Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Severočeský klub uměleckého přednesu

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1969
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 196x, 197x, 198x
1969-1991 Severočeský klub uměleckého přednesu, pravidelné dílny pro vyspělé recitátory (cca 8-10 víkendů v roce) z celého kraje, pořádalo KKS.
1969 se stal členem Severočeského klubu uměleckého přednesu Rudolf Felzmann a J. Veselá.
1970-1980 ved. Rud. Felzmann, inscenací Balada o námořníkovi skončila první velmi intenzivní etapa práce. Zvláště v 70. letech špičkoví recitátoři, úspěšní na CP, hovořilo se o severočeské škole UP. Brzy i kolektivní souborová práce, ocenění na WP. Mnozí z členů (Lenc, Lavičková ad.) později vůdčími osobnostmi v řadě DS kraje. Nejvýraznější interpreti (např. H. Skalická, provdaná Krausová, A. Gottsmannová, P. Horák, M. Mašek, P. Frič ) spolupracovali dále s Felzmannem v Malém divadle Setuza.
Kromě péče o sólisty Felzmann rozšířil činnost klubu o dramaturgicko-režijní vedení skupinu, věnující se inscenování prózy.
1973 montáž textů T. Roźewicze Toho dne, scénář a režie Rudolf Felzmann,na KP v Žatci cena za vynikající výsledky pětileté činnosti klubu
Inscenace byly uvedeny a oceněny na WP: Maurice Fleury (P. Lagerkvist, 1972) ; Toho dne (T. Rózewicz, 1973); Balada o námořníku (J. Wolker, 1976).
Inscenací Balady o námořníku a jejím vítězstvím na WP 1977 se činnost Severočeského klubu um. přednesu v celokrajské působnosti uzavřela.
Felzmann pak zkušenosti z přípravy recitátorů zpracoval ve studii Přístup ke studiu veršované textové předlohy (1. vyd. ÚKVČ 1975 další reedice).
Po 1980 klub pokračoval spíše jako konzultační centrum pro sólové recitátory, ved. postupně J. Žák, L. Vacek, D. Matouš. V té době zásluhy o rozvoj přednesu i ODi v kraji odborná pracovnice KKS J. Urbanová, v 80. letech odborná pracovnice KKS a poté DDM, ved. DRS a DDS, se jako organizátorka přehlídek a mnoha seminářů podílela na rozvoji dramatické výchovy a dětského přednesu v severních Čechách.
Bibliografie:
DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 171.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Jubilejní Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna, roč. 9 (Ochotnické divadlo 18), č.10, říjen 1972, s. 9-10, 15-16

KOVÁŘÍK, Miroslav: XX. Wolkrův Prostějov. AS 1977, č. 10, s. 7 – 8, 1 foto Karla Nováka, s. 5.

KOVÁŘÍK, Miroslav: XVII. Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna 1974, č. 10, s. 4-6

KRAJSKÁ přehlídka v Žatci 1973. In: Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 1, s. 3-4.

PROSTĚ Prostějov. 40 let ve městě s poezií – Wolkrův Prostějov 1957-1996.

Amatérská scéna 1974, č. 2, 2. s. obálky - Foto z insc. Toho dne na KP v Žatci

Související Obrázky

Ústí nad Labem, DS SKUP – Severočeský klub UP, Toho dne, 1973
Ústí nad Labem, Severočeský klub uměleckého přednesu, Balada o námořníkovi, WP 1977
Ústí nad Labem, Severočeský klub uměleckého přednesu, Balada o námořníkovi, WP 1977


Mapa působení souboru - Severočeský klub uměleckého přednesu

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ústí nad Labem, DS SKUP – Severočeský klub UP, Toho dne, 1973
Ústí nad Labem, Severočeský klub uměleckého přednesu, Balada o námořníkovi, WP 1977
Ústí nad Labem, Severočeský klub uměleckého přednesu, Balada o námořníkovi, WP 1977