Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ústí nad Labem-město

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Labem
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1882
Koncem 19. stol. hrály divadlo německy různé ochotnické skupiny a kočující společnosti v různých sálech.

1882 ochotníci česky Do všeho se plete.

1894 Česká beseda.
1883 ochotníci už hráli pod hlavičkou Česká beseda (Veselý švec, Na zdar).

1890 město věnovalo pozemek na stavbu div. budovy.

1918-1938 (?) DS Jirásek, vůdčí osobnost K. Macas.
Hostování ve spolcích Jirásek a Havlíček např. Scheinpflugová, Hübnerová.

1918-1938 h. též Církev československá, Jednota proletářské tělovýchovy, Místní školní výbor.

V prvních letech 20. stol. Dramaticko pěvecký spolek Osvěta.

České ODi výrazněji po 1918. 1919 Dráteník jako první česká hra na německé scéně.

Po 1921-1938 činné také levicové recitační skupiny, např. komunistické Modré blůzy, 1927 Předvolební fraška (Rotes Wahltheater).

Hrály i osvětové soubory VÚ.
1923 VÚ z Litoměřic Prodaná nevěsta.

1924 dohodnuto 30 představení pro českou menšinu, z toho 5 dělnických, zprostředkovaných Proletkultem.

1922 sídlo Ruthova okrsku ÚMDOČ.

1926-1938 DS Havlíček. Hostování ve spolcích Jirásek a Havlíček např. Scheinpflugová, Hübnerová.
1937 Havlíček společně s německou operou Námluvy Pelopovy.

Jen postupné pronikání české řeči do divadla (např. 1928 z 338 div. představení 37 českých).
1938 Jak se vám líbí, opět německé divadlo s několika českými OS.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.

1926-1927 ŠS měšťanky.

1926-1938 Sokol, Skauti.

1929 Morálka paní Dulské Zd. Štěpánek, Vydra, Karen, Vojta, Vlasta Burian.

1930 zah. představení LD na českém gymnáziu.

1933 Ruthův okrsek ÚMDOČ.

1934-1936 též soc. dem. kabaretní skupina Váši Hochmanna Kabaret zum Weltgewissen.

1938 sídlo Ruthova okrsku ÚMDOČ, 7 jednot.

1938-1945 anexe města k Německu.

1945-1997 soubor Svobodná divadelní scéna, hrál na různých místech.
1948 pod ZV ROH STZ (DS Severotuk, Setuza) jako DS Malé divadlo.
První úspěšné insc. na malém jevišti společenského sálu STZ, šatnou pro h. přilehlá zasedací síň.
Režiséry V. Zeman, L. Antony, V. Trubl, V. Sahula, F. Friedl, B. Kneprová.
1959 při DS i kolektiv Divadla poezie, drg. a r. M. Moravec, postupně na domácí scéně 23 premiér DP, aktivní E. Čejchanová, V. Sahula, Z. Jelínek, B. Kneprová, P. Frič, H. Krausová.
V té době i kabaretní skupina, verše, písně, oblíbené postavy Ťip a Ťop.
1972 rozšíření DS o skupinu pantomimy, ved. J. Zemánek, ocenění na CP pantomimy v Litvínově.
Malé divadlo aktivní i po 1990, r. I. Hrodková, O. Starý, P. Přívara.
1997 Malé divadlo ukončilo činnost.
Za 50 let činnosti 140 premiér, hostování v 68 místech republiky, několik zahraničních zájezdů. Z dlouholetých členů též fotograf Ad. Čejchan (autor veškeré fotodokumentace), výtvarníci Zd. Urban a v posledním dvacetiletí Jar. Limr.

1946 Rodičovské sdružení při Masarykově škole zakoupilo LD.

1946 SČM dobudovalo LS Divadélko pro všechny, ved. Vl. Norden.

1946 též LD mladých nár. socialistů a LS OOR.

1946-1948 LS ZK ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu, h. v KD.

1948 (1949)-1953 zal. DS ZK ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Hrál na provizorní scéně v jídelně.

1948 MOR vybudovala stálou LS v Hradební ul. č. 9.

1948 LD MNV h. v sále v Pivovarské ul.

1949 majitelem jeviště div. sálu v hostinci Červený vrch SDO Julius Fučík.

Zač. 50. let při ZK STZ Lkr, r. V. Sahula. Z bývalého skladu nad hasičskou zbrojnicí vybudovali divadélko s názvem Dům dětské radosti, kde 1955 vybudována moderně vybavená scéna.
1957 Celostátní loutkářská přehlídka (v 70. a v 80. letech Dny dětské radosti).

50.-60. léta DS OB Střekov.

50.-70. léta DS ZK ČSD Na parníku, působil v budově ČSD u přístaviště.

1955-1964 DS KO-SA, tj. divadlo KOmedie a SAtiry, působil v ZK.

1958 DS Stráž severu, soubor Krajské správy Ministerstva vnitra.

1961-1992 DLS Drápek (Drápci), vznikl jako třídní soubor 3.B 6. ZŠ, zal. a ved. Drah. Pražáková.
Spolupracovníci Vl. Leština, Rud. Zezula, J. Oliva.

1962-1969 Divadlo pro 160.

1965 z Kadaně do Ústí n. L. se přestěhovalo jako poloprofesionální studio Divadla Z. Nejedlého do té doby amatérské Kladivadlo (posléze základ profes. Činoherního studia), téhož roku účast na mezinárodním festivalu v Scheersbergu, kam Kladivadlo pozváno ještě v době svého amatérského působení.

1965-1967 Studio D.

1969-1991 Severočeský klub uměleckého přednesu.
1970-1980 ved. Rud. Felzmann.
Nejvýraznější interpreti (např. H. Skalická, provdaná Krausová, A. Gottsmannová, P. Horák, M. Mašek, P. Frič ) spolupracovali dále s Felzmannem v Malém divadle Setuza.

1972-1979 Dkr IO PIV (Dkr podniku Inženýrská organizace pro investiční výstavbu).

V 70. letech DLS LŠU, ved. Irena Solanová.

1981-1994 Mladá scéna KaSS, původně ve čtvrti Předlice, posléze v KD Corso v m. č. Krásné Březno. Ved. P. Trdla, výraznou h. K. Herzinová.

1981-1986 Veš, PdF.

1982-1994 LS Leporelo, v KD Corso.

1984 DS Firma grátys při PF, ved. K. Tománek.

1985 DS Leporelo DK ROH, ved. Zd. Pucová.

1992-1996 DS Rodinné divadlo Hlína, soubor studentů soukromého gymnázia Schola ludus ve Střekově.

1993-1996 DS Gymnázia v Jateční ulici, r. K. Jíravové.

1995 zal. DS při Setuza, a. s. Působil v bývalých prostorách Malého divadla.

1996 Via lucis.

1996 Vyžvejkaná bambule.

90. léta existence DS Gymnázium, Malé divadlo, Mladá scéna při OKD Corso Krásné Březno, 2000 Sněhová královna.

2001 deINformace, ved. František Klapač.

2002 ZŠ Anežky České.

2004 MLS.

2005 Rolnička, DDM.

2006 Okolo, ZUŠ.


1933 JH - Ruthův okrsek ÚMDOČ spolu s Most, Šubert: Drama čtyř chudých stěn
1948 DS ZK ROH Severotuk členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Cach: DS 70 nevyjíždí
1949 JH - Soubor ZK ROH Severotuk, Cach: DS 70 nevyjíždí
1958 NP Jablonec, Afinogenov: Mášenka
1972 JH - Malé divadlo ZK ROH, Gorkij: Vassa Železnovová
1978 JH, FEMAD - Malé divadlo ZK ROH Severotuk, Ibsen: Peer Gynt
1978 NP RSDH - Malé divadlo ZK ROH, Čechov: Racek
1979 FEMAD - Malé divadlo ZK ROH, Grochowiak: Jitřní úzkost
1980 FEMAD - Malé divadlo ZK ROH, Hacks: Sny panny Rózičky
1980 JH - Malé divadlo ZK ROH, Preissová: Její pastorkyňa
1981 FEMAD, NP RSDH - Malé divadlo ZK ROH, Felzmann - Jakubovski: Oko Antikristovo
1982 FEMAD - Malé divadlo ZK ROH, Molière - Felzmann: Cesta ke dvoru
1983 FEMAD, 1984 JH - Malé divadlo ZK ROH, Brecht: Matka Kuráž a její děti
1988 NP RSDH - Malé divadlo ZK ROH, Felzman - Žitinskij: Schodiště
1994 FEMAD, JH - DS Mladá scéna, Čtvrtek: Divoké labutě
1995 FEMAD, JH - Rodinné divadlo Hlína, Špičková - Hlína: Krev andělů aneb Hon
1995 KDP, FEMAD, JH - DS Mladá scéna, Jílek: Pták ohnivák a liška Ryška
1996 FEMAD - DS Mladá scéna, Martincová: Malá mořská víla
1997 FEMAD, JH - DS Mladá scéna, Herzinová - Kipling: Mauglí

1975 KDL - DLS LŠU, F. Hrubín: Začarovaný les.

1971 NP DpD - Malé divadlo, Kainar: Zlatovláska
1981 NP DpD - Malé divadlo, Grym: Honza a drak
1983 NP DpD - Malé divadlo, Nepil - Dohnálková: U nás v Holoubkově
1987 NP DpD - Malé divadlo, Kolář - Prchal: Kocourek Modroočko
1989 NP DpD - Mladá scéna, Tomšovský: Tři kmotřinky
1991 Popelka - Mladá scéna, Makarius: Pinokio
1992 Popelka - Mladá scéna, Martincová: Malá mořská víla
1993 Popelka - Mladá scéna, Čtvrtek: Divoké labutě
1994 Popelka - Mladá scéna, Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška
1995 Popelka - Mladá scéna, Molík: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
1996 Popelka - Mladá scéna, Kipling, Herzinová: Mauglí
1997 Popelka - Malé divadlo, Grimmové, Korčík: Sněhurka a sedm trpaslíků
1998 Popelka - Mladá scéna, Herzinová: Čarovné tóny
1999 Popelka - Malé divadlo, Korčík: Tři zlaté vlasy děda Vševěda
2000 Popelka - Mladá scéna, Herzinová: Sněhová královna
1962 ŠP - Divadlo pro 160, Suchý - Vyskočil: Faust, Markéta, služka a já
1966 ŠP - PO Drápek DK, Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků
Pražáková: Ztracená písnička
1993 ŠP – DS Hamajam: Na Divokém Západě aneb Co To Máš Na Nohách

1972 WP - Soubor severočeského klubu UP, Lagerkvist: Maurice Fleury
1974 WP - Soubor severočeského klubu UP, Różewicz: Toho dne
1980 WP - Soubor severočeského klubu UP, Wolker: Balada o námořníkovi
1992 WP - Kupšovský - Žibřid: Texty z šera Alsophily


1978 KDL - Drápek DK, Slabý - Pražáková: Pohádaná písmenka
1984 KDL - Drápek DK, Dvorský - Hasoňová: Skákavá princezna
1966 LCH - Drápek DK, Pražáková: Ztracená písnička
1968 LCH - Drápek DK, Pražáková: Hadráček
1970 LCH - Drápek DK, Garnětová - Gurevičová: Káčátko
1971 LCH - Drápek DK, Pražáková: Kulihráškova dobrodružství
1992 LCH - Leporelo, Nejezchlebová a kol.: Tři klubíčka, Rybka parádnice


Zahraniční reprezentace
Kladivadlo: 1965 SRN, Scheerberg, Mezinárodní amatérský divadelní týden;
Malé divadlo: 1986 Švýcarsko, La Chaux-de-Fonds, Festival světového divadla;
Mladá scéna: 1998 Rakousko, Heidenreichstein, Dny mladého divadla; 2000 Slovensko, Bratislava, Kulturní léto; 2000 Chorvatsko, Stari Grad, Kulturní léto; 2001 SRN, Drážďany, Dny studentského divadla.

Zahraniční reprezentace
LS Drápek: 1967 NSR, Korbach, Mezinárodní festival mladého diváka.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů., č. 1081 Divadelní festival soukromých škol;

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu., s. 233, 336, 384; obr. s. 239: Kulihráškova dobrodružství, dětský loutkářský soubor Drápek Ústí nad Labem, vedoucí Drahomíra Pražáková.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu., s. 111, 114, 191, 195, 198, 208, 274, 278, 280, 293, 301, 317, 368, 398, 400, 401, 405; obr. s. 281: Dagmar Martincová: Malá mořská víla, Mladá scéna Ústí nad Labem, úprava Kristina Herzinová, r. a scéna Pavel Trdla; obr. s. 293: Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti, Malé divadlo Ústí nad Labem, drg. a r. Rudolf Felzmann, na snímku Eva Čejchanová jako Kuráž a Anděla Gottsmannová jako Katrin, 1983; s. 366: R. Kipling: Mauglí, inscenaci dramatizace románu Kniha džunglí uvedla Mladá scéna Ústí nad Labem, dramatizace a v. Kristina Herzinová, r. Pavel Trdla, 1996.

ČEJCHANOVÁ, Eva - STARÝ: Historie Malého divadla. Rkp.1998.

DIVADELNÍ soubor Mladá scéna, Ústí nad Labem. Propagační programová brožura. Mladá scéna OKD Corso, s. a. , nestr. 2003.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 215.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla,s. 297-298.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 185. kART, KK.

KAISER, V. a kol.: Dějiny města Ústí nad Labem. Město Ústí 1995.

KAISER, V.: Zábavy ústeckých obyvatel v minulosti, seriál článků. Ústecké přehledy 1984.

LOUTKÁŘSKÝ soubor Drápek. Ústí nad Labem, ODKP 1987.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 599-603.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (Drápek Ústí nad Labem, Drahomíra Pražáková.)Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 75-76.

ŘÍHA, František: Dvacet let divadelního souboru v Ústí nad Labem. (DS Severotuk ZK ROH Severočeských tukových závodů.) AS 1968, č. 12, s. 8-10. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (DS ZK Chemička 1967, Plautus: Komedie o strašidle; Malé divadlo STZ 1985, Aischylos: Peršané, r. R. Felzmann.) Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 113, s. 120.

ŠMÍDEK, Zdeněk: 10 let ústeckého souboru Kosa. AS 1964, č. 10, s. 22.

ŠMOLÍK, Miroslav; zprac. Informace pro MČAD z pozůstalosti Karla Macase. Rkp. 2000. 8 s. kART;

TOMAS, Karel: Ke kulturním dějinám severozápadních Čech v letech 1918-1938. Diplomová práce. FF UK 1982.

TRDLA, Pavel: Informace o divadelních souborech v obcích okresu Ústí nad Labem. Rkp. pro MČAD 1998. PC ART.Viz Místa/Oktresy/Ústí nad Labem/Texty.

ZEMAN, Václav: O jeho práci. Ve SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 137.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 8, s. 3; č. 12, s. 7.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 1, s. 4; č. 10, s. 5.

Divadelní listy 1883, č. 35, s. 299.
Archivy:
A Setuza: 40 sv. A Malého divadla (uspořádáno E. Čejchanovou).

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1975, Ka 55, i. č. 148

Praha, Národní muzeu, DNM: C 13.191, Pl Česká beseda, 1894.

Ústí nad Labem, Státní okresní archiv Ústí nad Labem:
Dokumentace povolování českých představení 1882. Kopie kART.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 43508/5-5038: Budova divadla, čp. 1710.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Obrázky

Povolení k provozování hry Do všeho se plete okresní hejtman adresuje městské raděnad Labem.
Ústí nad Labem, Divadlo opery a baletu, budova
Ústí nad Labem, divadlo, opona, nezachovala se
Ústí nad Labem, portál a opona, železná
Ústí nad Labem, Severočeské divadlo opery a baletu, železná opona, Alegorie herectví, směs figur a abstrakt, Petr Menš, 1992


Mapa - Ústí nad Labem-město

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ústí nad Labem, Divadlo opery a baletu, budova
Ústí nad Labem, divadlo, opona, nezachovala se
Ústí nad Labem, portál a opona, železná


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.