Felzmanovi za postavu Peer Gynta a kolektivu za tvůrčí realizaci.
Dále všechny insc. DS uvedené do 1988 na JH, FEMAD a NPRSDH (viz).
1978 - Oškubaný papoušek (Quiroga).
1978 - A. P. Čechov: Racek. Účast NP Svitavy
1979 - S. Grochowiak: Jitřní úzkost, r. Rudolf Felzmann, účast na KP Žatec.

1980 - Gabriela Preisová: Její pastorkyňa. Účast na NP Divadelní Máj, Krnov - držitel Putovního poháru a štítu města Krnova. Účast KP WR j.h. Účast na CP JH.
1981 - G. Preissová: Její pastorkyňa. Účast na ObP Tylova Kutná Hora.
1981 - Askold Jakubovskij: Oko Antikristovo, r. Rudolf Felzmann, účast na KP Žatec.
1981 - DS Malé divadlo, Pavel Grym: Honza a drak, r. Irena Hrodková. Účast na NP divadla dospělých pro děti v Ostravě-Porubě.
1982 - Rudolf Felzmann: CESTA KE DVORU aneb Variace na téma Molière, podle hry Měšťák šlechticem, r. Rudolf Felzmann. Účast na KP Žatec. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1984 - W. Shakespeare: Macbeth. Účast j.h. KP WR.
1984 - Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, r. Rudolf Felzmann. Účast na CP JH. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1985 - Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, r. Rudolf Felzmann. SDH j.h.
1985 - Aischylos: Peršané.
1987 - Josef Kolář, Petr Prchal: Kocourek Modroočko. Účast na NP her pro děti ve Stráži pod Ralskem - cena Dagmar Vernerové za tvořivou práci s mladým kolektivem.
1987 - A nakonec choromyslný. Účast na Rampa, Praha.
1988 - R. Felzmann – vlastní variace na Žitinského: Schodiště, r. Rudolf Felzmann, účast na KP Žatec, NP Svitavy. CHODIŠTĚ. Účast na Rampa, Praha.
1988 - Krvavé křtiny (Tyl). I po své profesionalizaci Felzmann jedním z předních porotců a lektorů soutěží, přehlídek, dílen a seminářů amatérského divadla v ČR. Malé divadlo aktivní i po 1990, r. I. Hrodková, O. Starý, P. Přívara, ale úbytek členů, nedostatek mladých, zánik ZK ROH, nezájem Setuzy o DS, ztráta finanční podpory.
1988 Malé divadlo - divadelní soubor Závodního klubu ROH Severočeských tukových závodů Ústí nad Labem (Závodního klubu železničářů Ústí nad Labem), 34 členů (44 členů), vedoucí Otakar Starý.
1989 - Josef Kajetán Tyl: Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové, r. Rudolf Felzmann. Účast na KP Žatec, na KP div. klasiky Žebrák a na přehlídce Karlovarský Harlekýn.

1993 vedoucí Petr Přívara.
1995 soubor pro nezájem vedení Setuzy stagnuje.
1997 proto Malé divadlo ukončilo činnost.
Za 50 let činnosti 140 premiér, hostování v 68 místech republiky, několik zahraničních zájezdů. Z dlouholetých členů též fotograf Ad. Čejchan (autor veškeré fotodokumentace), výtvarníci Zd. Urban a v posledním dvacetiletí Jar. Limr.
1999 - Jan Korčík: TŘI ZLATÉ VLASY DEDA VSEVEDA, r. Jan Korčík. Premiéra 3. 10. 1998. Účast na CP Popelka Rakovník - cena Aleně Ratajové za roli Matky dědaVševěda a cena Janu Korčíkovi za kostýmy a za dramatizaci a dramaturgickou volbu pohádky.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 161.

80 LET Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

BENEŠ, Jiří: Z přehlídky Severočechů (KP). AS 1973, č. 1, s. 16.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA, s. 280, 293, 301, 317, 368, 398, 400, 401, 405; obr. s. 293: Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, Malé divadlo Ústí nad Labem, drg. a r. Rudolf Felzmann, na snímku Eva Čejchanová jako Kuráž a Anděla Gottsmannová jako Katrin, 1983.

CÍSAŘ, Jan: Zápas o diváka. VI. Po Hronově 1980. Amatérská scéna, roč.18 (Ochotnické divadlo 28), č. 4, duben 1981, s. 8 - 9. Zamyšlení. Doloženo na případě Její pastorkyně malého divadla z Ústí nad Labem v režii R. Felzmanna.

CÍSAŘ, Jan: Síla herectví. Poznámky o divadle. Amatérská scéna, roč. 19 (Ochotnické divadlo 29), č. 2, únor 1982, s. 10-11, 2 fot. Zamyšlení nad silou herecké výpovědi souborů Lucerna Praha a Malé divadlo z Ústí nad Labem, které se zúčastnily Národní přehlídky ruských a sovětských her ve Svitavách. Obecnější zamyšlení nad spoluprací profesionálů s amatéry (představení Lucerny režíroval P. Scherhaufer na motivy filmu Sviť, sviť má hvězdo), nad přenášením osvědčených postupů z profesionálního divadla do amatérského bez toho, aby se amatérští herci s těmito postupy vnitřně ztotožnili.

ČEJCHANOVÁ, Eva - STARÝ, O.: Historie Malého divadla. Rkp.1998.

DOLEŽAL, Josef: Frýdlant. Amatérská scéna 1977, č. 10, s. 20.

HORÁČEK, Miloslav: 60 let českého ochotnického divadla v Chabařovicích. 1908-1968. Statistická data Bedřich Sobotka. Foto Jan Joska. Chabařovice, DrO J. K. Tyl MěOB 1968. 10 s. 5 foto. KDÚ.

JANIŠ, Petr: Bruntál – mezikrajová přehlídka. Amatérská scéna, roč.15 (Ochotnické divadlo 25), č.7, červenec 1978, s.2-3, 4 foto:
Olomouc, Cesta k životu.
Boletice na Labem, Mše za pannu.
Mladá Boleslav, Historky z venkovského hotelu.
Ústí nad Labem, Peer Gynt.
Referát o festivalu Divadelní máj, který se výjimečně místo v Krnově konal v Bruntále. Zmínka tajé o Malém divadle z Ústí nad Labem a jejich inscenaci Peer Gynt.

KAISER, V. a kol.: Dějiny města Ústí nad Labem. Město Ústí 1995.

V. KARLOVARSKÝ Harlekýn. AS 1989, č. 8, 2. s. obálky. Foto:
Blansko, Jarmark
Kolín, Bylo či nebylo
Ústí nad Orlicí, Vicena

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

ROUBÍK, K.: Severočeský experiment. Amatérská scéna 1967, č. 6, s. 6-8.

ŘÍHA, František: Dvacet let divadelního souboru v Ústí nad Labem. (DS Severotuk ZK ROH Severočeských tukových závodů.) AS 1968, č. 12, s. 8-10. kART.

SEDLÁK, Lotar: Tečka za Libochovickým divadelním létem. Amnatérská scéna 1965, č. 9, s. 21.

SOMEŠ, Jaroslav: Ten čtyřiapadesátý. (Dojmy a poznámky z Jiráskova Hronova). Amatérská scéna, roč. 21 (Ochotnické divadlo 31), č. 10, říjen 1984, s. 2 - 5, 12 fot. Podrobný referát o Jiráskově Hronově. Zmínky mj. o: představení přerovského Dostavníku s inscenací Epochální výlet pana Broučka do XV. století v režii Pavla Dostála, Anebdivadla Praha s A jitra jsou zde tichá v režii M. Schejbala, Malé divadlo Ústí nad Labem s Matkou Kuráž, Z-divadla ze Zelenče s Matkou Guráž v režii J. Bednárika.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (DS ZK Chemička 1967, Plautus: Komedie o strašidle; Malé divadlo STZ 1985, Aischylos: Peršané, r. R. Felzmann.) Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 113, s. 120.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

---
Ochotnické divadlo 1960, č. 5, s. 118.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 4 evid. karty v kART - 6 stran.)

Soukromý archiv Jaroslav Dejl, Třebíč, Mladá scéna, Kronika souboru:
Ostrava-Poruba, Dospělí dětem, NP:
hra dospělých (zpráva z přehlídky) - viz Obrázky.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

42. JH, Ústí nad Labem, Malé divadlo ZK ROH Severočeských tukových závodů, Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, 1972
48. JH, Ústí nad Labem, Malé divadlo, divadelní soubor ZK ROH Severočeských tukových závodů, Henrik Ibsen: Peer Gynt
48.JH, Ústí nad Labem, Malé divadlo, divadelní soubor ZK ROH Severočeských tukových závodů, Henrik Ibsen. Peer Gynt, 1978
Jablonec nad Nisou, IV. Národní přehlídka LUT - plakát, s. a.
Jan Korčík podle K.J. Erbena: Tři zlaté vlasy dědy Vševěda, 1999
Jiří Hlávka, Klauni Jarda a Ferda, 1964
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Bludička, 1968
Jiří Hlávka, Malé divadlo, členové souboru, 1989
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Ruce vzhůru BOYS, 1968
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Strašidelný Mlýn, 1969
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Vassa Železnovová, 1971
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Zlatovláska, 1971
Ostrava-Poruba, Dospělí dětem, NP, 1980
Poděbrady, FEMAD, plakát, 1980
Rampa, září 1987 - plakát
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Ústí n. L., Malé divadlo,  A. Přidal: Malé noční hry (A. Gottsmannová, S. Bauer), 1984
Ústí n. L., Malé divadlo, Matka Kuráž (A. Gottsmannová, E. Čejchanová), 1983
Ústí n. L., Malé divadlo, Molière-Felzmann: Cesta ke dvoru (A. Gottsmannová, P. Frič), 1981.
Ústí n.L. - Malé divadlo, Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, E. Čejchanová jako Kuráž, A. Gottsmannová Katrin, režie Rudolf Felzmann, 1983, JH 1984
Ústí n.L. - Malé divadlo, Stanislaw Ignacy Witkiewicz: A nakonec choromyslní – Matka, E. Čejchanová jako J. Ouhořovská, 1987.
Ústí na Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané,1985
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Jitřní úzkost,  1979
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peer Gynt, 1978
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané, vpravo Eva Čejchanová, 1985
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané, vpravo Petr Horák, 1985
Ústí nad Labem, Malé divadlo STZ, Oko Antikristovo, FEMAD 1981
Ústí nad Labem, Malé divadlo ZK ROH SETUZA, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové,  1989
Ústí nad Labem, Malé divadlo ZK ROH SETUZA, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, 1989
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Cesta ke dvoru, program inscenace, 1981
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Honza a drak, Ostrava-Poruba, Dospělí dětem, NP, 1980
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Její pastorkyňa, 1980
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Její pastorkyňa, 1980
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Jiří Hlávka ve hře Lotrando a jeho syn, 1965
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Strašidelný mlýn
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Vassa  Železnovová, 1972


Mapa působení souboru - Malé divadlo, Setuza / Svobodná divadelní scéna, ZK Severotuk

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jiří Hlávka, Klauni Jarda a Ferda, 1964
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Jiří Hlávka ve hře Lotrando a jeho syn, 1965
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Bludička, 1968
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Ruce vzhůru BOYS, 1968
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Strašidelný Mlýn, 1969
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Zlatovláska, 1971
Jiří Hlávka, Malé divadlo, Vassa Železnovová, 1971
42. JH, Ústí nad Labem, Malé divadlo ZK ROH Severočeských tukových závodů, Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, 1972
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Vassa  Železnovová, 1972
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peer Gynt, 1978
48. JH, Ústí nad Labem, Malé divadlo, divadelní soubor ZK ROH Severočeských tukových závodů, Henrik Ibsen: Peer Gynt
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Jitřní úzkost,  1979
Ústí nad Labem, Malé divadlo, Její pastorkyňa, 1980
Ústí n. L., Malé divadlo, Molière-Felzmann: Cesta ke dvoru (A. Gottsmannová, P. Frič), 1981.
Ústí nad Labem, Malé divadlo STZ, Oko Antikristovo, FEMAD 1981
Ústí n. L., Malé divadlo, Matka Kuráž (A. Gottsmannová, E. Čejchanová), 1983
Ústí n.L. - Malé divadlo, Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, E. Čejchanová jako Kuráž, A. Gottsmannová Katrin, režie Rudolf Felzmann, 1983, JH 1984
Ústí n. L., Malé divadlo,  A. Přidal: Malé noční hry (A. Gottsmannová, S. Bauer), 1984
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané, vpravo Eva Čejchanová, 1985
Ústí nad Labem, Malé divadlo Setuza, Peršané, vpravo Petr Horák, 1985
Ústí n.L. - Malé divadlo, Stanislaw Ignacy Witkiewicz: A nakonec choromyslní – Matka, E. Čejchanová jako J. Ouhořovská, 1987.
Jiří Hlávka, Malé divadlo, členové souboru, 1989
Ústí nad Labem, Malé divadlo ZK ROH SETUZA, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové,  1989
Ústí nad Labem, Malé divadlo ZK ROH SETUZA, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, 1989
Jan Korčík podle K.J. Erbena: Tři zlaté vlasy dědy Vševěda, 1999


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.